Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA Μάθημα: «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Χαρίκλεια Μπρίντεζη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA Μάθημα: «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Χαρίκλεια Μπρίντεζη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA Μάθημα: «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Χαρίκλεια Μπρίντεζη

2 2 Περιεχόμενα  DiVA Project  Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA  Ροή εργασίας  DiVA Manager  Μορφότυπο Τεκμηρίου DiVA  DiVA και καταλογογράφηση  Μακροχρόνια Διατήρηση  Πύλη DiVA

3 3 DiVA Project  Ουψάλα (Σεπτέμβριος 2000)  Στόχοι:  βελτίωση των μέσων έκθεσης, διάδοσης, διατήρησης των αποτελεσμάτων των ερευνών  Απλοποίηση ροής εργασίας  χρόνος  αποδοτικότητα  Αρχική εφαρμογή για διδακτορικές διατριβές

4 4 Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA  Digitala Vetenskapliga Arkivet (Ψηφιακό Επιστημονικό Αρχείο)  Πλήρης λειτουργία από Ιαν. 2003  5 Πανεπιστήμια της Σουηδίας, 1 της Δανίας  Κύρια χαρακτηριστικά  XML  Component – based design  Templates (μεταδεδομένα και δομή τεκμηρίου)  Αποθήκευση σε διάφορες περιοχές

5 5 Ροή εργασίας (workflow)  Εισαγωγή δεδομένων μία μόνο φορά  Επαναχρησιμοποίηση για δημιουργία άλλων προϊόντων  Εγγραφή MARC  Εξώφυλλα, σελίδες τίτλου  Συγκομιδή (harvesting)  Εμφάνιση στον Ιστό  Εμφάνιση πρόσφατων δημοσιεύσεων συγκεκριμένης Σχολής ή καθηγητή

6 6 Ροή εργασίας

7 7 DiVA Manager  Διαχειριστικό εργαλείο για upload των τεκμηρίων  Κεντρικό μέρος (Java applet): Unicode, διατηρεί μορφοποίηση, MathML  Import (ενσωματωμένο στο Java applet)  Διεπαφή Ιστού

8 8 Μορφότυπο Τεκμηρίου DiVA (1/3)  TEI  DocBook (για σήμανση δομής τεκμηρίου)  XML schema (εσωτερικό σχήμα)  Παραγωγή άλλων μορφοτύπων από το βασικό (MARC XML, TEI-Header, Endnote, Reference Manager, DC)  Επεκτασιμότητα  Component – based

9 9 Μορφότυπο Τεκμηρίου DiVA (2/3)  99 στοιχεία μεταδεδομένων  “container elements”. Ομαδοποίηση στοιχείων με ίδιο τύπο πληροφορίας  Σύνθετοι τύποι που περιγράφουν σύνθετες δομές (personType, organisationType)  Στοιχείο ρίζας “documents”

10 10 Μορφότυπο Τεκμηρίου DiVA (3/3)  Στοιχείο “identifiers”. Κάθε “identifier” συνίσταται από ένα ζεύγος “properties”, “value”  “local”, “internal”, “ISSN”, “ISBN”, “URI”, “URN:NBN”  “manifestations” (δήλωση των διαφορετικών μορφοτύπων, π.χ. Βιβλίο, PDF)  “manifestation”: και μεταδεδομένα σχετικά με τη μετανάστευση  Στο μέλλον και σημασιολογική σήμανση

11 11 DiVA και καταλογογράφηση  Συλλογικός κατάλογος σουηδικών βιβλιοθηκών LIBRIS  MARC 21  DiVA  ταυτόχρονη δημοσίευση και εισαγωγή στο LIBRIS  XSLT φύλλο στυλ για μετατροπή από Μορφότυπο DiVA σε MARC XML  OAI harvester  μετατροπή εγγραφών σε MARC ISO 2709 στο LIBRIS

12 12 Μακροχρόνια Διατήρηση  Χρήση του Μορφότυπου Τεκμηρίου DiVA  Χρήση σταθερού προσδιοριστή (URN:NBN),κοινού για όλες τις μορφές του τεκμηρίου  Για αντιστοίχιση σε URLs  Ως πρωτεύον κλειδί για αποθήκευση στο αρχείο DiVA  Domain URN:NBN:SE •DiVA URN:NBN:SE:X:diva  Υπηρεσία μετάφρασης στη Βασιλική βιβλιοθήκη  Πολλαπλή αποθήκευση σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές

13 13 “Υπηρεσία μετάφρασης”

14 14 Πύλη DiVA  Κοινοπραξία 2002  Κοινή διεπαφή για τις δημοσιεύσεις  Κύριες λειτουργίες  Αναζήτηση (και φυλλομέτρηση)  Υπηρεσία δημοσίευσης μεταδεδομένων  Πιλοτική μελέτη για την πύλη (OAI-PMH )  Προβλήματα διαλειτουργικότητας σχετικά με τη δόμηση των δεδομένων  Λύση οι αντιστοιχήσεις σε ενιαίο λεξιλόγιο

15 15 Πύλη DiVA

16 16 Πύλη DiVA

17 17 Πύλη DiVA

18 18 Πύλη DiVA

19 19 Πύλη DiVA

20 20 Πύλη DiVA

21 21 Πύλη DiVA - DC

22 22 Πύλη DiVA – DiVA XML

23 23 Πύλη DiVA – MARC XML

24 24 Συμπεράσματα - Προβληματισμοί  Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων  Λύση αρχειοθέτησης για μακροπρόθεσμη διατήρηση  Component – based τεχνολογίες  XML για μελλοντική κατανόηση των ψηφιακών αντικειμένων  Συμβολή βιβλιοθηκών  Συμπερίληψη των βιβλιοθηκών στα ερευνητικά προγράμματα  Νέες δυνατότητες και εργασίες για βιβλιοθηκονόμους

25 25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης DiVA Μάθημα: «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Χαρίκλεια Μπρίντεζη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google