Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοχική μεταμόρφωση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοχική μεταμόρφωση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοχική μεταμόρφωση
Μεταμορφικές αντιδράσεις Ιδιαίτερη πετρογενετική σημασία στις συστασιακές ομάδες των περιοχικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (πλην των χαλαζιοαστριούχων) έχουν οι ορυκτολογικές μεταβολές κι επομένως οι αντιδράσεις που τις προκαλούν. Η διερεύνηση των μεταμορφικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με 3 τρόπους: Με την πετρογραφική εξέταση Με τον καθορισμό των πεδίων σταθερότητας των ορυκτών, χρησιμοποιώντας τις θερμοδυναμικές παραμέτρους τους Με τον πειραματικό προσδιορισμό των πεδίων σταθερότητας των ορυκτών μιας μεταμορφικής παραγένεσης Προϋπόθεση τα ορυκτά της παραγένεσης να βρίσκονται σε συνθήκες ισορροπίας

2 Περιοχική μεταμόρφωση
Μεταμορφικές αντιδράσεις Για να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις που συνέβησαν κατά τη μεταμόρφωση του πετρώματος, αναζητούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η παρούσα ορυκτολογική σύσταση τα ορυκτά που διακρίνονται θα είναι προϊόντα μεταμορφικής αντίδρασης ενώ μπορεί να διατηρούνται και ορυκτά των πρωτόλιθων Οι υπολειμματικοί ιστοί μπορούμε να υποθέσουμε το αρχικό πέτρωμα κι επομένως την ορυκτολογική του σύσταση Η παρουσία ψευδόμορφων ορυκτών μπορούμε να υποθέσουμε το αντιδρών ορυκτό κι ένα ορυκτό προϊόν της αντίδρασης Ιστολογικά χαρακτηριστικά κορώνες, συμπλεκτίτες, το σχήμα των ορυκτών Ιδιαιτερότητες στη χημική σύσταση συγκεκριμένων ορυκτών

3 Περιοχική μεταμόρφωση
Συστατικές ομάδες Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων Περιοχική μεταμόρφωση ασβεστούχων πηλιτών και αργιλομιγών ασβεστολίθων Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Περιοχική μεταμόρφωση χαλαζιομιγών ανθρακικών πετρωμάτων

4 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων ορυκτά της αργίλου (ιλλίτη, καολινίτη, μοντμοριλλονίτη) Πρωτόλιθος Ισόβαθμη Chl Αγχιμεταμόρφωση φεγγίτη, χλωρίτη, πυροφυλλίτη (Al) ή παραγωνίτη (Na) P < 2 kb πυροφυλλίτης ανδαλουσίτη κυανίτη P > 2,5 kb Ισόβαθμη Bt Mu + Chl + Kf = Bt Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης

5 Μέσου βαθμού μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων Ισόβαθμη Grt αποικοδόμηση Chl πυρήνας σπεσσαρτίνης (Mn)-περιφέρεια αλμανδίνης (Fe) Χλωριτοειδής (Ctd) πριν από το Grt πρωτόλιθος πλούσιος σε Fe, Al Μέσου βαθμού μεταμόρφωση Ισόβαθμη Sta από Chl ή Ctd Ky HP Sil MP Cord + And LP Ισόβαθμη Ky (Barrow) Ισόβαθμη Sil (Barrow) Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης

6 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων Ο κυανίτης μπορεί να προηγηθεί του σταυρόλιθου αν το αρχικό πέτρωμα είναι πολύ πλούσιο σε Na και Al. Τότε θα έχουμε την παραγένεση: μοσχοβίτης + παραγωνίτης + γρανάτης + χλωριτοειδής + κυανίτης Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης κυανίτης + χλωριτοειδής + χαλαζίας σταυρόλιθος + χλωρίτη + H2O

7 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων Σε χαμηλές πιέσεις είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κορδιερίτης. Ο σχηματισμός του ευνοείται όταν υπάρχει περίσσεια χλωρίτη και σχηματίζεται στη θέση του γρανάτη. Η παραγένεση: κορδιερίτης + σιλλιμανίτης + γρανάτης + Κ-ούχος άστριος ± βιοτίτης ± χαλαζίας χαρακτηρίζει μεταπηλίτες πολύ υψηλού βαθμού

8 Περιοχική μεταμόρφωση
Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών Αργιλοπυριτικά ορυκτά είναι ο ανδαλουσίτης, ο κυανίτης και ο σιλλιμανίτης, οι τρεις μορφές Al2SiO5. Τα αργιλοπυριτικά ορυκτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην εξακρίβωση των συνθηκών μεταμόρφωσης των μεταπηλιτών. Συχνή παρουσία στους πλούσιους σε Al μεταπηλίτες Απλή και σταθερή χημική σύσταση Απλή διάταξη των πεδίων σταθερότητας στο πεδίο P-T

