Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Images Ontology Ανωγειανάκη Αντωνία Α.Μ.1633 Λιναρδάκης Γιώργος ΜΕΤ Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Α.Μ.1721.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Images Ontology Ανωγειανάκη Αντωνία Α.Μ.1633 Λιναρδάκης Γιώργος ΜΕΤ Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Α.Μ.1721."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Images Ontology Ανωγειανάκη Αντωνία Α.Μ.1633 Λιναρδάκης Γιώργος ΜΕΤ Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Α.Μ.1721

2 General Description (1/2) • Ανάγκη εύρεσης περισσότερο βελτιωμένων τεχνικών για την αποτελεσματική ανάκτηση και διαχείριση διαφόρων τύπου ψηφιακών πολυμέσων πάνω στο διαδίκτυο. • Με την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού(Semantic Web), δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών για τον σχολιασμό του περιεχομένου των πολυμέσων αυτών στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας γλώσσες οντολογίας διαδικτύου(Web ontology languages) όπως είναι η RDFS και η OWL. • Η οντολογία μας ονομάζεται Images Ontology.Συγκεκριμένα, η οντολογία αυτή αναφέρεται σε :  images  image regions (SVG)  videos  video frames  video segments

3 General Description (2/2) • Η οντολογία αυτή εφαρμόζεται στο εργαλείο MINDSWAP's Photostuff.  Είναι η προεπιλεγμένη (default) οντολογία που χρησιμοποιείται στο εργαλείο αυτό. • H γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η οντολογία αυτή είναι η OWL.

4 PhotoStuff (1/2) • Το PhotoStuff είναι ένα open source, ανεξαρτήτου πλατφόρμας, εργαλείο σχολιασμού εικόνων. • Επιτρέπει στους χρήστες να σχολιάζουν περιοχές από μία εικόνα σύμφωνα με τις αρχές μίας οποιαδήποτε οντολογίας που είναι γραμμένη σε RDFS ή OWL. • Παρέχει την λειτουργικότητα να ενσωματώνει εικόνες και οντολογίες και να εξάγει τους τελικούς σχολιασμούς/ συσχετισμούς (μεταδεδομένα ) στο δίσκο ή στο Σημασιολογικό Ιστό.

5 PhotoStuff (2/2)

6 Classes (1/2) • DepictedThing  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των αντικειμένων που αναπαριστώνται • Image  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των εικόνων. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης και της κλάσης Image της οντολογίας FOAF. • ImagePart  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. • ImageText  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame που αντιστοιχούν σε κείμενο ή λεζάντες. Είναι υποκλάση της StillRegion κλάσης. • Mosaic  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των ψηφιδωτών ή πανοραμικών προβολών ενός video segment. Είναι υποκλάση της StillRegion κλάσης. • MovingRegion  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών – χρονικών περιοχών δεδομένων βίντεο. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. • Multimedia  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των αντικειμένων που αναπαριστούν πολυμέσα. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης.

7 Classes (2/2)  MultimediaContent  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των πολυμεσικών δεδομένων. Είναι υποκλάση της Actuality κλάσης που ανήκει στην οντολογία simpleABC. • Segment  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των τμημάτων πολυμεσικού περιεχομένου. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης. • StillRegion  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. • Video  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των αντικειμένων που αναπαριστούν βίντεο. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης. • VideoFrame  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των τμημάτων ενός βίντεο. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης • VideoSegment  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των χρονικών διαστημάτων ή τμημάτων δεδομένων βίντεο. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης καθώς και της κλάσης Video. • VideoSegmentsOrStillRegions  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των αντικειμένων της ένωσης των αντικειμένων των κλάσεων VideoSegment και StillRegion. • VideoText  Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των χωροχρονικών περιοχών δεδομένων βίντεο που αντιστοιχούν σε κείμενο ή λεζάντες. Είναι υποκλάση της MovingRegion κλάσης.

8 Properties(1/3) • Datatype Properties  endFrame  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment.  frameNumber  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoFrame.  hasDurationSeconds  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης Video.  hasTotalFrames  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης Video.  startFrame  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment.  svgOutline  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart.

9 Properties(2/3) • Object Properties (1/2)  depiction  Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας depiction που ανήκει στην οντολογία FOAF.  depicts  Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας depicts που ανήκει στην οντολογία FOAF και έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα depiction.  descriptor  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent.  frameOf  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoFrame και ως range τα αντικείμενα της κλάσης Video.  hasRegion  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent και ως range τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart

10 Properties(3/3) • Object Properties (2/2)  hasSegment  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης Video και ως range τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment.  regionOf  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart και ως range τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent. Επίσης, η ιδιότητα αυτή έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα hasRegion.  segmentOf  Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment και ως range τα αντικείμενα της κλάσης Video. Επίσης, η ιδιότητα αυτή έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα hasSegment.  visualDescriptor  Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας descriptor.

11 Ontology Language (1/3) H γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η οντολογία μας είναι η OWL • Boolean combinations of classes

12 Ontology Language (2/3) • Cardinality restrictions

13 Ontology Language (3/3) • Special characteristics of properties


Κατέβασμα ppt "HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Images Ontology Ανωγειανάκη Αντωνία Α.Μ.1633 Λιναρδάκης Γιώργος ΜΕΤ Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Α.Μ.1721."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google