Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Πρόληψη  Πρωτοβάθμια μείωση συχνότητας εμφάνισης Ca προστάτη  Τριτοβάθμια αναστολή της προόδου ή της υποτροπής της νόσου

4  Υπερθεραπεία πολλών Ca P χαμηλού κινδύνου  “...that prevention of one prostate cancer death necessitated screening of 1068 men with PSA and definitive treatment of an additional 48 cases of prostate cancer” Schroder FH, et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med 2009; 360: 1320–1328

5 Testosterone DHT 5AR

6  2 κύριοι τύποι 5AR: 5AR1 & 5AR2  5AR1: κυρίως εξωπροστατική εντόπιση (δέρμα,ήπαρ)  5AR2: προστατική εντόπιση  5AR3: πρόσφατα ανακαλύφθηκε (άγνωστη λειτουργία) Thomas LN, et al. Eur Urol 2008;53:244–52

7  Ο καρκίνος του προστάτη είναι ορμονοεξαρτώμενος  Η συγγενής έλλειψη της 5ΑR αναστέλλει την εμφάνιση Ca P Newling et al, Eur J Surg Oncol 1997

8 Ανοσοιστοχημικές μελέτες δείχνουν ότι:  BPH vs Normal : ↑ ↑ 5AR2 & 5AR1  HGPIN & εντοπισμένο PCa vs.BPH : ↓5AR2 & ↑5AR1  Προχωρημένος PCa vs. Εντοπισμένος PCa: ↑ 5AR2 & ↑5AR1  ↑ ↑ 5AR2 & 5AR1 σε high grade P Ca σε σχέση με low grade  5AR 1 αυξάνεται περισσότερο από το 5AR2 σε high grade P Ca  5AR3 : ↑ ↑ σε προχωρημένο ευνουχοάντοχο PCa

9  Finasteride Αναστολέας 5AR2  Dutasteride Αναστολέας 5AR1 – 5AR2

10

11  Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT)  Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE)

12 o 18.882 υγιείς άνδρες o Ηλικία >55 έτη o Δ.Ε. κ.φ. o PSA < 3ng/ml o Διάρκεια 7 χρόνια o U.S. μόνο o Χωρίς εισαγωγική Bx o For cause Bx o Τελική Bx 6 πυρήνων Thompson et al. NEJM 349: 215, 2003

13  24,8% ελάττωση εμφάνισης καρκίνου  18,4% vs 24,4% (p <0.001)  Gleason score 7-10 (6,4% vs 5,1% p=0.005)

14

15  Η καταστολή της DHT από τους 5ARIs συνδέεται με την εμφάνιση επιθετικότερων καρκίνων (?)  Οι 5ARIs καταστέλλουν τα low grade PCAs (?)  Η μείωση του όγκου του προστάτη από τους 5ARIs συντελούν στην αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας της προστατικής βιοψίας, του PSA και της DRE (++++)

16  Μελέτες υποστηρίζουν ότι η μείωση των ενδοπροστατικών επιπέδων DHT επάγει την εμφάνιση όγκων υψηλού βαθμού διαφοροποίησης. MELLON JK, Eur J Cancer, 2005, TETU et al, Am J Surg Path, 2003 MELLON JK, Eur J Cancer, 2005, TETU et al, Am J Surg Path, 2003  Η μετάλλαξη του γονιδίου V89L του 5AR2 προκαλεί ελαττωμένη δράση του ισοένζυμου αυτού και κατά συνέπεια μειωμένα ποσά DHT.  Άνδρες που φέρουν τη μετάλλαξη αυτή και βρίσκονται επί μακρόν σε θεραπεία με 5ARis έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης επιθετικότερων μορφών προστατικού καρκίνου. CUSSENOT et al, Eur Urol, 2007 CUSSENOT et al, Eur Urol, 2007

17 Υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες μελέτες σχετικά με την επίδραση των ορμονικών χειρισμών στο ιστολογικό παρασκεύασμα. Υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες μελέτες σχετικά με την επίδραση των ορμονικών χειρισμών στο ιστολογικό παρασκεύασμα. WALSH PC, J Clin Oncol,2009, TETU et al, Am J Surg Path, 2003, WALSH PC, J Clin Oncol,2009, TETU et al, Am J Surg Path, 2003, Οι περισσότερες συμφωνούν ότι η χορήγηση 5ARis δημιουργεί πρόβλημα στoν καθορισμό του βαθμού κακοήθειας (low/high grade), καθώς αυξάνουν την απόπτωση και την σύμπτυξη των αδενίων Οι περισσότερες συμφωνούν ότι η χορήγηση 5ARis δημιουργεί πρόβλημα στoν καθορισμό του βαθμού κακοήθειας (low/high grade), καθώς αυξάνουν την απόπτωση και την σύμπτυξη των αδενίων Αλλες μελέτες αναφέρουν ότι ίσως δε θα έπρεπε να αναφέρεται το Gleason score σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγουμένως 5ARis. Αλλες μελέτες αναφέρουν ότι ίσως δε θα έπρεπε να αναφέρεται το Gleason score σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγουμένως 5ARis. Bostwick et al, Clin Prostate Cancer,2005 Bostwick et al, Clin Prostate Cancer,2005

