Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2 Η πορεία προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
100% μαθήματα Γενικής Παιδείας. Α’ Λυκείου 80% μαθήματα Γενικής Παιδείας. 20% μαθήματα Κατεύθυνσης. Β’ Λυκείου 40% μαθήματα Γενικής Παιδείας. 60% μαθήματα Κατεύθυνσης. Γ’ Λυκείου

3 Α΄ Λυκείου Τάξη αποκλειστικά με μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Εφαρμόζεται κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική εργασία) και επιπλέον επιλέγεται ένα μάθημα από 4 δυνατές επιλογές. Φυσική Αγωγή και Ερευνητική εργασία δεν εξετάζονται γραπτά.

4 Β΄ Λυκείου Εφαρμόζεται κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία, Φιλοσοφία, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Ερευνητική εργασία). Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν Ομάδα Προσανατολισμού. Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα Αρχαία Ελληνικά και οι Αρχές Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Φυσική Αγωγή και Ερευνητική εργασία δεν εξετάζονται γραπτά.

5 Γ΄ Λυκείου Εφαρμόζεται κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα και Φυσική Αγωγή). Οι μαθητές ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού της επιλογής τους, διδάσκονται συγκεκριμένα μαθήματα. Τα μαθήματα στην ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα Αρχαία Ελληνικά, τα Λατινικά και η Ιστορία. Τα μαθήματα στην ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα Μαθηματικά ή η Βιολογία, η Φυσική και η Χημεία. Τα μαθήματα προσανατολισμού των Οικονομικών/Πολιτικών/Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οι Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή οι Αρχές Φυσικών Επιστημών και τα Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ή η Ιστορία.

6 Σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι μαθητές στο πλαίσιο των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων; Οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου θα διαγωνίζονται με γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τη Φυσική Αγωγή και το Project. Στη Γ΄ Λυκείου, οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Πληροφορικής, της Ξένης Γλώσσας και σε τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού.

7 Πώς θα γίνεται η εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται με υπουργική απόφαση, οι απόφοιτοι Λυκείου θα μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Νωρίτερα (έως τα τέλη Σεπτεμβρίου) οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιλέξει οριστικά μια ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού και ένα επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης που θα τους οδηγεί στις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν.

8 Σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι μειώνονται σε τέσσερα από έξι που είναι σήμερα. Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης που θα έχουν επιλέξει, οι μαθητές θα εξετάζονται σε συγκεκριμένα μαθήματα. 

9 Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές Θετικές/Τεχνολογικές Επιστήμες
Εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές Αρχαία Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Γλώσσα Θετικές/Τεχνολογικές Επιστήμες Μαθηματικά Φυσική Χημεία Επιστήμες Υγείας Βιολογία

10 Εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης
Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές, πολιτικές Επιστήμες Μαθηματικά & Στατιστική Αρχές Οικονομίας Κοινωνιολογία Νεοελληνική Γλώσσα Παιδαγωγικές Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες Ιστορία

11 Ποιος θα είναι ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην εισαγωγή των φοιτητών;
Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του, προτείνει συντελεστές στα μαθήματα βαρύτητας, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των σπουδών τους στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας ανά μάθημα θα προσδιορίζεται έπειτα από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του τμήματος προς τον υπουργό Παιδείας.

12 Συνοπτικά οι διαφορές του νέου συστήματος εισαγωγής συγκριτικά με το υπάρχον
Στο υπάρχον σύστημα οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι και απολυτήριες και άρα, μέχρι πρότινος, υποχρεωτικές ενώ στο νέο σύστημα οι Πανελλήνιες εξετάσεις θα γίνονται μετά την απόκτηση απολυτηρίου και εφόσον κάποιος το επιθυμεί. Στο υπάρχον σύστημα οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 6 ή 7 μαθήματα ενώ στο νέο σύστημα θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα. Στο υπάρχον σύστημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής σχολών από δύο επιστημονικά πεδία ενώ στο νέο σύστημα η επιλογή σχολής θα γίνεται από μια ομάδα σχολών. Στο υπάρχον σύστημα στο βαθμό πρόσβασης ενός μαθήματος, μετά από προσαρμογή με βάση τον βαθμό του γραπτού, συμμετέχει και ο προφορικός βαθμός ενώ στο νέο σύστημα δημιουργείται από όλο το Λύκειο και όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ένας 5ος βαθμός (“Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης” Β.Π.Α.).

