Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 3522/2006 Τρίκαλα, 04-04-2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 3522/2006 Τρίκαλα, 04-04-2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέος Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 3522/2006 Τρίκαλα, 04-04-2008

2 ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ •Επιχορήγηση / Επιδότηση Leasing •Φορολογική Απαλλαγή •Επιδότηση Κόστους απασχόλησης

3 ΟΛΗ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β’

4 ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ •Επιχορήγηση / Leasing / Απασχόληση –Κατηγορία 1 : 30 % (παλιές 3,4,5) –Κατηγορία 2 : 25 % (παλιές 1,2) •Φορολογική Απαλλαγή –100 % •Τομείς: - Πρωτογενής – Δευτερογενής – Τουρισμού – Τριτογενής – Ειδικά σχέδια

5 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πρωτογενής {κατ. 2} •Εξόρυξη – θραύση βιομ. ορυκτών •Μέσα σποράς / καλλιέργειας / συγκομιδής προιόντων από Συνεταιρισμούς ή Ομάδες Παραγωγών •Τυποποίηση / συσκευασία / συντήρηση προιόντων •Θερμοκήπια / Βιολογικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (ημι)εσταυλισμένου τύπου

6 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (πρωτογενής - κτηνοτροφικά 1 {κατ. 2}) •Βοοτροφικές μονάδες –Κρεατοπαραγωγής –Γαλακτοπαραγωγής (με ποσόστωση) •Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες •Χοιροτροφικές (μέχρι 1500 νέες μητέρες) •Πτηνοτροφικές •Κονικλοτροφικές (όριο 2000 θηλυκών) •Μονάδες Γουνοφόρων

7 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (πρωτογενής - κτηνοτροφικά 2 {κατ. 2 }) •Μονάδες αναπαραγωγής Μονόπλων •Μονάδες Μελισσοκομίας •Σηροτροφικές Μονάδες •Μονάδες εκτροφής Σαλιγκαριών •Μονάδες εκτροφής θηραμάτων

8 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (δευτερογενής ) •Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών & μαρμάρων – Μεταλλευτικά {κατ. 2} •Μεταποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 (15-41) {κατ.2} •Ενέργεια (νερό/ατμός)– Βιοκαύσιμα – Βιομάζα {κατ.2} •Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ {κατ. 1} •Αφαλάτωση νερού {κατ. 2}

9 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (τουρισμός) •Ιδρυση / Επέκταση ξενοδοχείων >=3* (εκτός Σκιάθο, Σκόπελο, ΔΔ Καλαμπάκας) {κατ. 2} •Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων >=2* {κατ. 1} •Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων <2* σε παραδοσιακά εφόσον γίνονται 2* {κατ. 1} •Μετατροπή παραδοσιακών σε ξεν. >=2* {κατ. 1} •Εκσυγχρονισμός camping {κατ. 1}

10 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (τουρισμός 2) •Ιδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός –Συνεδριακών Κέντρων, Χιονοδρομικών κέντρων, Αξιοπ. Ιαματικών Πηγών, Μαρινών, Γηπέδων Golf, Κέντρων θαλασσοθεραπείας, τουρισμού υγείας, προπονητικού – αθλητικού τουρισμού {κατ. 1} –Θεματικών Πάρκων, Αυτοκινητοδρομίων {κατ. 2}

11 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (τριτογενής) •Εμπορευματικοί σταθμοί – logistics {κατ.1} •Ευρυζωνικές Υποδομές – Υπηρεσίες {κατ.1} •Ανάπτυξη Λογισμικού {κατ.1} •Εργαστήρια Ερευνας – Βιομ. Σχεδίων- Ελέγχου & Διακριβώσεων {κατ.1} •Παροχή Υπηρεσιών Εξ. Προηγμένης Τεχνολογίας {κατ.1} •Βιοτεχνικά Κέντρα {κατ.2}

12 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (τριτογενής 2) •Αποθήκευση / μεταφορά καυσίμων σε νησιά { κατ. 2} •Μέσα Μεταφοράς σε δυσπρόσιτες περιοχές {κατ. 2} •Κέντρα Αποθεραπείας / Αποκατάστασης {κατ. 2} •Parking ΔΧ > 40 θέσεων {κατ. 1}

