Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό.  Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό.  Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό.  Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό υλικό.  Το είδος του μάγματος που προκύπτει από μερική τήξη εξαρτάται από:  Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό.  Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό υλικό.  Το είδος του μάγματος που προκύπτει από μερική τήξη εξαρτάται από: 1.Τη σύσταση της πηγής 2.Το βαθμό μερικής τήξης 3.Τις συνθήκες τήξης 1.Τη σύσταση της πηγής 2.Το βαθμό μερικής τήξης 3.Τις συνθήκες τήξης

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Ιδιοι βαθμοί τήξης, ίδιες συνθήκες, αλλά διαφορετικές πηγές δίνουν διαφορετικά μάγματα.  Διαφορετικοί βαθμοί τήξης ίδιων πηγών δίνουν διαφορετικά μάγματα.  Η μερική τήξη δημιουργεί μάγματα ορισμένης σύστασης και μάλιστα πρωτογενή.  Ιδιοι βαθμοί τήξης, ίδιες συνθήκες, αλλά διαφορετικές πηγές δίνουν διαφορετικά μάγματα.  Διαφορετικοί βαθμοί τήξης ίδιων πηγών δίνουν διαφορετικά μάγματα.  Η μερική τήξη δημιουργεί μάγματα ορισμένης σύστασης και μάλιστα πρωτογενή.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη σε ισορροπία: Σχηματισμός τηγμάτων που αντιδρούν με το υπολειμματικό στερεό και παραμένουν σε ισορροπία μέχρι να απομακρυνθούν.  Μέχρι την απομάκρυνση η ολική σύσταση του συστήματος παραμένει σταθερή.  Μερική τήξη σε ισορροπία: Σχηματισμός τηγμάτων που αντιδρούν με το υπολειμματικό στερεό και παραμένουν σε ισορροπία μέχρι να απομακρυνθούν.  Μέχρι την απομάκρυνση η ολική σύσταση του συστήματος παραμένει σταθερή.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Κλασματική τήξη: Τα δημιουργούμενα τήγματα απομακρύνονται αμέσως – έλλειψη αντίδρασης με το υπολειμματικό στερεό. Μικροί βαθμοί μερικής τήξης.  Η συνολική σύσταση του συστήματος μεταβάλλεται συνεχώς.  Κλασματική τήξη: Τα δημιουργούμενα τήγματα απομακρύνονται αμέσως – έλλειψη αντίδρασης με το υπολειμματικό στερεό. Μικροί βαθμοί μερικής τήξης.  Η συνολική σύσταση του συστήματος μεταβάλλεται συνεχώς.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη σε ισορροπία – ο βαθμός τήξης ξεπερνά κάποιο όριο πέραν του οποίου είναι δυνατός ο αποχωρισμός του τήγματος από το υπολειμματικό στερεό - όριο διαφυγής.  Στο μανδύα το όριο διαφυγής ποικίλει με το γεωτεκτονικό περιβάλλον.  Η πραγματική τήξη – οριακή τήξη – βρίσκεται μεταξύ κλασματικής και τήξης σε ισορροπία.  Διαπερατός μανδύας (λερζόλιθος) μετά από 2-3% μερική τήξη.  Μερική τήξη σε ισορροπία – ο βαθμός τήξης ξεπερνά κάποιο όριο πέραν του οποίου είναι δυνατός ο αποχωρισμός του τήγματος από το υπολειμματικό στερεό - όριο διαφυγής.  Στο μανδύα το όριο διαφυγής ποικίλει με το γεωτεκτονικό περιβάλλον.  Η πραγματική τήξη – οριακή τήξη – βρίσκεται μεταξύ κλασματικής και τήξης σε ισορροπία.  Διαπερατός μανδύας (λερζόλιθος) μετά από 2-3% μερική τήξη.

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ Το είδος του βασαλτικού μάγματος που δημιουργείται από μερική τήξη περιδοτίτη ή εκλογίτη εξαρτάται από: Πίεση Βαθμό μερικής τήξης Η 2 Ο CO 2 Το είδος του βασαλτικού μάγματος που δημιουργείται από μερική τήξη περιδοτίτη ή εκλογίτη εξαρτάται από: Πίεση Βαθμό μερικής τήξης Η 2 Ο CO 2

7 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ Αύξηση πίεσης αύξηση του γρανάτη και ελάττωση πλαγιοκλάστου Ol+Opx+Cpx+Pl 0-10 kb - Pl-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Sp 10-25 kb - Sp-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Grt >25 kb - Grt-περιδοτίτης Pl+Cpx+/-Opx+/-Ol – 0-10 kb Cpx+Pl+Grt+/-Opx+/-Ol – 10-20 kb Cpx+Grt+/-Opx+/-Ol – >20 kb Ol+Opx+Cpx+Pl 0-10 kb - Pl-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Sp 10-25 kb - Sp-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Grt >25 kb - Grt-περιδοτίτης Pl+Cpx+/-Opx+/-Ol – 0-10 kb Cpx+Pl+Grt+/-Opx+/-Ol – 10-20 kb Cpx+Grt+/-Opx+/-Ol – >20 kb

8 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ Μικρή μερική τήξη (ψηλή πίεση)δυνητικό νεφελινιτικό τήγμα Μεγάλη μερική τήξη (χαμηλή πίεση) δυνητική υπερσθενική σύσταση Η τήξη περιδοτίτη οδηγεί σε βασαλτικό τήγμα σύστασης Di 47%, Pyr 47%, Fo 3%, En 3% Εκλογίτης Βαθμός μερικής τήξης

9 ΓΕΝΕΣΗ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΤΗΓΜΑΤΟΣ Αύξηση νερούαύξηση SiO 2 στο τήγμα μείωση θερμοκρασίας τήξης Αύξηση CO 2 μείωση θερμοκρασίας τήξης αύξηση SiO 2

10 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΥΡΟΛΙΤΗ (Green & Ringwood) 1.  15 kmPyr = Ol + Px o + Px c + Pl + Cr 2. 15 – 35 kmPyr = Ol + Px Al + Pl Τήξη (δύσκολη) Th μάγμα + Du ή Per Px c 20 –25% τήξη OlTh Al +Ol+En -Al +Px c -Ca (MORB) 3. >35 kmPyr = Ol + Px Al-Ca + En Al <20% τήξη Αλκ. ολιβινικός βασάλτης +Px Al +Ol >20% τήξη Αλκ. ολιβινικός βασάλτης μέχρι ολιβινικός θολειϊτης

11 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΥΡΟΛΙΤΗ (Green & Ringwood) 4. >100 kmPyr = Gr + Px Al + Ol τήξη τήγμα + Px + Ol Πλούσιο σε Mg και αλκάλεα Pyr = τήγμα + 3per + 1Th basalt ήτήγμα + 2per + 1Th basalt Pyr = τήγμα + 3per + 1Th basalt ήτήγμα + 2per + 1Th basalt


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ  Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό.  Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google