Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Πιτταράς Καρδιολόγος Πρόεδρος ΟΕ «Υπέρταση & Kαρδιά» ΕΚΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Πιτταράς Καρδιολόγος Πρόεδρος ΟΕ «Υπέρταση & Kαρδιά» ΕΚΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Πιτταράς Καρδιολόγος Πρόεδρος ΟΕ «Υπέρταση & Kαρδιά» ΕΚΕ

3 Νόσοι και παθολογικές καταστάσεις αποδιδόμενες στην Υπέρταση Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακήανεπάρκεια Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμαμυοκαρδίου Υπερτασικήεγκεφαλοπάθεια Στεφανιαίανόσος Εγκεφαλικήαιμορραγία Προεκλαμψία/Εκλαμψία Εγκεφαλικόεπεισόδιο Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Τύφλωση Ρήξηαρτηριακούανευρύσματος Προσαρμογή από Dustan HP et al. Arch Intern Med. 1996;156;1926-1935 ΥΠΕΡΤΑΣΗ

4 Συνύπαρξη νόσων σε Υπερτασικούς Ασθενείς Ισχαιμική καρδιοπάθεια (IHD) 20-30%Ισχαιμική καρδιοπάθεια (IHD) 20-30% Συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια (CHF) 10-20%Συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια (CHF) 10-20% Δυσλιπιδαιμία 25-35%Δυσλιπιδαιμία 25-35% Σ. Διαβήτης 10-15%Σ. Διαβήτης 10-15% Αρρυθμίες 10-15%Αρρυθμίες 10-15% Υπερτροφία της Αρ. Κοιλίας 10-40%Υπερτροφία της Αρ. Κοιλίας 10-40% Νεφρική βλάβη 3 - 5%Νεφρική βλάβη 3 - 5% Άσθμα 5 -10%Άσθμα 5 -10% Περιφερική αρτηριοπάθεια 10-15%Περιφερική αρτηριοπάθεια 10-15% Χωρίς άλλη νόσο (ανεπίπλεκτη) ~ 20%Χωρίς άλλη νόσο (ανεπίπλεκτη) ~ 20% Ισχαιμική καρδιοπάθεια (IHD) 20-30%Ισχαιμική καρδιοπάθεια (IHD) 20-30% Συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια (CHF) 10-20%Συμφορητική καρδ. ανεπάρκεια (CHF) 10-20% Δυσλιπιδαιμία 25-35%Δυσλιπιδαιμία 25-35% Σ. Διαβήτης 10-15%Σ. Διαβήτης 10-15% Αρρυθμίες 10-15%Αρρυθμίες 10-15% Υπερτροφία της Αρ. Κοιλίας 10-40%Υπερτροφία της Αρ. Κοιλίας 10-40% Νεφρική βλάβη 3 - 5%Νεφρική βλάβη 3 - 5% Άσθμα 5 -10%Άσθμα 5 -10% Περιφερική αρτηριοπάθεια 10-15%Περιφερική αρτηριοπάθεια 10-15% Χωρίς άλλη νόσο (ανεπίπλεκτη) ~ 20%Χωρίς άλλη νόσο (ανεπίπλεκτη) ~ 20% Am J Med 1996; 101 (Suppl 4A) : 50S - 55S

5 Στόχοι της αντιϋπερτασικής αγωγής στην κλινική πράξη  Αποτελεσματική ρύθμιση της ΑΠ  Δράση/εφαρμογή σ’όσο το δυνατόν μεγαλύτερο % ασθενών  Υψηλή ποιότητα ζωής : ανεπιθύμητες ενέργειες παρόμοιες με του εικονικού φαρμάκου (placebo)  Ασήμαντες ή ανύπαρκτες αλληλεπιδράσεις με συγχορηγούμενα φάρμακα  Ασήμαντες ή ανύπαρκτες δυσμενείς επιδράσεεις σε συνυπάρχοντα νοσήματα (πχ άσθμα, στεφ,νόσος, σ.διαβήτης, κ.ανεπάρκεια κλπ)  Ευνοϊκή δράση στα όργανα-στόχους (οργανοπροστασία)  Ευνοϊκή επίδραση στη καρδιαγγειακή (και γενική)νοσηρότητα και θνησιμότητα

6 Απαιτήσεις Αντιυπερτασικής Θεραπείας Αποτελεσματική μείωση ΑΠ 24-ωρη δράση Ελάχιστες παρενέργειες Ουδέτερη μεταβολικά Οργανοπροστασία Μείωση θνητότητας Σπειραματοσκλήρυνση Πρωτεινουρία ΑΕΕ Ελαστικότητα,Ενδοτικότητα Ενδοθήλιο, Αθηρωμάτωση Παχος έσω-μέσου χιτώνα Υπερτροφία Στεφανιαία νόσος Καρδιακή ανεπάρκεια Καρδιά Νεφροί Αγγεία Εγκέφαλος

7 Mη Φαρμακευτικά Μέσα απώλεια βάρουςαπώλεια βάρους διακοπή καπνίσματοςδιακοπή καπνίσματος ελαττωμένη πρόσληψη θερμίδωνελαττωμένη πρόσληψη θερμίδων περιορισμός πρόσληψης νατρίουπεριορισμός πρόσληψης νατρίου περιορισμός οινοπνευματωδώνπεριορισμός οινοπνευματωδών σωματική δραστηριότητασωματική δραστηριότητα πρόσληψη καλίουπρόσληψη καλίου Φαρμακευτικά Μέσα ανταγωνιστές ασβεστίουανταγωνιστές ασβεστίου α-ΜΕΑα-ΜΕΑ ανταγ.αγγειοτασίνης ΙΙανταγ.αγγειοτασίνης ΙΙ αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικάαμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά νεότεροι παράγοντες….νεότεροι παράγοντες…. β-αποκλειστές β-αποκλειστές α- αποκλειστές α- αποκλειστές κεντρικώς δρώντα κεντρικώς δρώντα διουρητικάδιουρητικά συμπαθολυτικά :συμπαθολυτικά :

8 Heterogeneity of hypertension

9 Dose response to antihypertensive drugs

10 Types of therapy

11 An example of sequential monotherapy

12

13 ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΛΙΟ «ΚΑΛΟ» ΚΡΑΣΙ ?

14 Τα διουρητικά έχουν αποδείξει στο πέρασμα του χρόνου να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στην θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης.

15 Αν και τα τελευταία χρόνια η κύρια χρήση τους σαν μονοθεραπεία συχνά δίνει τη θέση σε άλλες ομάδες φαρμάκων, εξακολουθούν να παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας ειδικά σε ορισμένες δημογραφικές ομάδες με «ογκοεξαρτώμενη» ΗΤΝ. Αφροαμερικανούς. Παχύσαρκους. Ηλικιωμένους - ISH “Πτωχούς” ασθενείς – Συστήματα υγείας.

16 Πως μειώνουν την ΑΠ Αποδείξεις ωφέλειας ως προς την θνησιμότητα και θνητότητα. Ποιά διουρητικά χρησιμοποιούμε Επιπλοκές χρήσης τους. Θεραπευτικές οδηγίες και συστάσεις χρήσης διουρητικών.

17 BP = Q. R Q  CO  Φλεβική επιστροφή  Εξωκυττάριος όγκος υγρών. R : Περιφερικές αντιστάσεις.

18

19 Site of action of diuretics

20 Mechanisms of action of diuretics

21 Sodium and calcium metabolism

22 Hemodynamic and hormonal effects

23

24 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

25 ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ MRFIT : MALE, HTN, ECG (+), CVD  (Arrhythmias ? K + ?) Hoes et al. Ann Intern. Med 1995 SD? LVH  ? TC  ?

26 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27 The VA Cooperative Study, 1967 Cohort143 men Mean age51 years EligibilityDiastolic BP 115-129 mmHg DesignDouble blind; placebo control TherapyHCTZ, reserpine, hydralazine Duration1.5 years BP change-43/30 mmHg VA Cooperative Study Group. JAMA. 1967;202:1028-1034. HCTZ=hydrochlorothiazide

28 The VA Cooperative Study, 1967: Assessable Morbid/Fatal Events Placebo n=70 Active Rx* n=73 Accelerated hypertension120 Stroke41 Coronary event20 CHF20 Renal damage20 Deaths40 VA Cooperative Study Group. JAMA. 1967;202:1028-1034. *P<0.001 active drug therapy vs placebo

29 The VA Cooperative Study, 1970 Cohort380 men Mean age50 years EligibilityDiastolic BP 90-114 mmHg DesignDouble blind; placebo control TherapyHCTZ, reserpine, hydralazine Duration5.5 years (mean=3.8 yrs) BP changeDiastolic BP -19 mmHg VA Cooperative Study Group. JAMA. 1970;213:1143-1152.

