Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2005-2006 Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη και περιγραφή πολιτιστικών συλλογών με το πρότυπο CIDOC/CRM και κωδικοποίηση της συλλογής στη γλώσσα οντολογιών OWL. Υπεύθυνος Διδάσκων : Δρ. Παπαθεοδώρου Χρήστος Ονοματεπώνυμο : Κατέχης Γεώργιος Κέρκυρα 2005-2006

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CIDOC / CRM  Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ OWL  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ “ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”  ΓΡΑΦΟΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GRAPHONTO  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ OWL

3 3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

4 4 ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ :  Ανομοιομορφίας περιβάλλοντος  Αδυναμίας προτυποποίησης  Αδόμητης πληροφορίας

5 5 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  HTML  XML  XML Schema  RDF  RDF Schema  OWL  …….

6 6 ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  Προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας  Η μελέτη της φύσης της ύπαρξης  Αναγνώριση - ταύτιση όλων των ειδών πραγμάτων που στην πραγματικότητα υπάρχουν καθώς και με την περιγραφή τους.ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γράφος όπου κάθε κομμάτι του αντιστοιχεί σε μια έννοια ή οντότητα ή κατηγορία ή κλάση όπως συνηθίζεται να λέγεται και η οποία μπορεί να είναι μια λέξη ή ένα σύνολο λέξεων που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικά είδη συνδέσεων.

7 7 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Υ C I D O C / C R M

8 8 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CIDOC / CRM ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CIDOC / CRM ( International Committee for Documentation / Conceptual Reference Model )  Οντολογία  Περιλαμβάνει 81 κλάσεις και 132 μοναδικές ιδιότητες  1996 : Προσπάθεια δημιουργίας του προτύπου  ICOM – CIDOC  2000 : ICOM – CIDOC CIDOC / CRM  Συνεργασία με ISO Working Group

9 9 ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ CIDOC / CRM  Ανταλλαγή και ολοκλήρωση ετερογενούς επιστημονικής τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών  Προβλέπει τις χαρακτηριστικές σχέσεις για τη χρησιμοποίηση ορολογίας  Καθιστά δυνατή τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα  Μετατροπή δεδομένων από τοπικό επίπεδο σε συνολική συνεκτική πηγή χωρίς απώλειες των εννοιών των δεδομένων  Υποστήριξη συσχετιζόμενων ερωτημάτων  Μετατροπή ελεύθερου κειμένου σε επίσημη λογική μορφή  Συμβατότητα με το CRM

10 10 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 1 / 2 )  class – κλάση  subclass – Υποκλάση  superclass – Υπερκλάση  intention – πρόθεση  extension – επέκταση  instance – στιγμιότυπο  property – ιδιότητα  subproperty – υποϊδιότητα  superproperty - υπεριδιότητα  domain – πεδίο ορισμού  range – εύρος τιμών  inheritance – κληρονομικότητα  strict inheritance – αυστηρή κληρονομικότητα  multiple inheritance – πολλαπλή κληρονομικότητα

11 11 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ( 2 / 2 )  monotonic reasoning – μονοτονική λογική  disjoint – ασύνδετη ή ξένη  primitive – πρωτογενής  open world – ανοικτός κόσμος  complement – συμπλήρωμα  interoperability – διαλειτουργικότητα  semantic interoperability – σημασιολογική διαλειτουργικότητα

12 Ιεραρχία Κλάσεων Ιεραρχία Κλάσεων ( 81 ) E34------Inscription E35------Title E36-----Visual Item E37------Mark E34-------Inscription E38------Image E71---Man-Made Thing E24----Physical Man-Made Thing E22-----Man-Made Object E84------Information Carrier E25-----Man-Made Feature E78-----Collection E28----Conceptual Object E73-----Information Object E29------Design or Procedure E31------Document E32-------Authority Document E33------Linguistic Object E34-------Inscription E35-------Title E36------Visual Item E37-------Mark E34--------Inscription E38-------Image E30-----Right E55-----Type E56------Language E57------Material E58------Measurement Unit E39--Actor E74---Group E40----Legal Body E21---Person E41--Appellation E42---Object Identifier E44---Place Appellation E45----Address E46----Section Definition E47----Spatial Coordinates E48----Place Name E49---Time Appellation E50----Date E75---Conceptual Object Appellation E35---Title E82---Actor Appellation E51--Contact Point E45---Address E52-Time-Span E53-Place E54-Dimension E59Primitive Value E60-Number E61-Time Primitive E62-String

