Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

2  Η νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τις εξαγωγές στην Ε.Ε. αλλά και στην χώρα μας, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.  Η νέα φιλοσοφία βασίζεται όχι στους γραφειοκρατικούς ελέγχους του κράτους που γίνεται η εξαγωγή και στα ατέλειωτα δικαιολογητικά. Αλλά στην εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των δύο μερών.  Βασίζεται στην ακρίβεια των e - διασαφήσεων που καταθέτουμε στα τελωνεία, των ειδών, των αξιών και των δασμολογικών κλάσεων.  Οι έλεγχοι δεν καταργήθηκαν κάθε άλλο θα είναι ξαφνικοί, ενδελεχείς, και αυστηροί. Εν κατακλείδι δεν μπορεί το κράτος να κάνει τον αστυφύλακα των εμπορικών συναλλαγών, έχει λοιπόν ρίξει την ευθύνη στα δύο μέρη και τα καθιστά υπεύθυνα για την τιμή, την ποιότητα, τις προδιαγραφές κλπ. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

3 Ο ίδιος ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει γιατί θέλει να κάνει εξαγωγές, ποιοι είναι οι στόχοι του και ποια τα προβλήματα αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησής του κάνοντας ένα τέτοιο βήμα. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

4 Η ανάπτυξη σε ξένες αγορές αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση για την επιχείρηση και απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες, πόρους και χρόνο. Αυτό πρέπει να έχει γίνει αποδεκτό πρώτα απ’ όλα από τη διεύθυνση της επιχείρησης. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

5 Οι στόχοι των εξαγωγών μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν σχεδιαστούν με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως ο ανταγωνισμός, η επιλογή των αγορών στόχου, η επιλογή των τρόπων μεταφοράς των εμπορευμάτων και η σωστή τιμολόγηση http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

6 Επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται κάθε φορά σε μία αγορά και περνούν στην επόμενη μόνο όταν επιτύχουν στην προηγούμενη http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

7 ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

8 Η τιμολόγηση των προϊόντων που εξάγονται αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας διαδικασία καθώς λαμβάνονται υπόψη, εκτός από παράγοντες κόστους παραγωγής, και άλλοι που αφορούν τη μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στις ξένες αγορές. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι: Οι διαφορές στις ισοτιμίες νομισμάτων Η μεταφορά των εμπορευμάτων Η ειδική συσκευασία των εξαγόμενων προϊόντων Η ασφάλιση εμπορευμάτων Οι προμήθειες και άλλες χρεώσεις που αφορούν τους ενδιάμεσους κλπ. Τιμολόγηση http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

9 Επειδή οι Τράπεζες μεσολαβούν στην διακίνηση των σχετικών κεφαλαίων που αφορούν τις συναλλαγές αυτές, ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν όλες τις διεθνείς πρακτικές. Σήμερα οι όροι και οι έννοιες των σχετικών ενεργειών εκφράζονται με ενιαία διεθνή ορολογία τα Incoterms. Αποστολή εμπορευμάτων- Incoterms http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

10  Οι κανόνες αυτοί είναι γνωστοί ως INCOTERMS και έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Champer of Commerce) για πρώτη φορά το 1936 και έκτοτε με συνεχείς αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις ισχύουν για όλες τις τρέχουσες διεθνείς εμπορικές πρακτικές.  Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν και συμφωνούν ένα εμπορικό συμβόλαιο που στηρίζεται στα INCOTERMS προκειμένου να είναι έγκυρο. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

11  Ο βασικός σκοπός κάθε Incoterm είναι να προσδιορίσει πώς κατανέμονται οι ενέργειες, οι ευθύνες, τα κόστη και οι κίνδυνοι ανάμεσα στον πωλητή και τον αγοραστή σε σχέση πάντα με τη μεταφορά των αγαθών. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

