Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ: “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ: “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ: “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ: “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” ΔΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΠΘ: “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΥΓΕΙΑ”

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ H εξειδικευμένη έρευνα στις διάφορες μορφές φυσικής δραστηριότητας ως μέσο αγωγής, προάσπισης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής (υγιών ατόμων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες), καθώς και η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού στο ευρύτερο πεδίο της αθλητικής επιστήμης

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΦΕΚ τ. Β΄ 628/

4 ΣΚΟΠΟΣ ΠΜΣ H λειτουργία ενός υψηλού επιπέδου Π.Μ.Σ. που βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και κοινωνίας, για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τοµείς της εκπαίδευσης H παροχή ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις H υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/-τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/-τριών εφοδιασμένων με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα H προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα φυσικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής των ασκουμένων

5 ΣΚΟΠΟΣ ΔΠΜΣ Η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε τέσσερις διαφορετικές γνωστικές κατευθύνσεις (Άσκηση & Υγεία, Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων, Σχολική Φυσική Αγωγή, Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς) Η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού.

6 ΠΜΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ
“Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” (Μ.Δ.Ε.) στη “Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής” Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με το διεθνή τίτλο MEd (Master in Education)

7 ΔΠΜΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ
“Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” με βεβαιώσεις για την επιστημονική περιοχή της Άσκησης και Υγείας, Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Φυσικής Δραστηριότητας για Ειδικούς Πληθυσμούς. Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με το διεθνή τίτλο MSc (Master of Science) Διδακτορικό Δίπλωμα στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”.

8 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Ι Στο Π.Μ.Σ. και στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιμους με τους ελληνικούς Πτυχιούχοι άλλων συναφών (π.χ. Αθλητικών Επιστημών, Κινησιολογίας, Επιστημών Υγείας και Άσκησης κ.α.) και ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιμους με τους ελληνικούς Στο ΔΠΜΣ εισέρχονται κάτοχοι Master και πτυχιούχοι μη συναφών Τμημάτων ΑΕΙ & ΑΤΕΙ *(υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων προπτυχιακού κύκλου σπουδών ΤΕΦΑΑ)

9 ΠΜΣ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΙΙ Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. εισάγονται στο Π.Μ.Σ. είκοσι πέντε (25) συνολικά μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες κατ’ ανώτατο αριθμό (ΦΕΚ 67/ ). Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ένας/μια (1) υπότροφος/-η του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μια (1) αλλοδαπός/-ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους Από το σύνολο των 25 προβλεπομένων θέσεων, οι 22 καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες 3 θέσεις μπορούν να καταλαμβάνονται από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων

10 ΔΠΜΣ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΙΙ Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. ογδόντα (80) συνολικά μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες κατ’ ανώτατο αριθμό (ΦΕΚ 628/ ). Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. ένας/μια (1) υπότροφος/-η του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας/μια (1) αλλοδαπός/-ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους Από το σύνολο των 80 θέσεων, οι 64 (16/κατεύθυνση) θα καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες 16 (4/κατεύθυνση) θέσεις μπορούν να καταλαμβάνονται από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων

11 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ (ΠΜΣ & ΔΠΜΣ)
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: Α) Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης μιας ξένης γλώσσας Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική με αναγνωρισμένη πιστοποίηση επιπέδου τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις άλλες γλώσσες Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας Β) Δύο (2) συστατικές επιστολές Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., καθώς και από μέλη που κατέχουν οργανική διδακτική θέση στα Α.Τ.Ε.Ι., από τα οποία αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/-α, έχουν τυποποιημένη φόρμα, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ ή του Δ.Π.Μ.Σ. και αξιολογείται ο/η υποψήφιος/-α σε εκατονταβάθμια κλίμακα

