Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 http://aigroup.ceid.upatras.gr/index.php/el/krweb

2

3  Η XML είναι Μετα-γλώσσα ορισμού σήμανσηςγια ανταλλαγή δεδομένων και μετα-δεδομένων μεταξύ εφαρμογών  Δεν παρέχει τρόπο καθορισμού της σημασιολογίας των δεδομένων  Παράδειγμα  «Ο John Hatzis είναι ο διδάσκων του μαθήματος Java»  Μπορεί να αναπαρασταθεί με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους που δεν στηρίζονται σε μια «κοινή ερμηνεία» περί ένθεσης:  Java  John Hatzis  John Hatzis Java

4  Πόροι (Resources)  Ιδιότητες (Properties)  Τιμές ιδιοτήτων (Property values)  Προτάσεις (Statements)

5  Ας θεωρήσουμε ότι θέλουμε να αναπαραστήσουμε σε RDF την πρόταση ΦΓ:  Ο Γιάννης διδάσκει το μάθημα Σημασιολογικός Ιστός.  Πρέπει πρώτα να βρούμε τις οντότητες ή αντικείμενα (resources) και τις σχέσεις μεταξύ τους (properties) σε μορφή Υ-Ρ-Α (Υποκείμενο-Ρήμα- Αντικείμενο). Η μορφή αυτή ονομάζεται τριπλέτα (triple).  Εδώ έχουμε:  Υ: Γιάννης (John)  Ρ: διδάσκει το μάθημα (teaches_course)  Α: Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) John Semantic Web teaches_course

6  Παρατήρηση:  Το Υ είναι πάντα resource, ένα αντικείμενο δηλαδή από το οποίο μπορούν να ξεκινούν σχέσεις και ενέργειες (John teaches_course, John has_name). Το Α μπορεί να είναι είτε resource είτε datatype (integer, string κ.α.). Από τα datatypes δεν ξεκινούν σχέσεις (σκεφτείτε τη σχέση ως γράφο). Μπορούσαμε στο παράδειγμά μας να θωρήσουμε ότι το “Semantic Web” είναι παρά ένα απλό όνομα μαθήματος, οπότε μπορούσαμε να το θεωρήσουμε τύπου string. Βέβαια, εδώ πιο ασφαλές είναι να το θεωρήσουμε ως resource, οπότε αν θέλουμε αργότερα μπορούμε να του προσδώσουμε ιδιότητες, όπως το όνομά του, οι ώρα που γίνεται κ.α. και να επεκτείνουμε το σχήμα. John Semantic Web teaches_course Στους γράφους αναπαράστασης λοιπόν, τα resources αναπαρίστανται με κύκλο, τα predicates (ιδιότητες) με βέλος και τα datatypes με κουτί.

7  Η πληροφορία αυτή αρκεί για να γράψουμε το RDF έγγραφο. Εδώ έχουμε:

8  Επεξήγηση: 1) xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"  Είναι τα namespaces για τα RDF (π.χ. about, resource) και XML (π.χ. integer, string) στοιχεία που εμφανίζονται στο έγγραφο 2) xmlns:uni=http://www.mydomain.org/uni-ns#http://www.mydomain.org/uni-ns  Είναι το namespace που ορίζουμε για να κάνουμε μοναδικές τις σχέσεις και τις οντότητές μας, βάζοντάς τους το πρόθεμα uni: 3)  Έναρξη του statement με το Desrciption καιορισμός του Υποκειμένου, John. Συνδέοντάς το με το namespace κάνουμε μοναδική την οντότητα αυτή.

9 4) uni:teaches_course  Ορισμός του κατηγορήματος (predicate, ιδιότητα) 5) rdf:resource=http://www.mydomain.org/uni-ns#Semantic_Webhttp://www.mydomain.org/uni-ns#Semantic_Web  Ορισμός του αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας τον τρόπο αυτόν γραφής και το resource, δηλώνουμε ότι το Semantic_Web είναι ένα αντικείμενο. Έτσι μπορούμε να το περιγράψουμε παραπάνω κάπου αλλού.Semantic_Web  Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το Semantic_Web απλά ως string (literal)Semantic_Web Οπότε αντί της δήλωσης Θα είχαμε Semantic Web

10  Γενικά, ο τρόπος που θα αναπαραστήσουμε την πληροφορία είναι και προσωπικό ζήτημα. Το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ως εξής: John course teaches Semantic Web has_name

