Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μικροσκοπική μελέτη ΓρανίτηςΡυόλιθος ΓάββροςΒασάλτης Περιδοτίτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μικροσκοπική μελέτη ΓρανίτηςΡυόλιθος ΓάββροςΒασάλτης Περιδοτίτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μικροσκοπική μελέτη ΓρανίτηςΡυόλιθος ΓάββροςΒασάλτης Περιδοτίτης

2 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός) 1. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης με κοκκώδη ιστό. Διακρίνονται ιδιόμορφοι κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων (Pl), μικροκλινή (Mk) με τη χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία και χαλαζία, +Nicols. 2. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης με υπιδιόμορφο κοκκώδη ιστό. Διακρίνονται ιδιόμορφοι κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων (Pl), μοσχοβίτη (Ms) και χαλαζία (Qtz), +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης. Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο)

3 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός) 3. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης. Πλαγιόκλαστο με ζωνώδη σύσταση, +Nicols. 4. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης. Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο)

4 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός) 5. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. 6. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης. Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο)

5 Γρανίτης (κεροστιλβικός βιοτιτικός) 7. Μικροκλινής με χαρακτηριστικές απομείξεις αλβίτη (περθίτη), +Nicols. 8. Κεροστιλβικός-βιοτιτικός γρανίτης. Πλαγιόκλαστο με χαρακτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Παρουσιάζει ζωνώδη εξαλλοίωση, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη, βιοτίτης. Δευτερεύοντα ορυκτά:Τιτανίτης, μαγνητίτης, επίδοτο. Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο), κατά θέσεις πορφυριτικός με φαινοκρυστάλλους μικροκλινή

6 Γρανίτης (κεροστιλβικός βιοτιτικός) 9. Κεροστιλβικός-βιοτιτικός γρανίτης. Κεροστίλβη σε επαφή με μικροκλινή, // Nicols. 10. Ίδια με την 9, +Nicols. Διακρίνεται η απλή διδυμία της κεροστίλβης και η δικτυόμορφη πολυδυμία του μικροκλινή,. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη, βιοτίτης. Δευτερεύοντα ορυκτά:Τιτανίτης, μαγνητίτης, επίδοτο. Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο), κατά θέσεις πορφυριτικός με φαινοκρυστάλλους μικροκλινή

7 Ρυόλιθος 1 1. Φαινοκρύσταλλος βιοτίτη σε υαλώδη έως μικροκρυσταλλική κύρια μάζα. Η κύρια μάζα παρουσιάζει ρευστική υφή, //Nicols. 2α. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και χαλαζία σε άμορφη κύρια μάζα, // Nicols. 2β. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και χαλαζία σε άμορφη κύρια μάζα, + Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Μικροκρυσταλλική / άμορφη. Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική

8 Ρυόλιθος 1 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου σε μικροκρυσταλλική έως άμορφη κύρια μάζα. Ο φαινοκρύσταλλος της φωτογραφίας περιέχει εγκλείσματα γυαλιού, +Nicols. 4. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστου σε μικροκρυσταλλική έως άμορφη κύρια μάζα,+Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Μικροκρυσταλλική / άμορφη. Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική

9 Ρυόλιθος 2 1, 2. Διακρίνονται φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστου σε υαλώδη κύρια μάζα. Στην κύρια μάζα παρατηρούνται σφαιροειδείς ρωγματώσεις, //Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Υαλώδης. Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Περλιτική (χαρακτηρίζεται από σφαιροειδείς ρωγματώσεις

10 Γάββρος 1. Αυγίτης (Aug) με έντονο ανάγλυφο περιβάλλεται από πλαγιόκλαστα (Pl). Οι κρύσταλλοι του αυγίτη και των πλαγιοκλάστων έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος (κοκκώδης ιστός), // Nicols. 2. + Nicols Διακρίνονται τα πλαγιόκλαστα με τα χαρακτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Κύρια ορυκτά: Αυγίτης, πλαγιόκλαστο (συχνά ο αυγίτης αντικαθίσται από ακτινόλιθο / ουραλιτίωση) Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Υπιδιόμορφος κοκκώδης

11 Βασάλτης 1. Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη (Aug) σε κύρια μάζα η οποία αποτελείται από πλαγιόκλαστα (μικρές δοκίδες) και γυαλί, //Nicols. 2. Λεπτομέρεια της 1. Διακρίνεται το οκταγωνικό σχήμα του αυγίτη σε τομή κάθετη προς τον κρυσταλλογραφικό άξονα C. Φαινοκρύσταλλοι: Αυγίτης, πλαγιόκλαστα, ολιβίνης. Κύρια μάζα: Πλαγιόκλαστα, μαγνητίτης, γυαλί. Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική (διακρίνεται από τη διάταξη των πλαγιοκλάστων παράλληλα προς τη ροή της λάβας)

12 Βασάλτης 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου με ζωνώδη σύσταση. Διακρίνονται τα χαρα- κτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Τα πλαγιόκλαστα της κύριας μάζας είναι προσανατολισμένα και αποτυπώνουν τη ρευστική υφή του πετρώματος, +Nicols. 4. Ρευστική υφή του βασάλτη. Αποτυπώνεται από την παράλληλη διάταξη των πλαγιοκλάστων στην υαλώδη κύρια μάζα, +Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Αυγίτης, πλαγιόκλαστα, ολιβίνης. Κύρια μάζα: Πλαγιόκλαστα, μαγνητίτης, γυαλί. Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική (διακρίνεται από τη διάταξη των πλαγιοκλάστων παράλληλα προς τη ροή της λάβας)

13 Σερπεντινιωμένος Περιδοτίτης Κύρια ορυκτά: Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος (ενστατίτης), χρωμίτης, μαγνητίτης, σερπεντίνης Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Υπερβασική Ιστός: Κοκκώδης 1. Υπολείμματα κρυστάλλων ολιβίνη (Ol, άχρωμοι κόκκοι με υψηλό ανάγλυφο), τα οποία περιβάλλονται από σερπεντίνη (Srp, ελαφρά πρασινίζουσα μικροκρυσταλλική μάζα), //Nicols. 2. Οι κόκκοι ολιβίνη (υψηλά χρώματα πόλωσης) κατασβένουν συγχρόνως. Αποτελούν υπολείμματα μεγαλύτερων κρυστάλλων ολιβίνη, που σερπεντινιώθηκαν μερικώς, +Nicols. (θέση κατάσβεσης)

14 Σερπεντινιωμένος Περιδοτίτης Κύρια ορυκτά: Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος (ενστατίτης), χρωμίτης, μαγνητίτης, σερπεντίνης Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Υπερβασική Ιστός: Κοκκώδης 3. Υπολειμματικοί κρύσταλλοι ενστατίτη (En, άχρωμοι κόκκοι με υψηλό ανάγλυφο) και χρωμίτη (Chr, καφέ κόκκοι), οι οποίοι περιβάλλονται από σερπεντίνη (Srp, ελαφρά πρασινίζουσα μικροκρυσταλλική μάζα), //Nicols. 4. Υπολειμματικοί κρύσταλλοι ενστατίτη (χαμηλά χρώματα πόλωσης) και χρωμίτη (ισότροπο), οι οποίοι περιβάλλονται από σερπεντίνη (χαμηλά χρώματα πόλωσης), +Nicols.


Κατέβασμα ppt "Μικροσκοπική μελέτη ΓρανίτηςΡυόλιθος ΓάββροςΒασάλτης Περιδοτίτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google