Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ     Ακαδημαϊκό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ     Ακαδημαϊκό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ     Ακαδημαϊκό έτος:   Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη και περιγραφή πολιτιστικών συλλογών με το πρότυπο CIDOC/CRM και κωδικοποίηση της συλλογής στη γλώσσα οντολογιών OWL.   Υπεύθυνος Διδάσκων : Δρ. Παπαθεοδώρου Χρήστος   Ονοματεπώνυμο : Κατέχης Γεώργιος Κέρκυρα  

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CIDOC / CRM
Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ OWL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ “ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” ΓΡΑΦΟΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GRAPHONTO ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ OWL

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

4 ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ :
Ανομοιομορφίας περιβάλλοντος Αδυναμίας προτυποποίησης Αδόμητης πληροφορίας

5 HTML XML XML Schema RDF RDF Schema OWL …….
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ HTML XML XML Schema RDF RDF Schema OWL …….

6 ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας
Η μελέτη της φύσης της ύπαρξης Αναγνώριση - ταύτιση όλων των ειδών πραγμάτων που στην πραγματικότητα υπάρχουν καθώς και με την περιγραφή τους. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γράφος όπου κάθε κομμάτι του αντιστοιχεί σε μια έννοια ή οντότητα ή κατηγορία ή κλάση όπως συνηθίζεται να λέγεται και η οποία μπορεί να είναι μια λέξη ή ένα σύνολο λέξεων που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικά είδη συνδέσεων.

7 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Υ C I D O C / C R M

8 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CIDOC / CRM ( International Committee for Documentation / Conceptual Reference Model )
Οντολογία Περιλαμβάνει 81 κλάσεις και 132 μοναδικές ιδιότητες 1996 : Προσπάθεια δημιουργίας του προτύπου ICOM – CIDOC 2000 : ICOM – CIDOC CIDOC / CRM Συνεργασία με ISO Working Group

9 ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ CIDOC / CRM
Ανταλλαγή και ολοκλήρωση ετερογενούς επιστημονικής τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών Προβλέπει τις χαρακτηριστικές σχέσεις για τη χρησιμοποίηση ορολογίας Καθιστά δυνατή τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα Μετατροπή δεδομένων από τοπικό επίπεδο σε συνολική συνεκτική πηγή χωρίς απώλειες των εννοιών των δεδομένων Υποστήριξη συσχετιζόμενων ερωτημάτων Μετατροπή ελεύθερου κειμένου σε επίσημη λογική μορφή Συμβατότητα με το CRM

10 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 1 / 2 ) class – κλάση subclass – Υποκλάση
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 1 / 2 ) class – κλάση subclass – Υποκλάση superclass – Υπερκλάση intention – πρόθεση extension – επέκταση instance – στιγμιότυπο property – ιδιότητα subproperty – υποϊδιότητα superproperty - υπεριδιότητα domain – πεδίο ορισμού range – εύρος τιμών inheritance – κληρονομικότητα strict inheritance – αυστηρή κληρονομικότητα multiple inheritance – πολλαπλή

11 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 2 / 2 ) monotonic reasoning – μονοτονική λογική
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 2 / 2 ) monotonic reasoning – μονοτονική λογική disjoint – ασύνδετη ή ξένη primitive – πρωτογενής open world – ανοικτός κόσμος complement – συμπλήρωμα interoperability – διαλειτουργικότητα semantic interoperability – σημασιολογική διαλειτουργικότητα