30 Placebo n=194 Active Rx* n=186 Accelerated hypertension40 Stroke205 Total coronary event1311 Fatal coronary event116 Congestive heart failure110 Renal damage30 Deaths198 The VA Cooperative Study, 1970: Assessable Morbid/Fatal Events VA Cooperative Study Group. JAMA. 1970;213:1143-1152. *P<0.001 active drug therapy vs placebo

31 Μετανάλυση 18 μελετών (48.220 pts) Χαμηλή > Υψηλή δόση ΑΕΕ : 34% ΣΝ : 28% ΚΑ : 42% Ολ.Θνητ: 10% Καρδιαγγ.Θνητ: 24% JNC – VI Arch.Intern. Med. 1997

32 Σχεδιασμός μελέτης ALLHAT Υψηλού κινδύνου υπερτασικοί ασθενείς Consent / Randomize (42,418) Amlodipine Chlorthalidone Doxazosin Lisinopril Eligible for lipid- lowering Not eligible for lipid- lowering Consent / Randomize (10,355) Pravastatin Usual care Follow for CHD and other outcomes until death or end of study (up to 8 yr). ALLHAT

33 Years to CHD Event 01234567 Cumulative CHD Event Rate 0.04.08.12.16.2 Cumulative Event Rates for the Primary Outcome (Fatal CHD or Nonfatal MI) by ALLHAT Treatment Group RR (95% CI)p value A/C0.98 (0.90-1.07)0.65 L/C0.99 (0.91-1.08)0.81 ALLHAT Chlorthalidone Amlodipine Lisinopril

34 Cumulative Stroke Rate Years to Stroke 01234567 0.02.04.06.08.1 Cumulative Event Rates for Stroke by ALLHAT Treatment Group RR (95% CI)p value A/C0.93 (0.81-1.06)0.28 L/C1.15 (1.02-1.30)0.02 ALLHAT Chlorthalidone Amlodipine Lisinopril

35 ΑΕΕ – Συγκρίσεις υποομάδων RR (95% CI) ALLHAT P =.01 for interaction

36 Υποστροφή Υπερτροφίας αριστερής κοιλίας Dahlof B AmJ Hypert. 1992 TOMHS JAMA, 1993 Materson BJ NEJM, 1993 Carey P Indapamide, Am.J.Cardiol 1996 Curry C Indapamide, Am.J.Hyper. 1996

37 Μετανάλυση Μελετών Υποστροφής LVH στην Υπέρταση Schmieder 2001

38

39 LIVE STUDY Gosse P. J.Hypert. 2000;1465-75 P<0.05

40 Καρδιακή ανεπάρκεια  50% ( ΟEM) Kostis JB. Prevention of heart failure in persons with systolic hypertension. JAMA, 1997 (SHEP)

41 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

42

43

44 24H Rebound (αποσυρση) Νεφρική ανεπάρκεια (GFR < 40 ml/min ή Cr : 2.5 – 3) Μετολαζόνη, Τορσεμίδη, Φουροσεμίδη, i.v. Εντονο οίδημα : Συνδυασμός δράσης.

45 «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΟΓΚΟΣ,  ΡΕΝΙΝΗ, ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ < 30 ml/min ΤΡΟΦΗ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ

46 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

47 ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ Διουρητικα αγκύλης Ουρία , Cr : 0 ή  Προνεφρική αζωθαιμία Ορθοστατική υπόταση, Μείωση σπαργής δέρματος,  HR, συμπτώματα αλλαγής στάσης, Ολιγουρία, ύπτια υπόταση. Διακοπή, αλάτι στη δίαιτα, αναπλήρωση όγκου i.v.

48  ΔΟΣΗΣ   ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ (Κ + ) Mc Veigh G : BMJ, 1988 Carlsen JE : BMJ, 1990 Johnston GD : QJ Med. 1991

49 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Ι Μακράς δράσης > 50 mg HCTH x 2 > 100 mg HCTH Χλωροθαλιδόνη 3x  HCTH (MRFIT) Συνήθως παροδικό αποτέλεσμα 50-100 mg HCTH  0.7, 25 mg  0.2-0.7, 12.5  0 15 mg Χλωροθαλιδόνης  0.4 (TOMHS) 20%  > 25 mg, 5-10%  < 25 mg HCTH

50 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΙΙ Μυική αδυναμία, πολυουρία, αρρυθμιογένεση. Digoxin  δακτυλισμός LVH () Stress ή β-αγωνιστές  Αντλία Να+/Κ+/ΑΤΡασης  είσοδος Κ+ στα κύτταρα  Υποκαλιαιμία (προστασία ΒΒ ΟΕΜ). Κ+  ΑΠ (... αντίστασης ινσουλίνης) Διόρθωση υποκαλιαιμίας   5.5 mmHg.

51 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΙΙΙ Να+ τροφής Καλιοσυντηρικό, ΒΒ, ΑΜΕΑ KCL, Κιτρικό Κ+ 40 mmol + Καλιοσυντηρητικό Προσοχή  ΑΜΕΑ, ΑΙΙ, Διαβητικοί, RF

52 Biochemical Results ChlorthalidoneAmlodipineLisinopril Serum cholesterol- mg/dL Baseline216.1 (43.8)216.5 (44.1)215.6 (42.4) 4 Years197.2 (42.1)195.6 (41.0)*195.0 (40.6)* Serum potassium – mmol/L Baseline4.3 (0.7) 4.4 (0.7)* 4 Years4.1 (0.7)4.4 (0.7)*4.5 (0.7)* Estimated GFR† – mL/min/1.73m 2 Baseline77.6 (19.7)78.0 (19.7)77.7 (19.9) 4 Years70.0 (19.7)75.1 (20.7)*70.7 (20.1)* * p<.05 compared to chlorthalidone † Ann Intern Med. 1999;130:461-470 ALLHAT

53 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ Συμβατικές δόσεις  σπάνια Μυική αδυναμία, ναυτία, νευρομυική ευερεθιστότητα, Αρρυθμίες ανθεκτικές. Μικρότερες δόσεις + Κ συντηρητικό  0 Οξείδιο Mg 200-400 mg/d

54 ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ 30% υπερτασικών Θειαζίδες  5% > 9 mg/dl HDFP  15/5 χρόνια /3693 pts. Μη ειδική αντιμετώπιση Ουρική αρθρίτιδα, Νεφρολιθίαση  Προβενεσίδη και σπανιώτερα Αλλοπουρινόλη.

55 ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ HCTH > 50 mg  TC : 12%, TG : 10%, LDL : 19%, HDL : 0 Μακροχρόνια σε χαμηλές δόσεις  0 Δυσλιπιδαιμικοί   ΑΠ,  ΣΝ Δίαιτα, αλλαγή φαρμάκου, Υπολιπιδαιμικό

56 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ :  TC Schoenfeld MR. Curr.Ther.Res.Clin.Exp 1964. Ames RP. Am.J.Med. 1976 SHEP JAMA, 1991 E.W.P.H.B.P.E.T. Lancet 1985

57 ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (6-24Μ) VACSAA I, JAMA 248 :1996-2003,1982 VACSAA II, JAMA 248 : 2004-2011,1982 Eur.Working Party on high BP in Elderly. Acta.Cardiol.1982. Lasser NL. Am.J.Med 1984 Miettinen TA JAMA 1985

58 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Θειαζίδες  επαναρρόφηση Ca++   αποβολή 40-50%.  0.1-0.2 mg/dl Υπερπαραθυρεοειδισμός Υποπαραθυρεοειδισμός + Β12 D Οι τιμές Ca δεν αυξάνονται παρά την συνεχιζόμενη  αποβολής   απορρόφηση εντέρου  καθήλωση οστά. Λιθίαση ουροποιητικού  Θειαζίδες. Οστεοπώρωση, Κάταγμα.

59 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ Μειωμενη ανοχη στη γλυκοζη,Αντισταση στην ινσουλινη κυριως σε μεγαλες δοσεις. 12.5 mg HCTH  0 Διαβητικοι  χαμηλες δοσεις.

