Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HTML. 2 Τι είναι η HTML? H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HTML. 2 Τι είναι η HTML? H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HTML

2 2 Τι είναι η HTML? H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web).

3 3 Tags Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα στις ιστοσελίδες, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία ( tags ) μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας.

4 4 Υπερκείμενο Τα αρχεία υπερκειμένων αποτελούν δίκτυα πληροφοριών ηλεκτρονικής μορφής, που στην πιο απλή μορφή είναι κείμενο. Οι παραπομπές είναι το συνδετικό στοιχείο που ορίζει αυτό το δίκτυο. Η λειτουργία των παραπομπών ελέγχεται από τον υπολογιστή.

5 5 Εκδόσεις HTML  Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0  η έκδοση 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις εταιρείες Microsoft και Netscape και αντι-καταστάθηκε το 1996 από την έκδοση 3.2  η έκδοση 4.0 παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997  ασυμβατότητες

6 6 Γλώσσες προγραμματισμού στο Internet  Αρχικά, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape η γλώσσα JavaScript.  Παράλληλα η εταιρεία Microsoft ανέπτυξε απ' την πλευρά της μια δική της έκδοση της γλώσσας JavaScript, την οποία ονόμασε Jscript, καθώς και μια έκδοση της γλώσσας Basic ειδικά για το διαδίκτυο την οποία ονόμασε VBScript.

7 7 Δημιουργία αρχείων HTML Η δημιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να «τρέξουμε» έναν οποιοδήποτε διορθωτή κειμένου text, όπως το Notepad των Windows. Να γράψουμε τον κώδικα HTML που επιθυμούμε και να το αποθηκεύσουμε (σώσουμε) σε ένα αρχείο με κατάληξη.htm ή.html. Εναλλακτικά χρήση ειδικών εφαρμογών HTML editors

8 8 Παράδειγμα Κώδικας Αυτός είναι ο τίτλος μου

9 9 Αποτέλεσμα

10 10 Κώδικας αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουμε πατήσει enter το κείμενο θα εμφανίζεται σε μία σειρά έως τη δεξιά άκρη του παραθύρου Παράδειγμα

11 11 Αποτέλεσμα

12 12 Δομή αρχείου HTML...........

13 13 Tags στη περιοχή του tag This is my title

14 14 Περιοχή προσωπικής σελίδας Προσωπική σελίδα Ανδρέα Βέγλη

15 15 Tags καθορισμού περιβάλλοντος δεν Το Enter δεν εισάγει κενές γραμμές δεν έχει tag τέλους Tag δεν έχει tag τέλους Tag παραγράφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς tag τέλους

16 16

17 17

18 18

19 19 Μορφοποίηση κειμένου Tag Tag επικεφαλίδων,,... Tag εσοχής

20 20Επικεφαλίδες

21 21 Blockquote

22 22 Μορφοποίηση κειμένου έντονα πλάγια υπογραμμισμένα γραφομηχανή διακριτή γραφή εκθέτης δείκτης μικρά γράμματα μεγάλα γράμματα

23 23

24 24 Tag Παράμετροι : Face, Color, Size

25 25 Tag Sizes: 1  8pt 2  10pt 3  12pt 4  14pt 5  18pt 6  24pt 7  36pt Colors: BlackSilver GrayWhite MaroonRed FuchiaGreen LimeOlive YellowNavy BlueTealAqua

26 26 Tag Ίδιες παραμέτρους με το tag Μία βασική διαφορά έχει tag αρχής tag τέλους

27 27 Tag Παράμετροι text, bgcolor

28 28 Χρώμα σε κείμενο  Σε περίπτωση που θέλουμε να ορίσουμε γενικά το χρώμα του κειμένου σε ολόκληρη της ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε τα tags ή  Σε περίπτωση που θέλουμε να ορίσουμε χρώμα μόνο για συγκεκριμένο κείμενο χρησιμοποιούμε το tag

29 29 Εικόνα υπόβαθρου Παράμετρος background του tag

30 30 Οριζόντιες γραμμές Tag παράμετροι: size, width, color, align Size: πάχος (1-100) Width: % του πλάτους του παραθύρου της ιστοσελίδας Color: χρώμα Align: στοίχιση (left, right, center)

31 31 Οριζόντιες γραμμές

32 32 Προσθήκη γραφικού Το αρχείο image.gif πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το έγγραφο html. Το γραφικό καταλαμβάνει χώρο σαν ένας χαρακτήρας κειμένου.

33 33

34 34 Στοίχιση του γραφικού: align = top, center, bottom

35 35 Στοίχιση του γραφικού

36 36 Στοίχιση κειμένου γύρω από γραφικό Align=left, right

37 37 Στοίχιση κειμένου γύρω από γραφικό Align=left, right

38 38 Ρυθμίσεις απόστασης κειμένου από γραφικό vspace, hspace

39 39 Ρυθμίσεις απόστασης κειμένου από γραφικό vspace, hspace

40 40 Καθορισμός διαστάσεων γραφικού width, height

41 41 Καθορισμός διαστάσεων γραφικού width, height

42 42 Υπερ-συνδέσεις Οι υπερ-συνδέσεις είναι το χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να μετακινού-νται από τη μία ιστοσελίδα σε μία άλλη. Το anchor (άγκυρα) είναι το τμήμα της υπερ- σύνδεσης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Κείμενο ή πολυμεσικό στοιχείο. κάνε κλικ για να πας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

43 43 Υπερ-συνδέσεις Υπερ-σύνδεση κειμένου κάνε κλικ για να πας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Υπερ-σύνδεση γραφικού Υπερ-σύνδεση e-mail e-mail.

44 44 Υπερ-συνδέσεις

45 45 Υπερ-συνδέσεις

46 46 Εσωτερικές υπερ-συνδέσεις Αποτελούνται από δύο τμήματα προορισμός αποστολή


Κατέβασμα ppt "HTML. 2 Τι είναι η HTML? H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google