12 Ιεραρχία Κλάσεων ( 81 ) E34 - Inscription E35 Title E36 Visual Item
Ιεραρχία Κλάσεων ( 81 ) E1 CRM Entity E2 - Temporal Entity E3 Condition State E4 Period E5 Event E7 Activity E8 Acquisition Event E9 Move E10 Transfer of Custody E11 Modification E12 Production E79 Part Addition E80 Part Removal E13 Attribute Assignment E14 Condition Assessment E15 Identifier Assignment E16 Measurement E17 Type Assignment E65 Creation E83 Type Creation E66 Formation E63 Beginning of Existence E67 Birth E81 Transformation E64 End of Existence E6 Destruction E68 Dissolution E69 Death E77 Persistent Item E70 Thing E72 Legal Object E18 Physical Thing E19 Physical Object E20 Biological Object E21 Person E22 Man-Made Object E84 Information Carrier E24 Physical Man-Made Thing E25 Man-Made Feature E78 Collection E26 Physical Feature E27 Site E73 Information Object E29 Design or Procedure E31 Document E32 Authority Document E33 Linguistic Object E34 - Inscription E35 Title E36 Visual Item E37 Mark E38 Image E71 Man-Made Thing E24 Physical Man-Made Thing E22 Man-Made Object E84 Information Carrier E25 Man-Made Feature E78 Collection E28 Conceptual Object E73 Information Object E29 Design or Procedure E31 Document E32 Authority Document E33 Linguistic Object E30 Right E55 Type E56 Language E57 Material E58 Measurement Unit E39 Actor E74 Group E40 Legal Body E21 Person E41 Appellation E42 Object Identifier E44 Place Appellation E45 Address E46 Section Definition E47 Spatial Coordinates E48 Place Name E49 Time Appellation E50 Date E75 Conceptual Object Appellation E82 Actor Appellation E51 Contact Point E52 Time-Span E53 Place E54 Dimension E59 Primitive Value E60 Number E61 Time Primitive E62 String

13 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 1 / 5 )
Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 1 / 5 ) Property id Property Name Entity – Domain Entity - Range P1 is identified by (identifies) E1 CRM Entity E41 Appellation P47 - is identified by (identifies) E19 Physical Object E42 Object Identifier P48 has preferred identifier (is preferred identifier of) P78 E52 Time-Span E49 Time Appellation P87 E53 Place E44 Place Appellation P102 - has title (is title of) E71 Man-Made Thing E35 Title P131 E39 Actor E82 Actor Appellation P2 has type (is type of) E55 Type P3 has note E62 String P79 - beginning is qualified by P80 - end is qualified by P4 has time-span (is time-span of) E2 Temporal Entity P5 consists of (forms part of) E3 Condition State P7 took place at (witnessed) E4 Period P26 - moved to (was destination of) E9 Move P27 - moved from (was origin of) P8 took place on or within (witnessed) P9 P10 falls within (contains) P12 occurred in the presence of (was present at) E5 Event E77 Persistent Item P11 - had participant (participated in) P14 carried out by (performed) E7 Activity P22 transferred title to (acquired title through) E8 Acquisition P23 transferred title from (surrendered title through) P28 custody surrendered by (surrendered custody through) E10 Transfer of Custody P29 custody received by (received custody through) P96 by mother (gave birth) E67 Birth E21 Person P99 dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group

14 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 2 / 5 )
Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 2 / 5 ) P16 - used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing P25 - moved (moved by) E9 Move E19 Physical Object P31 - has modified (was modified by) E11 Modification E24 Physical Man-Made Thing P108 has produced (was produced by) E12 Production P110 augmented (was augmented by) E79 Part Addition P112 diminished (was diminished by) E80 Part Removal P33 - used specific technique (was used by) E29 Design or Procedure P92 - brought into existence (was brought into existence by) E63 Beginning of Existence E77 Persistent Item P94 has created (was created by) E65 Creation E28 Conceptual Object P135 created type (was created by) E83 Type Creation E55 Type P95 has formed (was formed by) E66 Formation E74 Group P98 brought into life (was born) E67 Birth E21 Person has produced (was produced by) P123 resulted in (resulted from) E81 Transformation P93 - took out of existence (was taken out of existence by) E64 End of Existence P13 destroyed (was destroyed by) E6 Destruction E18 Physical Thing P99 dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution P100 was death of (died in) E69 Death P124 transformed (was transformed by) P15 was influenced by (influenced) E1 CRM Entity P17 - was motivated by (motivated) - used specific technique (was used by) P134 - continued (was continued by) P136 - was based on (supported type creation) P19 was intended use of (was made for) E71 Man-Made Thing P20 had specific purpose (was purpose of) P21 had general purpose (was purpose of)

