Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πνευματικό Κέντρο 3 Μαρτίου 2008 “ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ” Άννα Καραμάνου τ. ευρωβουλευτής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πνευματικό Κέντρο 3 Μαρτίου 2008 “ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ” Άννα Καραμάνου τ. ευρωβουλευτής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πνευματικό Κέντρο 3 Μαρτίου 2008 “ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ” Άννα Καραμάνου τ. ευρωβουλευτής www.karamanou.gr

2 2 ΠΟΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ;  Αμειβόμενη εργασία  Μη αμειβόμενη οικιακή εργασία  φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών  κοινωνικές ή πολιτικές εκδηλώσεις  συναντήσεις με φίλους  χόμπι και σπορ  δραστηριότητες αναψυχής και προσωπικής ανάπτυξης

3 3 ΠΟΙΟΥΣ & ΤΙ ΑΦΟΡΑ;  εργαζόμενους (με ή χωρίς οικογένεια)  κυβερνήσεις  εργοδότες  Τοπική Αυτοδιοίκηση  συνδικαλιστικές οργανώσεις  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη  ποιότητα ζωής  λειτουργία της οικογένειας  ισότητα των φύλων  δημογραφικό πρόβλημα.

4 4 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; αίσθηση ελέγχου: αίσθηση ελέγχου:  της ζωής  των επιλογών Δυνατότητα συνδυασμού: Δυνατότητα συνδυασμού:  παραγωγικής εργασίας με προσωπικές ανάγκες  δημιουργικών δυνάμεων με οικονομική ευημερία και προσωπική ανάπτυξη

5 5 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:  παγκοσμιοποίηση της οικονομίας  εκρηκτική ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας  αλλαγές στις νόρμες εργασίας  δομή και χρόνος εργασίας υπό συνεχή αλλαγή  αλλαγές στις σχέσεις των φύλων  νέα βάρη σε άτομα και οικογένειες.

6 6 Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι υπό πίεση… Ανταγωνιστικότητα  νέα προϊόντα και υπηρεσίες  σωστή ποιότητα  σωστή τιμή  κατάλληλος χρόνος  νέοι τρόποι οργάνωσης της εργασίας  υπερεκμετάλλευση προσωπικού και εξοπλισμού  επιμήκυνση χρόνου εργασίας

7 7 Το βασικό ερώτημα  “πότε δουλεύουμε, για πόσο καιρό, & πως μπορούμε να ισορροπήσουμε τον χρόνο εργασίας με τον χρόνο εκτός εργασίας”. (John Monks, Γ.Γ. ETUC)  παραγωγικότητα εργασίας  υγεία εργαζομένων  ανταγωνιστικότητα  ένταση εργασίας

8 8 Συνέπειες εντατικοποίησης στους εργαζόμενους  έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία  συγκρούσεις ανάμεσα στο ρόλο γονέων/ εργαζομένων  Πτώση δημιουργικότητας και παραγωγικότητας  Προβλήματα υγείας  απουσίες  δυσαρέσκεια στη κορυφή και στη βάση της ιεραρχίας  μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στις ανειδίκευτες εργάτριες (έρευνα LSE)

9 9 πολιτικές εξισορρόπησης εργασίας /προσωπικής ζωής  διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών  γονικές άδειες  Παιδικοί σταθμοί  Κοινωνικές υποδομές για υπερήλικες  διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας  καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού  καταπολέμηση της ανεργίας  Προσωπική οργάνωση του χρόνου  Καθορισμός προτεραιοτήτων

10 10 οφέλη εξισορρόπησης  μείωση απουσιών εργαζομένων  έλεγχος του στρες  αυξημένη παραγωγικότητα  ικανοποίηση από την εργασία  ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας  σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις  Αντιμετώπιση δημογραφικού προβλήματος

11 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ στρατηγική της Λισσαβόνας ΣΤΟΧΟΣ: οικονομία Ε.Ε. ισχυρότερη και ανταγωνιστικότερη του κόσμου μέχρι το 2010 ΣΤΟΧΟΣ: οικονομία Ε.Ε. ισχυρότερη και ανταγωνιστικότερη του κόσμου μέχρι το 2010  γυναικεία απασχόληση 60% (Ελλάδα σήμερα 47%).  οι υπηρεσίες φροντίδας να καλύπτουν το 33% των παιδιών ηλικίας 0-3 ετών (Ελλάδα σήμερα κάτω από 10%) και το 90% των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών.  «Οδικός Χάρτης 2006-2010» για ισότητα φύλων  Ευρωπαϊκή Σύμβαση (European Gender Pact, 2006), για ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.

