Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές Σπουδές Εργασία Ομάδας: Συντονίστρια:Σταυρούλα Κορδικότση Μέλη:Βλάσης Κλουτσινιώτης Παναγιώτα Κορδαλή Παναγιώτα Κορδαλή Βαγγέλης Κασώρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές Εργασία Ομάδας: Συντονίστρια:Σταυρούλα Κορδικότση Μέλη:Βλάσης Κλουτσινιώτης Παναγιώτα Κορδαλή Παναγιώτα Κορδαλή Βαγγέλης Κασώρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές Σπουδές Εργασία Ομάδας: Συντονίστρια:Σταυρούλα Κορδικότση Μέλη:Βλάσης Κλουτσινιώτης Παναγιώτα Κορδαλή Παναγιώτα Κορδαλή Βαγγέλης Κασώρης Βαγγέλης Κασώρης

2 Τίτλοι δύο επιπέδων Σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης(ΜΔΕ) ή τους συναφείς τίτλους που είναι ισοδύναμοι με το «master». Σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης(ΜΔΕ) ή τους συναφείς τίτλους που είναι ισοδύναμοι με το «master». Tα Ελληνικά ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους Tα Ελληνικά ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους

3 Σε τι αποσκοπούν τα ΠΜΣ Στην προαγωγή της γνώσης Στην προαγωγή της γνώσης Στην ανάπτυξη της έρευνας Στην ανάπτυξη της έρευνας = ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

4 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γενικός βαθμός Πτυχίου Γενικός βαθμός Πτυχίου Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5 Για την εισαγωγή στα ΜΠΣ Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα) Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου εάν υπάρχει (επικυρωμένο) Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου εάν υπάρχει (επικυρωμένο) Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη) Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη) Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (επικυρωμένο) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (επικυρωμένο)

6 Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για υποψήφιους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για υποψήφιους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) Φωτοτυπία του επίσημου αποτελέσματος του Τεστ G.M.A.T.(αν υπάρχει αποτελεί θετικό στοιχείο). Φωτοτυπία του επίσημου αποτελέσματος του Τεστ G.M.A.T.(αν υπάρχει αποτελεί θετικό στοιχείο).

7 Χρονική Διάρκεια ΜΠΣ Μεγαλύτερος από 1 χρόνο Μεγαλύτερος από 1 χρόνο Δύο Εξάμηνα Δύο Εξάμηνα

8 Τέλος Εργασίας Τέλος Εργασίας


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές Σπουδές Εργασία Ομάδας: Συντονίστρια:Σταυρούλα Κορδικότση Μέλη:Βλάσης Κλουτσινιώτης Παναγιώτα Κορδαλή Παναγιώτα Κορδαλή Βαγγέλης Κασώρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google