60 Biochemical Results – Fasting Glucose – mg/dL ChlorthalidoneAmlodipineLisinopril Total Baseline123.5 (58.3)123.1 (57.0)122.9 (56.1) 4 Years126.3 (55.6)123.7 (52.0)121.5 (51.3)* Among baseline nondiabetics with baseline <126 mg/dL Baseline93.1 (11.7)93.0 (11.4)93.3 (11.8) 4 Years104.4 (28.5)103.1 (27.7)100.5 (19.5)* Diabetes Incidence (follow-up fasting glucose  126 mg/dL) 4 Years11.6%9.8%*8.1%* *p<.05 compared to chlorthalidone ALLHAT

61 ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Ιδιοσυγκρασιακή ή Δοσοεξαρτώμενη Θετικό ισοζύγιο νερού Διακοπή

62 ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ MRC : 22.6% (Diur) vs 10.1% (Placebo) vs 13.2% (Propranolol) TOMHS : Χλωροθαλιδόνη 17.1% vs 8.1% Placebo

63 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη Β-αποκλειστές ( κόπωση & λήθαργος) Λίθιο Διγοξίνη

64 Β - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ

65 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΑΠ  CO 15-20% Επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα Αναστολή Ρενίνης  Φλεβικής επιστροφής και όγκου πλάσματος  TPR Αλλαγή επιπέδων τασεουποδοχέων Δράση στους προσυναπτικούς β υποδοχείς :  απελευθέρωσης νορεπινεφρίνης Προφύλαξη της απάντησης πίεσης σε κατεχολαμίνες με άσκηση και stress Βελτίωση αγγειακής compliance.

66 Effects of -blockers on hemodynamic responses

67 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Λιποδιαλυτότητα Καρδιοεκλεκτικότητα Εγγενής συμπαθομιμητική δράση (ISA)

68

69 ΚΑΡΔΙΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ β1 όλοι, β2  διαφορετικός βαθμός (βρόγχοι, περιφερικά αγγεία, πάγκρεας ) Σε υψηλές δόσεις κανείς μόνο καρδιοεκλεκτικός Συνυπαρξη των β1 & β2 υποδοχέων σε όλους τους ιστούς. Αποκλεισμός β1   β2 Όταν απαιτούνται υψηλά επίπεδα ενδογενών κατεχολαμινών (ασθματική κρίση)  ακόμα και ελάχιστος β2 αποκλεισμός  πρόβλημα. Ανεπιθύμητες δράσεις από β2 αναστολή αλλά και β1 ( CO, αιματική ροή άκρων) Δισλιπιδαιμία, Διαβητικοί  καρδιοεκλεκτικοί Ημικρανία, τρόμος  μη εκλεκτικοί

70 ΚΑΡΔΙΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ANTAGONIST (incubation time: 30 min)  nebivolol  bisoprolol*  metoprolol*  atenolol  celiprolol*  practolol  bucindolol  propranolol  pindolol  bunolol ANTAGONIST (incubation time: 30 min)  nebivolol  bisoprolol*  metoprolol*  atenolol  celiprolol*  practolol  bucindolol  propranolol  pindolol  bunolol RATIO β 1 /β 2  288 2625154,83,53,53,21,90,2RATIO β 1 /β 2  288 2625154,83,53,53,21,90,2

71

72 ΥΠΕΡΤΑΣΗ + ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

73 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ : Αντιστηθαγχική, αντιαρρυθμική δράση Σπασμός στεφανιαίων ΟΕΜ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ : Καρβεδιλόλη Μετοπρολόλη Μπισοπρολόλη

74 κΚΑ, SSS Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια + Αγγειοδιασταλτικά ( HR, CO) Υπερκινητική υπέρταση Άγχος, stress Ημικρανία, Τρόμος, Γλαύκωμα, Αιμοραγία κιρσών Οισοφάγου, Υπερθυρεοειδισμός Ανευρυσμα αορτής. Υπερτασικη κριση

75

76 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

77 ΚΝΣ : Αυπνία, Εφιάλτες, Καταθλιπτική διάθεση ΜΕΤ/ΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ : Υπογλυκαιμία (εφίδρωση) ΔΙΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ :  TG  HPL (ISA, Σελιπρολόλη, Νεμπιβολόλη  0) Συμπλήρωμα Χρωμίου. ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΓΑΣΤΡ/ΚΟ: Δυσκοιλιότητα, ναυτία, διάρροια ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ :  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

78 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Βεραπαμίλη, Τιλδιαζέμη Ρεζερπίνη Διγοξίνη, Αμιοδαρόνη Μοξονιδίνη Εφεδρίνη, Επινεφρίνη

79 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

80 α1-Adrenoceptor blocking agents

81 Centrally acting agents

82 α αδρενεργικοί ανταγωνιστές Πραζοσίνη 5-10mg b.i.d Δοξαζοσίνη 4-16mg q.d Τεραζοσίνη 5-20mg q.d Φαιντολαμίνη, Φαινοξυβενζαμίνη (μή εκλεκτ.) Λαμπεταλόλη, Καρβεδιλόλη (α+β) Προστατισμός Λιπίδια Διαβήτης Φαινόμενο πρώτης δόσης +Διουρητικα, β-αποκλειστές, Βεραπαμίλη !!!!!! Καρδιακη ανεπάρκεια !!!!!!!

83 Κεντρικά & Περιφερικά συμπαθολυτικά Μεθυλντόπα 500-2000mg Εγκυμοσύνη Κλονιδίνη 0.2-0.6mg (+TTS) Ρεζερπίνη 0.1-0.25mg Γουανεθιδίνη 10-50mg Ξηροστομία (40%) +Αλκοόλ !!!!! Κατάθλιψη Ελκος, Κολίτιδα Τρικυκλικά +Αναστολείς ΜΑΟ κρίση

84 Η σημασία της εκλεκτικότητας στους Ι 1 - υποδοχείς ιμιδαζολίνης Adapted from van Zwieten PA. J Hypertens 1997; 15 (Suppl. 1): S3  S8.  -Methyldopa   αδρενεργικοί  υποδοχείς I 1- Ιμιδαζολινικοί υποδοχείς ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ Μη- εκλεκτικά Εκλεκτικά ΜΟΞΟΝΙΔΙΝΗ Σιελογόνοι αδένες ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΚΑΤΑΣΤΟΛΗ NTS RVLM Υπομέλας πυρήνα ς Αναστολή της συμπαθητικής δραστηριότητας Αναστολή της απελευθέρωσης νοραδρεναλίνης Μείωση της αγγειοσυστολής Αγγειοδιαστολή ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NTS = τελικός πυρήνας του πνευμονογαστρικού RVLM = Ρυγχοειδής πυρήνας προσθιοπλάγιας και του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου περιοχής του προμήκη μυελού

85 Mοξονιδίνη: Πλεονεκτήματα από την εκλεκτικότητα στους I 1 υποδοχείς ιμιδαζολίνης ΔράσηΕκλεκτικός I 1 αγωνιστής Μη εκλεκτικός I 1 αγωνιστής (πχ. μοξονιδίνη) (πχ. κλονιδίνη) ΚαταστολήΝαί (+)Ναί (++++) ΞηροστομίαΝαί (++)Ναί (++++) ΑνικανότηταΚαμία δράσηΝαί (+++) Ψυχική κατάστασηΚαμία δράση Μείωση (- - -) Ευαισθησία στην ινσουλίνηΝαί (++++) Μείωση (- -)

86 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

87 PHENYLALKYLAMINES BENZOTHIAZEPINES DIHYDROPYRIDINES (verapamil (diltiazem) (amlodipine, felodipine, isradipine, lacidipine, nicardipine,nitrendipine, nifedipine) Vasodilation + ++ +++ Negative inotropic effect ++ + - Negative chronotropic effect ++ + - Pharmacologic properties of calcium antagonists

88 Mechanism of action of calcium antagonists

89 Reflex responses to vasodilation

90 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Φαινυλαλκυλαμίνες: ΒΕΡΑΠΑΜΙΛΗ Βενζοδιαζεπίνες: ΔΙΛΤΙΑΖΕΜΗ Διυδροπυριδίνες: ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗ, ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ, ΦΕΛΟΔΙΠΙΝΗ, ΛΑΣΙΔΙΠΙΝΗ, ΛΕΡΚΑΝΙΔΙΠΙΝΗ Μειώνουν την κυτταρική είσοδο ασβεστίου μεσω των L-καναλιών Αρνητική ινότροπη δράση ( NDHP ) Μείωση περιφερικών αντιστάσεων Νατριούρηση Αρνητική χρονότροπη δράση

91 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙΔΗΜΑ ΞΑΝΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ- ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ/ΧΕΣ-ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