12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΜΣ)
Βαθμός πτυχίου [μέγιστο 60 μόρια (βαθμός πτυχίου x 6)] Εκπόνηση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας (μέγιστο 2 μόρια) Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (μέγιστο 5 μόρια) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (μέγιστο 10 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι δύο εργασίες. Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό, τότε ο/η υποψήφιος/-α για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι δεύτερος/-η στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο/Η πρώτος/-η συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια και ο δεύτερος 3 μόρια. Αν η δημοσίευση είναι σε μη διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό, τότε ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να είναι πρώτος/-η ή μοναδικός/-ή συγγραφέας της εργασίας και λαμβάνει 3 μόρια Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής ή της ημεδαπής (μέγιστο 5 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι 2 ανακοινώσεις.Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της αλλοδαπής αξιολογείται για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 2,5 μόρια και για τον/τη δεύτερο/-η με 1,5 μόρια. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής αξιολογείται μόνο για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 1,5 μόρια Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής ή της ημεδαπής (μέγιστο 2 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι 2 αναρτημένες ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της αλλοδαπής αξιολογείται μόνο για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 1 μόριο. Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής αξιολογείται μόνο για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 0,5 μόριο Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (5 μόρια) Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από την Επιτροπή Ερευνών ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα, η οποία να πιστοποιεί την έμμισθη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών Βαθμός σε τέσσερα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών [μέγιστο 10 μόρια, 2,5 μόρια για το καθένα (βαθμός μαθήματος x 0,25)]. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τους βαθμούς που επιθυμούν σε τέσσερα από τα οκτώ παρακάτω μαθήματα: 1. Αθλητιατρική 2. Αθλητική Ψυχολογία 3. Γενική Προπονητική 4. Ειδική Αγωγή 5. Εργοφυσιολογία 6. Ιστορία Αρχαίων Χρόνων – Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής 7. Κινητική Μάθηση 8. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής Όσον αφορά τους/τις πτυχιούχους άλλων Τμημάτων δε θα υπολογίζονται μόρια στα τέσσερα μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. [μέγιστο 5 μόρια (βαθμός πτυχίου x 0,5)] Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (5 μόρια) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (7 μόρια)

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΠΜΣ)
Βαθμός πτυχίου [μέγιστο 30 μόρια (βαθμός πτυχίου ΑΕΙ x 3 – βαθμός πτυχίου ΤΕΙ x 2,5)] Εκπόνηση διπλωματικής–πτυχιακής εργασίας (μέγιστο 5 μόρια) Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (μέγιστο 5 μόρια) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (μέγιστο 30 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι δύο εργασίες. Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό, τότε ο/η υποψήφιος/-α για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος/-η στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο/Η πρώτος/-η συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 15 μόρια, ο δεύτερος 10 μόρια και ο τρίτος 5 μόρια. Αν η δημοσίευση είναι σε μη διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό, τότε ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να είναι μέχρι δεύτερος-η στη σειρά των συγγραφέων. Ο/Η πρώτος/-η συγγραφέας λαμβάνει 10 μόρια και ο δεύτερος 5 μόρια Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής ή της ημεδαπής (μέγιστο 15 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι 3 ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της αλλοδαπής αξιολογείται για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 5 μόρια, για τον/τη δεύτερο/-η με 3 μόρια και για τον τρίτο/-η με 1 μόριο. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής αξιολογείται για τον/την πρώτο/-η ερευνητή/-τρια με 3 μόρια και για τον/τη δεύτερο/-η με 1 μόριο Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής ή της ημεδαπής (μέγιστο 9 μόρια). Αξιολογούνται μέχρι 3 αναρτημένες ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της αλλοδαπής αξιολογείται για τον/την πρώτο/-η και δεύτερο/-η ερευνητή/-τρια με 3 μόρια. Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής αξιολογείται για τον/την πρώτο/-η και δεύτερο/-η ερευνητή/-τρια με 1 μόριο Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (10 μόρια) Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από την Επιτροπή Ερευνών ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα, η οποία να πιστοποιεί την έμμισθη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών Βαθμός σε δύο μαθήματα κορμού του προπτυχιακού κύκλου σπουδών ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος [μέγιστο 15 μόρια, (άθροισμα βαθμών μαθημάτων x 15): 20]. Όσον αφορά τους/τις πτυχιούχους άλλων Τμημάτων, αν τα παραπάνω μαθήματα δεν εμπεριέχονται στην αναλυτική τους βαθμολογία, ως βαθμός σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα τίθεται ο βαθμός του πτυχίου τους. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. (25 μόρια) ή Α.Τ.Ε.Ι. (15 μόρια) Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (15 μόρια) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (25 μόρια) Άσκηση & Υγεία Σχολική Φυσική Αγωγή Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς Εργοφυσιολογία Μεθοδική Διδακτική ή Διδακτική της Φ.Α. Προπονητική Αθλητική Ψυχολογία Κινητική Μάθηση Αθλητιατρική Ιστορία ή Φιλοσοφία της Φ.Α. Ειδική Αγωγή

14 ΠΜΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μ.Δ.Ε.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται τρία (3) εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, καθώς και κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15 ΔΠΜΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μ.Δ.Ε.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, καθώς και κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

16 ΔΠΜΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών
ΔΠΜΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών Για την απόκτηση Δ.Δ. απαιτούνται οκτώ (8) εξάμηνα συνεκτιμουμένων των τεσσάρων (4) του Μ.Δ.Ε.

