Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

2 Μ ε τ α μ ο σ χ ε υ τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Παπανικολάου (93) Ευαγγελισμός (69) Αγία Σοφία (59) Αλεξάνδρα (40) Λαϊκό (37) Αττικό (30) Πάτρα (23) Άγιος Σάββας (22) ΠΑΓΝΗ-Αιματολογική (13) Μεταξά-Ογκολογική (12) Μεταξά-Αιματολογική (9) Μετροπόλιταν (8) Υγεία (7) Γ. Γεννηματάς (6) 251 ΓΝΑ (4) Σισμανόγλειο (3) 401 ΓΝΣ (2) ΠΑΓΝΗ-Παιδιατρική (1) n= 438

3 Σ ύ ν ο λ ο μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ω ν n=

4 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς α ν ά κ έ ν τ ρ ο Κέντρα Αριθμός ΜΑΚ Ευαγγελισμός55 Παπανικολάου45 Αγία Σοφία44 Πάτρα17 Αττικό15 Άγιος Σάββας 2 n= 178

5 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς n= 178 πρώτες δεύτερες

6 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς AML ALL MDS CML NHL HL CLL MM MPN NMD

7 Μεταμοσχεύσεις για μη κακοήθη νοσήματα Απλαστική αναιμία 5 Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 5 Μεσογειακή αναιμία 2 Δρεπανοκυτταρική αναιμία 1 Σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας 1 Συγγενής διαταραχή μεταβολισμού 1 n= 15

8 Σ χ ή μ α τ α Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς n= 178 RIC MA

9 Δ ό τ ε ς ID-SIB HAPLO MUD CBU 69 (41.3%) 16 (9.6%) 10 (6%) 69 (41.3%) 16 (9.6%) 72 (43.1%) 10 (6%) 69 (41.3) 16 (9.6%) 72 (43.1%) 10 (6%)

10 Ι σ τ ο σ υ μ β α τ ο ί α δ ε λ φ ο ί δ ό τ ε ς α ν ά κ έ ν τ ρ ο Παπανικολάου ΠάτραΑγία ΣοφίαΆγιος Σάββας ΕυαγγελισμόςΑττικό

11 Α π λ ο τ α υ τ ό σ η μ ο ι Δ ό τ ε ς α ν ά κ έ ν τ ρ ο 69 (41.3%) 16 (9.6%) 10 (6%) Αγία Σοφία ΠαπανικολάουΕυαγγελισμός 9 6 1

12 Μ η σ υ γ γ ε ν ε ί ς ε ν ή λ ι κ ε ς δ ό τ ε ς α ν ά κ έ ν τ ρ ο Ευαγγελισμός Παπανικολάου Αγία Σοφία Πάτρα 29 (40.3%) 17 (23.6%) 17 (23.6%) 29 (40.3%) 17 (23.6%) 17 (23.6%) 9 (12.5%)

13 Μ η σ υ γ γ ε ν ι κ ό Ο Π Α α ν ά κ έ ν τ ρ ο Ευαγγελισμός Αγία Σοφία Παπανικολάου 6 3 1

14 Π η γ ή Μ ο σ χ ε ύ μ α τ ο ς PBSC MΥΕΛΟΣ ΟΠΑ 135 (76%) 33 (18.5%) 10 (5.5%)

15 Ε γ χ ύ σ ε ι ς Λ ε μ φ ο κ υ τ τ ά ρ ω ν Δ ό τ η ΚέντροΑριθμός ασθενών Ευαγγελισμός7 Πάτρα6 Αττικό5 Παπανικολάου4 Αγία Σοφία3 Άγιος Σάββας2 n= 27

16 Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς α ν ά κ έ ν τ ρ ο Παπανικολάου (48) Αλεξάνδρα (40) Λαϊκό (37) Άγιος Σάββας (20) Αγία Σοφία (15) Αττικό (15) Ευαγγελισμός (14) ΠΑΓΝΗ-Αιματολογική (13) Μεταξά-Ογκολογική (12) Μεταξά-Αιματολογική (9) Μετροπόλιταν (8) Υγεία (7) Πάτρα (6) Γ. Γεννηματάς (6) 251 ΓΝΑ (4) Σισμανόγλειο (3) 401 ΓΝΣ (2) ΠΑΓΝΗ-Παιδιατρική (1) n= 260

17 Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς n= πρώτες δεύτερες

18 MM 120 (46%) HL NHL PCDST 56 (21%) 50 (19%) 4 30 (11%) Α υ τ ό λ ο γ ε ς μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς

19 Αυτόλογες Μεταμοσχεύσεις για συμπαγείς όγκους Νευροβλάστωμα8 Σάρκωμα Ewing7 Όγκοι γεννητικών οργάνων5 Σάρκωμα μαλακών ιστών4 Οστεοσάρκωμα2 Άλλοι όγκοι4 n= 30

20 Π η γ ή Μ ο σ χ ε ύ μ α τ ο ς 249 (96%) 11 (4%) PBSC μυελός

21 Α υ τ ό λ ο γ ε ς Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς

22 Α λ λ ο γ ε ν ε ί ς Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς

23 Δ ό τ ε ς Ιστοσυμβατός αδελφός Συγγενείς μη συμβατοί MUD ΟΠΑ

24 Κύριες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης ( και ) AMLALLMDSCML LYMPHOMAS CLL MPN

25 ΜυελοαφανιστικάΜειωμένης έντασης (21%) (24%) Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ι ς α ν ά έ τ ο ς

26 Αλλογενείς ΜΑΚ ανάλογα με την ηλικία του λήπτη ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ετών ετών άνω 50 ετών

27

28


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2013 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google