92 Μακροπρόθεσμη ασφάλεια Νιφεδιπίνης * fatal or life-threatening or disabling or resulting in hospitalisation or prolongation of hospitalisation Nifedipine GITS Hydrochloro- thiazide & Amiloride Nifedipine GITS Hydrochloro- thiazide & Amiloride Σοβαρές παρενέργειες *Συνολική θνησιμότητα 0 2 4 6 8 10 4.8 4.8 % 0 20 30 40 50 25 28 % p = 0.02 p = 0.95

93 Μείωση κινδύνου, υπολογιζόμενη κατά Framingham 34 17 0 10 20 30 Προβλεπόμενος κίνδυνος Παρατηρηθείς κίνδυνος 50% >35% >35% risk reduction estimated from MONICA data Οφέλη από την INSIGHT predicted observed Καρδιαγγειακά συμβάματα ανά 1000 ανθρωποέτη

94 NORDIL Event Rates Per 1000 Patient Years Hansson L, et al. Lancet. 2000;356:359-365. Event rate per 1000 patient years *Fatal and non-fatal stroke, fatal and non-fatal myocardial infarction, and other cardiovascular death TIA=transient ischemic attack P=0.04

95 ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ Ανταγωνιστές ασβεστίου vs Placebo *Includes PREVENT and Syst-Eur. Diamonds represent the 95% CI for pooled estimates of effect and are centered on pooled relative risk. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet. 2000;356:1955–1964. Stroke54850.61 (0.44–0.85) CHD79960.79 (0.59–1.06) HF4156 0.72 (0.48–1.07) Major CV events1662220.72 (0.59–0.87) CV death66890.72 (0.52–0.98) Total mortality1411550.87 (0.70–1.09) Relative risk Favors CCBsFavors placebo No. of events* CCBs (n=2815) Placebo (n=2705) 0.51.02.0 Relative risk (95% CI)

96 ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ Ανταγωνιστές Ca vs Διουρητικά ή β-αποκλειστές *Includes INSIGHT, NICS-EH, STOP-2, NORDIL, and VHAS. Diamonds represent the 95% CI for pooled estimates of effect and are centered on pooled relative risk. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet. 2000;356:1955–1964. ΑΕΕ4565290.87 (0.77–0.98) CHD5675101.12 (1.00–1.26) HF2782501.12 (0.95–1.33) Major CV events125112341.02 (0.95–1.10) CV death4254051.05 (0.92–1.20) Total mortality7767761.01 (0.92–1.11) Relative risk Favors CCBsFavors diuretics or BBs No. of events* CCBs (n=11,685) Diuretics or beta blockers (n=11,769) 0.51.02.0 Relative risk (95% CI)

97 ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ vs Ανταγωνιστές Ασβεστίου *Includes ABCD and STOP-2. Diamonds represent the 95% CI for pooled estimates of effect and are centered on pooled relative risk. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet. 2000;356:1955–1964. Stroke2222181.02 (0.85–1.21) CHD2062550.81 (0.68–0.97) HF1591940.82 (0.67–1.00) Major CV events5596190.92 (0.83–1.01) CV death2322231.04 (0.87–1.24) Total mortality3943801.03 (0.91–1.18) Relative risk Favors ACEsFavors CCBs No. of events* ACE inhibitors (n=2440) CCBs (n=2431) 0.51.02.0 Relative risk (95% CI)

98 μονοκύτταρο Ενδοθήλιο που έχει υποστεί βλάβη μακροφάγο αφρώδες κύτταρο λιπίδιο θρομβοκύτταρα πλάκα Οξειδωτική επίδραση 1 2 3 Η αντιαθηρωματική δράση των ανταγωνιστών ασβεστίου στον σχηματισμό της πλάκας Λεία μυϊκά κύτταρα 4 Gaviraghi et al, 1998 5

99 Έσω καρωτίδα (IC)Έξω καρωτίδα (EC) Δέρμα Κοντινό τοίχωμα Μακρινό τοίχωμα 1.0 cm 0.5-1.0 cm 1.0 cm CBM max Μέσος όρος του μέγιστου IMT από 4 μακρινά τοιχώματα (+ 4 κοντινά τοιχώματα) σε CC και Bif, αμφοτερόπλευρα Διχασμός (Bif) Κοινή καρωτίδα (CC) Ορισμός του πάχους του έσω –μεσου χιτωνα (ΙΜΤ)

100 Συσχέτιση μεταξύ εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού και πάχους της καρωτίδας 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 12345 Πάχος έσω-μέσου χιτώνα (IMT), πεμπτημόρια (quintiles) (συνδυασμένη μέτρηση των μέγιστων CCA και ICA) Ποσοστό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή Α.Ε.Ε. ανά 1000 έτη ασθενών 13.6 18.4 22.2 40.9 O’Leary et al, 1999 7.8

101 Μελέτη PREVENT PART-2 SECURE BCAPS MIDAS VHAS INSIGHT DAPHNE ELSA Ασθένεια CHD VD Υψ.Κίνδ. VD HT Θεραπευτικές αγωγές Αμλοδιπίνη έναντι Placebo Ραμιπρίλη έναντι Placebo Μετοπρολόλη έναντι Placebo Ισραδιπίνη έναντι HCTZ Βεραπαμίλη έναντι Χλωροθαλιδόνης Νιφεδιπίνη GITS έναντι Cο- Αμιλοζίδης Δοξαζοσίνη έναντι HCTZ Λασιδιπινη - Ατενολολη Μέτρηση IMT M max CC-IMT M max Bif M max CC-IMT C + Fem IMT-CBM Ασθενείς (n) 373 617 732 793 833 498 324 80 Πρόσφατες Μελέτες Αντιυπερτασικών Παραγόντων στο Καρωτιδικό IMT

102 PREVENT: Επίδραση Αμλοδιπίνης στην Αθηροσκλήρωση των Καρωτίδων - Μεταβολές του ΙΜΤ -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 AmlodipinePlacebo P=.007 Μean Change (mm) at 3 Years Pitt et al.Circulation. 2000;102:1503-1510.

103 Αποτελέσματα Πρωταρχικού Τελικού Σημείου (4 ετής εξέλιξη CBM Max ) ELSA 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Μέση μεταβολή (mm) Ατενολόλη Λασιδιπίνη P<0,001 Ασθενείς που ολοκλήρωσαν την μελέτη 0.06

104 Αποτελέσματα Πρωταρχικού Τελικού Σημείου (ετήσια εξέλιξη CBM Max ) ELSA 0.0145 0.0087 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 mm Ατενολόλη Λασιδιπίνη p=0,0073 Ασθενείς που ολοκλήρωσαν την μελέτη

105 Επίδραση στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα INSIGHT Follow-up (years) IMT Change from baseline (mm) 0 -0.010 0 0.010 0.020 0.030 0.040 1234 HCTZ/ Amiloride Nifedipine GITS Εξέλιξη Υποστροφή

106 Further Positive Support : Data from ENCORE I The Endothelial dysfunction Research Project.

107 Μέτρηση της λειτουργικότητας του Ενδοθηλίου μέσω αγγειογραφικών αλλαγών στην διάμετρο των στεφανιαίων αγγείων, ύστερα από χορήγηση Ακετυλχολίνης 10.01 18.83 % Change vs Baseline p = 0.04 20 18 16 14 12 10 Placebo Nifedipine GITS 88% Circulation 2003; 107:422-428.