9 Περιοχική μεταμόρφωση
Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών Αν και το διάγραμμα είναι προσεγγιστικό και οι αντιδράσεις μετασχηματιμού εξαρτώνται και από δευτερεύοντες παράγοντες, εντούτοις πολλά χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να διεξαχθούν από αυτό. 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And

10 Περιοχική μεταμόρφωση
Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών Αν τις παραγενέσεις με Ky διαδέχονται παραγενέσεις με Sil, τότε είχαμε υψηλές πιέσεις (> 4 kb). Αν όμως προηγούνται του Sil παραγενέσεις με And, τότε οι πιέσεις ήταν χαμηλές (< 4 kb). Η διαδοχή And Ky δείχνει αύξηση P σε T < 550oC. Η διαδοχή And Sil δείχνει αύξηση μόνο T ή συναύξηση P-T. 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And

11 Περιοχική μεταμόρφωση
Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών Η διαδοχή Ky Sil δείχνει αύξηση T σε P > 4 kb ή μείωση της P σε T > 550oC. Η διαδοχή Ky And δείχνει αύξηση T σε P < 4 kb ή μείωση της P σε T < 550oC. 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And

12 Περιοχική μεταμόρφωση
Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών Η διαδοχή Sil Ky δείχνει αύξηση P σε T > 550oC ή μείωση T σε P > 4 kb. Η διαδοχή Sil And δείχνει ελάττωση της P και της T ή και των δύο μαζί. 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And

13 Περιοχική μεταμόρφωση
Οι ισόβαθμες του σιλλιμανίτη Ο σιλλιμανίτης σηματοδοτεί τη μετάβαση από συνθήκες μέσου βαθμού μεταμόρφωσης σε συνθήκες υψηλού βαθμού. Ο σχηματισμός σιλλιμανίτη μπορεί να σχηματιστεί κατά 3 τρόπους: Μετατροπή του Ky σε υψηλές πιέσεις ή του And σε χαμηλές πιέσεις (πρώτη ισόβαθμη σιλλιμανίτη) Από αντίδραση αφανισμού του Sta, με παράλληλο νεοσχηματισμό γρανάτη συστάσεως αλμανδίνη. Η αντίστοιχη ισόβαθμη ονομάζεται ισόβαθμη σιλλιμανίτη – αλμανδίνη (πρώτη ισόβαθμη σιλλιμανίτη) Από την αντίδραση μοσχοβίτη και χαλαζία, οπότε προκύπτει σιλλιμανίτης + Κ-ούχος άστριος. Η αντίστοιχη ισόβαθμη ονομάζεται ισόβαθμη σιλλιμανίτη - Κ-ούχου αστρίου (δεύτερη ισόβαθμη σιλλιμανίτη)

14 Περιοχική μεταμόρφωση
Οι ισόβαθμες του σιλλιμανίτη Διάγραμμα P-T με τρεις πιθανές πορείες προϊούσας μεταμόρφωσης Ρ 6 Ky Mu + Qtz Al2O5 + Kf + H2O Sil 4 1 And 2 2 3 200 400 600 800 Τ

15 Περιοχική μεταμόρφωση
Οι ισόβαθμες του σιλλιμανίτη Σε μεταπηλίτες πρασινοσχιστολιθικής φάσης σχηματίζονται φυλλοπυριτικά ορυκτά και όχι αργιλοπυριτικά. Ο Sil χαρακτηρίζει την υψηλής T κι όχι τόσο υψηλής P αμφιβολιτική φάση και κυρίως τη γρανουλιτική Στην υψηλών P αμφιβολιτική φάση υπάρχει μόνο Ky, ενώ στη χαμηλού βαθμού Ky ή And γραμμή ελαχίστου τήξης γρανιτικής σύστασης 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And 12 ΠΡ ΑΜ ΓΡ ΚΕΡ ΕΚ ΓΛ ΖΕ α β γ

16 Περιοχική μεταμόρφωση
Οι ισόβαθμες του σιλλιμανίτη Ο μετασχηματισμός Ky Sil γίνεται στην υψηλού βαθμού αμφιβολιτική φάση. Στην κερατιτική φάση υπάρχει And ή Sil, όχι Ky. γραμμή ελαχίστου τήξης γρανιτικής σύστασης 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And 12 ΠΡ ΑΜ ΓΡ ΚΕΡ ΕΚ ΓΛ ΖΕ α β γ