18 Δεν παρατηρείται αύξηση των καρκίνων χαμηλής διαφοροποίησης με τον χρόνο στην ομάδα της φιναστερίδης

19  Effects of finasteride on prostate volume and selective inhibition of low-grade cancer, rather than effects on tumor morphology, may have contributed to the increase in high- grade cancers with finasteride in the PCPT LuciaMS,et al. J Natl Cancer Inst 2007

20 Finasteride Placebo Προστάτης (cm 3 ) 25.5 33.6 24% μείωση του μεγέθους του προστάτη με την φιναστερίδη

21 Επίδραση της μείωσης του όγκου του προστάτη στον προσδιορισμό του βαθμού κακοήθειας Placebo -  κίνδυνος απώλειας Finasteride -  βαθμός του σωστού βαθμού κακοήθειας κακοήθειας αλλά ακριβέστερο grading Βελόνα βιοψίας Περισσότερo βιοπτικό υλικό ανά gr προστάτη

22 Εάν υπάρχει HG όγκος στην RP η πιθανότητα της βιοψίας να τον διαπιστώσει είναι: Finasteride: 70.3% Placebo:50.0% Killian Mellon J, Eur J Cancer, 2005

23 8.200 άνδρες8.200 άνδρες Ηλικία 50 – 75 έτηΗλικία 50 – 75 έτη Αρνητική βιοψία προστάτηΑρνητική βιοψία προστάτη Υψηλού κινδύνου για εμφάνιση P CaΥψηλού κινδύνου για εμφάνιση P Ca PSA 2.5 – 10 ng/mlPSA 2.5 – 10 ng/ml Διάρκεια 4 χρόνιαΔιάρκεια 4 χρόνια For cause Bx (only 7%)For cause Bx (only 7%) 2yrs & 4yrs 10 x core Bx2yrs & 4yrs 10 x core Bx Andriole GL, et al. N Engl J Med 2003

24  22,8% ελάττωση εμφάνισης καρκίνου  19,9% vs 25,1% (p,0.001)  Gleason score 8-10 6,8% vs 6,6%

25

26 › n=302 (48-82 ετών) › PSA <11 ng/ml › Gleason score ≤6 PCa (≤3 cores positive, <50% of any core positive) › dutasteride ή placebo για 3 έτη › Επαναληπτική βιοψία (12-core) στους 18 και 36 μήνες Fleshner et al, J Clin Oncol 29: 2011 (suppl 7; abstr 2)

27  Πρόοδος:  Gleason score >6  positive biopsy cores on a 12-core biopsy >4  >50% of any biopsy core positive for cancer  Therapeutic forms of progression requiring treatment (by radical prostatectomy, radiation therapy, or hormonal ablation)

28  Μείωση κινδύνου προόδου της νόσου (relative risk reduction = 38.9%; P = 0.007)  36% (N = 50) στο dutasteride group δεν είχαν ανιχνεύσιμο καρκίνο στους 36-μήνες  Prostate cancer-related anxiety μειώθηκε στην dutasteride σε σύγκριση με το placebo (P = 0.036)

29  Ανεπιθύμητες ενέργειες παρόμοιες με αυτές που έχουν αναφερθεί εως τώρα για τη dutasteride.  Δεν υπήρχαν στοιχεία Gleason score upgrading στους άνδρες που έλαβαν dutasteride

30  288 ασθενείς σε active surveillance  Αναδρομική μελέτη  Finasteride, dutasteride ή χωρίς αγωγή  Average (median) follow-up 38.5 months  93/288 (32%) παθολογοανατομική πρόοδο της νόσου  96/288 (33 %) εγκατέλειψαν την active surveillance

31  Ασθενείς που λάμβαναν 5-ARI είχαν χαμηλότερα ποσοστά ΠΑΘΑΝ προόδου της νόσου (18.6 vs 36.7 %, p = 0.004).  Ασθενείς που λάμβαναν 5-ARI είχαν λιγότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την active surveillance (20.0 vs 37.6 %,; p = 0.006).  Η μη λήψη 5-ARI συνδέεται ισχυρά με ΠΑΘΑΝ πρόοδο της νόσου (hazard ratio = 2.91)

32  Η χορήγηση των 5 ARis επηρεάζει τη διάγνωση του προστατικού καρκίνου με τρείς πιθανούς μηχανισμούς:  Αλλοιώνει την ιστοπαθολογία του προστατικού ιστού.  Ελαττώνει το μέγεθος του προστάτη.  Ελαττώνει την τιμή του PSA.