13 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ειδικά επενδυτικά σχέδια) •Προστασίας του περιβάλλοντος {κατ. 1} •Αξιοποίηση ΑΠΕ, ΣΥΘΗΕ {κατ. 1} •Εξοικονόμησης ενέργειας >=10% {κατ. 1} •Προιόντα – Υπηρεσίες εξ. Προηγμένης τεχνολογίας, Εργαστήρια ερευνας, Αναβάθμιση ποιότητας, Αυτοματοποίηση – μηχανοργάνωση {κατ. 1} •Ανακύκλωση συσκευασιών {κατ. 1} •Ολοκληρωμένα Πολυετή Σχέδια {κατ. 1}

14 Ενισχυόμενες Δαπάνες •Οικόπεδα έως 10 % του προυπολογισμού •Κτίρια •Μηχανήματα •Ειδικές Εγκαταστάσεις - Εργα Υποδομής •Ζωικό Κεφάλαιο - Λοιπός Εξοπλισμός •Μεταφορικά Μέσα •Μελέτες - Τεχνογνωσία

15 Προυποθέσεις •Βιβλία Β ή Γ κατηγορίας •Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 € •Εταιρία για επένδυση άνω των 200.000 € •Ιδία Συμμετοχή >= 25 % •Αναμόρφωση κόστους έως 5 % •Παράταση ολοκλήρωσης έως 2 χρόνια •Εναρξη εργασιών μετά τη βεβαίωση επιλεξιμότητας ή την απόφαση υπαγωγής. •Δάνειο > 4 – ετούς διάρκειας. •Leasing έως 5 χρόνια. •5 – ετία για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων - camping

16 Δικαιολογητικά 1 •Αίτηση υπαγωγής •Ερωτηματολόγιο •Οικονομοτεχνική μελέτη (>= 250.000 € υπογράφεται από μέλος του OEE, TEE, ΓΕΩΤΕΕ) –Απολογιστικοί πίνακες φορέα –Πίνακες προβλέψεων βιωσιμότητας –Προτιμολόγια – Prospectus –Βαθμολογία

17 Δικαιολογητικά 2 –Δήλωση ΜΜΕ –Παράβολο –Στοιχεία τεκμηρίωσης ΙΣ –Στοιχεία τεκμηρίωσης θέσεων απασχόλησης –ΥΔ φορέα –Νομιμοποιητικά στοιχεία φορέα –Προέγκριση δανείου –Σύμβαση Leasing –Νομιμοποιητικά οικοπέδου –Ειδικά κατά περίπτωση

18 Ειδικά για Παραγωγή Μεταποίηση Εμπορία Αγροτικών Προιόντων •Αντίγραφο Φακέλου για διαβίβαση προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας προς γνωμοδότηση.

19 Επιπλέον % επιχορήγησης ΝΟΜΟΙΤΜΗΜΑΜΕΣΑΙΕΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ 10%20% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8%15% ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ 7%14% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5%9% ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ 7%13% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4%8% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟ 10%20% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8%15%

20 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ % •ΜΕΣΑΙΕΣ 10% - ΜΙΚΡΕΣ 20% •Πρωτογενής Τομέας •ΒΕΠΕ •Βιοτεχνολογία – Ανακύκλωση, ΑΠΕ, Αφαλάτωση •Ευρυζωνικά, Εργαστήρια, Προηγμένη τεχνολογία, Κέντρα Αποθεραπείας, Parking •Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

21 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ πρωτογενούς •50 % ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ •60 % ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ •40 % ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ •ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ •ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ •ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ •1 Ος ΕΛΕΓΧΟΣ (50% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) •2 Ος ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ •ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ •ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

23 Επικοινωνία •Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΔΙΣΑ Σωκράτους 111 Λάρισα, 41336 •Τηλ.: 2413-503598, 503509 •E-mail: koukougi@thessalia.gov.gr


Κατέβασμα ppt "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 3522/2006 Τρίκαλα, 04-04-2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google