12 Αγγλική διατύπωσηΕλληνική διατύπωση ΚωδικόςΠεριγραφή Κωδικός EXW EX Works... named place Εκ του εργοστασίου… κατονομαζόμενος τόπος EXW FCA Free CArrier… named place Ελεύθερο στον μεταφορέα… κατονομαζόμενος τόπος FCA FAS Free AlongSide ship… named port of shipment Ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου … κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης FAS FOB Free On Board… named port of shipment Ελεύθερο επί του πλοίου κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης FOB CFR Cost and Freight … named port of destination Αξία και ναύλο... κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού CFR CPT Carriage Paid To… named port of destination Μεταφορά πληρωμένη μέχρι … κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού CPT http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

13 CIF Cost, Insurance, Freight... named port of destination Αξία, ασφάλεια και ναύλος... κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού CΙFCΙF CIP Carriage and Insurance Paid to... named port of destination Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού CIP DAT Delivered At Terminal... Named port of destination Παραδοτέο στο τερματικό... κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού DAT DAP Delivered at Place … named port of destination Παραδοτέο στον... κατονομαζόμενο τόπο προορισμού DAP DDP Delivered Duty Paid... named port of destination Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος… κατονομαζόμενος τόπος προορισμού DDP http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

14 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Αναχ ώρησ η από το εργοσ τάσιο Κύρια μεταφορά δεν καταβλήθηκε από τον πωλητή Κύρια μεταφορά καταβλήθηκε από τον πωλητή Έξοδα διαμετακόμισης που αναλαμβάνει ο πωλητής μέχρι τον προορισμό Όρος Incoterm / Κόστος EXWFCAFASFOBCFRCIFCPTCIPDATDAPDDP ΣυσκευασίαΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Φόρτωση στο εργοστάσιο AΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Αρχική δρομολόγηση AΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Τελωνείο εξαγωγής AΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Χειρισμός στην αναχώρηση AAAΠΠΠΠΠΠΠΠ Κύρια μεταφορά AAAAΠΠΠΠΠΠΠ Ασφάλεια μεταφοράς AAAAAΠAΠΠ*ΠΠ Χειρισμός στην άφιξη AAAAAAAAΠΠΠ Τελωνείο εισαγωγής AAAAAAAAAAΠ Τελική δρομολόγηση AAAAAAAAAAΠ Εκφόρτωση στο εργοστάσιο AAAAAAAAAAΠ Ποιος αναλαμβάνει το κόστος της διαχείρισης διακίνησης; Κατανομή των εξόδων ανάλογα με το διαπραγματευόμενο διεθνή εμπορικό όρο στη σύμβαση http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

15 Για να έχουμε εμπορική Συναλλαγή με το τελωνείο πρέπει να έχουμε:  ΑΦΜ (Κατά προτίμηση εμπορικό για εμπορικές συναλλαγές )  EORI ( Economic Operator Registration and Identification) – ή Πανευρωπαϊκό εμπορικό ΑΦΜ  Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση Τελωνειακές διαδικασίες και ICIS

16  Για κάθε συναλλαγή με τα Ελληνικά Τελωνεία, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στο Τελωνείο, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στο Σύστημα Τελωνείων (Integrated Customs Information System).  Το ICIS καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας και έχει διεπαφές με άλλα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών, απλοποίησης των διαδικασιών και βελτίωσης των μεθόδων, προκειμένου να διευκολυνθεί και να προστατευθεί η οικονομική δραστηριότητα της χώρας. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

17  Η παραγγελία θα πρέπει να είναι γραπτή, να έχει αποσταλεί με email και να είναι σαφής. Απαραίτητη θεωρείται και η τηλεφωνική επικοινωνία, ή Skype ιδιαίτερα με νέους πελάτες εξωτερικού Πρέπει να διευκρινίζονται με τον πελάτη οι όροι πληρωμής και παράδοσης. Στη περίπτωση που ο πελάτης είναι παλιός, χρειάζεται επιβεβαίωση ότι οι όροι είναι οι ίδιοι με τις προηγούμενες συνεργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται να δοθούν νέες διευκρινήσεις. Βασικά σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινισθούν είναι ο τρόπος πληρωμής ή ακόμα και οι τιμές σε μερικές περιπτώσεις διαφοροποίησης, η αναμενόμενη από τον πελάτη ημερομηνία φόρτωσης, ο τρόπος μεταφοράς και ο καθορισμός του μέρους που έχει την ευθύνη της, όπως πιθανόν και στοιχεία του μεταφορέα στην περίπτωση που η μεταφορά είναι ευθύνη του πελάτη. Έκδοση παραστατικών από τον εξαγωγέα πριν φτάσει το εμπόρευμα στο τελωνείο http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