15 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 3 / 5 )
Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 3 / 5 ) P24 transferred title of (changed ownership through) E8 Acquisition E18 Physical Thing P30 transferred custody of (custody transferred through) E10 Transfer of Custody P32 used general technique (was technique of) E11 Modification E55 Type P43 has dimension (is dimension of) E70 Thing E54 Dimension P44 has condition (condition of) E3 Condition State P45 consists of (is incorporated in) E57 Material P46 is composed of (forms part of) P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) E39 Actor P50 - has current keeper (is current keeper of) P51 has former or current owner (is former or current owner of) P52 - has current owner (is current owner of) P53 has former or current location (is former or current location of) E53 Place P55 - has current location (currently holds) E19 Physical Object P54 has current permanent location (is current permanent location of) P56 bears feature (is found on) E26 Physical Feature P57 has number of parts E60 Number P58 has section definition (defines section) E46 Section Definition P59 has section (is located on or within) P62 depicts  (is depicted by) E24 Physical Man-Made Thing E1 CRM Entity P67 refers to ( is referred to by) E73 Information Object P70 - documents (is documented in) E31 Document P71 - lists (is listed in) E32 Authority Document P129 - is about (is subject of) P138 - represents (has representation) E36 Visual Item P68 usually employs (is usually employed by) E29 Design or Procedure P69 is associated with P72 has language (is language of) E33 Linguistic Object E56 Language P74 has current or former residence (is current or former residence of)

16 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 4 / 5 )
Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 4 / 5 ) P75 possesses (is possessed by) E39 Actor E30 Right P76 has contact point (provides access to) E51 Contact Point P81 ongoing throughout E52 Time-Span E61 Time Primitive P82 at some time within P83 had at least duration (was minimum duration of) E54 Dimension P84 had at most duration (was maximum duration of) P86 falls within (contains) P88 consists of (forms part of) E53 Place P89 P90 has value E60 Number P91 has unit (is unit of) E58 Measurement Unit P97 from father (was father for) E67 Birth E21 Person P101 had as general use (was use of) E70 Thing E55 Type P103 was intended for (was intention of) E71 Man-Made Thing P104 is subject to (applies to) E72 Legal Object P105 right held by (has right on) P106 is composed of (forms part of) E73 Information Object P107 has current or former member (is current or former member of) E74 Group P109 has current or former curator (is current or former curator of) E78 Collection P111 added (was added by) E79 Part Addition E18 Physical Thing P113 removed (was removed by) E80 Part Removal P114 is equal in time to E2 Temporal Entity P115 finishes (is finished by) P116 starts (is started by) P117 occurs during (includes) P118 overlaps in time with (is overlapped in time by) P119 meets in time with (is met in time by) P120 occurs before (occurs after) P121 overlaps with P122 borders with

17 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 5 / 5 )
Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 5 / 5 ) P125 used object of type (was type of object used in) E7 Activity E55 Type P126 employed (was employed in) E11 Modification E57 Material P127 has broader term (has narrower term) P128 carries (is carried by) E24 Physical Man-Made Thing E73 Information Object P65 - shows visual item (is shown by) E36 Visual Item P130 shows features of (features are also found on) E70 Thing P73 - has translation (is translation of) E33 Linguistic Object P132 overlaps with E4 Period P133 is separated from P137 is exemplified by (exemplifies) E1 CRM Entity P139 has alternative form E41 Appellation P140 assigned attribute to (was attributed by) E13 Attribute Assignment P34 - concerned (was assessed by) E14 Condition Assessment E18 Physical Thing P36 - registered (was registered by) E15 Identifier Assignment E19 Physical Object P39 - measured (was measured by) E16 Measurement P41 - classified (was classified by) E17 Type Assignment P141 assigned (was assigned by) P35 - has identified (identified by) E3 Condition State P37 - assigned (was assigned by) E42 Object Identifier P38 - deassigned (was deassigned by) P40 - observed dimension (was observed in) E54 Dimension P42