108 Ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου

109 383 ασθενείς στην υπο-ανάλυση της στην υπο-ανάλυση της ΑΔΑ μακράς δράσης : the INSIGHT sub-analysis 195 ΑΔΑ μακράς δράσης Νιφεδιπίνη GITS 188 Συνδυασμός διουρητικών Υδροχλωροθειαζίδη/αμιλορίδη Πρωτόκολλο δευτερογενούς πρόληψης Mancia G et al, Br J Cardiol 2002:9(7):401-405

110 Έκβαση ασθενών με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου Mancia G et al, Br J Cardiol 2002:9(7):401-405

111 Principal Investigator: Carl J. Pepine, MD Division of Cardiovascular Medicine University of Florida College of Medicine Gainesville, Florida USA INternational VErapamil SR and Trandolapril STudy 03J-615-9937-4

112 Patient Enrollment 23 482 Patients Assessed for Eligibility 508 Ineligible 398 Administratively Retired or Withdrew Consent 22 576 Patients Randomized 11 267 Verapamil SR – Based Strategy 11 309 Atenolol – Based Strategy 11 267 Included in Analysis 11 309 Included in Analysis JAMA. 2003. 290;2805-2816

113 Alive, Free of MI or Stroke (Primary Outcome) Total follow-up 61 835 patient-yrs Mean follow-up 2.7 yrs/patient Annual event rate = 3.6% 75 80 85 90 95 100 Cumulative % Months 06121824303642485460 Log Rank P = 0.57 RR = 0.98, 95% CI 0.90, 1.06 CI for equivalence 0.83, 1.20 Verapamil SR–based group Atenolol-based group JAMA. 2003. 290;2805-2816

114 Time (Months) Diastolic Systolic Verapamil * (n)11,267 Atenolol † (n) 11,309 8594 7738 7119 8558 8639 7758 7842 5721 36591458796 8676 7726 7148 8573 8694 7710 7850 5834 3679 1473817 Mean Blood Pressure P = 0.41 Change in BP (mm Hg) Systolic Diastolic 24 Months P = 0.26 *Verapamil SR–based group †Atenolol–based group JAMA. 2003. 290;2805-2816 <140/90mmHg (70%)

115 CAMELOT: Study Design A Morbidity and Mortality Study Patients with documented CAD on standard-of-care therapies* (n=1997) Clinical events (morbidity and mortality) 2 Yr Placebo run-in (2-6 wk)  Placebo-controlled, multicenter, randomized, double-blind, comparative, parallel trial Enalapril 10-20 mg Amlodipine 5-10 mg Placebo PCI indicates percutaneous coronary intervention. Initial sample size was 3000 patients. This was reduced in an amendment to 2000. *Patients stratified by PCI/stent status.

116 Placebo run-in (2-6 wk) Enalapril 10-20 mg Amlodipine 5-10 mg NORMALISE Substudy of CAMELOT: Study Design CAMELOT patients (n=431) 2 Yr An IVUS Study of Coronary Artery Plaque IVUSIVUSIVUSIVUS Plaque progression/ regression Plaque progression/ regression Placebo Multicenter, randomized, double-blind IVUS substudy of CAMELOT QCAQCAQCAQCA IVUSIVUSIVUSIVUS QCAQCAQCAQCA N = 274 Initial sample size was 750 patients. This was reduced in an amendment to 360, after 431 patients had undergone their initial IVUS. Ultimately, 274 patients received their second IVUS.

117 CAMELOT Results Event Rates Cumulative events, proportion Months 06121824 0 0.25 0.20 0.15 0.10 0.5 Placebo Enalapril Amlodipine No. at risk Placebo655588558525488 Enalapril673608572553529 Amlodipine663623599574535 31% Risk reduction for Amlodipine vs placebo (P=0.003) 19% Risk reduction for Amlodipine vs enalapril (P=0.10) 15% Risk reduction for enalapril vs placebo (P=0.16) 31%

118 NORMALISE Results— IVUS All Patients (n=274) Placebo (n=95) Enalapril (n=88) Amlodipine (n=91) P value Enalapril vs placebo* P value Amlodipine vs placebo* P value Enalapril vs Amlodipine* Baseline percent atheroma volume Mean (SD)42.141.639.9 0.75 0.14 0.25 (9.3)(9.8)(10.5) Follow-up percent atheroma volume Mean (SD)43.442.440.40.500.050.20 (9.6)(10.4)(10.8) Change in percent atheroma volume Mean (SD) 1.30.80.5 0.320.120.59 (4.4)(3.7)(3.9) P value compared with baseline † 0.0010.080.31  10mmHg  No Progression  >10mmHg  Regression

119 Ο σχεδιασμός της μελέτης (2) Placebo μία φορά ημερησίως επιπλέον της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής για την καρδιαγγειακή προστασία n=3,840 Νιφεδιπίνη GITS 30–60mg μία φορά ημερησίως επιπλέον της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής για την καρδιαγγειακή προστασία n=3,825 0 1 2 3 45 ´Eτη Τέλος μελέτης Ασθενείς με σταθερή στηθαγχή ηλικίας  35 ετών n=7,665 6

120 Ισόρροπη κατανομή ασθενών κατά την ένταξη Nifedipine GITS Εικονικό φάρμακο Μέση (SD) ηλικία (έτη)63.5 (9.3)63.4 (9.3) Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (%, n)52 (1,974)50 (1,924) CABG/PTCA (%, n)20 (766)20 (759) Θετικό test κοπώσεως (%, n)16 (616)17 (646) Στηθαγχικές κρίσεις (%, n)93 (3,544)92 (3,526) Σακχαρώδης διαβήτης (%, n)15 (565)14 (545) Μέση (SD) συστολική πίεση (mmHg)137.3 (18.8)137.6 (18.6) Μέση (SD) διαστολική πίεση (mmHg)79.9 (9.4)79.8 (9.5) Μέση (SD) καρδιακή συχνότητα (bpm)64.3 (10.3)64.4 (10.3) Μέσο (SD) κλάσμα εξώθησης48.3 (6.4)48.2 (6.4)

121 Η νιφεδιπίνη GITS μειώνει σημαντικά τα αγγειακά επεισόδια Η προσθήκη της νιφεδιπίνης στην ήδη πολύ καλή φαρμακευτική αγωγή μείωσε τα αγγειακά επεισόδια ή επεμβάσεις κατά 9%. Αγγειακά επεισόδια:, Θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας, έμφραγμα μυοκαρδίου, ανθεκτική στηθάγχη, εγκεφαλικό,επαναγγείωση των περιφερικών αγγείων και επεμβατικές πράξεις PCI & CABG 9% Επιπλέον Μείωση κινδύνου

122 Το Adalat CR αύξησε σημαντικά την ελεύθερη από καρδιαγγειακά επεισόδια και επεμβάσεις επιβίωση Death, MI, RA, HF, stroke, PREV p=0.54 Νιφεδίνη GITS Εικονικό φάρμακο Θάνατος, καρδιαγγειακό επεισόδιο ή επέμβαση (θάνατος, ΕΜ, Καρδιακή ανεπάρκεια, Ανθεκτική στηθάγχη, Εγκεφαλικό επεισόδιο, CAG, PCI, CABG)p=0.0012 Θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας p=0.41 Θάνατος, Ε.Μ., Εγκεφαλικό p=0.86 Θάνατος, ΕΜ, Ανθ.Στ, Καρδιακή ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό, Επαναγγείωση. p=0.54 11%

123 Η νιφεδιπίνη GITS βελτιώνει τα σημαντικά καρδιαγγειακά επεισόδια Τελικό σημείο 0.41 0.62 0.18 0.015 0.10 0.073 Hazard ratio (95% CI) p 1.07 (0.91–1.25) 1.04 (0.88–1.24) 0.86 (0.69–1.07) 0.71 (0.54–0.94) 0.78 (0.58–1.05) 1.25 (0.98–1.59) 00.511.52 Θάνατος Έμφραγμα τουμυοκαρδίου Ανθεκτική στηθάγχη Καρδιακή ανεπάρκεια Εγκεφαλικό Περιφερική επαναγείωση Υπέρ της νιφεδιπίνης GITS Υπέρ του placebo

124 Οφέλη από τη χορήγηση της Νιφεδιπίνης GITS H αντιστηθαγχική δράση της νιφεδιπίνης GITS βελτιώνει την ανοχή στην σωματική άσκηση 29% Μείωση της καρδιακής ανεπάρκειας P=0,015 Αποτελεσματικός και ασφαλής έλεγχος της Α.Π. Μειώνει τον αριθμό των ισχαιμικών επεισοδίων

125 ΑCTION ΙΙ Τι γίνεται με όσους ασθενείς έχουν χρόνια σταθερή στηθάγχη και είναι νορμοτασικοί; Ποιά είναι ακριβώς τα κλινικά οφέλη για τους ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη και υπέρταση;

126 ΝορμοτασικοίΥπερτασικοί Συνολικός αριθμός ασθενών Μέση (SD) ηλικία (έτη) Φύλο (άνδρες) 3684 61,8 (9.3) 83% 3977 65,1 (9.3) 76% Αγγειογραφικά τεκμηριωμένη Σ.Ν.32%33% Θετική δοκιμασία κοπώσεως15%18% Στηθαγχικές κρίσεις Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου 92% 11% 92% 15% Επιπλέον παράγοντες κινδύνου Καπνιστές Ολική χοληστερόλη ≥ 200 mg/dl Δείκτης μάζας σώματος ≥ 30 kg/m 2 Oτιδήποτε από τα παραπάνω Σακχαρώδης διαβήτης (%) 20% 61% 19% 73% 12% 16% 66% 26% 77% 17% Μέση συστολική πίεση (mmHg)122151 Μέση διαστολική πίεση (mmHg)747485 Μέση καρδιακή συχνότητα (bpm)63.565.1 H Αction συνεχίζεται