13 13 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 1 / 5 ) Property idProperty NameEntity – DomainEntity - Range P1is identified by (identifies)E1 CRM EntityE41 Appellation P47 - is identified by (identifies)E19 Physical ObjectE42 Object Identifier P48 - - has preferred identifier (is preferred identifier of)E19 Physical ObjectE42 Object Identifier P78 - is identified by (identifies)E52 Time-SpanE49 Time Appellation P87 - is identified by (identifies)E53 PlaceE44 Place Appellation P102 - has title (is title of)E71 Man-Made ThingE35 Title P131 - is identified by (identifies)E39 ActorE82 Actor Appellation P2has type (is type of)E1 CRM EntityE55 Type P3has noteE1 CRM EntityE62 String P79 - beginning is qualified byE52 Time-SpanE62 String P80 - end is qualified byE52 Time-SpanE62 String P4has time-span (is time-span of)E2 Temporal EntityE52 Time-Span P5consists of (forms part of)E3 Condition State P7took place at (witnessed)E4 PeriodE53 Place P26 - moved to (was destination of)E9 MoveE53 Place P27 - moved from (was origin of)E9 MoveE53 Place P8took place on or within (witnessed)E4 PeriodE19 Physical Object P9consists of (forms part of)E4 Period P10falls within (contains)E4 Period P12occurred in the presence of (was present at)E5 EventE77 Persistent Item P11 - had participant (participated in)E5 EventE39 Actor P14 - - carried out by (performed)E7 ActivityE39 Actor P22 - - - transferred title to (acquired title through)E8 AcquisitionE39 Actor P23 - - - transferred title from (surrendered title through)E8 AcquisitionE39 Actor P28 - - - custody surrendered by (surrendered custody through)E10 Transfer of CustodyE39 Actor P29 - - - custody received by (received custody through)E10 Transfer of CustodyE39 Actor P96 - - by mother (gave birth)E67 BirthE21 Person P99 - - dissolved (was dissolved by)E68 DissolutionE74 Group

14 14 Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 2 / 5 ) P16 - used specific object (was used for)E7 ActivityE70 Thing P25 - moved (moved by)E9 MoveE19 Physical Object P31 - has modified (was modified by)E11 ModificationE24 Physical Man-Made Thing P108 - - has produced (was produced by)E12 ProductionE24 Physical Man-Made Thing P110 - - augmented (was augmented by)E79 Part AdditionE24 Physical Man-Made Thing P112 - - diminished (was diminished by)E80 Part RemovalE24 Physical Man-Made Thing P33 - used specific technique (was used by)E11 ModificationE29 Design or Procedure P92 - brought into existence (was brought into existence by)E63 Beginning of ExistenceE77 Persistent Item P94 - - has created (was created by)E65 CreationE28 Conceptual Object P135 - - - created type (was created by)E83 Type CreationE55 Type P95 - - has formed (was formed by)E66 FormationE74 Group P98 - - brought into life (was born)E67 BirthE21 Person P108 - - has produced (was produced by)E12 ProductionE24 Physical Man-Made Thing P123 - - resulted in (resulted from)E81 TransformationE77 Persistent Item P93 - took out of existence (was taken out of existence by)E64 End of ExistenceE77 Persistent Item P13 - - destroyed (was destroyed by)E6 DestructionE18 Physical Thing P99 - - dissolved (was dissolved by)E68 DissolutionE74 Group P100 - - was death of (died in)E69 DeathE21 Person P124 - - transformed (was transformed by)E81 TransformationE77 Persistent Item P15was influenced by (influenced)E7 ActivityE1 CRM Entity P16 - used specific object (was used for)E7 ActivityE70 Thing P17 - was motivated by (motivated)E7 ActivityE1 CRM Entity P33 - used specific technique (was used by)E11 ModificationE29 Design or Procedure P134 - continued (was continued by)E7 Activity P136 - was based on (supported type creation)E83 Type CreationE1 CRM Entity P19was intended use of (was made for)E7 ActivityE71 Man-Made Thing P20had specific purpose (was purpose of)E7 Activity P21had general purpose (was purpose of)E7 ActivityE55 Type