18  Κατά την επικοινωνία με τον πελάτη, είναι απαραίτητο να διευκρινισθούν όποιες ειδικές απαιτήσεις μπορεί να έχει, είτε σε επίπεδο προδιαγραφών του προϊόντος όσον αφορά την συσκευασία, τη σύσταση, ή σε επίπεδο συνοδευτικών παραστατικών και πιστοποιητικών του προϊόντος.  Απαιτείται επικοινωνία με τον πελάτη, πιθανόν προφορική, αλλά απαραίτητα και γραπτή για επιβεβαίωση της φόρτωσης σύμφωνα με την συμφωνία.  Στην περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων που οφείλονται σε αδυναμία του εργοστασίου να παραδώσει έγκαιρα την συγκεκριμένη παραγγελία, ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί με στόχο την αντικατάσταση των μη διαθέσιμων προϊόντων ή για αναβολή στην ημερομηνία φόρτωσης. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

19  Ενημέρωση του γραφείου κινήσεως της εταιρίας σχετικά με την φόρτωση και το μέσο μεταφοράς. Οποιοδήποτε και αν είναι το μέσο μεταφοράς γνωστοποιούνται τα νούμερα του φορτηγού που θα φορτώσει την παραγγελία ή τα διακριτικά νούμερα του container για αποφυγή λανθασμένων φορτώσεων.  Ενημέρωση του εκτελωνιστή που ασχολείται με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην περίπτωση εξαγωγής σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση πώλησης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή δεν θεωρείται εξαγωγή, ονομάζεται Ενδοκοινοτική Διακίνηση οπότε δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία εκτελωνισμού. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

20 Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών και πιστοποιητικών (π.χ TEST REPORT αναλύσεις )της εξαγωγής που αναφέρονται ακολούθως.  Ενημέρωση του γραφείου κινήσεως για την έκδοση Δελτίου Αποστολής για τα εμπορεύματα που φορτώνονται καθώς και για τα δείγματα που αποστέλλονται στο χημείο για έλεγχο καταλληλότητας ή για την χορήγηση των επιδοτήσεων σε ειδικές περιπτώσεις http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

21 Έκδοση τιμολογίου που περιλαμβάνει ενδείξεις σχετικά με το σύνολο της αξίας, τον αριθμό μονάδων (δεμάτων) και αναφορά ότι τα προϊόντα είναι ελληνικής παραγωγής. Έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων που εμφανίζονται στο Δελτίο Παραγγελίας, στα τιμολόγια και στο Δελτίο Αποστολής, για την αποφυγή λαθών κατά την φόρτωση. Ενημέρωση του λογιστηρίου της εταιρίας για την λογιστική εγγραφή της πώλησης. Σε κάθε εξαγωγή, τα έγγραφα που απαιτούνται και συνοδεύουν τα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το είδος τους είναι: 1. Τιμολόγιο εξαγωγής 2. Δελτίο αποστολής θεωρημένο με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το τελωνείο εξαγωγής. 3. Packing List http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

22 Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα τελωνεία για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή εξαρτώνται κυρίως από το είδος του προϊόντος και τη χώρα προορισμού. Για το λόγο αυτό κάθε εξαγωγέας είναι απαραίτητο να Συμβουλεύεται τον εκτελωνιστή του σχετικά με τις διατυπώσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για κάθε εξαγωγή, με κριτήριο τη χώρα προορισμού και σε κάποιες περιπτώσεις τον τρόπο μεταφοράς του εμπορεύματος. Βασικά Πιστοποιητικά εξαγωγών http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