127 Μεταβολές στην Αρτηριακή Πίεση Η διαφορά Αρτηριακής Πίεσης μεταξύ των δύο ομάδων είναι: 6,6mmHg για τη συστολική & 3,5mmHg για τη διαστολική αντίστοιχα Περιγραφή της Α.Π.των υπερτασικών ασθενών κατά τη διάρκεια της μελέτης Σ.Α.Π. αρχικά Σ.Α.Π. ατο τέλος της μελέτης ΔιαφοράΔ.Α.Π. αρχικάΔ.Α.Π.στο τέλος της μελέτης Διαφορά Νιφεδιπίνη GITS 151,3mmHg136,8mmHg-14,5mmHg p<0,001 84,8mmHg77,8mmHg-7,0mmHg p<0,001 Ομάδα ελέγχου151,5mmHg143,6mmHg-7,9 mmHg p<0,001 84,8mmHg81,3mmHg-3,5mmHg p<0,001 J Hypertension 2005;2:641-648

128

129 H χορήγηση της νιφεδιπίνης GITS δεν συνδέεται με αντανακλαστική ταχυκαρδία Η καρδιακή συχνότητα στην ομάδα της Νιφεδιπίνης GITS αυξήθηκε μόνο κατά 1 bpm συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου

130 3,977 ασθενείς – μία μεγάλη υποομάδα Σ.Α.Π.  140mmHg ή Δ.Α.Π.  90mmHg Το κύριο τελικό σημείο ήταν κοινό και για την μεγάλη υποομάδα των ασθενών με υπέρταση (p=0.015) 13% Επιπλέον μείωση κινδύνου Στατιστικά σημαντική διαφορά στο κύριο τελικό σημείο στην υποομάδα των ασθενών με χρόνια σταθερή στηθάγχη και αρτηριακή υπέρταση

131 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει τα νέα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας 38% Σημαντική μείωση του αριθμού των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάτκειας στην ομάδα των υπερτασικών ασθενών Η νιφεδιπίνη GITS είναι ο μόνος ΑΑ.που απέδειξε την πρόληψη περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας Η μειώση ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα των υπερτασικών ασθενών Υπερτασικοί ασθενείς 29% Το σύνολο των ασθενών J Hypertension 2005;2:641-648

132 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει σημαντικά τα AEE που προκαλούν αναπηρία Στατιστικά σημαντική μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων Σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στην ομάδα των υπερτασικών 33% Υπερτασικοί ασθενείς της μελέτης Το σύνολο των ασθενών της μελέτης 22% J Hypertension 2005;2:641-648

133

134 Κλινικά οφέλη από τη χορήγηση νιφεδιπίνης gits σε ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη και υπέρταση 38% μείωση των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας 28% μείωση οποιουδήποτε εγκεφαλικού επεισοδίου 33% μείωση των εγκεφαλικών που προκαλούν αναπηρία 16% μείωση της ανάγκης για νέες στεφανιογραφίες Η νιφεδιπίνη GITS προσφέρει πολλά επιπλέον μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη J Hypertension 2005;2:641-648

135 ΑCTION ΙΙ Τι γίνεται με όσους ασθενείς έχουν χρόνια σταθερή στηθάγχη και είναι νορμοτασικοί;

136 ΝορμοτασικοίΥπερτασικοί Συνολικός αριθμός ασθενών Μέση (SD) ηλικία (έτη) Φύλο (άνδρες) 3684 61,8 (9.3) 83% 3977 65,1 (9.3) 76% Αγγειογραφικά τεκμηριωμένη Σ.Ν.32%33% Θετική δοκιμασία κοπώσεως15%18% Στηθαγχικές κρίσεις Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου 92% 11% 92% 15% Επιπλέον παράγοντες κινδύνου Καπνιστές Ολική χοληστερόλη ≥ 200 mg/dl Δείκτης μάζας σώματος ≥ 30 kg/m 2 Oτιδήποτε από τα παραπάνω Σακχαρώδης διαβήτης (%) 20% 61% 19% 73% 12% 16% 66% 26% 77% 17% Μέση συστολική πίεση (mmHg)122151 Μέση διαστολική πίεση (mmHg)747485 Μέση καρδιακή συχνότητα (bpm)63.565.1 H Αction συνεχίζεται

137

138 Η νιφεδιπίνη GITS εμποδίζει την άνοδο της Α.Π. Περιγραφή της Α.Π.των νορμοτασικών ασθενών κατά τη διάρκεια της μελέτης Σ.Α.Π. αρχικά Σ.Α.Π. ατο τέλος της μελέτης ΔιαφοράΔ.Α.Π. αρχικάΔ.Α.Π.στο τέλος της μελέτης Διαφορά Ομάδα νιφεδιπίνης GITS 122,3mmHg124,2 mmHg1,9mmHg p<0,001 74,6mmHg74,1mmHg-0,5mmHg p<0,001 Ομάδα ελέγχου 122,4mmHg128,2mmHg5,8 mmHg p<0,001 74,3mmHg76,2mmHg1,9mmHg p<0,001 Η διαφορά Αρτηριακής Πίεσης μεταξύ των δύο ομάδων είναι: 3,9mmHg για τη συστολική & 2,4mmHg για τη διαστολική αντίστοιχα J Hypertension 2005;2:641-648

139 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει σημαντικά τα ΑΕΕ και στους νορμοτασικούς ασθενείς Στατιστικά σημαντική μείωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων συμπεριλαμβανομένων και των παροδικών 30%30% Νορμοτασικοί ασθενείς της μελέτης J Hypertension 2005;2:641-648

140 Μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη από τη χορήγηση νιφεδιπίνης GITS σε νορμoτασικούς ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη Μείωση κατά 30% οποιουδήποτε εγκεφαλικού επεισοδίου Μείωση κατά 32% της ανάγκης για νέες αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις με τοποθέτηση μοσχεύματος (CABG) Μείωση κατά 21% της ανάγκης για νέες στεφανιογραφίες J Hypertension 2005;2:641-648

141 ΑΜΕΑ

142 The renin-angiotensin system

143 High renin levels lead to generation of angiotensin II

144 Effects of chronic ACE inhibition on the renin-angiotensin system

145 Dissociation during ACE inhibition

146 Effects of ACE inhibition on the kallikrein-kinin system

147 Interaction between angiotensin II and the sympathetic NS

148 Interaction between response to diuretics and ACE inhibition

149 To σύστημα ρενίνης-αγγειoτασίνης- αλδοστερόνης (RAAS) Εναλλακτικές Ιστικές οδοί (καθεψίνη G, χυμάση κλπ) Αγγειοτασινογόνο Αγγειoτασίνη I Αγγειοτασίνη II ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ Βραδυκινίνη Αδρανή προιόντα MEA AT 1 υποδοχείς στα αγγεία AT 1 Υποδοχείς στα Επινεφρίδια Νεφροί Ρενίνη Αρνητικό feedback Αυξημένηαρτηριακήπίεση Κατακράτηση Νατρίου Αλδοστερόνη

150 The four Sites of Action of Inhibitors of the Renin-Angiotensin System 3 4 Convertingenzymeinhibitor ATIAATIA A II receptor Non-ACE pathways Non-ACE pathways A II ACE A I

151 Kύριες δράσεις της αγγειοτασίνης ΙΙ ΦλοιόςεπινεφριδίωνΝεφροίΕντεροΚεντρικόΝευρικόΣύστημαΠεριφερικόΝευρικόΣύστημαΛείες μυϊκές ίνες αγγείωνΚαρδιά Αλδοστερόνη Διέγερση του Συμπαθητικού  Συσταλτικότης  Συσταλτικότης Επαναρρόφηση νερού και άλατος από τα αθροιστικά σωληνάρια Επαναρρόφηση Επαναρρόφηση νερού και άλατος νερού και άλατος Διατήρηση ή αύξηση του όγκου του εξωκυττάριου υγρού Διατήρηση ή αύξηση του όγκου του εξωκυττάριου υγρού Δίψα, “όρεξη για αλάτι” ΕκκρισηΒαζοπρεσσίνης ΟλικέςπεριφερικέςαντιστάσειςΟλικέςπεριφερικέςαντιστάσεις Αγγειοσύσπαση ΚαρδιακήΠαροχήΚαρδιακήΠαροχή

