Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

OWL Semantic Web Technologies. Semantic Web - Layers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 URIs. [ Τι είναι - διαφορά με URL ] XML. [ Basics ] RDF. [ Basics ] RDF Schema.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "OWL Semantic Web Technologies. Semantic Web - Layers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 URIs. [ Τι είναι - διαφορά με URL ] XML. [ Basics ] RDF. [ Basics ] RDF Schema."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 OWL Semantic Web Technologies

2 Semantic Web - Layers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 URIs. [ Τι είναι - διαφορά με URL ] XML. [ Basics ] RDF. [ Basics ] RDF Schema. [ Basics ] OWL. [ Αναλυτική παρουσίαση ]

3 Semantic web - URIs •Ενα URI ( Uniform Resource Identifier ) χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό για οποιοδήποτε resource. •Ένα URI μας δίνει πληροφορία για ακριβώς ένα resource. •Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα URIs που να “δείχνουν” στο ίδιο resource.

4 Semantic web - URIs •Το URL ( Uniform Resource Locator ) μας δίνει πληροφορία για το που βρίσκεται ένα resource στο δίκτυο. •Στο RDF τα URIs είναι συνήθως URLs της μορφής: http:www.example.com#something

5 Semantic web - XML •H XML (e Xtensible Markup Language ) είναι μια γλώσσα που περιγράφει τη δομή αποθήκευσης της πληροφορίας. •H XML όπως και η HTML είναι mark-up language και το συντακτικό της βασίζεται στα tags •Στην XML ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα δικά του tags χωρίς περιορισμούς.

6 Semantic web - XML JOHN 22 28210-32432 GEORGE 43 28210-22332 IMG1 TREE C:\images\tree.jpg This is a tree IMG2 CAR C:\images\cars\car.jpg This is a car Παράδειγμα 1Παράδειγμα 2

7 Semantic web - RDF •Τριπλέτες subject – predicate – object •Κάθε description element περιγράφει ένα resource. •Κάθε attribute ή Nested element σε ένα description tag είναι property του συγκεκριμένου resource.

8 Semantic web - RDF http://www.john.gr Παράδειγμα σύνταξης RDF:

9 Semantic web - RDF namespaces •Συντομογραφίες για τα resource identifiers για να γίνεται ποιο ευανάγνωστο ένα RDF Document. •

10 Semantic web - RDF schema •To RDFS μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε semantics στο RDF. •Μέσω του RDFS μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λεξικό από όρους που έχουν κάποια σημασιολογία και να καθορίσουμε τις σχέσεις μεταξύ τους.

11 Semantic web - RDF schema •Μερικά RDF Schema terms : Class, Property, type, subClassOf,range domain •Φτιάχνοντας τριπλέτες με αυτούς τους όρους :

12 Semantic web - RDF schema •Προβλήματα του RDF Schema : Αδυναμία να περιγράψει με περισσότερη λεπτομέρια τα resources : – No localised range and domain constraints •Πχ το range του hasChild είναι person για τους ανθρώπους και elephant για τους ελέφαντες. – No existence/cardinality constraints •Πχ. Ενας άνθρωπος έχει ακριβώς 2 γονείς. – No transitive, inverse or symmetrical properties • Can’t say that isPartOf is a transitive property, that hasPart is the inverse of isPartOf or that touches is symmetrical –Κτλ κτλ

13 OWL - Γενικά •H OWL βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από το RDF schema του οποίου είναι ουσιαστικά μια επέκταση. •H OWL μας προσφέρει ένα πολύ πιο πλούσιο και εκφραστικό συντακτικό για να περιγράψουμε classes, properties και τις μεταξύ τους σχέσεις. •Ότι χρησιμοποιείται στο RDF-RDFS συντακτικά είναι valid και στην OWL

14 OWL - Classes •owl:class είναι subclass του rdfs:class •Πολύ μεγαλύτερη εκφραστικότητα από rdfs:class

15 OWL - Classes •IntersectionOf : Χρησιμοποιώντας το μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλάση συνδέοντας την με μια άλλη ή με μια ιδιότητα. Παράδειγμα : Ο John Είναι ένα Intersection του Human και του male.

