Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νησοπυριτικά Τεκτοπυριτικό Ανδαλουσίτης Σιλλιμανίτης Κορδιερίτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νησοπυριτικά Τεκτοπυριτικό Ανδαλουσίτης Σιλλιμανίτης Κορδιερίτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νησοπυριτικά Τεκτοπυριτικό Ανδαλουσίτης Σιλλιμανίτης Κορδιερίτης
Al2SiO5 ρομβικό Σιλλιμανίτης τρικλινές Κορδιερίτης Mg2Al3(AlSi5)O18 Νησοπυριτικά Τεκτοπυριτικό

2 Ανδαλουσίτης Άχρωμος, υπέρυθρος Ασθενής στις έγχρωμες ποικιλίες Μέτριο
Χρώμα Άχρωμος, υπέρυθρος Πλεοχροϊσμός Ασθενής στις έγχρωμες ποικιλίες Ανάγλυφο Μέτριο Σχήμα-Μορφή Ορθογώνιες, τετράγωνες ή ρομβικές τομές. Συχνά χιαστί διάταξη εγκλεισμάτων (χιαστόλιθος). Σχισμός Εμφανής κατά (110) Χρώματα πόλωσης Χαμηλά Κατάσβεση Ορθή Οπτ. χαρακτήρας Διάξων (-). 2V μεγάλη Επιμήκυνση (-) Αλλοιώσεις Σε σερικίτη με χαλαζία, μίγμα κορούνδιου, σπινέλιου, ρουτίλιου και αστρίου Εμφάνιση Σε κερατίτες και μεταπηλίτες περιοχικής μεταμόρφωσης χαμηλού έως μέσου βαθμού, σε πιέσεις μικρότερες από 4,5 kb.

3 Ανδαλουσίτης Ν- Ν+ Κρύσταλλοι ανδαλουσίτη. Είναι άχρωμοι με μέτριο ανάγλυφο, σχισμό και χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

4 Ανδαλουσίτης Ν- Ν+ Κρύσταλλοι ανδαλουσίτη. Είναι άχρωμοι με μέτριο ανάγλυφο, σχισμό και χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

5 Ανδαλουσίτης Ν- Ν+ Ν- Ν+

6 Ανδαλουσίτης Ν- Ν+ Πορφυροβλάστες ανδαλουσίτη. Ο ανδαλουσίτης έχει αλλοιωθεί σε σερικίτη, όμως παραμένει η μορφή κρυστάλλων. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

7 Ανδαλουσίτης Ν- Ν+ Πορφυροβλάστες ανδαλουσίτη (χιαστόλιθος). Ο ανδαλουσίτης εμφανίζει αδιαφανή γραφιτικά εγκλείσματα που διατάσσονται χιαστί στο εσωτερικό του. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

8 Σιλλιμανίτης Άχρωμο, ενίοτε ανοικτό καστανοκίτρινο
Χρώμα Άχρωμο, ενίοτε ανοικτό καστανοκίτρινο Ανάγλυφο Υψηλό θετικό Σχήμα-Μορφή Πρισματικοί, βελονοειδείς κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το c. Μικρές ρομβικές ή ορθογώνιες βασικές τομές κάθετα στο c. Φτερόμορφα ινώδη συσσωματώματα (φαϊμπρολίτης). Σχισμός Τέλειος κατά (010) Χρώματα πόλωσης Μέτρια (έως κυανά 2ης τάξης) Κατάσβεση Ορθή Οπτ. χαρακτήρας Διάξων (+). 2V μικρή Επιμήκυνση (+) Αλλοιώσεις Σε μοσχοβίτη, σερικίτη, πυροφυλλίτη, καολινίτη και μοντμοριλλονίτη. Εμφάνιση Σε κερατίτες και σε μεταπηλίτες περιοχικής μεταμόρφωσης υψηλού βαθμού.

9 Σιλλιμανίτης Βασική ορθογώνια τομή (001) όπου φαίνεται ο σχισμός παράλληλα με τη διαγώνιο. Έχει χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. Επάνω πρισματική τομή (010) με χρώματα πόλωσης κυανά 2ης τάξης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

10 Σιλλιμανίτης Πρισματική τομή σιλλιμανίτη. Εμφανίζει ορθή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

11 Σιλλιμανίτης Πρισματικές τομές σιλλιμανίτη παράλληλα στο c.
Ν- Ν+ Πρισματικές τομές σιλλιμανίτη παράλληλα στο c. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

12 Σιλλιμανίτης Κρύσταλλοι σιλλιμανίτη που μοιάζουν με φάλαγγες δακτύλων.
Ν- Ν+ Κρύσταλλοι σιλλιμανίτη που μοιάζουν με φάλαγγες δακτύλων. (Πέτρωμα: Κερατίτης). Ν+

13 Σιλλιμανίτης Ν- Ν+ Ινώδη συσσωματώματα σιλλιμανίτη (φαϊμπρολίτης ή φιμπρόλιθος). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