18 H Γ Λ Ω Σ Σ Α Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν O W L

19 Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ O W L
OWL LITE OWL DL OWL FULL

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE
RDF Schema Features (In) Equity Property Charac/ics Property Restrictions Restricted Cardinality Header Information Class Intersection Versioning Annotation Properties Datatypes Class (Thing, Nothing) equivalentClass ObjectProperty Restriction mincardinality Ontology Intersection Of VersionInfo Rdfs:label xsd datatypes rdfs:subclass Of equivalent Property DatatypeProperty onProperty maxcardinality Imports PriorVersion Rdfs:comment rdf:Property SameAs InverseOf allValuesFrom cardinality backwardCompatibleWith Rdfs:see also rdfs:subroperty Of DifferentFrom Transitive Property SomeValues From IncompatibleWith Rdfs:isDefinedBy rdfs:domain AllDifferent Symmetric Property DeprecatedClass AnnotationProperty rdfs:range distinctMembers Functional Property DeprecatedProperty OntologyProperty Individual Inverse Functional Property

21 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ OWL DL & OWL FULL
Class axioms Boolean combinations Of class expressions Arbitrary cardinality Filler information OneOf, dataRange UnionOf MinCardinality hasValue DisjointWith ComplementOf MaxCardinality EquivalentClass (εφαρμόζεται σε εκφράσεις που αφορούν κλάσεις) IntersectionOf cardinality Rdfs:subclassOf

22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ RDF SCHEMA
class rdfs:subcass of rdf:property

23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
equivalent class equivalent property same as different from all different

24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
inverse of transitive property symmetric property functional property inverse functional property

25 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ OWL LITE
all values from some values from ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ OWL LITE mincardinality maxcardinality ΤΟΜΗ ΚΛΑΣΗΣ ΤΗΣ OWL LITE intersection of

26 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ OWL DL & OWL FULL
one of has value disjoint with union of, complement of, intersection of mincardinality, maxcardinality, cardinality complex classes

27 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η “ Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η Σ Π Α Λ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ ”
( Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η 1 & Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η 2 )

28 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 1 / 5 )

29 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 2 / 5 ) πραγματοποιήθηκε το 1955 αρχαιολόγος Βασίλειος Καλλιπολίτης Ν.Δ. 50 μ. απόσταση από σημερινή πύλη Μον Ρεπό τεκμήρια σε 3 διαφορετικά στρώματα γης

30 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 3 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Α: ( βρίσκεται κάτω από τη σημερινή εκκλησία ) Χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα του έτους 36/35 π.Χ. που απεικόνιζε τις κεφαλές του Μάρκου Αντωνίου και της Οκταβίας, Πήλινο αγγείο κόκκινου χρώματος ιταλικής προέλευσης πιθανότατα του εργαστηρίου του Arrezo το οποίο φέρει την επιγραφή ALFI. Χρονολογείται γύρω στο 30 π.Χ. Πήλινος λύχνος απαλειμμένος με βερνίκι κόκκινου χρώματος εσωτερικά και εξωτερικά, Υάλινα αγγεία, Πήλινα ειδώλια χρονολογούμενα από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική εποχή. Το κάτω μέρος γυναικείας μορφής, Ανάγλυφο γυμνού ανδρός. 1ος αι. π.Χ. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