152 Πλεονεκτήματα των α-ΜΕΑ Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην Υπέρταση και σε μελέτες έκβασης Ουδέτερο μεταβολικό προφίλ, καλή ανεκτικότητα Κατάλληλοι για ποικίλα προφίλ ασθενών υψηλού κινδύνου Νεφροπροστατευτική δράση (π.χ. ασθενείς με Σ. Διαβήτη) Προστασία στην αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας (Remodelling) Καρδιακή ανεπάρκεια Στεφανιαία νόσος ΑΕΕ Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην Υπέρταση και σε μελέτες έκβασης Ουδέτερο μεταβολικό προφίλ, καλή ανεκτικότητα Κατάλληλοι για ποικίλα προφίλ ασθενών υψηλού κινδύνου Νεφροπροστατευτική δράση (π.χ. ασθενείς με Σ. Διαβήτη) Προστασία στην αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας (Remodelling) Καρδιακή ανεπάρκεια Στεφανιαία νόσος ΑΕΕ

153 ΜΕΛΕΤΗ HOPE : ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ Combined Primary Outcome* Cardio- vascular Death Myocardial Infarction StrokeNon- Cardiovascular Death Total Mortality Yusuf S, et al. N Engl J Med. 2000;342:145-153. RR=22% P<0.001 RR=26% P<0.001 RR=20% P<0.001 RR=32% P<0.001 RR=16% P=0.005 RR=0% P=NS RR=Relative risk reduction Events per patient group (%) *The occurrence of myocardial infarction, stroke or cardiovascular death

154 MICRO-HOPE Events Per Patient Group for Primary Endpoint* and Components HOPE Study Investigators. Lancet. 2000;355:253-259. Combined primary endpoint* Myocardial infarction Stroke Cardiovascular death RR=25% P<0.001 RR=22% P=0.01 RR=33% P=0.007 RR=37% P<0.001 Events per patient group (%) RR=Relative risk reduction *The occurrence of myocardial infarction, stroke or cardiovascular death

155 ABCD Trial CV Outcomes and Death in Hypertensive Subgroup Fatal or non-fatal MI Non-fatal MI Congestive heart failure Death from CV causes Death from any cause MI=myocardial infarction CV=cardiovascular Estacio RO, et al. N Engl J Med. 1998;338:645-652. Schrier RW, Estacio RO. N Engl J Med. 2000;343:1969. P=0.03 Number of events P=NS Nisoldipine (n=235) Enalapril (n=235)

156 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ABCD, CAPPP and FACET % relative risk reduction Pahor M, et al. Diabetes Care. 2000;23:888-892. Acute Myocardial Infarction Cardiovascular Event Stroke All-cause Mortality P<0.001 P=0.01 NS

157 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2ου ΑΕΕ -ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗ Όλοι οι ασθενείς

158 Μείζονα αγγειακά συμβάματα ΑΕΕ, έμφραγμα μυοκαρδίου ή θάνατος καρδιαγγειακής αιτιολογίας

159 ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ vs Placebo *Includes HOPE, PART2, QUIET, and SCAT. Diamonds represent the 95% CI for pooled estimates of effect and are centered on pooled relative risk. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet. 2000;356:1955–1964. Stroke1662400.70 (0.57–0.85) CHD5396720.80 (0.72–0.89) HF 1541830.84 (0.68–1.04) Major CV events82010400.79 (0.73–0.86) CV death3074160.74 (0.64–0.85) Total mortality5336320.84 (0.76–0.94) Relative risk Favors AΜΕΑFavors placebo No. of events* ACE inhibitors (n=6060) Placebo (n=6064) 0.51.02.0 Relative risk (95% CI)

160 ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ACE Inhibitors vs Diuretics or Beta Blockers *Includes STOP-2, UKPDS-HDS, and CAPPP. Diamonds represent the 95% CI for pooled estimates of effect and are centered on pooled relative risk. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet. 2000;356:1955–1964. Stroke4254021.05 (0.92–1.19) CHD4234201.00 (0.88–1.14) HF2232500.92 (0.77–1.09) Major CV events101810041.00 (0.93–1.08) CV death3503481.00 (0.87–1.15) Total mortality6396181.03 (0.93–1.14) Relative risk Favors ACEIsFavors diuretics or BBs No. of events* ACE inhibitors (n=8097) Diuretics or beta blockers (n=8064) 0.51.02.0 Relative risk (95% CI)

161 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ AMEA ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΓΓΕΙΟΝΕΥΡΩΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΒΗΧΑΣ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

162 Side effects of ACE inhibitors

163 Mειονεκτήματα των α-ΜΕΑ Ανεπιθύμητες ενέργειες επίμονος ξηρός βήχας (μέχρι 20%)επίμονος ξηρός βήχας (μέχρι 20%) υπόταση α΄δόσηςυπόταση α΄δόσης ήπια επιδείνωση αρχικά του ρυθμού σπειραματικής διήθησης των νεφρών (GFR) - (ανάγκη ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας)ήπια επιδείνωση αρχικά του ρυθμού σπειραματικής διήθησης των νεφρών (GFR) - (ανάγκη ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας) αγγειονευρωτικό οίδημααγγειονευρωτικό οίδημα υπερκαλιαιμίαυπερκαλιαιμία (προσοχή στη συγχορήγηση καλιοσυντηρητικών διουρητικών π.χ. Moduretic) (προσοχή στη συγχορήγηση καλιοσυντηρητικών διουρητικών π.χ. Moduretic) Αντενδείκνυνται : στη κύησηστη κύηση σε αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίαςσε αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας

164 Cough Associated with ACE Inhibitor Therapy More commonly reported by women Mechanisms may involve prostaglandins, kinins, and/or substance P Does not result in pulmonary dysfunction Can develop within a week of beginning therapy or have a delayed onset Usually disappears without 1-4 days after withdrawal Usually recurs with reintroduction of the same or another ACE inhibitor Does not appear to be dose related Israili, Z.H et al. Ann Intern Med.117(3):234-242, 1992

165 ΑΜΕΑ Benazepril 20-40mg (1) Captopril 75-300mg (2-3) Enalapril 5-40mg (1-2) Fosinopril 10-40mg (1) Lisinopril 10-40mg (1) Perindopril 4-15mg (1) Quinapril 20-80mg (1) Ramipril 5-20mg (1) Trandolapril 2-8mg (1)

166 ACE inhibition vs. Angiotensin II Antagonism ACE Inhibitors Conversion of angiotensin I to angiotensin II –exert antihypertensive effects Prevents degradation of kinins –increase therapeutic actions –cause unwanted side-effect, e.g. cough Angiotensine II antagonists Selectively blocks AT 1 receptor subtype –specific blood pressure control Avoids unwanted side-effects (Stroth U. Unger T. European Society of Hypertension, 1997

167 The four Sites of Action of Inhibitors of the Renin-Angiotensin System Kidney juxtaglomerular apparatus 12 Betablocker ReninInhibitionReninInhibition Renin substrate Renin substrate Renin

168 The four Sites of Action of Inhibitors of the Renin-Angiotensin System 3 4 Convertingenzymeinhibitor ATIAATIA A II receptor Non-ACE pathways Non-ACE pathways A II ACE A I

169 Είναι πάντα λειτουργικοί. Εκφράζονται-λειτουργούν στη διάρκεια stress-βλάβης. Άγνωστος ο ρόλος τους μετά την εμβρυϊκή ζωή. ΔΡΑΣΕΙΣ αγγειοσύσπαση επαναρρόφηση Νa + στα ουροφ.σωληνάρια προαγωγή κυτ.υπερπλασίας (μιτωτική δράση) πολλαπλασιασμός λείων μυικών κυττάρων δυσλειτουργία ενδοθηλίου διέγερση εναπόθεσης συνδετικού ιστού και LDL στο μέσο χιτώνα των αγγείων ΔΡΑΣΕΙΣ αγγειοδιαστολή ελάττωση επαναρρόφησης Νa + στα ουροφ.σωληνάρια αναστολή της κυτ.υπερπλασίας (αντιμιτωτική δράση)

170 Πλεονεκτήματα των AIIA Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην ΥπέρτασηΑποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην Υπέρταση Πληρέστερος αποκλεισμός του συστήματος RAASΠληρέστερος αποκλεισμός του συστήματος RAAS Ασφάλεια και ανεκτικότητα παρόμοια με του PlaceboΑσφάλεια και ανεκτικότητα παρόμοια με του Placebo Κατάλληλοι για ποικίλα προφίλ ασθενώνΚατάλληλοι για ποικίλα προφίλ ασθενών Χορήγηση άπαξ ημερησίως*Χορήγηση άπαξ ημερησίως*