15 15 P24transferred title of (changed ownership through)E8 AcquisitionE18 Physical Thing P30transferred custody of (custody transferred through)E10 Transfer of CustodyE18 Physical Thing P32used general technique (was technique of)E11 ModificationE55 Type P43has dimension (is dimension of)E70 ThingE54 Dimension P44has condition (condition of)E18 Physical ThingE3 Condition State P45consists of (is incorporated in)E18 Physical ThingE57 Material P46is composed of (forms part of)E18 Physical Thing P49has former or current keeper (is former or current keeper of)E18 Physical ThingE39 Actor P50 - has current keeper (is current keeper of)E18 Physical ThingE39 Actor P51has former or current owner (is former or current owner of)E18 Physical ThingE39 Actor P52 - has current owner (is current owner of)E18 Physical ThingE39 Actor P53has former or current location (is former or current location of)E18 Physical ThingE53 Place P55 - has current location (currently holds)E19 Physical ObjectE53 Place P54has current permanent location (is current permanent location of)E19 Physical ObjectE53 Place P56bears feature (is found on)E19 Physical ObjectE26 Physical Feature P57has number of partsE19 Physical ObjectE60 Number P58has section definition (defines section)E18 Physical ThingE46 Section Definition P59has section (is located on or within)E18 Physical ThingE53 Place P62depicts (is depicted by)E24 Physical Man-Made ThingE1 CRM Entity P67refers to ( is referred to by)E73 Information ObjectE1 CRM Entity P70 - documents (is documented in)E31 DocumentE1 CRM Entity P71 - lists (is listed in)E32 Authority DocumentE55 Type P129 - is about (is subject of)E73 Information ObjectE1 CRM Entity P138 - represents (has representation)E36 Visual ItemE1 CRM Entity P68usually employs (is usually employed by)E29 Design or ProcedureE57 Material P69is associated withE29 Design or Procedure P72has language (is language of)E33 Linguistic ObjectE56 Language P74has current or former residence (is current or former residence of)E39 ActorE53 Place Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 3 / 5 )

16 16 P75possesses (is possessed by)E39 ActorE30 Right P76has contact point (provides access to)E39 ActorE51 Contact Point P81ongoing throughoutE52 Time-SpanE61 Time Primitive P82at some time withinE52 Time-SpanE61 Time Primitive P83had at least duration (was minimum duration of)E52 Time-SpanE54 Dimension P84had at most duration (was maximum duration of)E52 Time-SpanE54 Dimension P86falls within (contains)E52 Time-Span P88consists of (forms part of)E53 Place P89falls within (contains)E53 Place P90has valueE54 DimensionE60 Number P91has unit (is unit of)E54 DimensionE58 Measurement Unit P97from father (was father for)E67 BirthE21 Person P101had as general use (was use of)E70 ThingE55 Type P103was intended for (was intention of)E71 Man-Made ThingE55 Type P104is subject to (applies to)E72 Legal ObjectE30 Right P105right held by (has right on)E72 Legal ObjectE39 Actor P106is composed of (forms part of)E73 Information Object P107has current or former member (is current or former member of)E74 GroupE39 Actor P109has current or former curator (is current or former curator of)E78 CollectionE39 Actor P111added (was added by)E79 Part AdditionE18 Physical Thing P113removed (was removed by)E80 Part RemovalE18 Physical Thing P114is equal in time toE2 Temporal Entity P115finishes (is finished by)E2 Temporal Entity P116starts (is started by)E2 Temporal Entity P117occurs during (includes)E2 Temporal Entity P118overlaps in time with (is overlapped in time by)E2 Temporal Entity P119meets in time with (is met in time by)E2 Temporal Entity P120occurs before (occurs after)E2 Temporal Entity P121overlaps withE53 Place P122borders withE53 Place Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 4 / 5 )

17 17 P125used object of type (was type of object used in)E7 ActivityE55 Type P126employed (was employed in)E11 ModificationE57 Material P127has broader term (has narrower term)E55 Type P128carries (is carried by)E24 Physical Man-Made ThingE73 Information Object P65 - shows visual item (is shown by)E24 Physical Man-Made ThingE36 Visual Item P130shows features of (features are also found on)E70 Thing P73 - has translation (is translation of)E33 Linguistic Object P132overlaps withE4 Period P133is separated fromE4 Period P137is exemplified by (exemplifies)E55 TypeE1 CRM Entity P139has alternative formE41 Appellation P140assigned attribute to (was attributed by)E13 Attribute AssignmentE1 CRM Entity P34 - concerned (was assessed by)E14 Condition AssessmentE18 Physical Thing P36 - registered (was registered by)E15 Identifier AssignmentE19 Physical Object P39 - measured (was measured by)E16 MeasurementE70 Thing P41 - classified (was classified by)E17 Type AssignmentE1 CRM Entity P141assigned (was assigned by)E13 Attribute AssignmentE1 CRM Entity P35 - has identified (identified by)E14 Condition AssessmentE3 Condition State P37 - assigned (was assigned by)E15 Identifier AssignmentE42 Object Identifier P38 - deassigned (was deassigned by)E15 Identifier AssignmentE42 Object Identifier P40 - observed dimension (was observed in)E16 MeasurementE54 Dimension P42 - assigned (was assigned by)E17 Type AssignmentE55 Type Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) Ιεραρχία Ιδιοτήτων ( 132 ) ( 5 / 5 )

