Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γρανίτης Ρυόλιθος Γάββρος Βασάλτης Περιδοτίτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γρανίτης Ρυόλιθος Γάββρος Βασάλτης Περιδοτίτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γρανίτης Ρυόλιθος Γάββρος Βασάλτης Περιδοτίτης
Μικροσκοπική μελέτη Γρανίτης Ρυόλιθος Γάββρος Βασάλτης Περιδοτίτης

2 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός)
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο) 1. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης με κοκκώδη ιστό. Διακρίνονται ιδιόμορφοι κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων (Pl), μικροκλινή (Mk) με τη χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία και χαλαζία, +Nicols. 2. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης με υπιδιόμορφο κοκκώδη ιστό. Διακρίνονται ιδιόμορφοι κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων (Pl), μοσχοβίτη (Ms) και χαλαζία (Qtz), +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης.

3 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός)
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο) 3. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης. Πλαγιόκλαστο με ζωνώδη σύσταση, +Nicols. 4. Διμαρμαρυγιακός γρανίτης. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης.

4 Γρανίτης (διμαρμαρυγιακός)
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο) 5. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. 6. Κρύσταλλος μικροκλινή με χαρακτηριστική δικτυόμορφη πολυδυμία, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, μοσχοβίτης, βιοτίτης.

5 Γρανίτης (κεροστιλβικός βιοτιτικός)
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο), κατά θέσεις πορφυριτικός με φαινοκρυστάλλους μικροκλινή 7. Μικροκλινής με χαρακτηριστικές απομείξεις αλβίτη (περθίτη), +Nicols. 8. Κεροστιλβικός-βιοτιτικός γρανίτης. Πλαγιόκλαστο με χαρακτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Παρουσιάζει ζωνώδη εξαλλοίωση, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη, βιοτίτης. Δευτερεύοντα ορυκτά:Τιτανίτης, μαγνητίτης, επίδοτο.

6 Γρανίτης (κεροστιλβικός βιοτιτικός)
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Κοκκώδης (ισόκοκκο), κατά θέσεις πορφυριτικός με φαινοκρυστάλλους μικροκλινή 9. Κεροστιλβικός-βιοτιτικός γρανίτης. Κεροστίλβη σε επαφή με μικροκλινή, // Nicols. 10. Ίδια με την 9, +Nicols. Διακρίνεται η απλή διδυμία της κεροστίλβης και η δικτυόμορφη πολυδυμία του μικροκλινή,. Κύρια ορυκτά: Χαλαζίας, Κ-ούχος άστριος (μικροκλινής), πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη, βιοτίτης. Δευτερεύοντα ορυκτά:Τιτανίτης, μαγνητίτης, επίδοτο.

7 Ρυόλιθος 1 2α. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και
Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική 2α. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και χαλαζία σε άμορφη κύρια μάζα, // Nicols. 1. Φαινοκρύσταλλος βιοτίτη σε υαλώδη έως μικροκρυσταλλική κύρια μάζα. Η κύρια μάζα παρουσιάζει ρευστική υφή, //Nicols. 2β. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και χαλαζία σε άμορφη κύρια μάζα, + Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Μικροκρυσταλλική / άμορφη.

8 Ρυόλιθος 1 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου σε
Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου σε μικροκρυσταλλική έως άμορφη κύρια μάζα. Ο φαινοκρύσταλλος της φωτογραφίας περιέχει εγκλείσματα γυαλιού, +Nicols. 4. Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστου σε μικροκρυσταλλική έως άμορφη κύρια μάζα,+Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Μικροκρυσταλλική / άμορφη.

9 Ρυόλιθος 2 Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Όξινη Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Περλιτική (χαρακτηρίζεται από σφαιροειδείς ρωγματώσεις 1, 2. Διακρίνονται φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστου σε υαλώδη κύρια μάζα. Στην κύρια μάζα παρατηρούνται σφαιροειδείς ρωγματώσεις, //Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Σανίδινο, χαλαζίας, πλαγιόκλαστα, βιοτίτης. Κύρια μάζα: Υαλώδης.

