Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο1 SWRC Ontology Κτιστάκης Γιώργος Μπούτσικα Κατερίνα Παπαδάκης Μύρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο1 SWRC Ontology Κτιστάκης Γιώργος Μπούτσικα Κατερίνα Παπαδάκης Μύρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο1 SWRC Ontology Κτιστάκης Γιώργος Μπούτσικα Κατερίνα Παπαδάκης Μύρων

2 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 2 Η οντολογία SWRC(Semantic Web Research Center) Μοντελοποιεί τις ερευνητικές κοινότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να παρέχει δομημένα μετα-δεδομένα(metadata) για δικτυακές πύλες(web portals). Η οντολογία αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί η ανταλλαγή βιβλιογραφικής πληροφορίας είναι ουσιώδης για τους ερευνητές  Πιο εύκολη,ακριβής και γρήγορη αναζήτηση

3 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 3 Γλώσσα της Οντολογίας SWRC Όταν δημιουργήθηκε η οντολογία αυτή για πρώτη φορά δεν υπήρχε ένα ευρέως αποδεκτό και καθιερωμένο standard για την αναπαράσταση των οντολογιών. Αρχικά ήταν διαθέσιμη σε ποικίλα formats, όπως η RDF(s), η F-Logic και η DAML-OIL. Το 2004, η γλώσσα OWL(Web Ontology Language) υιοθετήθηκε από τον οργανισμό W3C σαν πρότυπο για την αναπαράσταση οντολογιών στο διαδίκτυο.  Καθώς η συμβατότητα με τα πρότυπα ήταν ένας στόχος ουσιώδους σημασίας κατά τον σχεδιασμό της οντολογίας SWRC, η οντολογία αυτή μοντελοποιήθηκε τελικά, στις πιο πρόσφατες εκδόσεις της, σε OWL format.

4 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 4 Κλάσεις της Οντολογίας Περιλαμβάνει  69 κλάσεις σε ταξινομία και  49 ιδιότητες αντικειμένου. Οι 7 κύριες κλάσεις είναι  Person  Document  Event  Organization  Topic  Product  Project

5 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 5 Κλάση Document

6 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 6 Κλάση Event

7 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 7 H Κλάση Organization

8 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 8 H Κλάση Person

9 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 9 Η Κλάση Product- Project - Topic

10 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 10 Βασικό σχήμα της οντολογίας

11 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 11 SWRC Modularization Οι διαφορετικές χρήσεις της οντολογίας απαιτούν ελάχιστες αλλαγές στην μοντελοποίηση. Υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας(core), ο οποίος διευκολύνει την ενσωμάτωση πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Έτσι ένα extension module με την χρήση του property owl:imports μπορεί να επεκτείνει την υπάρχουσα οντολογία <rdf:RDF xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">

12 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 12 Χρήσεις της οντολογίας Διάφορα portals που εφαρμόζουν την SWRC για να περιγράψουν σημασιολογικά τις πηγές τους. Εφαρμογές, χρησιμοποιούν την SWRC για να περιγράψουν βιβλιογραφικά μετα- δεδομένα. Blogs, για την ανταλλαγή βιβλιογραφικής πληροφορίας χρησιμοποιούν την SWRC. Ως βάση για οντολογίες που περιγράφουν και άλλες κοινότητες.

13 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 13 Semantic Web Portals AIFB portal  Διαδικτυακή πύλη με σελίδες που έχουν περιγραφές(σε OWL) με βάση την οντολογία SWRC. Ontoware  Πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού για Σημασιολογικό Ιστό χρησιμοποιείται η SWRC για να περιγραφούν προγραμματιστές και έργα ανάπτυξης λογισμικού. OntoWEB  Κοινοτικός δικτυακός τόπος που χρησιμοποιεί την SWRC για την ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με διαχείριση γνώσης και ηλεκτρονικό εμπόριο. SEKT  Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, που εκμεταλλεύεται τεχνολογίες της σημασιολογικής γνώσης, με την βοήθεια της SWRC. SemiPort  Project που αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για την δημιουργία και διατήρηση Σημασιολογικών Διαδικτυακών Πυλών που περιγράφονται απ` την SWRC για επιστημονικές κοινότητες.

14 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 14

15 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 15 Εφαρμογή Bibster Περιγραφή  Peer-to- Peer εφαρμογή, που χρησιμοποιεί την οντολογία SWRC προκειμένου να περιγράψει βιβλιογραφικά μετα- δεδομένα(bibliographic metadata). Στόχος  εξυπηρέτηση ερευνητών στη διαχείριση, την αναζήτηση και την εύκολη ανταλλαγή πληροφορίας σε ένα peer-to-peer δίκτυο. Χρησιμοποιούνται δύο οντολογίες :  domain ontology : ιεραρχική ταξινόμηση των δεδομένων με την ACM Topic Hierarchy  application ontology : οι καταχωρήσεις δομούνται βάσει της SWRC

16 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 16

17 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 17 SocioBiblog Περιγραφή  Ένα σημασιολογικό σύστημα blogging, που παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανταλλαγή βιβλιογραφικής πληροφορίας.  Χρησιμοποιεί την SWRC για την προσθήκη μετα-δεδομένων που αφορούν δημοσιεύσεις σε blogs.  Συγκεντρώνει δημοσιεύσεις από την διαδικτυακή κοινότητα και τους συνεργάτες των ερευνητών.

18 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 18 SocioBiblog

19 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 19 COIN ontology Περιγραφή  Αποτελεί επέκταση της οντολογίας SWRC ώστε εκτός των επιστημονικών, να μοντελοποιηθούν και διάφορες κοινότητες ενδιαφερόντων. Στόχος  Η περιγραφή συγκεκριμένων ρόλων που έχουν τα διάφορα πρόσωπα στις κοινότητες αυτές, καθώς επίσης και τα διάφορα στάδια εξέλιξης των ίδιων των κοινοτήτων.

20 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 20 COIN ontology

21 ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο 21 Τέλος Παρουσίασης Σας ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "ΗΥ-566 Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο1 SWRC Ontology Κτιστάκης Γιώργος Μπούτσικα Κατερίνα Παπαδάκης Μύρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google