Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΥΡΙΓΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΥΡΙΓΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΥΡΙΓΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ

2 1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

3 1.1. Ιστός του πετρώματος Πορφυριτικός ιστός Υαλοφυρικός ιστός
Ηφαιστειακό πέτρωμα

4 1.1. Ιστός του πετρώματος Γρανιτικός ιστός Οφειτικός ιστός
Πλουτωνικό πέτρωμα Δολερίτης

5 Παράδειγμα Παρατηρούμε την τομή του πετρώματος στο μικροσκόπιο και βρίσκουμε ότι ο ιστός του είναι γρανιτικός. Αρα το πέτρωμα είναι πλουτωνικό.

6 1.2. Ορυκτά συστατικά του πετρώματος
Αναγνωρίζουμε τα ορυκτά του πετρώματος. Τα χωρίζουμε σε κατηγορίες: Oυσιώδη (σαλικά και φεμικά), Επουσιώδη Δευτερογενή ορυκτά Σαλικά χαλαζίας, άστριοι κλπ Φεμικά βιοτίτης, κεροστίλβη, κλπ

7 Παράδειγμα Ουσιώδη ορυκτά: σαλικά (Qz, Or, Pl) και φεμικά (Bi, Hb). Επουσιώδη ορυκτά: Tit, Ap, Zr, All

8 1.3. Συμμετοχή των ορυκτών στο πέτρωμα
Υπολογίζουμε την εκατοστιαία ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος σε 5 έως 6 περιοχές του παρασκευάσματος. Υπολογίζουμε τον μέσο όρο από τις μετρήσεις αυτές.

9 Παράδειγμα 1η περιοχή 2η περιοχή 3η περιοχή 4η περιοχή 5η περιοχή Μ. Ο. Qz 30 20 25 15 35 Or 40 10 5 Pl 50 Bi 8 6 11 14 9 Hb 4 12 23 21 Tit, Ap, Zr, All 3 2 1 Σύνολο 100

10 1.4. Χρωματικός δείκτης Μ Το ποσοστό των φεμικών ορυκτών στο πέτρωμα. Μόνο για πλουτωνικά (όχι για ηφαιστειακά)

11 Χρωματικός δείκτης Ολολευκοκρατικά (0 - 5) Απλίτης

12 Χρωματικός δείκτης Λευκοκρατικά (5 - 35) Γρανίτης

13 Χρωματικός δείκτης Μεσοκρατικά ( ) Διορίτης

14 Χρωματικός δείκτης Μελανοκρατικά ( ) Γάββρος

15 Χρωματικός δείκτης Ολομελανοκρατικά ( ) Περιδοτίτης

16 1.5. Επιλογή του διαγράμματος ταξινόμησης
πλουτωνικό πέτρωμα και (Μ<90): διάγραμμα QAPF για πλουτωνικά πετρώματα πλουτωνικό πέτρωμα και (Μ>90): διάγραμμα Ol Cpx Opx για υπερβασικά πετρώματα ηφαιστειακό πέτρωμα: διάγραμμα QAPF για ηφαιστειακά πετρώματα

17 1.5.1. Πλουτωνικά πετρώματα και Μ<90

18 1.5.2. Πλουτωνικά πετρώματα και Μ>90

19 1.5.3. Ηφαιστειακά πετρώματα

20 Παράδειγμα Επειδή το προηγούμενο πέτρωμα είναι πλουτωνικό και το σύνολο των φεμικών του είναι 25 (Μ<90) χρησιμοποιούμε το διάγραμμα QAPF για πλουτωνικά πετρώματα.

21 1.6. Υπολογισμός των παραμέτρων για την προβολή
Διάγραμμα QAPF για πλουτωνικά η ηφαιστειακά πετρώματα (Μ<90) δίχως αστριοειδή: θεμελιώδη ορυκτά είναι: Qz (Q), οι αλκαλιούχοι άστριοι (Or, Mi, San, Ab) (A) και Pl (P). Τα Q, A και P υπολογίζονται από την ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος με αναγωγή στο 100. Διάγραμμα Ol Cpx Opx για ολομελανοκρατικά πλουτωνικά πετρώματα (Μ>90): θεμελιώδη ορυκτά είναι: Ol, Cpx και Opx. Υπολογίζονται από την ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος με αναγωγή στο 100.

22 Θεμελιώδη ορυκτά, σύνολο=75
Παράδειγμα Qz 25 Or 20 Pl 30 Bi 9 Hb 14 Tit, Ap, Zr, All 2 Σύνολο 100 Θεμελιώδη ορυκτά, σύνολο=75 Στα 75 υπάρχουν 25 Qz 20 Or 30 Pl Στα 100 υπάρχουν ;Q ;A ;P Q=25*100/75=33.3 A=20*100/75=26.7 και P=30*100/75=40.0.

23 1.7. Προβολή των παραμέτρων στο διάγραμμα

24 1.8. Πρόθεμα – Πλήρες όνομα του πετρώματος
Μπροστά από το όνομα τοποθετούνται προθέματα που αναφέρονται στα φεμικά συστατικά του πετρώματος ή/και στον ιστό του. Από τα φεμικά μπαίνουν, κατά σειρά αφθονίας, ως πρόθεμα του ονόματος, αυτά που συμμετέχουν σε ποσοστό >5%. Πιο κοντά στο όνομα μπαίνει το φεμικό με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

25 Bi-Hb γρανίτης Παράδειγμα
Επειδή το πέτρωμα που εξετάζουμε περιέχει Bi (>5%) και Hb (>5%), και Bi<Hb Ονομάζεται Bi-Hb γρανίτης

26 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία πιο απλουστευμένα Πρακτικά η μακροσκοπική αναγνώριση προηγείται της μικροσκοπικής


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΥΡΙΓΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google