17 Περιοχική μεταμόρφωση
Οι ισόβαθμες του σιλλιμανίτη Η αντίδραση Sta + Qtz = Sil γίνεται την αμφιβολιτική φάση. Η αντίδραση Mu + Qtz = Sil + Kf + H2O σημαδεύει το πέρασμα στη γρανουλιτική φάση. Όταν υπάρχει κορεσμός σε H2O τότε μπορεί να έχουμε δημιουργία μιγματιτών στην υψηλότερου βαθμού αμφιβολιτική φάση. γραμμή ελαχίστου τήξης γρανιτικής σύστασης 10 Ρ Τ 2 4 6 8 200 400 600 800 Ky Sil And 12 ΠΡ ΑΜ ΓΡ ΚΕΡ ΕΚ ΓΛ ΖΕ α β γ α: Prph = Ky+Qtz+H2O β: Sta+Mu+Qtz=Al2SiO5+Bt+Grt+H2O γ: Mu+Qtz = Kf+H2O

18 Περιοχική μεταμόρφωση
Ανάδρομη μεταμόρφωση μεταπηλιτών Αργιλοπυριτικά ορυκτά μίγμα λεπτομερούς Mu + Qtz Grt + Bt Chl Αυτός ο χλωρίτης που σχηματίζεται δευτερογενώς, είναι πλούσιος σε σίδηρο, έχει πράσινο χρώμα και ανώμαλα μωβ χρώματα πόλωσης. Ο πρωτογενής χλωρίτης είναι ανοικτόχρωμος καστανοκίτρινος, έχει καλοσχηματισμένους φυλλώδεις κρυστάλλους και ανώμαλα καστανά χρώματα πόλωσης.

19 Χαρακτηριστικά ορυκτά που σχηματίζονται είναι: ζοϊσίτη ή κλινοζοϊσίτη
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση ασβεστούχων πηλιτών και αργιλομιγών ασβεστολίθων Χαρακτηριστικά ορυκτά που σχηματίζονται είναι: ζοϊσίτη ή κλινοζοϊσίτη γροσσουλάριος μαργαρίτης πλαγιόκλαστο βολλαστονίτης κεροστίλβη

20 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση ασβεστούχων πηλιτών και αργιλομιγών ασβεστολίθων Ο ζοϊσίτης σχηματίζεται σε P=2 kb και T= oC μόνο αν η ρευστή φάση είναι καθαρό H2O. Αν στη ρευστή φάση συμμετέχει CO2 τότε σχηματίζεται πλαγιόκλαστο. Σε P=4kb ο ζοϊσίτης δίνει γροσσουλάριο + ανορθίτη. Ο γροσσουλάριος πάνω από T=600oC αντιδρά και δίνει βολλαστονίτη. Αν απουσιάζει ο χαλαζίας ή η ρευστή φάση περιέχει σημαντική ποσότητα CO2 τότε: γροσσουλάριος Χαμηλή T An + Cc + Qtz Υψηλή T An + Cc + Wo

21 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση ασβεστούχων πηλιτών και αργιλομιγών ασβεστολίθων Ο μαργαρίτης σχηματίζεται σε πολύ χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση και συνυπάρχει με χαλαζία. Η παραγένεση πλαγιόκλαστο και ασβεστίτης είναι σταθερή σε όλους τους βαθμούς μεταμόρφωσης σε αυτά τα πετρώματα.

22 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων Οι πρωτόλιθοι των μεταβασιτών είναι βασικά πυριγενή πετρώματα. Τα ορυκτά συστατικά αυτών των πετρωμάτων είναι άνυδρα ορυκτά (Pl, Px, Ol). Η έναρξη της μεταμόρφωσης σε πολύ χαμηλό βαθμό σηματοδοτείται από την ενυδάτωσή τους. άνυδρα ορυκτά ενυδάτωση αφυδάτωση Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης

23 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων 16 εκλογιτική 50 14 12 40 γλαυκοφανιτική 10 Ρ (kb) Βάθος (km) 30 8 γρανουλιτική αμφιβολιτική 20 6 πρασινοσχιστολιθική πουμπελλυϊτική πρενιτική 4 10 ζεολιθική 2 Hbl Px Ab-Ep San κερατιτική 200 400 600 800 T (oC)

24 (γάββρος, δολερίτης, βασάλτης) Πρενιτική-Πουμπελλυϊτική φάση
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων βασικό πυριγενές (γάββρος, δολερίτης, βασάλτης) Πρωτόλιθος χαμηλό βαθμό χοϊλανδίτη + ανάλκιμο Ζεολιθική φάση άστριοι υψηλό βαθμό λομοντίτη + αλβίτη λομοντίτης πρενίτης πουμπελλυΐτης Πρενιτική-Πουμπελλυϊτική φάση Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης

