Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μακροσκοπικά Γρανίτης Βασάλτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μακροσκοπικά Γρανίτης Βασάλτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

2 Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μακροσκοπικά Γρανίτης Βασάλτης

3 Ιστός: Ολοκρυσταλλικός => πλουτωνικό Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μικροσκοπικά Γρανίτης Qtz Or Plag Ορυκτά: Qtz, Or, Plag

4 Ιστός: Πορφυριτικός => ηφαιστειακό Ανδεσίτης Cpx Plag Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μικροσκοπικά Ορυκτά: Plag, Cpx

5 Πυριγενή πετρώματα Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. Διαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση Στερεοποίηση μάγματος

6 Πυριγενή πετρώματα Πλουτωνικά ή βαθυγενή Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή ΦλεβικάΦλεβικά

7 Ολιβίνης Πυρόξενοι (αυγίτης, υπερσθενής) Αμφίβολοι(κεροστίλβη, οξυκεροστίλβη) Μαρμαρυγίες(βιοτίτης, μοσχοβίτης) Αστριοι (Κ-άστριοι, πλαγιόκλαστα) Χαλαζίας Ολιβίνης Πυρόξενοι (αυγίτης, υπερσθενής) Αμφίβολοι(κεροστίλβη, οξυκεροστίλβη) Μαρμαρυγίες(βιοτίτης, μοσχοβίτης) Αστριοι (Κ-άστριοι, πλαγιόκλαστα) Χαλαζίας Ορυκτά

8 Ο τρόπος εμφάνισης των ορυκτών στο πέτρωμα Ο βαθμός κρυστάλλωσής τους Το μέγεθος και το σχήμα τους Ιστός Ν+

9 Πλουτωνικά: Βραδεία ψύξη στο βάθος, πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Ολοκρυσταλλικός ιστός 100% κρύσταλλοι - 0% γυαλί Γρανίτης Ν+

10 Ηφαιστειακά: Ταχεία ψύξη στην επιφάνεια, απουσία κρυστάλλων, υαλώδης μάζα Υαλώδης ιστός 0% κρύσταλλοι - 100% γυαλί Οψιδιανός Ν+

11 Ηφαιστειακά: Ταχεία ψύξη στην επιφάνεια, ύπαρξη κρυστάλλων σε υαλώδη μάζα Υποκρυσταλλικός ιστός κρύσταλλοι - γυαλί Ρυόλιθος Ν+

12 Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε θεμελιώδη ή κύρια μάζα. Πορφυριτικός ιστός Ανδεσίτης Ν+

13 Πορφυριτικός ιστός Φαινοκρύσταλλοι Θεμελιώδης ή κύρια μάζα Ανδεσίτης Ν+

14 Πορφυριτικός ιστός Φαινοκρύσταλλοι Θεμελιώδης ή κύρια μάζα Τραχείτης

15 Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε υαλώδη μάζα. Υαλοφυρικός ιστός Ρυόλιθος Ν+

16 Ηφαιστειακά: Απουσία φαινοκρυστάλλων, μικροί κρύσταλλοι Αφυρικός ιστός Βασάλτης Ν+

17 Πλουτωνικά: Βραδεία ψύξη στο βάθος, πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Γρανιτικός ιστός Γρανίτης Ν+

18 Γρανιτικός ιστός Γάββρος Ν+ Δουνίτης Ν+

19 Πλουτωνικά: μεγακρύσταλλοι πολύ μεγαλύτεροι από τα υπόλοιπα ορυκτά Πορφυροειδής ιστός Γρανίτης

20 Έχουν όλες τις έδρες καλά ανεπτυγμένες Ιδιόμορφα ορυκτά Ν- PxHbl

21 Υπιδιόμορφα ορυκτά Έχουν μερικές έδρες καλά ανεπτυγμένες Ν+ Ν- Plag Bt

22 Αλλοτριόμορφα ορυκτά Δεν έχουν καμία έδρα καλά ανεπτυγμένη Ν+ Qtz Ol

23 Λεπτόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων < 1 mm Απλίτης 1 mm Ν+

24 Μεσόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων 1-5 mm Γρανίτης 1 mm Ν+

25 Αδρόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων > 5 mm Πηγματίτης 1 mm Ν+

26 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Τα ορυκτά κρυσταλλώνονται με κάποια σειρά Γάββρος: Ol < Px, Plag Γρανίτης: Hbl, Bt < Fds, Qtz Px Ol Plag Ν+ Bt Or

27 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Πρώτα ορυκτά: Έχουν χώρο => ιδιόμορφα Ν+ Ol

28 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Δεύτερα ορυκτά: Λιγότερο χώρο => υπιδιόμορφα Ν+ Px

29 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Τελευταία ορυκτά: Συμπληρώνουν διάκενα => Αλλοτριόμορφα Ν+ Qtz

30 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Υπό μορφή εγκλείσματος Ν- All Ep Bt Ν- Zrn Bt All < Ep < Bt Zrn < Bt

31 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Επαφές ορυκτών Ol < Px Plag < San Ν+Ν+ San Plag

32 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Ν- All Ep Bt Παράδειγμα All < Ep < Bt

33 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Bt Παράδειγμα Plag Or Bt, Plag < Or

34 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Παράδειγμα Or < Qtz Qtz Or Plag

35 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών Παράδειγμα All < Ep < Bt, Plag < Or < Qtz


Κατέβασμα ppt "ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μακροσκοπικά Γρανίτης Βασάλτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google