13 Πώς προκύπτει ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης;
Κάθε μαθητής, στη διάρκεια της φοίτησής του στο νέο Λύκειο θα αποκτήσει από ένα βαθμό προαγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ και ένα βαθμό απόλυσης από την Γ΄ τάξη. Καθένας από τους βαθμούς αυτούς προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών (προφορικών και γραπτών) στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην αντίστοιχη τάξη. Από τις Πανελλαδικές εξετάσεις στα 4 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει κάθε μαθητής, εξάγεται ο μέσος όρος των επιδόσεών του (Μ.Ο.) σε αυτά.

14 Πώς προκύπτει ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης;
Κάθε βαθμός προαγωγής ή απόλυσης συγκρίνεται με τον Μ.Ο. και αν είναι μεγαλύτερος από αυτόν περισσότερο της μιας μονάδας, αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω, ώστε να μην απέχει περισσότερο της μιας μονάδας από τον Μ.Ο. Αν κάποιος βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος του Μ.Ο., αλλά λιγότερο της μιας μονάδας, δεν αναπροσαρμόζεται. Αν κάποιος βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος του Μ.Ο., αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω και μέχρι τα όρια του Μ.Ο.

15 Πώς προκύπτει ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης;
Μετά τις προσαρμογές δημιουργείται ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης Β.Π.Α. ως εξής: Ο βαθμός προαγωγής ή ο προσαρμοσμένος βαθμός της Α’ τάξης συμμετέχει με ποσοστό 20%. Ο βαθμός προαγωγής ή ο προσαρμοσμένος βαθμός της Β’ τάξης συμμετέχει με ποσοστό 35%. Ο βαθμός απόλυσης ή ο προσαρμοσμένος βαθμός της Γ’ τάξης συμμετέχει με ποσοστό 45%.

16 Παράδειγμα προσαρμογής και εξαγωγής του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης
Έστω ότι κάποιος μαθητής έχει στα 4 μαθήματα που εξετάσθηκε πανελλαδικά τις πιο κάτω επιδόσεις: Μάθημα Α: 15,2 Μάθημα Β: 14,3 Μάθημα Γ: 12,6 Μάθημα Δ: 16,7 Ο Μέσος Όρος Μ.Ο. των 4 μαθημάτων υπολογίζεται ως εξής: 15,2 + 14,3 + 12,6 + 16,7 = 58, ,8 : 4 = 14,7

17 Παράδειγμα προσαρμογής και εξαγωγής του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης
Έστω βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης = 15,2 15,2 > 14,7 και 15,2 – 14,7 = 0,5 < 1 Άρα ο βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης δεν αναπροσαρμόζεται. Έστω βαθμός προαγωγής της Β΄ τάξης = 17,2 17,2 > 14,7 και 17,2 – 14,7 = 2,5 > 1 Άρα ο βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης αναπροσαρμόζεται και γίνεται 15,7. Έστω βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης = 12,2 12,2 < 14,7 Άρα ο βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης αναπροσαρμόζεται και γίνεται 13,2

18 Παράδειγμα προσαρμογής και εξαγωγής του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης
Μετά τις αναπροσαρμογές ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης (Β.Π.Α.) υπολογίζεται από τη σχέση: Β.Π.Α. = 15,2 x 0,2 + 15,7 x 0, ,2 x 0,45 = 14,475 Ο υπολογισμός θα γίνεται με τρία το πολύ δεκαδικά ψηφία. Έτσι ο υποψήφιος θα κριθεί από τους βαθμούς των 4 πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τον Β.Π.Α.

19 Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί…
Η λειτουργία της τράπεζας θεμάτων (ο ακριβής τρόπος επιλογής των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε σχέση με την κλήρωση και την εμβέλεια). Ο όγκος της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα. Τα μαθήματα βαρύτητας και οι συντελεστές τους ανά σχολή. Οι σχολές ή τα τμήματα που θα ανήκουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης (ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι στρατιωτικές σχολές που αποτελούν ερωτηματικό που ακριβώς θα ενταχθούν).

20


Κατέβασμα ppt "Το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google