17 ΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα κορμού: Κωδικός Τίτλος ΜΚ 1 Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ΜΚ 2 Ειδικά θέματα ποιότητας ζωής ΜΚ 3 Ειδικά θέματα φυσικής δραστηριότητας ΜΚ 4 Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής: σύγχρονες τάσεις στο διεθνή χώρο Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα επιλογής: ΜΕ 1 Φυσική δραστηριότητα, αγωγή υγείας και πρόληψη παθήσεων ΜΕ 2 Φυσική επαναδραστηριοποίηση σε χρόνιους ασθενείς ΜΕ 3 Εργονομία και ανθρώπινη απόδοση ΜΕ 4 Φυσική δραστηριότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες ΜΕ 5 Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γήρανση ΜΕ 6 Ελεύθερος χρόνος, παιχνίδι και αναψυχή ΜΕ 7 Οργάνωση και σχεδιασμός προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας ΜΕ 8 Φυσική αγωγή και περιβάλλον Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΔ 60 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

18 ΔΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΕΑΡ. 601 Μέθοδοι Έρευνας 602 Κινητική Μάθηση 603 Εργοφυσιολογία 604 Αθλητιατρική 605 Στατιστική στη Φ.Α. μέσω Η/Υ 606 Αθλητική Ψυχολογία 607 Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη Φ.Α. 608 Προπονητική 700 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

19 ΔΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΕΑΡ. 511 Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής 512 Αναψυχή και Ελεύθερος Χρόνος 513 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Άσκησης 514 Δίαιτα και Διατροφή 515 Ψυχολογία Ασκουμένων 516 Ευρωστία και Ατομική Αντιμετώπιση 517 Αξιολόγηση Κινητικών Δεξιοτήτων-Ικανοτήτων 518 Άσκηση και Περιβάλλον 519 Εργονομία – Ιατρική της Εργασίας 520 Εργαστηριακή Βιοκινητική 521 Εργομετρική Αξιολόγηση της Ανθρώπινης Απόδοσης 522 Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης σε Προγράμματα Άσκησης και Υγείας

20 ΔΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΕΑΡ. 531 Ύλη και Σχεδιασμός Διδασκαλίας 532 Κινητικές Ικανότητες και Δεξιότητες στην Αναπτυξιακή Ηλικία 533 Αγωγή Υγείας. Στρατηγικές Διδασκαλίας 534 Κινητική Αδεξιότητα και Δυσκολίες 535 Φυσική Αγωγή στη Νηπιακή Ηλικία 536 Φυσική Αγωγή στην Α/θμια Εκπαίδευση 537 Φυσική Αγωγή στη Β/θμια Εκπαίδευση 538 Αποτελεσματικότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 539 Λειτουργικές και Μορφολογικές Προσαρμογές από την Άσκηση σε Παιδιά 540 Υγιεινή και Διατροφή Παιδιών Σχολικής Ηλικίας 541 Ψυχοπαιδαγωγικές Θεμελιώσεις 542 Μέθοδοι Έρευνας στη Σχολική Φυσική Αγωγή

21 ΔΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΕΑΡ. 551 Αρχές Προπόνησης στα Αθλήματα 552 Ικανός Προπονητής. Αρχές και Εφαρμογές 553 Βιοκινητική και Αθλητική Απόδοση 554 Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία των Αθλημάτων – Εργομετρία 555 Προπονητικές Προσαρμογές στις Αναπτυξιακές Ηλικίες 556 Αθλητικές Κακώσεις 557 Εργογόνα Βοηθήματα - Ειδικά Θέματα Διατροφής 558 Αρθρική Κινητικότητα σε Αθλούμενους 559 Προπόνηση - Εκμάθηση Αθλητικών Δεξιοτήτων 560 Ψυχολογική Προπόνηση στον Αθλητισμό 561 Περιοριστικοί Παράγοντες Αθλητικής Απόδοσης 562 Προσαρμογές του Μυϊκού Ιστού