23  Προκειμένου να εξαχθούν προϊόντα σε (εκτός Ε.Ε.) Τρίτες χώρες είναι υποχρεωτική πλέον η κατάθεση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) και υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Τελωνείο μέσω(Icis Net).  Η ηλεκτρονική δήλωση της εξαγωγής πρέπει να είναι ακριβής, με την σωστή κατάταξη (Tariff No ) των προς εξαγωγή προϊόντων, τα σωστά βάρη και αξίες. Τα λάθη στην ηλεκτρονική δήλωση επιφέρουν ποινές.Tariff No  Η συμπλήρωση της e-διασάφησης πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο επαγγελματία Εκτελωνιστή Ηλεκτρονική διασάφηση http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

24

25  Το Ε.Δ.Ε ονομάζεται διασάφηση/ ηλεκτρονική δήλωση και ο Εκτελωνιστής έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

26  Τίτλος πιστοποιητικού: Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων (Εur 1)  Εκδίδουσα αρχή: Τελωνείο εξαγωγής  Υπηρεσία που κατατίθεται: Τελωνείο εξαγωγής  Υπηρεσία που το θεωρεί: Τελωνείο εξαγωγής  Σκοπός έκδοσης: Έλεγχος προνομιακής μεταχείρισης χώρας εξαγωγής  Συμπληρώνεται από: Εκτελωνιστή  Ζητείται από: Τελωνείο εισαγωγής (στην χώρα προορισμου)  Απαραίτητο για εξαγωγές εις: Ε.Ζ.Ε.Σ. (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία,  Λιχτενστάιν), χώρες με σύμβαση  Επιδεικνύεται εις: Τελωνείο  Εκδίδεται μετά από: Αίτηση εξαγωγέα Πιστοποιητικό EUR 1 http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

27 Αυτό χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και αποτελεί τον κανόνα. Εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους ή εδάφους εξαγωγής και παρέχεται στον εξαγωγέα με την εξαγωγή ή εφόσον επιβεβαιωθεί η εξαγωγή. Χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις με εξαίρεση τη Συμφωνία με τη Νότια Κορέα Eur 1 συνέχεια …………. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

28 http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

29  Το πιστοποιητικό ATR.1 είναι ένα τελωνειακό έγγραφο που χρησιμοποιείται στο εμπόριο μεταξύ των μελών της ΕΕ και της Τουρκίας, προκειμένου οι εξαγωγείς να επωφεληθούν από τους φτηνότερους δασμολογικούς συντελεστές. Η νομική βάση για τη χρήση του πιστοποιητικού είναι η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα στην τελωνειακή ένωση (εξαιρούνται ο χάλυβας, ο άνθρακας και μερικά γεωργικά προϊόντα).  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό ATR.1 δεν είναι πιστοποιητικό προέλευσης, αλλά μάλλον πιστοποιητικό ιδιότητας (status). Με άλλα λόγια πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει τεθεί σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, είτε στην ΕΕ, είτε στην Τουρκία, που σημαίνει ότι το προϊόν είχε περάσει από τη διαδικασία εισαγωγής σε καθεμία χώρα. Έκδοση πιστοποιητικού ATR-1 – Τι είναι και πως εκδίδεται; http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

30 http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

31  Η συνθήκη CMR, διέπει τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για την διεθνή μεταφορά και αντικαθιστά με δικές της διατάξεις και νόμους κάθε σχετικό νόμο των κρατών μελών της συνθήκης.  Η φιλοσοφία της είναι να υπάρχει πλέον μια ενιαία νομοθεσία για να λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών.  Χάρη στη συνθήκη CMR λειτουργεί ενιαία νομοθεσία μεταξύ διαφορετικών χωρών, για την επίλυση διαφορών στις οδικές διεθνείς μεταφορές. Φορτωτική οδικής μεταφοράς CMR http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