33 Ο διπλασιασμός της τιμής του PSA ασθενών που λαμβάνουν 5Aris <12 μήνες οδηγεί σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα 35% vs 25% και αύξηση του αριθμού των βιοψιών LUCIA S, Eur Urol, 2006 LUCIA S, Eur Urol, 2006 OESTERLING JE et al, Urology, 1998 OESTERLING JE et al, Urology, 1998 GUESS HA et al, J Urol, 1996 GUESS HA et al, J Urol, 1996

34  PSA ≥ 0,3 ng/ml από το ναδίρ: καλύτερος προγνωστικός δείκτης από το διπλασιασμό του PSA σε άνδρες υπό 5- ARIs  Η αρχική μείωση του PSA με τη dutasteride δεν σχετίζοταν ούτε με τη διάγνωση ούτε με το grade του Ca P  Αντίθετα η αύξηση του PSA μετά σχετίζεται σημαντικά με τη διάγνωση high grade CaP σε σχέση με το placebo. Andriole GL et al. J Urol ; 2011 Marks LS, et al. J Urol 2006

35 Thompson IM,et al. J Urol. 177: 1749,2007

36 Πρωτοβάθμια πρόληψη Η φιναστερίδη μειώνει κατά 25% την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη Η ανάλυση των στοιχείων δεν δείχνει ότι η φιναστερίδη εισάγει πτωχότερη διαφοροποίηση

37  Η Oncologic Drugs Advisory Committee του FDA συμφώνησε ότι η μείωση των low grade όγκων ασθενών που λαμβάνουν 5ARis δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς φαίνεται ότι επάγονται οι high grade όγκοι.  Προτάθηκε στις δυο εταιρείες που κατασκευάζουν 5ARis να αφαιρέσουν από το φυλλάδιο των οδηγιών την ένδειξη της χημειοπροφύλαξης για τον καρκίνο του προστάτη. FDA’S ONCOLOGIC DRUGS COMMITTEE 12/12/2010

38 Πρωτοβάθμια πρόληψη  Ασυμπτωματικοί άντρες με PSA≤3.0 ng/mL που είναι σε τακτικό έλεγχο με PSA ή αναμένουν να ξεκινήσουν ετήσιο έλεγχο με l PSA για πρώιμη διάγνωση του Ca P  Ασθενείς που λαμβάνουν 5-ARIs για καλοήθεις καταστάσεις όπως LUTS μπορεί να ωφεληθούν  Συζήτηση με τους ασθενείς για τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους (although the majority of the Panel members judged the latter risk to be unlikely).  71 υγιείς άντρες φιαστερίδη για 7 χρόνια: πρόληψη 1 Ca P

39 No FDA approval

40 Οι αναστολείς τηε 5ΑR μπορούν να αποτελέσουν ένα επικουρικό εργαλείο σε ασθενείς με Ca P υπό ενεργητική παρακολούθηση

41  Η κύρια και αναμφισβήτητη ένδειξη χορήγησης 5- ARIs είναι η συμπτωματική ΚΥΠ με μεγάλο V προστάτη > 30-40 cc  Σε ασθενείς αυτής της κατηγορίας με κλινική ένδειξη (↑ PSA,+ DRE) προχωρούμε σε TRUS Bx προ της έναρξης των 5-ARIs  Σε ασθενείς που παίρνουν θεραπεία με 5-ARIs ενισχύεται η διαγνωστική ακρίβεια του PSA

42  Σε ασθενείς που παίρνουν 5-ARIs θα πρέπει να παρακολουθούνται οι μεταβολές του PSA  Η αύξηση του PSA από τη τιμή ναδίρ (6-12 μήνες μετά την έναρξη των 5-ARIs) είναι καλύτερος δείκτης από το διπλασιασμό της τιμής του PSA για την διάγνωση καρκίνου και κυρίως high grade PCa  Η πρακτική «διακόπτουμε τους 5-ARIs για να δούμε που θα πάει το PSA και να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε TRUS Bx» δεν έχει καμία βάση


Κατέβασμα ppt "Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google