16 OWL - Classes •UnionOf : Χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε ότι μια κλάση είναι “κάτι” και “κάτι άλλο” αλλα ποτέ και τα δύο. Παράδειγμα : Ένα φρούτο Μπορεί να είναι γλυκό ή οχι Γλυκό.

17 OWL - Classes •ComplementOf : Χρησιμοποιείται για να πάρουμε το συμπλήρωμα. Παράδειγμα : Alive είναι ComplementOf του Dead

18 OWL - Classes •oneOf : Περιορίζουμε τα Instances τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν για μια κλάση. … Παράδειγμα : H κλάση Day_Of_Week

19 OWL - Classes •disJointWith : Oταν δυο κλάσεις δηλώνονται ως disJoint αυτό σημαίνει ότι εάν ένα individual ανήκει στη μια τότε δε μπορεί να ανήκει και στην άλλη. Παράδειγμα : Εάν ένα instance Ανήκει στην κλάση pasta δε μπορεί Να ανήκει και στις υπόλοιπες

20 OWL - Properties •Στην owl έχουμε 2 ειδών properties 1)Object properties 2)Datatype properties Τα object συσχετίζουν δύο resources ενώ τα datatype συσχετίζουν ένα resource με ένα literal ( string, value, date κτλ ) Και τα 2 είναι subclasses του rdf:property

21 OWL - Property Characteristics 1)Symmetric Παράδειγμα : X touches Y  Y touches X X connects to Y  Y connects to X

22 OWL - Property Characteristics 2) Transitive Παράδειγμα : X includes Y, Y includes Z  X includes Z Bear is an animal, Grizzly is a bear  Grizzly is an animal

23 OWL - Property Characteristics 3) Functional Για κάθε Instance υπάρχει μόνο μία τιμή που συνδέεται με το Property. •Παρακάτω βλέπουμε πως μπορεί να δημιουργηθεί σύγχηση από τις τριπλέτες του RDF όταν δεν έχουμε cardinality restrictions και πως η OWL λύνει αυτό το πρόβλημα.

24 OWL - Functional Example RDF : Δεν μπορούμε να βρούμε ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές.

25 OWL - Functional Example Στην owl μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ορίζοντας το birthPlace ως functional :

26 OWL – Cardinality restriction 1 Εναλακτικά με τη δήλωση functional του property θα Μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα cardinality restriction :

27 OWL - Property Characteristics 4) Inverse Functional Σχέση 1 προς 1. Παράδειγμα: Ενας άνθρωπος έχει έναν αριθμό ταυτότητας και ένας αριθμός ταυτότητας αντιστοιχεί σε έναν ανθρωπο.

28 OWL - Property Characteristics 5) Inverse Καθορίζει την αντίστροφη σχέση. Παράδειγμα : Employee1 worksfor Company1 Company1 hasEmployee Employee1

29 OWL - Individuals •Individuals είναι τα instances των κλάσεων •Στην owl υπάρχουν κάποια statements που περιγράφουν σχέσεις ανάμεσα στα individuals. •Παρακάτω θα δουμε τα : sameIndividualAs differentFrom allDifferent

30 OWL - Individuals { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1979802/slides/slide_30.jpg", "name": "OWL - Individuals

31 OWL - Individuals { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1979802/slides/slide_31.jpg", "name": "OWL - Individuals

32 OWL - Individuals allDifferent : Χρησιμοποιόντας το allDifferent μπορούμε να δείξουμε ότι μια συλλογή από individuals είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Παράδειγμα: Ονόματα κακοποιών που έχουν ταυτοποιηθεί ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα.

33


Κατέβασμα ppt "OWL Semantic Web Technologies. Semantic Web - Layers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 URIs. [ Τι είναι - διαφορά με URL ] XML. [ Basics ] RDF. [ Basics ] RDF Schema."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google