11  Σκεφτείτε το ακόλουθο statement: Ο καθηγητής είναι «κάποιος» που έχει όνομα και διεύθυνση.  Μέχρι τώρα. Οι κόμβοι (nodes) γίνονταν indentified με ένα URI. Όμως ποιό είναι το URI του «κάποιος»;  http://.../uni-ns#Semantic_WEB http://.../uni- ns#Semantic_WEB uni:teacher Patra uni:address John uni:name

12  John Patra  To resource αυτό είναι «ορατό» στο Web ◦ Χρειάζεται προσοχή κατά τη δημιουργία unique URI-s

13  John Patra  Η σύνταξη είναι serialization dependent  Ο κενός κόμβος A234 είναι αόρατος από έξω (δεν είναι ααληθινό URI!). Είναι ένας εσωτερικός identifier για ένα resource

14  John Patra  Η δήλωση γίνεται Inline μέσα στο αρχικό statement και αφήνεται στο σύστημα η δημιουργία του κενού κόμβου, αφού δε μας ενδιαφέρει το όνομά του (label)

15  Statements about statements  H RDFεπιτρέπει την μετατροπή μιας πρότασης σε πόρο Wikipedia says that Tolkien wrote “Silmarilion“ Silmarilion

16   H Wikipedia πιστεύει ότι ισχύει το Statement1

17

18  Στην ουσία δγμιουργούμε έναν κενό κόμβο, τύπου bag, μέσω του οποίου συνδέουμε τα μέλη της λίστας uni:John rdf:bag uni: CIT1112uni:CIT3116 uni:teaches rdf:type rdf:_1 rdf:_2

19

20  Η RDF περιγράφει συγκεκριμένους πόρους και (προτασιακές) σχέσεις μεταξύ τους  Αλλά δεν ◦ περιγράφει τύπους πόρων (δηλ. γενικές έννοιες) και τις σχέσεις τους ◦ περιγράφει τύπους σχέσεων και τις σχέσεις τους ◦ καθορίζει σημασιολογία σχέσεων  Η RDFSΠαρέχει τα 2, 3 και 4.

21  Σκεφτείτε γνωστές και παραδοσιακές οντολογίες ή ταξινομήσεις: ◦ όρος “novel” ◦ “every novel is a fiction” ◦ “The Glass Palace is a novel” ◦ etc.  Η RDFS ορίζει resources και classes: ◦ Τα πάντα στην RDF είναι “resource” ◦ Οι “classes” είναι επίσης resources, αλλά… ◦ …είναι επίσης συλλογές πιθανών resources (i.e., “individuals”) ◦ “fiction”, “novel”, …

22  Καθορίζονται σχέσεις μεταξύ classes/resources: ◦ Θέτουμε κάποιο resource να άνήκει σε κάποια κλάση, να είναι δηλαδή του «τύπου» κάποιας κλάσης  “≪The Glass Palace≫ is a novel”  Και για να είμαστε πιο ακριβείς: “≪http://.../000651409X≫ is a novel” ◦ “subclassing”: all instances of one are also the instances of the other (“every novel is a fiction”)  Το RDFS δημιουργεί αυτές τις σχέσεις σε RDF

23  Schema:  Rdf: http://.../000651409X #Novel rdfs:Class rdf:type

24  Βλέπουμε μια καινούρια σχέση, η οποία δεν υπήρχε στα αρχικά RDF δεδομένα, αλλά μπορεί να διεξαχθεί βάσει των RDFS κανόνων  Τα RDFS περιβάλλοντα επιστρέφουν και αυτήν την τριπλέτα http://.../000651409X #Novel rdfs:Class rdf:type

25  Ας δουμε πώς εφαρμόζονται τα properties range και domain (ορίζονται στον RDFS χώρο):  rdfs:domain :Καθορίζει το πεδίο ορισμού μιας ιδιότητας Pκαι δηλώνει ότι όλοι οι πόροι που έχουν την ιδιότητα P είναι στιγμιότυπα των κλάσεων του πεδίου ορισμού.  rdfs:range :Καθορίζει το σύνολο τιμών μιας ιδιότητας Pκαι δηλώνει ότι οι τιμές της ιδιότητας P είναι στιγμιότυπα των κλάσεων του συνόλου τιμών.  

26  Δοκιμάστε τη χρήση των ID και about (προτείνεται χρήση του about)  Να δηλώνετε πάντα τα namespaces  Δοκιμάζετε ο,τι κάνετε να το βλέπετε και να το ελέγχετε με τον http://www.w3.org/RDF/Validator/


Κατέβασμα ppt ""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google