25 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων Πρασινοσχιστολιθική φάση Ep + Ab + Chl + Act + Qtz ± Cc ± Bt ± Tit ± Sti (μόνο σε HP) Ep + Ab + Hbl (κυανοπράσινη) + Chl + Qtz ± Bt ± Tit Αμφιβολιτική φάση Hbl + Pl (ανδεσίνης) ± Grt ± Bt ± Tit ± Qtz ± Ilm ± Mt αφυδάτωση Γρανουλιτική φάση Pl (βασικά) + Opx (Hy) + Cpx (Di) HP Pl + Cpx (Di) + Grt βασικοί γρανουλίτες Grt + Omph (Cpx πλούσιος σε Na) Εκλογιτική φάση Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης

26 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων 16 εκλογιτική 50 14 12 40 γλαυκοφανιτική 10 Ρ (kb) Βάθος (km) 30 8 γρανουλιτική αμφιβολιτική 20 6 πρασινοσχιστολιθική πουμπελλυϊτική πρενιτική 4 10 ζεολιθική 2 Hbl Px Ab-Ep San κερατιτική 200 400 600 800 T (oC)

27 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων Οι εκλογίτες είναι μικρής έκτασης σχηματισμοί μεταξύ άλλων περιοχικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Από την παραγένεσή τους λείπουν τα πλαγιόκλαστα. Διακρίνονται σε: Εκλογίτες τύπου Α. Μανδυακά προϊόντα, με ομφακίτη και γρανάτη και βρίσκονται πάντα με κιμπερλίτες. Εκλογίτες τύπου Β. Βρίσκονται με τη μορφή φακοειδών σωμάτων σε υψηλού βαθμού αμφιβολίτες και σχηματίστηκαν σε θέσεις αυξημένης πίεσης ή αφυδάτωσης. Μπορεί να υπάρχει καστανή Hbl πλούσια σε Na (μπαροϊσίτης) ή μαρμαρυγίες. Εκλογίτες τύπου Γ. Βρίσκονται σε περιβάλλον γλαυκοφανιτικών σχιστολίθων. Σχηματίστηκαν σε άνυδρο περιβάλλον και σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ όπου υπήρχε διαθέσιμο νερό σχηματίστηκαν οι γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι.

28 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων 16 εκλογιτική 50 14 12 40 γλαυκοφανιτική 10 Ρ (kb) Βάθος (km) 30 8 γρανουλιτική αμφιβολιτική 20 6 πρασινοσχιστολιθική πουμπελλυϊτική πρενιτική 4 10 ζεολιθική 2 Hbl Px Ab-Ep San κερατιτική 200 400 600 800 T (oC)

29 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων Πρασινοσχιστολιθική φάση Πρενιτική-Πουμπελλυϊτική φάση ή υψηλή πίεση – χαμηλή θερμοκρασία Γλαυκοφανιτική φάση κύρια ορυκτά: γλαυκοφανής + λοσονίτης μαζί με ιαδεϊτικό πυρόξενο + αραγωνίτη Act + Ab μόριο Pl Gl Ο ιστός τους δεν είναι ισορροπημένος λόγω του περιορισμένου χρόνου μεταμόρφωσης An μόριο Pl + H2O Lo Ο γλαυκοφανής είναι ακραίο μέλος ισόμορφης παράμιξης με άλλο ακραίο μέλος το ρειβεκίτη. Ενδιάμεσο μέλος ο κροσσίτης.

30 Περιοχική μεταμόρφωση
Ανάδρομη μεταμόρφωση μεταβασιτών Στους πρασινοσχιστόλιθους δεν έχουμε ανάδρομες αντιδράσεις Στους αμφιβολίτες έχουμε: σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστων και χλωριτίωση κεροστίλβης Hbl Act + Ab + Ep + Chl Στους εκλογίτες έχουμε ενυδάτωση των άνυδρων ορυκτών. σχηματισμός αμφιβόλων και μαρμαρυγιών Omph Di + Ab + Qtz Omph + Grt Gl + Ep + Chl Στους γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους δεν έχουμε ανάδρομες αντιδράσεις. Με πτώση της πίεσης μπορεί περιφερειακά να μετατραπεί σε Act + Ab.