31 Κορινθιακός Αποικισμός
ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 4 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Β: ( βάθος 1,50 μέτρα από το στρώμα Α ) Τμήμα λακωνικού κρατήρα διακοσμημένο με διακοπτόμενο μαίανδρο (550 π.Χ.), Τμήμα σκύφου της κορινθιακής περιόδου, Τμήμα ώμου οινοχόης, Λακωνική κύλικα επιχρυσωμένη Προτομή γυναίκας του 5ου π.Χ. αιώνα, Πήλινοι δίσκοι 6ος – 5ος αι. π.Χ. Κορινθιακός Αποικισμός

32 Κορινθιακός Αποικισμός
ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 5 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Γ: ( βάθος 0.5 μέτρα από το στρώμα Β ) Τμήματα πήλινων αγγείων νεωτέρων του 500 π.Χ. Κωνική οινοχόη (δείγμα της μετάβασης από την τελευταία πρωτοκορινθιακή στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο, Σκύφος με εξέχον χείλος, Άωτον κυάθιον μελαμβαφές. 6ος – 5ος αι. π.Χ. Κορινθιακός Αποικισμός

33 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ( 1 / 2 ) πραγματοποιήθηκε το 1955 αρχαιολόγος Βασίλειος Καλλιπολίτης Δ. 75 μ. απόσταση από σημερινή Εκκλησία κτίσμα ρωμαϊκής εποχής δεν απεικονίζεται στο χάρτη

34 Ρωμαϊκή & Βυζαντινή Αυτοκρατορία
ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ( 2 / 2 ) Άφθονα όστρακα αγγείων κοινής χρήσης, Πινακίδα της κατηγορίας terra sigillata του 2ου έως 5ου μ.Χ. αιώνα, Υάλινα αγγεία, Χρυσό νόμισμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Β’( μ.Χ.), Προτομή του Θεοδοσίου, η οποία φέρει κράνος και ασπίδα κοσμούμενη από παραστάσεις αλόγων Μαρμάρινη κεφαλή η οποία απεικονίζει θεό. 2ος – 5ος αι. μ.Χ. Ρωμαϊκή & Βυζαντινή Αυτοκρατορία

35

36 Γ Ρ Α Φ Ο Σ 1 ( Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ ) Γ Ρ Α Φ Ο Σ 2 ( Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ & Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ )

37 Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ Ε65 Creation Event Owl Thing E1 CRM Entity E53 Place
E2 Temporal Entity E4 Period E53 Place E44 Place Appellation E47 Spatial Coordinates E77 Persistent Item E70 Stuff E72 Legal Object E73 Information Object E33 Linguistic Object E35 Title E71 Man Made Stuff E28 Conceptual Object E55 Type E57 Material E41 Appellation E49 Time Appellation E50 Date E39 Actor E21 Person E18 Physical Stuff E19 Physical Object E26 Physical Feature E5 Event E7 Activity E27 Site E52 Time Span Ε65 Creation Event

38 ( has current location )
Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ & Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ E53 Place E57 Material E39 Actor E19 Physical Object E7 Activity P87 is identified by (identifies) P7 witnessed ( took place at ) Ρ14 performed ( carried out by ) Ρ12 occurred in the presence of ( was present at ) Ρ55 currently holds ( has current location ) E47 Spatial Coordinates witnessed (P8 took place on or within) P45 consists of (is incorporated in) E35 Title P1 is identified by E52 Time Span P4 is time span of ( has time span ) P9 consists of (forms part of) E65 Creation Event CUP GOLD EXCAVATION 1 LACONIC GOLDEN PLATE CUP EXCAVATION LAYER B SOUTH WET 50M FAR FROM TODAY’S CHURCH CORINTHIAN’S COLONIZATION 6TH – 7TH CENTURY B.C. (E65) 1955 (E7) CORFU MON REPO (E7) ARCHAEOL MUS OF COR (E19) BILL CALIPOLITIS