18 18 H Γ Λ Ω Σ Σ Α Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν O W L

19 19 Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ O W L  OWL LITE  OWL DL  OWL FULL

20 20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE RDF Schema Features (In) Equity Property Charac/ics Property Restrictions Restricted Cardinality Header Inform ation Class Intersection Versioning Annotation Properties Datatypes Class (Thing, Nothing) equivalentClassObjectPropertyRestrictionmincardinality Ontology Intersection Of VersionInfoRdfs:label xsd datatypes rdfs:subclass Of equivalent Property DatatypePropertyonPropertymaxcardinalityImports PriorVersionRdfs:comment rdf:Property SameAs InverseOfallValuesFromcardinality backwardCom patibleWith Rdfs:see also rdfs:subroperty Of DifferentFrom Transitive Property SomeValues From Incompatible With Rdfs:isDefinedBy rdfs:domainAllDifferent Symmetric Property DeprecatedClassAnnotationProperty rdfs:range distinctMembers Functional Property DeprecatedPro perty OntologyProperty Individual Inverse Functional Property

21 21 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ OWL DL & OWL FULL Class axioms Boolean combinations Of class expressions Arbitrary cardinalityFiller information OneOf, dataRangeUnionOfMinCardinalityhasValue DisjointWithComplementOfMaxCardinality EquivalentClass (εφαρμόζεται σε εκφράσεις που αφορούν κλάσεις) IntersectionOfcardinality Rdfs:subclassOf (εφαρμόζεται σε εκφράσεις που αφορούν κλάσεις)

22 22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ RDF SCHEMA  class  rdfs:subcass of  rdf:property

23 23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  equivalent class  equivalent property  same as  different from  all different

24 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ OWL LITE ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  inverse of  transitive property  symmetric property  functional property  inverse functional property

25 25 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ OWL LITE  all values from  some values from ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ OWL LITE  mincardinality  maxcardinality ΤΟΜΗ ΚΛΑΣΗΣ ΤΗΣ OWL LITE  intersection of

26 26 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ OWL DL & OWL FULL  one of  has value  disjoint with  union of, complement of, intersection of  mincardinality, maxcardinality, cardinality  complex classes

27 27 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η “ Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η Σ Π Α Λ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ ” ( Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η 1 & Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η 2 )

28 28 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 1 / 5 )

29 29 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 2 / 5 )  πραγματοποιήθηκε το 1955  αρχαιολόγος Βασίλειος Καλλιπολίτης  Ν.Δ. 50 μ. απόσταση από σημερινή πύλη Μον Ρεπό  τεκμήρια σε 3 διαφορετικά στρώματα γης

30 30 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 3 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Α: ( βρίσκεται κάτω από τη σημερινή εκκλησία )  Χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα του έτους 36/35 π.Χ. που απεικόνιζε τις κεφαλές του Μάρκου Αντωνίου και της Οκταβίας,  Πήλινο αγγείο κόκκινου χρώματος ιταλικής προέλευσης πιθανότατα του εργαστηρίου του Arrezo το οποίο φέρει την επιγραφή ALFI. Χρονολογείται γύρω στο 30 π.Χ.  Πήλινος λύχνος απαλειμμένος με βερνίκι κόκκινου χρώματος εσωτερικά και εξωτερικά,  Υάλινα αγγεία,  Πήλινα ειδώλια χρονολογούμενα από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική εποχή.  Το κάτω μέρος γυναικείας μορφής,  Ανάγλυφο γυμνού ανδρός. 1ος αι. π.Χ. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