171 ARBs Losartan 50-1000mg Valsartan 80-320mg Irbesartan 150-300mg Eprosartan 400-800mg Telmisartan 40-80mg Candesartan 8-32mg Olmesartan 20-40mg

172 RENAAL Results: Primary Composite Endpoint 43.5% 47.1% 30 34 38 42 46 50 LosartanPlacebo (16%  ) P =.02 (Adapted from Brenner B, et al. N Engl J Med. 2001) Doubling of Serum Creatinine, ESRD, and/or Death Patients (%)

173 IRMA II Change in Urinary Albumin Excretion* % change in urinary albumin excretion 03612182224 Months of Follow-up 150 mg of irbesartan 300 mg of irbesartan Placebo Parving HH, et al. N Engl J Med. 2001;345(12):870-878. ©2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. *P<0.001 for difference between both irbesartan groups and placebo

174 IRMA II Incidence of Progression to Diabetic Nephropathy Incidence of Diabetic Nephropathy (%) 036121822 24 201 164154139 195 167161148 194 180172159 129 142 150 36 45 49 Placebo (n) Irbesartan 150 mg (n) Irbesartan 300 mg Months of Follow-up Placebo 150 mg of irbesartan 300 mg of irbesartan P<0.001 for difference between 300 mg irbesartan group and placebo Parving HH, et al. N Engl J Med. 2001;345(12):870-878. ©2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

175 IDNT: ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 32.6% 41.1% 39.0% 20 25 30 35 40 45 IrbesartanAmlodipinePlacebo * *P =.02 vs. placebo; P =.006 vs. amlodipine. 20%  - irb vs. pla 23%  - irb vs. aml (Adapted from Lewis E, et al. N Engl J Med. 2001) Patients (%) Διπλ/σμός κρεατινίνης,Τελική νεφρ. ανεπάρκεια  Θάνατος

176 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Ποσοστό ασθενών που εμφάνισαν το πρώτο σύμβααμα (%) Συνδυασμός καρδιαγγειακού θανάτου, εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος του μυοκαρδίου Losartan Atenolol Συνολικός Πρωταρχικός Στόχος Μήνες0612182430364248546066 Losartan (n)46054524446043924312424741894112404738971889901 Atenolol (n)45884494441443494289420541354066399238211854876 Με Στατιστική Προσαρμογή 13.0% p=0.021 Χωρίς Στατιστική Προσαρμογή 14.6%, p=0.009 Dahlöf B et al Lancet 2002;359:995-1003. Αριθμός Ασθενών σε Κίνδυνο

177 Εγκεφαλικά Επεισόδια Εγκεφαλικά Επεισόδια Losartan Atenolol Με Στατιστική Προσαρμογή 24.9%, p=0.001 Χωρίς Στατιστική Προσαρμογή 25.8%, p=0.0006 Μήνες 0612182430364248546066 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Dahlöf B et al Lancet 2002;359:995-1003. Losartan 4605 4528 4469 4408 4332 4273 4224 4166 4117 3974 1928 925 Atenolol 4588 4490 4424 4372 4317 4245 4180 4119 4055 3894 1901 897 Θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια Ποσοστό ασθενών που εμφάνισαν το πρώτο σύμβααμα (%) Αριθμός ασθενών σε κίνδυνο

178 LIFE Study ISH Subgroup New-Onset Diabetes 0612182430364248546066 Study month 0 2 4 6 8 10 12 Endpoint rate (%) Atenolol Losartan www.hypertensiononline.org Kjeldsen SE, et al. JAMA. 2002;228:1491-1498. Unadjusted relative risk reduction=37%; P=0.04 Adjusted relative risk reduction=38%; P=0.04

179 Συνδυασμός φαρμάκων για επίτευξη στόχου αρτηριακής πίεσης SBP/DBP mm Hg SBP/DBP mm Hg Enrolment Final 59% 32% 37% 32% 26%  90 mm Hg  85 mm Hg  80mm Hg 161/98 142/83 140/81142/83144/85 Monotherapy Combination therapy Hansson et al 1998

180 Ο συνήθης αριθμός αντιυπερτασικών σκευασμάτων που απαιτούνται για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, όπως αυτά ορίσθηκαν στις παρακάτω μελέτες (<85 mm Hg-Diast) (<75 mm Hg-Diast) (<92 mm Hg MAP (<80 mm Hg-Diast) (<92 mm Hg MAP) Αριθμός αντι- υπερτασικών σκευασμάτων που απαιτούνται BAKRIS et al., Am J of Kidney Diseases, Vol 36, No 3, 2000: pp 646-661 Σκευάσματα που απαιτούνται για την Αντιυπερτασική ρύθμιση

181 Διουρητικά Αποκλειστές AT1 Ανταγωνιστές Ca β-αποκλειστές α-αποκλειστές ΑΜΕΑ Πιθανοί συνδυασμοί των διαφόρων κατηγοριών αντιυπερτασικών σκευασμάτων. Οι πιο δόκιμοι συνδυασμοί αντιστοιχούν στις παχιές γραμμές. ΑΜΕΑ, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης. Αποκλειστές ΑΤ1, αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Εντός των πλαισίων αναφέρονται εκείνες οι κατηγορίες αντιυπερτασικών για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές, σύμφωνα με τα δεδομένα ελεγχόμενων μελετών παρέμβασης.

182 Η πλειονότητα των υπερτασικών χρειάζεται συνδυασμένη θεραπεία για ρύθμιση της ΑΠ. Το ερώτημα «ποιο φάρμακο είναι καλύτερο» για την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής είναι απαρχαιωμένο. Eur H J 2003;24:504-514. Η πλειονότητα των υπερτασικών χρειάζεται συνδυασμένη θεραπεία για ρύθμιση της ΑΠ. Το ερώτημα «ποιο φάρμακο είναι καλύτερο» για την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής είναι απαρχαιωμένο. Eur H J 2003;24:504-514.

183 Στην πράξη ο αριθμός των υπερτασικών που απαιτεί θεραπεία προοδευτικά αυξάνεται όχι μόνο γιατί αυξάνεται η επιβίωση και η ΑΥ σχετίζεται με την ηλικία, αλλά και γιατί τα όρια της ΑΠ για τη διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση αναμένεται να μειωθούν τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα «αν το φύλο, η φυλή, η γενετική δομή πρέπει να συνυπολογίζονται στη συνταγογράφιση των αντιυπερτασικών» απαιτεί μεγάλη προσοχή. Eur H J 2003;24:504-514 Στην πράξη ο αριθμός των υπερτασικών που απαιτεί θεραπεία προοδευτικά αυξάνεται όχι μόνο γιατί αυξάνεται η επιβίωση και η ΑΥ σχετίζεται με την ηλικία, αλλά και γιατί τα όρια της ΑΠ για τη διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση αναμένεται να μειωθούν τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα «αν το φύλο, η φυλή, η γενετική δομή πρέπει να συνυπολογίζονται στη συνταγογράφιση των αντιυπερτασικών» απαιτεί μεγάλη προσοχή. Eur H J 2003;24:504-514

184 Όλα τα αντιυπερτασικά φάρμακα φαίνεται να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ίσως οι μελετητές θα πρέπει να ξεφύγουν από το ερώτημα «ποιο φάρμακο είναι καλύτερο» και να ασχοληθούν με νεώτερα θέματα. Eur H J 2003;24:504-514. Όλα τα αντιυπερτασικά φάρμακα φαίνεται να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ίσως οι μελετητές θα πρέπει να ξεφύγουν από το ερώτημα «ποιο φάρμακο είναι καλύτερο» και να ασχοληθούν με νεώτερα θέματα. Eur H J 2003;24:504-514.

185 Διουρητικά Αποκλειστές AT1 Ανταγωνιστές Ca β-αποκλειστές α-αποκλειστές ΑΜΕΑ Πιθανοί συνδυασμοί των διαφόρων κατηγοριών αντιυπερτασικών σκευασμάτων. Οι πιο δόκιμοι συνδυασμοί αντιστοιχούν στις παχιές γραμμές. ΑΜΕΑ, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης. Αποκλειστές ΑΤ1, αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Εντός των πλαισίων αναφέρονται εκείνες οι κατηγορίες αντιυπερτασικών για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές, σύμφωνα με τα δεδομένα ελεγχόμενων μελετών παρέμβασης.


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Πιτταράς Καρδιολόγος Πρόεδρος ΟΕ «Υπέρταση & Kαρδιά» ΕΚΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google