Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο» (Content-Based Image Retrieval) Πέτσας Δημήτριος Παρουσίαση στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: κ. Καπιδάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο» (Content-Based Image Retrieval) Πέτσας Δημήτριος Παρουσίαση στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: κ. Καπιδάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο» (Content-Based Image Retrieval) Πέτσας Δημήτριος Παρουσίαση στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: κ. Καπιδάκης Σ. Αθήνα - Δεκέμβριος 2005

2 2

3 3 Επισκόπηση θεμάτων  Ορισμοί  Σημασία εικόνας  Ανάκτηση εικόνας με βάση το κείμενο  Συστήματα ευρετηρίασης & ταξινόμησης εικόνων  Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα  Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο  Τεχνικές για ανάκτηση εικόνας βασισμένη στο περιεχόμενο  Αυτόματος σχολιασμός εικόνων  Χρήστης  Συστήματα ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο  Συμπεράσματα

4 4 Ορισμοί: Εικόνα - Ψηφιακή Εικόνα

5 5 Ορισμοί: Εικόνα – Ψηφιακή Εικόνα

6 6 Σημασία εικόνας  Μέσο διακίνησης πληροφορίας & επικοινωνίας επικοινωνίας  Μεγάλη εκφραστικότητα  Χρήση από πολλές επαγγελματικές ομάδες  Αλματώδης αύξηση: - Τεράστιος όγκος εικόνων - Τεράστιος όγκος εικόνων - Μεγάλη διαθεσιμότητα - Μεγάλη διαθεσιμότητα - Τεχνολογική πρόοδος - Τεχνολογική πρόοδος - Πληροφορική - Πληροφορική - Παγκόσμιος Ιστός - Παγκόσμιος Ιστός

7 7 Ανάκτηση εικόνας με βάση το κείμενο (Text-Based Image Retrieval)  Μεταδεδομένα  Θεματικοί όροι  Λέξεις κλειδιά  Ταξινομικά σύμβολα

8 8 Συστήματα ευρετηρίασης & ταξινόμησης εικόνων  Θησαυρός Τεχνών & Αρχιτεκτονικής  Σύστημα για εικόνες Getty  Θησαυρός για Γραφικά (Library of Congress) (Library of Congress)  Εικονογραφικός Θησαυρός  ICONCLASS  TELCLASS  Ταξινόμηση Βιέννης για εμπορικά σήματα  Σύστημα κωδικοποίησης για μηχανικά μέρη Opitz  Γενικά ταξινομικά συστήματα

9 9 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα ανάκτησης βασισμένης στο κείμενο Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα  Μεγάλη εκφραστική δύναμη  Επεκτασιμότητα  Ευελιξία  Ύπαρξη εφαρμογών λογισμικού Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα  Μεγάλη κατανάλωση πόρων  Κοπιαστική εργασία  Υποκειμενικότητα ανθρώπινης αντίληψης  Πλούσιο περιεχόμενο εικόνων

10 10 Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content-Based Image Retrieval) 1/2 Ορισμός: Ορισμός: Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση εικόνων σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο με βάση χαρακτηριστικά που εξάγονται αυτόματα από το ίδιο το οπτικό τους περιεχόμενο Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση εικόνων σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο με βάση χαρακτηριστικά που εξάγονται αυτόματα από το ίδιο το οπτικό τους περιεχόμενο

11 11 Αναζήτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο 2/2 Ανάγκη για τεχνικές αναζήτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο: Ανάγκη για τεχνικές αναζήτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο:  Μειονεκτήματα παραδοσιακών τεχνικών  Όγκος ψηφιακών εικόνων  Ειδικές ανάγκες κοινοτήτων  Παγκόσμιος Ιστός

12 12 Τεχνικές ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο 1/2 Τεχνικές ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο 1/2 Βασική ιδέα: Βασική ιδέα: Εξαγωγή χαρακτηριστικών από την εικόνα με χρήση αλγόριθμων και μετατροπή τους σε μαθηματικά δεδομένα για να είναι μετρήσιμα από το σύστημα και να γίνεται ανίχνευση ομοιότητας μεταξύ εικόνων με τη σύγκριση των χαρακτηριστικών αυτών Εξαγωγή χαρακτηριστικών από την εικόνα με χρήση αλγόριθμων και μετατροπή τους σε μαθηματικά δεδομένα για να είναι μετρήσιμα από το σύστημα και να γίνεται ανίχνευση ομοιότητας μεταξύ εικόνων με τη σύγκριση των χαρακτηριστικών αυτών

13 13 Τεχνικές ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο 2/2 Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται:  Χρώμα (Colour)  Σχήμα (Shape)  Υφή ή δομή (Texture)  Θέση (Spatial Location - Relationship)  Συνδυασμός των παραπάνω  Κατάτμηση (Segmentation)