31 31 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 4 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Β: ( βάθος 1,50 μέτρα από το στρώμα Α )  Τμήμα λακωνικού κρατήρα διακοσμημένο με διακοπτόμενο μαίανδρο (550 π.Χ.),  Τμήμα σκύφου της κορινθιακής περιόδου,  Τμήμα ώμου οινοχόης,  Λακωνική κύλικα επιχρυσωμένη  Προτομή γυναίκας του 5 ου π.Χ. αιώνα,  Πήλινοι δίσκοι 6ος – 5ος αι. π.Χ. Κορινθιακός Αποικισμός

32 32 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 1 ( 5 / 5 ) Τεκμήρια στρώματος Γ: ( βάθος 0.5 μέτρα από το στρώμα Β )  Τμήματα πήλινων αγγείων νεωτέρων του 500 π.Χ.  Κωνική οινοχόη (δείγμα της μετάβασης από την τελευταία πρωτοκορινθιακή στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο,  Σκύφος με εξέχον χείλος,  Άωτον κυάθιον μελαμβαφές. 6ος – 5ος αι. π.Χ. Κορινθιακός Αποικισμός

33 33  πραγματοποιήθηκε το 1955  αρχαιολόγος Βασίλειος Καλλιπολίτης  Δ. 75 μ. απόσταση από σημερινή Εκκλησία  κτίσμα ρωμαϊκής εποχής  δεν απεικονίζεται στο χάρτη ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ( 1 / 2 )

34 34 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2 ( 2 / 2 )  Άφθονα όστρακα αγγείων κοινής χρήσης,  Πινακίδα της κατηγορίας terra sigillata του 2 ου έως 5 ου μ.Χ. αιώνα,  Υάλινα αγγεία,  Χρυσό νόμισμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Β’(408-450 μ.Χ.),  Προτομή του Θεοδοσίου, η οποία φέρει κράνος και ασπίδα κοσμούμενη από παραστάσεις αλόγων  Μαρμάρινη κεφαλή η οποία απεικονίζει θεό. 2ος – 5ος αι. μ.Χ. Ρωμαϊκή & Βυζαντινή Αυτοκρατορία

35 35

36 36 Γ Ρ Α Φ Ο Σ 1 ( Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ ) Γ Ρ Α Φ Ο Σ 2 ( Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ & Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ ) Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ )

37 37 Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ Owl Thing E1 CRM Entity E2 Temporal Entity E4 Period E53 Place E44 Place Appellation E47 Spatial Coordinates E77 Persistent Item E70 Stuff E72 Legal Object E73 Information Object E33 Linguistic Object E35 Title E71 Man Made Stuff E28 Conceptual Object E55 Type E57 Material E41 Appellation E49 Time Appellation E50 Date E39 Actor E21 Person E18 Physical Stuff E19 Physical ObjectE26 Physical Feature E5 Event E7 Activity E27 Site E52 Time Span Ε65 Creation Event

38 38 Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ & Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ E53 Place E57 Material E39 Actor E19 Physical Object E7 Activity P87 is identified by (identifies) P7 witnessed ( took place at ) Ρ14 performed ( carried out by ) Ρ12 occurred in the presence of ( was present at ) Ρ55 currently holds ( has current location ) E47 Spatial Coordinates witnessed (P8 took place on or within) P45 consists of (is incorporated in) E35 Title P1 is identified by (identifies) E52 Time Span P4 is time span of ( has time span ) P9 consists of (forms part of) E7 Activity E65 Creation Event P4 is time span of ( has time span ) CUP GOLD EXCAVATION 1 LACONIC GOLDEN PLATE CUP EXCAVATION LAYER B SOUTH WET 50M FAR FROM TODAY’S CHURCH CORINTHIAN’S COLONIZATION 6 TH – 7 TH CENTURY B.C. (E65) 1955 (E7) CORFU MON REPO (E7) ARCHAEOL MUS OF COR (E19) BILL CALIPOLITIS

39 39 Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ G R A P H O N T O

40 40 G R A P H O N T O  εργαστήριο MUSIC του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.  εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://astral.ced.tuc.gr/delos/content/demonstrators/graphonto-win.zip  απαιτείται Java editor έκδοσης τουλάχιστον 1.4.2

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  δεν μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μια φορές την ίδια ιδιότητα, μπορώ απλώς να επαναχρησιμοποιήσω την ίδια.  δεν μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μια φορές την ίδια κλάση, μπορώ όμως να επαναχρησιμοποιήσω την ίδια άλλοτε ως πεδίο ορισμού και άλλοτε ως πεδίο τιμών.  ίσως να ήταν καλύτερη από το CIDOC/CRM μια γραφική απεικόνιση του είδους :  Στις ανασκαφές βρίσκονται συχνά αντικείμενα τα οποία δεν είναι ολόκληρα και φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό από τα κομμάτια από τα οποία αποτελούνται Ε53_Place

