Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc. Συντονιστής Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc. Συντονιστής Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc. Συντονιστής Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2 Το Κ.Υ.Ε. λειτουργούν ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και στεγάζονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας την οποία υποστηρίζει για την λειτουργία της ως Υπηρεσία μίας στάσης, για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και με την υποδοχή, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών στην πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

3 Η συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών για την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων που θα απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες, κυρίως στην διαδικασία αδειοδότησης, διευκολύνοντας έτσι τις επενδυτικές πρωτοβουλίες & Η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, κλπ.). Βασικά αντικείμενα λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. - Στόχοι

4 Καθοδήγηση σε όλες τις ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης. Ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση του, υπερβαίνοντας, έτσι σε αρκετά σημεία τα προβλήματα των ανελαστικών και μη ευέλικτων δομών του Δημοσίου. Τυποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τη σύσταση επιχείρησης και την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Καθοδήγηση και υποστήριξη στην ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για νέες επενδύσεις. Ενημέρωση σε θέματα χρηματοδοτικών ευκαιριών από νέα προγράμματα και επενδυτικούς Νόμους. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κ. Υ. Ε του Ν. Αιτ/νίας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές είναι:

5 Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ισότιμη, ισόποση, έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η επιτάχυνση διαδικασιών σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων. Η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων. Η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις Αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία του Κ.Υ.Ε.

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3299/2004 ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

7 Ποσοστό επιδότησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας Περιοχή Γ΄ 40% - 56% Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημισταυλισμένου τύπου του Κτηνοτροφικού τομέα Ποσοστό ιδίας συμμετοχής του επενδυτή 25%

8 1.Κρεατοπαραγωγής. 2. Γαλακτοπαραγωγής με την προϋπόθεση ότι ο φορέας διαθέτει την απαιτούμενη ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να την εξασφαλίσει πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης πληρωμής. ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

9 Ισχύει για μονάδες δυναμικότητας μέχρι 1500 χοιρομητέρων. Στις περιπτώσεις επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων λειτουργουσών χοιροτροφικών μονάδων η τελική δυναμικότητα μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, εφόσον η αύξηση της δυναμικότητας που επέρχεται λόγω του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει τις 1500 χοιρομητέρες. Αιγοπροβατοτροφικές Μονάδες Ισχύει για ίδρυση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων Χοιροτροφικές Μονάδες

10 1. Για τους παρακάτω εναλλακτικούς τύπους εκτροφών πιστοποιημένους σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία: _ Στην παραγωγή κρέατος πουλερικών: βιολογική εκτροφή, ελευθέρα βοσκή, παραδοσιακά ελεύθερη βοσκή, απεριόριστη ελεύθερη βοσκή. _ Στην παραγωγή αυγών πουλερικών: βιολογική εκτροφή, ελεύθερη βοσκή, αχυρώνα. Πτηνοτροφικές μονάδες

11 2. Αναπαραγωγής και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για τους συνεταιρισμούς ως καθετοποίηση εννοείται η κάλυψη της συνολικής δυναμικότητας των μονάδων των μελών του συνεταιρισμού. 3. Συμβατικών εκτροφών αποκλειστικά και μόνο για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. 4. Ίδρυσης συμβατικών εκτροφών σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, όταν υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη δυναμικότητας.

12 Για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων μονάδων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων λειτουργουσών μονάδων Κονικλοτροφικές μονάδες

13 1.Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων. 2.Μονάδες αναπαραγωγής μονόπλων. 3.Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

14 4. Σηροτροφικές μονάδες. 5. Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. 6. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.

15 1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού 2. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας 3. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

16 4. Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας 5. Οι δαπάνες για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις αναβάθμισης του γενετικού υλικού υφισταμένης κτηνοτροφικής μονάδας που συμπεριλαμβάνεται η αγορά ζώων απαιτούνται γενεαλογικά πιστοποιητικά ή βεβαίωση εγγραφής των ζώων σε βιβλία ισοδύναμα των γενεαλογικών.

17 Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το 5% αυτού που έχει εγκριθεί ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

18


Κατέβασμα ppt "ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc. Συντονιστής Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google