10 Γάββρος Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Υπιδιόμορφος κοκκώδης 1. Αυγίτης (Aug) με έντονο ανάγλυφο περιβάλλεται από πλαγιόκλαστα (Pl). Οι κρύσταλλοι του αυγίτη και των πλαγιοκλάστων έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος (κοκκώδης ιστός), // Nicols. 2. + Nicols Διακρίνονται τα πλαγιόκλαστα με τα χαρακτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Κύρια ορυκτά: Αυγίτης, πλαγιόκλαστο (συχνά ο αυγίτης αντικαθίσται από ακτινόλιθο / ουραλιτίωση)

11 Βασάλτης 1. Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη (Aug) σε κύρια
Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική (διακρίνεται από τη διάταξη των πλαγιοκλάστων παράλληλα προς τη ροή της λάβας) 1. Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη (Aug) σε κύρια μάζα η οποία αποτελείται από πλαγιόκλαστα (μικρές δοκίδες) και γυαλί, //Nicols. 2. Λεπτομέρεια της 1. Διακρίνεται το οκταγωνικό σχήμα του αυγίτη σε τομή κάθετη προς τον κρυσταλλογραφικό άξονα C. Φαινοκρύσταλλοι: Αυγίτης, πλαγιόκλαστα, ολιβίνης. Κύρια μάζα: Πλαγιόκλαστα, μαγνητίτης, γυαλί.

12 Βασάλτης 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου με
Ηφαιστειακό Πέτρωμα Σύσταση: Βασική Ιστός: Πορφυριτικός Υφή: Ρευστική (διακρίνεται από τη διάταξη των πλαγιοκλάστων παράλληλα προς τη ροή της λάβας) 3. Φαινοκρύσταλλος πλαγιοκλάστου με ζωνώδη σύσταση. Διακρίνονται τα χαρα- κτηριστικά ελασμάτια πολυδυμίας. Τα πλαγιόκλαστα της κύριας μάζας είναι προσανατολισμένα και αποτυπώνουν τη ρευστική υφή του πετρώματος, +Nicols. 4. Ρευστική υφή του βασάλτη. Αποτυπώνεται από την παράλληλη διάταξη των πλαγιοκλάστων στην υαλώδη κύρια μάζα, +Nicols. Φαινοκρύσταλλοι: Αυγίτης, πλαγιόκλαστα, ολιβίνης. Κύρια μάζα: Πλαγιόκλαστα, μαγνητίτης, γυαλί.

13 Σερπεντινιωμένος Περιδοτίτης
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Υπερβασική Ιστός: Κοκκώδης (θέση κατάσβεσης) 1. Υπολείμματα κρυστάλλων ολιβίνη (Ol, άχρωμοι κόκκοι με υψηλό ανάγλυφο), τα οποία περιβάλλονται από σερπεντίνη (Srp, ελαφρά πρασινίζουσα μικροκρυσταλλική μάζα), //Nicols. 2. Οι κόκκοι ολιβίνη (υψηλά χρώματα πόλωσης) κατασβένουν συγχρόνως. Αποτελούν υπολείμματα μεγαλύτερων κρυστάλλων ολιβίνη, που σερπεντινιώθηκαν μερικώς, +Nicols. Κύρια ορυκτά: Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος (ενστατίτης), χρωμίτης, μαγνητίτης, σερπεντίνης

14 Σερπεντινιωμένος Περιδοτίτης
Πλουτώνιο Πέτρωμα Σύσταση: Υπερβασική Ιστός: Κοκκώδης 3. Υπολειμματικοί κρύσταλλοι ενστατίτη (En, άχρωμοι κόκκοι με υψηλό ανάγλυφο) και χρωμίτη (Chr, καφέ κόκκοι), οι οποίοι περιβάλλονται από σερπεντίνη (Srp, ελαφρά πρασινίζουσα μικροκρυσταλλική μάζα), //Nicols. 4. Υπολειμματικοί κρύσταλλοι ενστατίτη (χαμηλά χρώματα πόλωσης) και χρωμίτη (ισότροπο), οι οποίοι περιβάλλονται από σερπεντίνη (χαμηλά χρώματα πόλωσης), +Nicols. Κύρια ορυκτά: Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος (ενστατίτης), χρωμίτης, μαγνητίτης, σερπεντίνης


Κατέβασμα ppt "Γρανίτης Ρυόλιθος Γάββρος Βασάλτης Περιδοτίτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google