50 50 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  εάν αποθηκεύσω την οντολογία που δημιούργησα στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ μου συγκεκριμένα, τότε δεν μπορεί να ανοιχθεί ξανά μέσα από το πρόγραμμα!  το εικονίδιο του GraphOnto, δε λειτουργεί καθώς επίσης είναι ανενεργά και άλλα εικονίδιά του.  οι ιδιότητες, που χρησιμοποιούνται στο CIDOC/ CRM, συνδέουν συγκεκριμένες κλάσεις μεταξύ τους π.χ. μπορούν ωστόσο, βάση της αρχής της κληρονομικότητας, να συνδέσουν και κλάσεις οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία πχ  δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο στιγμιότυπο περισσότερες από μια φορές σε μια κλάση! Άνοιγμα Ε4 PeriodE53 Place P7 took place at (witnessed) Ε7 ActivityE53 Place P7

51 51 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antoniou, Grigoris. and van Harmelen, Frank. (2004). A semantic web primer. [Internet]. Cambridge, The MIT Press. Διαθέσιμο στο: http://mitpress.mit.edu [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. --- Web ontology language: OWL. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.cs.vu.nl/~~frankh/postscript/OntoHandbook03OWL.pdf [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Cripps, Paul., Greenhalgh, Anne., Fellows, Dave., May, Keith. and Robinson, David. (2004). Ontological modeling of the work of the centre for archaeology. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.cidoc.ics.forth.gr/docs/Ontological_Modelling_Project_Report_%2052/2004.pdf [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Crofts, Nick., Doerr, Martin., Gill, Tony., Stead, Stephen. and Stiff, Matthew. (2003). Definition of the CIDOC conceptual reference model. [Internet]. CIDOC CRM: Special Interest Group. Διαθέσιμο στο: http://cidoc.ics.forth.gr/ [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Doerr, Martin., Theodoridou, Maria. and Schaller, Kurt. (2004). Integration of complementary archaeological sources. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.ite.gr/ics/isl/publications/paperlink/Lupa_caa2004.ppt [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. --- (2004). Integration of complementary archaeological sources. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.ics.forth.gr/isl/publications/by_name-gr.jsp?Person_ID=11 [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Gill, Tony., Making sense of cultural infodiversity: the CIDOC conceptual reference model. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.rlg.org/en/downloads/2002metadata/gill/gill.ppt [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. McGuinness, Deborah. L. and van Harmelen, Frank. (2004). OWL web ontology language: overview. [Internet]. W3C. Διαθέσιμο στο: http://www.w3.org/TR/owl- features/ [Ημερομηνία Πρόσβασης 12/10/2005]. Mindswap. (2003). Daml to owl converter: online, ή Owl converter: downloadable. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.mindswap.org/~golbeck/code.shtml [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Museum Documentation Association. (2005). SPECTRUM. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.mda.org.uk/stand.htm [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. --- (2005). SPECTRUM revised edition - faq. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.mda.org.uk/specfaq.htm [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Powell, Andy., Heaney, Michael. and Dempsey, Lorcan. (2000). RSLP Collection Description. D-Lib Magazine. 6 (9). [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.dlib.org/dlib/september00/powell/09powell.html [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. Research Support Libraries programme. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.rslp.ac.uk [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]. The Cidoc conceptual reference model in DAML. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://thesauri.dbalzer.net/cidoc-crm/daml/ [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005].

52 52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ζαχαρής, Κωνσταντίνος., Κουνιάκης, Χριστόφορος., Οικονόμου, Θεόδωρος., Κασιμάτης, Νικόλαος. και Μανωλόπουλος, Ιωάννης. (χ.χ.). Βάσεις δεδομένων. Αθήνα: Τομέας Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ. Καλλιπολίτης, Βασίλειος. Γ. (1958). Ανασκαφή Παλαιοπόλεως Κερκύρας. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας. σσ. 114-118. --- (1959). Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κερκύρας. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας. σσ. 115-119. Τοράκη, Κατερίνα. (2005). Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον: πολιτιστικά έργα. [Internet]. Διαθέσιμο στο: http://www.ionio.gr/~toraki/metadata_met/metadata_2005_cult.pdf [Ημερομηνία Πρόσβασης 23/11/2005]


Κατέβασμα ppt "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google