31 (ολιβίνης, ενστατίτης, υπερσθενής, διοψίδιος, Cr-σπινέλιος)
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων υπερβασικά πυριγενή (ολιβίνης, ενστατίτης, υπερσθενής, διοψίδιος, Cr-σπινέλιος) Πρωτόλιθος Τα υπερβασικά πυριγενή πετρώματα σερπεντινιώνονται πολύ εύκολα όταν βρεθούν από τις μανδυακές στις επιφανειακές συνθήκες λόγω γεωτεκτονικών αιτιών. Σερπεντινίωση ενυδάτωση των ορυκτών συστατικών τους Υπερβασικό πέτρωμα MgO + SiO2 Serp Υπερβασικό πέτρωμα πλούσιο σε Fo (MgO) Serp + Bruc Υπερβασικό πέτρωμα πλούσιο σε En (SiO2) Serp + Tc

32 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Με τον όρο σερπεντίνη αναφερόμαστε στις τρεις μορφές με σύσταση Mg3Si2O5(OH)2 Χρυσοτίλη ινώδη μορφή Λιζαρδίτη φυλλώδη μορφή Αντιγορίτη ινώδη ή φυλλώδη μορφή Ο χρυσοτίλης και ο λιζαρδίτης είναι σταθεροί σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο αντιγορίτης σε ψηλότερες (>350οC). Οι αντιδράσεις που θα συμβούν με παραπέρα μεταμόρφωση εξαρτώνται από: τη χημική σύσταση του πετρώματος, Mg/(Mg + Si), συμμετοχή Ca την Pf της ρευστής φάσης τη σύσταση της ρευστής φάσης, συμμετοχή H2O και CO2

33 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Με βάση πειραματικά αποτελέσματα, οι αντιδράσεις που μπορούν να συμβούν σε φτωχούς σε ασβέστιο σερπεντινίτες, όταν η ρευστή φάση αποτελείται μόνο από H2O, είναι οι εξής: η μορφή του σερπεντίνη που διατηρείται στις ψηλές θερμοκρασίες είναι ο αντιγορίτης αντιγορίτης + βρουσίτης φορστερίτης + H2O (σε Mg-ούχες συστάσεις) Σ’ ενδιάμεσες συστάσεις: Antig Fo + Tc + H2O Fo + Tc Anth + H2O Fo + Anth En + H2O Σε P < 5 kb: Fo + Tc En + H2O Σε P > 5 kb:

34 φορστερίτης + ενστατίτης ± χαλαζίας
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Σε συστάσεις πιο πλούσιες σε SiO2, μέχρι τους 700ο – 750οC συνυπάρχουν Tc + Qtz Tc Anth + Qtz + H2O Anth En + Qtz + H2O Όλες οι αντιδράσεις είναι αντιδράσεις σταδιακής αφυδάτωσης ώστε τελικά το πέτρωμα στον ψηλότερο βαθμό μεταμόρφωσης να έχει την άνυδρη παραγένεση: φορστερίτης + ενστατίτης ± χαλαζίας

35 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Οι αντιδράσεις που μπορούν να συμβούν σε μεταβασίτες που περιέχουν σημαντική ποσότητα ασβεστίου, είναι οι εξής: η αρχική παραγένεση θα είναι Antig + Di ± Bruc ± Tc Di + Antig Tr + Fo Όλες οι προηγούμενες αντιδράσεις Tr + Fo En + Di + H2O Tr En + Di + Qtz + H2O Η τελευταία αντίδραση συμβαίνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

36 ενστατίτης + μαγνησίτης ή ανθοφυλλίτης + μαγνησίτης
Περιοχική μεταμόρφωση Περιοχική μεταμόρφωση υπερβασικών πετρωμάτων Συμπερασματικά: Παρουσία Σερπεντίνη Τ ≤ 500ο – 550οC Φορστερίτης + Τάλκης Τ > 500ο – 550οC Αύξηση CO2 στη ρευστή φάση, Τ < 400οC Χαλαζίας + Μαγνησίτης Αύξηση CO2 στη ρευστή φάση, Τ > 400οC Τάλκης + Μαγνησίτης Η παραγένεση: ενστατίτης + μαγνησίτης ή ανθοφυλλίτης + μαγνησίτης είναι δυνατή σε υψηλές θερμοκρασίες και εφόσον στη ρευστή φάση κυριαρχεί το CO2

37 Περιοχική μεταμόρφωση
Περιοχική μεταμόρφωση χαλαζιομιγών ανθρακικών πετρωμάτων Είναι ανάλογη με τη θερμική μεταμόρφωση των αντίστοιχων πετρωμάτων. Τάλκης Τρεμολίτης Διοψίδιος Φορστερίτης Βολλαστονίτης Αύξηση του βαθμού μεταμόρφωσης


Κατέβασμα ppt "Περιοχική μεταμόρφωση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google