22 ΔΠΜΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΕΑΡ. 571 Φυσική Δραστηριότητα και Προγράμματα Άσκησης στην Τρίτη Ηλικία 572 Διατροφή σε Ειδικούς Πληθυσμούς 573 Εργομετρική Αξιολόγηση Ειδικών Πληθυσμών 574 Πειραματικές Έρευνες σε Ειδικούς Πληθυσμούς 575 Εξαρτημένα Άτομα και Άσκηση 576 Καρδιαγγειακά Νοσήματα και Άσκηση 577 Μυοσκελετικές Παθήσεις και Άσκηση 578 Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις 579 Προγράμματα Άσκησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 580 Χαρακτηριστικά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 581 Άσκηση και Λειτουργικές Προσαρμογές του Οργανισμού 582 Άσκηση και Ψυχική Υγεία

23 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ & ΔΠΜΣ
Κάθε μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια με την έναρξη του προγράμματος αποκτά τα εξής δικαιώματα: Φοιτητικής ταυτότητας από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Δανεισμού από τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Πρόσβασης στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι συνδρομητής το Α.Π.Θ. Όλες τις άλλες παροχές που απορρέουν από τη μεταπτυχιακή του/της ιδιότητα που ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ.

24 ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ & ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. «Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής» δεν απαιτείται η καταβολή ανταποδοτικών εισφορών. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. «Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία» απαιτείται η καταβολή 4.120,00€. Για την απόκτηση του Δ.Δ. «Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία» απαιτείται η καταβολή 3.605,00€. Στο Δ.Π.Μ.Σ. κάθε πιστωτική μονάδα κοστίζει 103€.* *:Μείωση ανταποδοτικών εισφορών κατά 50% από ακαδημαϊκό έτος Η οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία» (Κωδικός Έργου: 20045) πραγματοποιείται διαμέσου του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:

25 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ & ΔΠΜΣ
Απουσίες: Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες. Το ανώτατο όριο απουσιών για κάθε μάθημα δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του αριθμού των διδαχθέντων μαθημάτων Κάθε φοιτητής/-τρια του Π.Μ.Σ. και του Δ.Π.Μ.Σ. δικαιούται μία πρόσθετη απουσία ανά εξάμηνο σε μαθήματα που συμπίπτουν με ημερομηνίες επιστημονικών συνεδρίων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων εφόσον παρουσιάζει ο ίδιος επιστημονική εργασία ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση ή συμμετέχει σε στρογγυλή τράπεζα ή συμπόσιο ως ομιλητής/-τρια

26 ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται σε αίθουσες και Εργαστήρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. Τα Εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Σχολική Φυσική Αγωγή» πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Παν/μιο Θεσσαλίας)

27 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης συνδέονται με τα περιεχόμενα και τους στόχους των μαθημάτων Εισηγήσεις Εργαστηριακές ασκήσεις Σεμινάρια & διαλέξεις από προσκεκλημένους ξένους και έλληνες ακαδημαϊκούς και διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες Εισηγήσεις από τους ίδιους τους φοιτητές Γραπτές εργασίες Επισκέψεις σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα φυσικής δραστηριότητας Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές από την αγορά εργασίας Διδασκαλία με χρήση τηλεκπαίδευσης

28 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Α΄/θμια & Β΄/θμια εκπαίδευση Δημοτικά προγράμματα άθλησης Κέντρα αποκατάστασης με θεραπευτικές εφαρμογές της γύμνασης σε διάφορους ειδικούς πληθυσμούς Κέντρα Αποκατάστασης Ηλικιωμένων Κέντρα φυσικοθεραπείας Ατομικά προγράμματα θεραπευτικής γυμναστικής Προγράμματα ιατρικού τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού, τουρισμού αναψυχής κ.α. Κέντρα ευεξίας (Wellness Centers) Ερευνητικά κέντρα Προπονητική Β΄ κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών

29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Γραμματεία ΠΜΣ & ΔΠΜΣ 6ο χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (έναντι οικισμού Λήδα Μαρία) TK Θέρμη Τηλ.: ΠΜΣ , ΔΠΜΣ Dr Νικόλαος Κουτλιάνος MD, BSc Επ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ


Κατέβασμα ppt "ΠΜΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ: “ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google