14 Σιλλιμανίτης Ν- Ν+ Ν- Ν+

15 Κορδιερίτης Άχρωμος, υποκίτρινος, υποκύανος
Χρώμα Άχρωμος, υποκίτρινος, υποκύανος Πλεοχροϊσμός Διακριτός στους πλούσιους σε Fe κορδιερίτες Ανάγλυφο Χαμηλό Σχήμα-Μορφή Τομές ξενοβλαστικές, σπογγώδεις, υποστρόγγυλες. Συχνά σε κοκκώδη συσσωματώματα. Περιέχει αδιαφανή εγκλείσματα. Χρώματα πόλωσης Χαμηλά Κατάσβεση Ορθή Οπτ. χαρακτήρας Διάξων (-). 2V μεγάλη Επιμήκυνση (-) Διδυμίες Ακτινωτές κατά τομείς πολυδυμίες ή κατά 60ο τομή των ταινιών πολυδυμίας. Ταινίες πολυδυμίας ασυνεχείς και μικρού μήκους. Αλλοιώσεις Πλεοχροϊκή άλω, πινιτική εξαλλοίωση Εμφάνιση Σε κερατίτες και μεταπηλίτες περιοχικής μεταμόρφωσης μέσου έως υψηλού βαθμού.

16 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Κρύσταλλος κορδιερίτη μαζί με ανδαλουσίτη. Είναι άχρωμος με χαμηλό ανάγλυφο και χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. Χαρακτηριστική η ακτινωτή κατά τομείς πολυδυμία. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

17 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Τομή κορδιερίτη με χαμηλό ανάγλυφο και πολυάριθμα εγκλείσματα. Η τομή εμφανίζει τη χαρακτηριστική ακτινωτή κατά τομείς πολυδυμία. (Πέτρωμα: Κερατίτης). Ν+

18 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Τομή κορδιερίτη με χαμηλό ανάγλυφο και πολυάριθμα εγκλείσματα. Η τομή εμφανίζει ασυνεχείς και μικρού μήκους ταινίες πολυδυμίας σε αντιπαράθεση με τα πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Κερατίτης). Ν+

19 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Τομές κορδιερίτη με χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και χαρακτηριστικές πολυδυμίες (Πέτρωμα: Κερατίτης).

20 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Τομές κορδιερίτη με τη χαρακτηριστική πινιτική εξαλλοίωση. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

21 Κορδιερίτης Ν- Ν+ Ν- Ν+

22 Κορδιερίτης Τομές κορδιερίτη με διάφορους βαθμούς εξαλλοίωσης.
Ν- Ν+ Τομές κορδιερίτη με διάφορους βαθμούς εξαλλοίωσης. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

23 Θερμική μεταμόρφωση Τα ορυκτά που αναφέρθηκαν είναι χαρακτηριστικά θερμικής μεταμόρφωσης αργιλοπηλιτκών πετρωμάτων. Η θερμική μεταμόρφωση παρατηρείται στην επαφή μιας μαγματικής διείσδυσης με τα περιβάλλοντα πετρώματα. Το πέτρωμα που σχηματίζεται πιο κοντά στη διείσδυση κι επομένως δέχεται πιο έντονη θερμική μεταμόρφωση, είναι ο κερατίτης. Ο κερατίτης είναι σκληρό, συμπαγές πέτρωμα, χωρίς σχιστότητα και με ιστό γρανοβλαστικό. Ζώνη ή άλως επαφής

24 Θερμική μεταμόρφωση Καθώς απομακρυνόμαστε από τη μαγματική διείσδυση, το πέτρωμα γίνεται λιγότερο συμπαγές και εμφανίζει σκούρες κηλίδες, αποτέλεσμα συγκέντρωσης του γραφίτη. Το πέτρωμα ονομάζεται κηλιδωτός κερατίτης. Ν- Ν+

25 Θερμική μεταμόρφωση Οι σκούρες κηλίδες ,μπορεί να αντιπροσωπεύουν και θέσεις όπου αρχίζει η κρυστάλλωση του κορδιερίτη ή του ανδαλουσίτη Ν- Ν+

26 Θερμική μεταμόρφωση Στη θερμική μεταμόρφωση των αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων η γενική διαδοχή παραγενέσεων είναι η εξής: Αμεταμόρφωτοι πηλίτες: χλωρίτης + μοσχοβίτης +χαλαζίας ± χλωριτοειδής Χαμηλού βαθμού θερμική μεταμόρφωση (κηλιδωτοί κερατίτες): βιοτίτης + μοσχοβίτης +χαλαζίας ± χλωριτοειδής ± κορδιερίτης ± ανδαλουσίτης Υψηλού βαθμού θερμική μεταμόρφωση (κερατίτες): κορδιερίτης + ανδαλουσίτης + βιοτίτης ± γρανάτης ± σιλλιμανίτης ± Κ-ούχος άστριος + χαλαζίας

27 πλούσιο σε Fe και Al πρωτόλιθο Ctd
Περιοχική μεταμόρφωση Η διαδοχή των παραγενέσεων στην περιοχική μεταμόρφωση έχει ως εξής: Άχρωμος μαρμαρυγίας P<2,5kb P>2,5kb And Ky Bt πλούσιο σε Fe και Al πρωτόλιθο Ctd Grt Staur HP Ky MP Sil LP Cord + And Cord + Sil + Grt + Kf ± Bt ± Qtz παραγένεση μεταπηλιτών πολύ υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής πίεσης


Κατέβασμα ppt "Νησοπυριτικά Τεκτοπυριτικό Ανδαλουσίτης Σιλλιμανίτης Κορδιερίτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google