32 http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

33  Πιστοποιητικό προέλευσης Certificate of Origin Ένα άλλο έγγραφο που απαιτείται συχνά είναι ο Πιστοποιητικό προέλευσης, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων.  Στην Ελλάδα τα Πιστοποιητικά Προέλευσης χορηγούνται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια. Μετά τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, το Επιμελητήριο θεωρεί το Πιστοποιητικό και χρεώνει κάποια έξοδα για τη μεσολάβησή του.  Ολες οι αραβικές χώρες ζητούν πιστοποιητικό προέλευσης θεωρημένο από τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που κάποια αραβική χώρα δεν έχει Πρεσβεία ή Προξενείο στην Ελλάδα, τότε ζητείται η θεώρηση από την Πρεσβεία οποιασδήποτε άλλης αραβικής χώρας. Certificate of Origin

34  Το καθεστώς διαμετακόμισης TIR («Transports Internationaux Routiers» — Διεθνείς Οδικές Μεταφορές) βασίζεται στην τελωνειακή σύμβαση περί διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων υπό την κάλυψη δελτίων TIR, που σήμερα αριθμεί 64 συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.  Τα εμπορεύματα μπορούν μεταφερόμενα υπό την κάλυψη δελτίου TIR να διέρχονται από το έδαφος οιουδήποτε αριθμού συμβαλλομένων μερών, ένα από τα οποία πρέπει απαραίτητα να μην είναι κράτος μέλος της ΕΚ.  Το καθεστώς TIR βασίζεται στο «δελτίο TIR» που χρησιμεύει και ως τελωνειακή δήλωση και ως εγγύηση. Τυπώνεται και διανέμεται από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU). Στην Ελλάδα ο ΟΦΑΕ Εγγύηση μεταφοράς TIR http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

35 http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

36  Τίτλος πιστοποιητικού: Κτηνιατρικό υγειονομικό (ψαρικά, πουλερικά, κρεατοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, μέλι )  Εκδίδουσα αρχή: Τμήμα ελέγχου τροφίμων (Τ.Ε.Τ.)  Υπηρεσία που κατατίθεται: Τ. Ε. Τ.  Υπηρεσία που το θεωρεί: Τ. Ε. Τ.  Σκοπός έκδοσης: Έλεγχος καταλληλότητας  Συμπληρώνεται από: Τ. Ε. Τ.  Ζητείται από: Υγειονομικές - τελωνειακές αρχές  Απαραίτητο για εξαγωγές - εις: Όλες τις χώρες  Επιδεικνύεται εις: Τρίτες Χώρες / τελωνείο Ε. Ε. / αντίστοιχη  Τ.Ε.Τ.  Εκδίδεται μετά από: Αίτηση πελάτη/ Εξαγωγέα Ειδικά Πιστοποιητικά Κτηνιατρικό υγειονομικό http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

37 Για την έκδοση του απαιτείται : Βεβαίωση καταλληλότητας εγκαταστάσεων του συσκευαστή κανονισμός 852/2004 περί υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Εκδίδετε από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) Health Certificate http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

38  Επίσης εάν ο συσκευαστής ευρίσκετε στην επαρχία πρέπει το εμπόρευμα να συνοδεύεται από Έντυπο καταγραφής προβλεπομένων ελέγχων για έκδοση πιστοποιητικού φυτουγείας από την αρμόδια ΔΑΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Εάν το προς εξαγωγή προϊόν είναι ελαιόλαδο και έχει προορισμό την Κίνα τότε εκδίδεται κατά παρέκκλιση του κανονισμού Phytosanitary http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

39  Τίτλος πιστοποιητικού: Εργαστηριακή ανάλυση  Εκδίδουσα αρχή: Εταιρία εξαγωγής  Σκοπός έκδοσης: Πιστοποίηση προδιαγραφών  Συμπληρώνεται από: Εταιρία εξαγωγής  Ζητείται από: Πελάτη  Απαραίτητο για εξαγωγές εις: Όλες τις Χώρες  Εκδίδεται μετά από: Αίτηση πελάτη Αναλύσεις http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

40 Λίγα ενδιαφέροντα για τις ελιές : Σε όλες τις περιπτώσεις και για όλες τις ποικιλίες ( Πράσινη, Χαλκιδικής, Μαύρη, θρούμπα) απαιτείται Βεβαίωση προελέγχου από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Ποικιλία με την ονομασία «Ελιές Καλαμάτας» : Εξάγονται μόνο στην περίπτωση προϊόντος Π.Ο.Π και από 4 μόνο συγκεκριμένους παραγωγούς - συσκευαστές Ελιές http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

