Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΠΕΡΙΔΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΠΕΡΙΔΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΠΕΡΙΔΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Δραστηριότητες της Χ. Υ. Βόλου Βασίλειος Ανδρίτσος Χημικός Γενικού Χημείου του Κράτους Διευθυντής Χημικής Υπηρεσίας Βόλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Βόλος 21 Μαρτίου 2007 Βόλος 21 Μαρτίου 2007

2 Η Χημική Υπηρεσία Βόλου, αποτελεί παράρτημα της Γενικής Διεύθυνσης του Γ. Χ. Κ. και μέσα στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με τις Κεντρικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Πρώτων Υλών Βιομηχανικών Προϊόντων, ασκεί ελέγχους στα χημικά παρασκευάσματα.  Με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αρμόδια Εθνική Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων, συνεργάζεται στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων.  Ελέγχει την εφαρμογή των αποφ. Α. Χ. Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/94) και 265/02 (ΦΕΚ 1214/Β/2002).

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ I ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡ5ΘΡΩΝ 22-32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡ5ΘΡΩΝ 22-32 Απ. ΑΧΣ 378/94 Απ. ΑΧΣ 378/94  ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ ( Τελωνεία, Δ/νση Εμπορίου, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ) II  Εξετάσθηκε σημαντικός αριθμός προϊόντων, που δειγματίσθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές, σε διάφορα στάδια διακίνησης ( εισαγωγή ή εμπορία )  Επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη κανονικότητας – παράβαση ενδείξεων, σημάτων επικινδυνότητας –φράσεις προειδοποίησης κινδύνου

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι  Αποστολή δείγματος από το Τελωνείο στη Χημική Υπηρεσία (χημική ουσία ή παρασκεύασμα) πχ αιθανόλη, οξέα, χρώματα, βερνίκια κλπ. Επιτόπιος έλεγχος των εμπορευμάτων στον Τελωνειακό χώρο.  Προσδιορισμός κατά περίπτωση : αζωχρωστικών, φθαλικών, νικελίου, καδμίου κλπ. Η χημική ανάλυση ανάλογα με τις δυνατότητες γίνεται είτε από το εργαστήριο ή με αποστολή στην μονάδα υποστήριξης – ανάλυση κατά προτεραιότητα.  Εάν δεν απαιτείται χημική ανάλυση ο έλεγχος της ορθότητας της επισήμανσης της ταξινόμησης και της συσκευασίας γίνεται από τα στοιχεία των δεδομένων ασφαλείας.

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ  Όταν το προϊόν κρίνεται μη σύμφωνο με την νομοθεσία αποστέλλονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος 1. Το ΔΧΑ 2. Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα για την επανεξέταση ή μη του δείγματος 3. Σε περίπτωση μη ορθής ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα για την μη κυκλοφορία του προϊόντος.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙΙ  Η Δ/νση Περιβάλλοντος εκδίδει απόφαση προσωρινής ή οριστικής δέσμευσης του προϊόντος  Ακολουθεί έλεγχος συμμόρφωσης από την Χ.Υ. και μετά από αναφορά για την ορθότητα των παραλείψεων ( επισήμανση κλπ ), το προϊόν αποδεσμεύεται και κυκλοφορεί κανονικά.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι  Δείγματα από τις Δ/νσεις Εμπορίου κλπ, εξέταση στην Χ. Υ. στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να προσδιοριστούν, αποστολή στο εργαστήριο υποστήριξης για ειδικές αναλύσεις.  Έλεγχος επισήμανσης με βάση τα δελτία ασφαλείας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων.  Ακολουθείται παρόμοια διαδικασία αντίστοιχη με τα δείγματα εισαγωγών.

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΙ  Επιτόπιος έλεγχος της επιχείρησης, έλεγχος της συσκευασίας, επισήμανσης, ταξινόμησης.  Υποβολή αναφοράς στην Δ/νση της Χ. Υ.  Αποστολή εγγράφου για διόρθωση των ελλείψεων  Αποδοχή των εξηγήσεων ή δεσμευση των προϊόντων

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Οι επιθεωρήσεις διεξήχθησαν με την καλή συνεργασία των επιχειρήσεων.  Η διόρθωση των παραλείψεων έγινε δεκτή και έγινε προσπάθεια γρήγορης εφαρμογής των παρατηρήσεων.


Κατέβασμα ppt "ΕΣΠΕΡΙΔΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google