14 14 Παραδείγματα κατάτμησης εικόνων

15 15 Αυτόματος σχολιασμός εικόνων  Αυτόματη δημιουργία εξαγωγή λέξεων κλειδιών μέσα από το περιεχόμενο των εικόνων για την ανάκτηση  Σύστημα ALIP

16 16

17 17 Διεπαφή του χρήστη με το σύστημα: Είδη αναζητήσεων:  Φυλλομέτρηση  Ερώτηση με εικόνα ως παράδειγμα  Ερώτηση με σχέδιο  Δήλωση γνωρισμάτων  Ανατροφοδότηση σχετικότητας για βελτίωση της ανάκτησης

18 18 εικόνες εξαγωγή γνωρισμάτων αποτελέσμα ερωτήματος γνωρίσματα ερωτήματος αριθμός εικόνας γνωρίσματα ανάκληση εικόνας δημιουργία ευρετηρίου σύγκριση/ ταίριασμα εξαγωγή γνωρισμάτων παρουσίαση εικόνας διαμόρφωση ερωτήματος ερώτημα εικόνα/σχέδιο δόμηση ευρετηρίου άμεσο ερώτημα ερώτημα με παράδειγμα φυλλομέτρηση Σχεδιάγραμμα λειτουργίας συστήματος ανάκτησης

19 19 Συστήματα ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο:  ALISA  BLOBWORLD  Photobook  SIMPLIcity  QBIC  FIRE  ISTORAMA  SCHEMA

20 20 ALISA (Adaptive Learning Image and Signal Analysis)  Εξάγει χαρακτηριστικά για: - χρώμα - χρώμα - σχήμα - σχήμα - δομή - δομή  Ο αλγόριθμος του εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει νέα σχήματα ή δομές με λίγες μόνο εικόνες  Διαφορετικές επιτυχημένες εφαρμογές  Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές

21 21 Blobworld  Εξάγει χαρακτηριστικά για: - χρώμα - χρώμα - σχήμα - σχήμα - δομή - δομή - θέση - θέση  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα καθορισμού της βαρύτητας κάθε καθορισμού της βαρύτητας κάθε χαρακτηριστικού για την εικόνα που χαρακτηριστικού για την εικόνα που αποτελεί παράδειγμα κατά την αναζήτηση αποτελεί παράδειγμα κατά την αναζήτηση

22 22

23 23

24 24

25 25 Photobook  Εξαγωγή χαρακτηριστικών με βάση: - το σχήμα - το σχήμα - την υφή - την υφή  Η τεχνολογία του για την ανίχνευση προσώπων χρησιμοποιείται σε αστυνομικά τμήματα

26 26 QBIC (Query By Image Content)  Δυνατότητα ανάκτησης με τη χρήση χαρακτηριστικών για: χαρακτηριστικών για: - χρώμα - χρώμα - υφή - υφή - σχήμα - σχήμα και με λέξεις κλειδιά και με λέξεις κλειδιά  Εμπορική εφαρμογή

27 27 SIMPLIcity (Semantics-sensitive Integrated Matching for Digital Picture)  κ ατάτμηση των εικόνων και ανίχνευση χαρακτηριστικών από τις περιοχές που προκύπτουν αναφορικά με: - το χρώμα - το χρώμα - τη δομή - τη δομή - το σχήμα - το σχήμα - τη θέση - τη θέση  σημασιολογική ταξινόμηση

28 28

29 29

30 30

31 31 FIRE (Flexible Image Retrieval Engine)  εξάγει γνωρίσματα σχετικά: - το σχήμα - το σχήμα - το χρώμα - το χρώμα - τη δομή - τη δομή  ελεύθερο λογισμικό

32 32

33 33 Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα  ΙΣΤΟΡΑΜΑ ανάκτηση εικόνων με βάση το ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο από τον Παγκόσμιο Ιστό περιεχόμενο από τον Παγκόσμιο Ιστό  SCHEMA ανάπτυξη αρχιτεκτονικής για ανάλυση, ανάπτυξη αρχιτεκτονικής για ανάλυση, ευρετηρίαση και ανάκτηση εικόνων ευρετηρίαση και ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο με βάση το περιεχόμενο

34 34 Συμπεράσματα  πρακτικές εφαρμογές  η ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο βρίσκεται ακόμη σε ανώριμο στάδιο και έχει περιορισμούς  αποτελεί αντικείμενο μεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας  ο συνδυασμός της με την αναζήτηση με βάση το κείμενο μπορεί να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα

35 35 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "«Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο» (Content-Based Image Retrieval) Πέτσας Δημήτριος Παρουσίαση στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: κ. Καπιδάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google