39 Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ G R A P H O N T O

40 G R A P H O N T O εργαστήριο MUSIC του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών διαθέσιμο στην ιστοσελίδα απαιτείται Java editor έκδοσης τουλάχιστον 1.4.2

41

42

43

44

45

46

47

48

49 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μια φορές την ίδια ιδιότητα, μπορώ απλώς να επαναχρησιμοποιήσω την ίδια. δεν μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μια φορές την ίδια κλάση, μπορώ όμως να επαναχρησιμοποιήσω την ίδια άλλοτε ως πεδίο ορισμού και άλλοτε ως πεδίο τιμών. ίσως να ήταν καλύτερη από το CIDOC/CRM μια γραφική απεικόνιση του είδους : Στις ανασκαφές βρίσκονται συχνά αντικείμενα τα οποία δεν είναι ολόκληρα και φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό από τα κομμάτια από τα οποία αποτελούνται Ε53_Place Ε53_Place Ε53_Place

50 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
εάν αποθηκεύσω την οντολογία που δημιούργησα στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ μου συγκεκριμένα, τότε δεν μπορεί να ανοιχθεί ξανά μέσα από το πρόγραμμα! το εικονίδιο του GraphOnto, δε λειτουργεί καθώς επίσης είναι ανενεργά και άλλα εικονίδιά του. οι ιδιότητες, που χρησιμοποιούνται στο CIDOC/ CRM, συνδέουν συγκεκριμένες κλάσεις μεταξύ τους π.χ. μπορούν ωστόσο, βάση της αρχής της κληρονομικότητας, να συνδέσουν και κλάσεις οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία πχ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο στιγμιότυπο περισσότερες από μια φορές σε μια κλάση! Άνοιγμα Ε4 Period P7 took place at (witnessed) E53 Place Ε7 Activity P7 E53 Place

51 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antoniou, Grigoris. and van Harmelen, Frank. (2004). A semantic web primer. [Internet]. Cambridge, The MIT Press. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. --- Web ontology language: OWL. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Cripps, Paul., Greenhalgh, Anne., Fellows, Dave., May, Keith. and Robinson, David. (2004). Ontological modeling of the work of the centre for archaeology. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Crofts, Nick., Doerr, Martin., Gill, Tony., Stead, Stephen. and Stiff, Matthew. (2003). Definition of the CIDOC conceptual reference model. [Internet]. CIDOC CRM: Special Interest Group. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Doerr, Martin., Theodoridou, Maria. and Schaller, Kurt. (2004). Integration of complementary archaeological sources. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. --- (2004). Integration of complementary archaeological sources. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Gill, Tony., Making sense of cultural infodiversity: the CIDOC conceptual reference model. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. McGuinness, Deborah. L. and van Harmelen, Frank. (2004). OWL web ontology language: overview. [Internet]. W3C. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Mindswap. (2003). Daml to owl converter: online, ή Owl converter: downloadable. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Museum Documentation Association. (2005). SPECTRUM. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. --- (2005). SPECTRUM revised edition - faq. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Powell, Andy., Heaney, Michael. and Dempsey, Lorcan. (2000). RSLP Collection Description. D-Lib Magazine. 6 (9). [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Research Support Libraries programme. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. The Cidoc conceptual reference model in DAML. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005].

52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαχαρής, Κωνσταντίνος., Κουνιάκης, Χριστόφορος., Οικονόμου, Θεόδωρος., Κασιμάτης, Νικόλαος. και Μανωλόπουλος, Ιωάννης. (χ.χ.). Βάσεις δεδομένων. Αθήνα: Τομέας Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ. Καλλιπολίτης, Βασίλειος. Γ. (1958). Ανασκαφή Παλαιοπόλεως Κερκύρας. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας. σσ --- (1959). Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κερκύρας. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας. σσ Τοράκη, Κατερίνα. (2005). Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον: πολιτιστικά έργα. [Internet]. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ     Ακαδημαϊκό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google