Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

2 Μ ε τ α μ ο σ χ ε υ τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α 2 0 1 3 Παπανικολάου (93) Ευαγγελισμός (69) Αγία Σοφία (59) Αλεξάνδρα (40) Λαϊκό (37) Αττικό (30) Πάτρα (23) Άγιος Σάββας (22) ΠΑΓΝΗ-Αιματολογική (13) Μεταξά-Ογκολογική (12) Μεταξά-Αιματολογική (9) Μετροπόλιταν (8) Υγεία (7) Γ. Γεννηματάς (6) 251 ΓΝΑ (4) Σισμανόγλειο (3) 401 ΓΝΣ (2) ΠΑΓΝΗ-Παιδιατρική (1) n= 438

3 Σ ύ ν ο λ ο μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ω ν 2 0 1 3 n= 438 178260

4 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 α ν ά κ έ ν τ ρ ο Κέντρα Αριθμός ΜΑΚ Ευαγγελισμός55 Παπανικολάου45 Αγία Σοφία44 Πάτρα17 Αττικό15 Άγιος Σάββας 2 n= 178

5 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 n= 178 πρώτες δεύτερες

6 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς AML ALL MDS CML NHL HL CLL MM MPN NMD 53 34 19 11 13 7 5 2 8 15

7 Μεταμοσχεύσεις για μη κακοήθη νοσήματα 2 0 1 3 Απλαστική αναιμία 5 Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 5 Μεσογειακή αναιμία 2 Δρεπανοκυτταρική αναιμία 1 Σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας 1 Συγγενής διαταραχή μεταβολισμού 1 n= 15

8 Σ χ ή μ α τ α Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς 2 0 1 3 n= 178 RIC MA

9 Δ ό τ ε ς 2 0 1 3 ID-SIB HAPLO MUD CBU 69 (41.3%) 16 (9.6%) 10 (6%) 69 (41.3%) 16 (9.6%) 72 (43.1%) 10 (6%) 69 (41.3) 16 (9.6%) 72 (43.1%) 10 (6%) 69 16 72 10

10 Ι σ τ ο σ υ μ β α τ ο ί α δ ε λ φ ο ί δ ό τ ε ς 2 0 1 3 α ν ά κ έ ν τ ρ ο 21 17 15 8 7 1 Παπανικολάου ΠάτραΑγία ΣοφίαΆγιος Σάββας ΕυαγγελισμόςΑττικό

11 Α π λ ο τ α υ τ ό σ η μ ο ι Δ ό τ ε ς 2 0 1 3 α ν ά κ έ ν τ ρ ο 69 (41.3%) 16 (9.6%) 10 (6%) Αγία Σοφία ΠαπανικολάουΕυαγγελισμός 9 6 1

12 Μ η σ υ γ γ ε ν ε ί ς ε ν ή λ ι κ ε ς δ ό τ ε ς 2 0 1 3 α ν ά κ έ ν τ ρ ο Ευαγγελισμός Παπανικολάου Αγία Σοφία Πάτρα 29 (40.3%) 17 (23.6%) 17 (23.6%) 29 (40.3%) 17 (23.6%) 17 (23.6%) 9 (12.5%) 29 17 9

13 Μ η σ υ γ γ ε ν ι κ ό Ο Π Α α ν ά κ έ ν τ ρ ο 2 0 1 3 Ευαγγελισμός Αγία Σοφία Παπανικολάου 6 3 1

14 Π η γ ή Μ ο σ χ ε ύ μ α τ ο ς 2 0 1 3 PBSC MΥΕΛΟΣ ΟΠΑ 135 (76%) 33 (18.5%) 10 (5.5%)

15 Ε γ χ ύ σ ε ι ς Λ ε μ φ ο κ υ τ τ ά ρ ω ν Δ ό τ η 2 0 1 3 ΚέντροΑριθμός ασθενών Ευαγγελισμός7 Πάτρα6 Αττικό5 Παπανικολάου4 Αγία Σοφία3 Άγιος Σάββας2 n= 27

16 Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 α ν ά κ έ ν τ ρ ο Παπανικολάου (48) Αλεξάνδρα (40) Λαϊκό (37) Άγιος Σάββας (20) Αγία Σοφία (15) Αττικό (15) Ευαγγελισμός (14) ΠΑΓΝΗ-Αιματολογική (13) Μεταξά-Ογκολογική (12) Μεταξά-Αιματολογική (9) Μετροπόλιταν (8) Υγεία (7) Πάτρα (6) Γ. Γεννηματάς (6) 251 ΓΝΑ (4) Σισμανόγλειο (3) 401 ΓΝΣ (2) ΠΑΓΝΗ-Παιδιατρική (1) n= 260

17 Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 n= 260 246 14 πρώτες δεύτερες

18 MM 120 (46%) HL NHL PCDST 56 (21%) 50 (19%) 4 30 (11%) Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 1 3 Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς

19 Αυτόλογες Μεταμοσχεύσεις για συμπαγείς όγκους 2 0 1 3 Νευροβλάστωμα8 Σάρκωμα Ewing7 Όγκοι γεννητικών οργάνων5 Σάρκωμα μαλακών ιστών4 Οστεοσάρκωμα2 Άλλοι όγκοι4 n= 30

20 Π η γ ή Μ ο σ χ ε ύ μ α τ ο ς 249 (96%) 11 (4%) PBSC μυελός

21 Α υ τ ό λ ο γ ε ς Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 0 1 - 2 0 1 3 2001 20032005 2007 2009 2011 2013 117 260

22 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς 2 0 0 1 - 2 0 1 3 2001 2003 2005 2007 2009 20112013 83 178

23 Δ ό τ ε ς 2 0 0 1 - 2 0 1 3 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Ιστοσυμβατός αδελφός Συγγενείς μη συμβατοί MUD ΟΠΑ

24 Κύριες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης (2003-2008 και 2009-2013) AMLALLMDSCML LYMPHOMAS CLL MPN

25 ΜυελοαφανιστικάΜειωμένης έντασης 2005 - 20089225 (21%) 2009 - 201311838 (24%) Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς α ν ά έ τ ο ς

26 Αλλογενείς ΜΑΚ ανάλογα με την ηλικία του λήπτη ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 2001-2004 2005-2008 2009-2012 0-17 ετών 18-50 ετών άνω 50 ετών

27

28


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google