41 Εύσημα / Credits http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

42 Tariff No ; HS code. Το εναρμονισμένο σύστημα είναι ένα πλήρες σύστημα ταξινόμησης των προϊόντων (δηλαδή, καλύπτει όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα). Έχει σχεδιαστεί ως ένας «πυρήνας» του συστήματος και οι χώρες μέλη θα μπορούν να κάνουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα δασμολογική και στατιστική τους ανάγκη. Σε διεθνές επίπεδο, το εναρμονισμένο σύστημα αποτελείται από περίπου 5.000 περιγραφές άρθρα που εμφανίζονται ως επικεφαλίδες και τις διακρίσεις. Αυτές οι περιγραφές είναι ταξινομημένες σε 97 κεφάλαια και αυτά χωρίζονται σε 21 ενότητες. Επιπλέον, υπάρχουν και ερμηνευτικοί κανόνες των τμημάτων, των κεφαλαίων και των διακρίσεων,σημειώσεις που περιλαμβάνονται για την κατάταξη των εμπορευμάτων. Τα Εμπορεύματα στις εμπορικές συναλλαγές γενικά,εμφανίζονται στο Εναρμονισμένο Σύστημα : σε κατηγορίες ή κλάσεις προϊόντων που αρχίζει με απλά και φυσικά προϊόντα και συνεχίζει σε περαιτέρω διαβαθμίσεις πολυπλοκότητας, με προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα. Δασμολόγιο http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

43  Το εναρμονισμένο σύστημα δεν περιλαμβάνει καμία καθοδήγηση ή υποχρέωση χωρών μελών όσον αφορά τους δασμούς. Κάθε χώρα ή ομάδα χωρών αποφασίζει ανεξάρτητα ποιοι δασμοί και φόροι θα εφαρμόζονται σε κάθε διαβαθμισμένο αντικείμενο. Το ποσοστό του δασμού για τις περισσότερες χώρες είναι γενικά το αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, η εναρμονισμένη Ονοματολογία είναι απλά ένα πρόγραμμα δασμολογίου που έχει τεθεί σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

44  Ποτέ δεν θα μπορέσει πραγματικά να υπάρξει μια παγκόσμια HTS (Ονοματολογία), γιατί κάθε χώρα ή ομάδα χωρών όπως η Ε.Ε έχει τις δικές της προτεραιότητες και συμφέροντά στον καθορισμό της επιβολής δασμών. Ωστόσο, με τη χρήση της εναρμονισμένης Κωδικοποίησης των εμπορευμάτων και το σύστημα ταξινόμησης που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, κάθε χώρα μπορεί να περιγράφει τουλάχιστον κάθε στοιχείο με τον ίδιο τρόπο Είναι μια παγκόσμια HTS (Ονοματολογία ); http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

45  Χωρίς ένα κοινό σύστημα για την ταξινόμηση των προϊόντων, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο διεθνές εμπόριο θα ήταν πολύ αργή και δαπανηρή. Πριν από την εισαγωγή του εναρμονισμένου συστήματος το 1988, κάθε στοιχείο που έπρεπε να καταταγεί διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης (επιβολή δασμού) των διαφόρων χωρών. Αυτό επιβράδυνε και έκανε πιο περίπλοκο το διεθνές εμπόριο, γεγονός που το κατέστησε πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις σε πολλές χώρες. Στην προσπάθεια για την επιτάχυνση των οικονομιών και την απλούστευση της διαδικασίας ταξινόμησης, το εναρμονισμένο συστήματος έχει υιοθετηθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

46 Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω όλους του φίλους και συνεργάτες, ( τελωνειακούς, γεωπόνους, φυτοπαθολόγους ) την Χρύσα Κουρτέση και ιδιαίτερα τον φίλο μου Δημήτρη Βιρβίλη γεωπόνο, για την βοήθεια του. Ευχαριστίες http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com

47  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google