Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια). Ν+ Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Ολοκρυσταλλικός ιστός Γρανίτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια). Ν+ Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Ολοκρυσταλλικός ιστός Γρανίτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια)

2 Ν+ Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Ολοκρυσταλλικός ιστός Γρανίτης

3 Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε θεμελιώδη μάζα. Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε θεμελιώδη μάζα. Πορφυριτικός ιστός Ανδεσίτης Ν+

4 Απλίτης: Φλεβικό, λεπτόκοκκο πέτρωμα. Απλίτης: Φλεβικό, λεπτόκοκκο πέτρωμα. Απλιτικός ιστός

5 Απλίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μικρών διαστάσεων (ζαχαρώδης υφή). Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), ελάχιστα φεμικά. Απλίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μικρών διαστάσεων (ζαχαρώδης υφή). Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), ελάχιστα φεμικά. Απλιτικός ιστός Ν+

6 Πηγματίτης: Φλεβικό, αδρόκοκκο πέτρωμα. Πηγματίτης: Φλεβικό, αδρόκοκκο πέτρωμα. Πηγματιτικός ιστός

7 Πηγματίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μεγάλων διαστάσεων. Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), συχνά Ms + σπάνια ορυκτά. Πηγματίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μεγάλων διαστάσεων. Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), συχνά Ms + σπάνια ορυκτά. Πηγματιτικός ιστός Ν+

8 Πηγματίτης: Σύμφυση Qtz με Kfs (Or ή Mic) δημιουργώντας «ιερογλυφικά σχήματα». Ο Qtz έχει κοινό κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. Πηγματίτης: Σύμφυση Qtz με Kfs (Or ή Mic) δημιουργώντας «ιερογλυφικά σχήματα». Ο Qtz έχει κοινό κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. Γραφικός ιστός Ν+

9 Γρανίτης, πηγματίτης: Μικρογραφικός ιστός. Γρανίτης, πηγματίτης: Μικρογραφικός ιστός. Γρανοφυρικός ιστός Ν+

10 Γρανίτης, πηγματίτης: Σύμφυση σκωληκόμορφου Qtz και όξινου Plag. Αναπτύσσεται συνήθως στα όρια μεταξύ κρυστάλλων Κfs-Plag ή μεταξύ κρυστάλλων Κfs. Γρανίτης, πηγματίτης: Σύμφυση σκωληκόμορφου Qtz και όξινου Plag. Αναπτύσσεται συνήθως στα όρια μεταξύ κρυστάλλων Κfs-Plag ή μεταξύ κρυστάλλων Κfs. Μυρμηκιτικός ιστός Ν+

11 Κόκκοι ενός ή περισσότερων ορυκτών εγκλείονται χωρίς κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό μέσα σε ένα μεγαλύτερο κρύσταλλο άλλου ορυκτού (ξενιστής). Κόκκοι ενός ή περισσότερων ορυκτών εγκλείονται χωρίς κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό μέσα σε ένα μεγαλύτερο κρύσταλλο άλλου ορυκτού (ξενιστής). Ποικιλτικός ιστός Ν+

12 Δολερίτης: Φλεβικό πέτρωμα βασικής σύστασης. Δολερίτης: Φλεβικό πέτρωμα βασικής σύστασης. Οφειτικός ιστός

13 Δολερίτης: Όταν ο ξενιστής είναι Px και τα εγκλειόμενα ορυκτά είναι επιμήκη Plag, ο ποικιλτικός ιστός ονομάζεται οφειτικός. Δολερίτης: Όταν ο ξενιστής είναι Px και τα εγκλειόμενα ορυκτά είναι επιμήκη Plag, ο ποικιλτικός ιστός ονομάζεται οφειτικός. Οφειτικός ιστός Ν+

14 Μονζονίτης: Όταν ο ξενιστής είναι Kfs, ο ποικιλτικός ιστός ονομάζεται μονζονιτική υφή. Μονζονίτης: Όταν ο ξενιστής είναι Kfs, ο ποικιλτικός ιστός ονομάζεται μονζονιτική υφή. Μονζονιτική υφή Ν+

15 Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα. Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα. Κισσηρώδης υφή

16 Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα. Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα. Κισσηρώδης υφή Ν+Ν-

17 Ηφαιστειακά: Ανάλογη υφή με την κισσηρώδη αλλά με μικρότερα διάκενα. Παχιά τοιχώματα. Ηφαιστειακά: Ανάλογη υφή με την κισσηρώδη αλλά με μικρότερα διάκενα. Παχιά τοιχώματα. Σκωριώδης υφή

18 Ηφαιστειακά: Κάμψη και θραύση των κρυστάλλων κατά τον χρόνο σχηματισμού τους. Ηφαιστειακά: Κάμψη και θραύση των κρυστάλλων κατά τον χρόνο σχηματισμού τους. Πυροκλαστική υφή

19 Ηφαιστειακά: Η θεμελιώδης μάζα δίνει την εντύπωση ροής. Ηφαιστειακά: Η θεμελιώδης μάζα δίνει την εντύπωση ροής. Ρευστική ή Τραχειτική υφή Ν+

20 Ρυόλιθος: Η υαλώδης μάζα έχει σφαιρικά σπασίματα λόγω συστολής κατά την ψύξη. Ρυόλιθος: Η υαλώδης μάζα έχει σφαιρικά σπασίματα λόγω συστολής κατά την ψύξη. Περλιτική υφή Ν-

21 Ρυόλιθος: Σφαιροειδείς μάζες κρυστάλλων με βελονοειδή μορφή που έχουν ακτινωτή διάταξη. Λόγω μετατροπής της υαλώδους μάζας σε κρυστάλλους. Ρυόλιθος: Σφαιροειδείς μάζες κρυστάλλων με βελονοειδή μορφή που έχουν ακτινωτή διάταξη. Λόγω μετατροπής της υαλώδους μάζας σε κρυστάλλους. Σφαιρολιθική υφή Ν-Ν+

22 Ηφαιστειακά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ ΗφαιστειακάΓρήγορη Ψύξη ΥΑΛΩΔΗΣ ΥΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Υαλοφυρικός ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΦΥΡΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Ρευστική Περλιτική Σφαιρολιθική Πυροκλαστική ΜΙΚΡΟ- & ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Κισσηρώδης Σκωριώδης ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Στηλ. Κατατμήσεις Pillow λάβες Σφαιροειδής αποχ.

23 Φλεβικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ ΦλεβικάΕνδιάμεσος ρυθμός ψύξης ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Πηγματιτικός Απλιτικός Οφειτικός Υποφειτικός ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική Γρανοφυρική Μυρμηκιτική

24 Πλουτωνικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ ΠλουτωνικάΑργή ψύξη ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Γρανιτικός, Πορφυροειδής Ποικιλτικός Οφειτικός Υποφειτικός ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική Γρανοφυρική Μυρμηκιτική ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Μονζονιτική Μιαρολιθική ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Σφαιροειδής αποχωρισμός


Κατέβασμα ppt "ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια). Ν+ Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Ολοκρυσταλλικός ιστός Γρανίτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google