12 12 Αναλύσεις κόστους- οφέλους Δ.Γ.Ε.  τα μεσοπρόθεσμα κέρδη από επενδύσεις στη φροντίδα των παιδιών υπερβαίνουν το βραχυπρόθεσμο κόστος.  για κάθε 100 θέσεις εργασίας, που καταλαμβάνουν οι γυναίκες, δημιουργούνται άλλες 10 νέες θέσεις στον τομέα των υπηρεσιών.  αντιμετώπιση δημογραφικού

13 13 οφέλη γυναικών  ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης  κλείσιμο του χάσματος των εισοδημάτων  ευημερία των παιδιών  διαπαιδαγώγηση μέσω ποιοτικών προγραμμάτων φροντίδας και εκπαίδευσης  περιορισμός στερεοτύπων και προκαταλήψεων  βελτίωση ποιότητας ζωής εργαζομένων και όσων συνεχίζουν σπουδές  δικαιότερη κατανομή υποχρεώσεων ιδιωτικής/δημόσιας σφαίρας, ανδρών/γυναικών  ισορροπημένη ζωή για όλους/ες

14 14 ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ;  περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας  επαρκείς και οικονομικά προσιτοί προσχολικοί παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία  φροντίδα για παιδιά που τελειώνουν σχολείο μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα  ολοήμερα σχολεία  γονικές άδειες για μπαμπάδες και μαμάδες  φροντίδα για την τρίτη ηλικία  Ισορροπημένη κατανομή ευθυνών ανδρών/ γυναικών

15 15 δράση και συντονισμός σε όλα τα επίπεδα Κυβέρνηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση  ισχυρή κοινωνική και δημογραφική πολιτική Επιχειρήσεις και εργοδοσία:  φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές  αξιοποίηση ικανοτήτων και ταλέντων  αποκλεισμός κάθε διάκρισης με βάση το φύλο  διευκόλυνση εργαζομένων Συνδικαλιστικές οργανώσεις:  μεγαλύτερο ενδιαφέρον για δυσκολίες εργαζομένων  το θέμα να μπει στην κορυφή της ατζέντας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

16 16 οργανώσεις γυναικών  Να αναδείξουν το θέμα με φαντασία και τόλμη  Να ενδυναμώσουν τη τοπική δράση  Να διεκδικήσουν περισσότερη και καλύτερη φροντίδα για τα παιδιά Σε ατομικό επίπεδο: Σε ατομικό επίπεδο:  προστασία της προσωπικής ζωής  περισσότερος χρόνος για αναψυχή και συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση.  καλύτερη οργάνωση χρόνου και προτεραιοτήτων

17 17 οικογένεια και συμβίωση  ισότητα των φύλων  συντροφικότητα  Δίκαιη κατανομή ευθυνών, υποχρεώσεων και απολαύσεων, στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο Σε περίπτωση διαζυγίου Σε περίπτωση διαζυγίου  επιμερισμός των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ των συντρόφων  σε περίπτωση θανάτου επιμερισμός, για πέραν του ενός γάμου  αλλαγή στην κουλτούρα και στη νοοτροπία

18 18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  Η εξισορρόπηση και εναρμόνιση επαγγελματικής /προσωπικής ζωής διασφαλίζει σημαντικά οφέλη για εργαζόμενους και εργοδότες, συμβάλλει στην ποιότητα ζωής, στην ισότητα των φύλων και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας.


Κατέβασμα ppt "1 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πνευματικό Κέντρο 3 Μαρτίου 2008 “ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ” Άννα Καραμάνου τ. ευρωβουλευτής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google