Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.ctspap.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.ctspap.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2011 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2011 2

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 739 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καρδιοχειρουργικά περιστατικά: 415 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά: 248 Διάφορα άλλα περιστατικά: 76 3

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 415 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 305/415 (73.5%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 58/415 (14%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ 7/58 (12/%) πλαστικές διορθώσεις 23 AVR AVR + CABG 13 MVR MV plasty ΜVR + CABG 2 ΜV plasty + CABG MVR + AVR 1 MVR + πλαστική TV με δακτύλιο, σύγκλιση ASD 1 διόρθωση παραβαλβιδικής διαφυγής MV 1 εκτομή εκβλάστησης και δακτύλιος τριγλώχινας 4

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 415 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2 SVR 1 septal myectomy 7 σύγκλιση ASD 1 αφαίρεση μυξώματος ΑΡ κόλπου 2 αφαίρεση καλωδίου βηματοδότη υπό CPB 1 τοποθέτηση επικαρδιακού απινιδωτή 2 αφαίρεση θρόμβου ΔΕ κόλπου 1 συρραφή ρήξης ΔΕ κοιλίας 5

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 34/415 (8.2%) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 10 Bentall 3 Bentall + CABG 9 Αντικατάσταση ανιούσης αορτής με ευθύ μόσχευμα 3 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 2 AVR + Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 2 AVR + Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα 3 Αντικατάσταση ανιούσης και τόξου 1 Yacoub remodeling 1 Yacoub remodeling + παράκαμψη κατιούσας με ευθύ μόσχευμα

7 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη)
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 64.4  10.3 ετών 7

8 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες)
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 80 HRS ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 12.9 ώρες 8

9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες)
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες) 1.4 ημέρες 9

10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.9  2.2 ημέρες 10

11 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ κατά EuroSCORE Ι 6.7% ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 10/415 (2.4%)

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ 248 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 61 ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ 4 ΔΙΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ 15 ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΕΣ 80/248 (32.2%) ( λοβεκτομές και πνευμονεκτομές) 6 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ 3 SLEEVE εκτομή καρκινοειδούς στελεχιαίου βρόγχου 2 ΕΚΤΟΜΗ ΤΡΑΧΕΙΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΕΡΝΟΥ 22 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ - ΒΙΟΨΙΑ 2 ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΑ ΘΩΡΑΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ-ΣΥΡΡΑΦΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 1 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 4 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑ 7 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΕΚΤΟΜΗ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ 17 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ – ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 5 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ + 2 ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗ – ΕΚΤΟΜΗ ΜΑΖΑΣ 3 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΚΓΟΥ ΘΩΡ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ 82/248 (33%) ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ 5 VATS ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ 4 VATS ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 3 VATS ΒΙΟΨΙΑ 11 VATS ΕΚΤΟΜΗ AEP ΚΥΣΤΕΩΝ 1 VATS ΑΠΟΙΝΩΣΗ ΘΩΡ ΠΟΡΟΥ 1 VATS ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΗΓΜΑΤΩΝ 28 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΨΙΑ 29 ONE PORT ΒΙΟΨΙΑ 13

14 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη)
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 55.5  16.3 ετών 14

15 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες)
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες) 136 / ΜΗΧ ΑΝΑΠΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΤΧ 12.9 ώρες 112/ (45,2%) ΑΝΑΝΗΨΗ ΧΟ 82/136 Β’ΜΕΘ (60,3%) 54/136 A’MEΘ / MAA (39,7%) 15

16 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες)
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες) 136/248 1.3 ημέρες 16

17 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.1  4 ημέρες 17

18 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών
6/248 (2.4%)

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ 76 διάφορες επεμβάσεις 8 αγγειοχειρουργικά 24 επανανοίξεις κρχ περιστατικών 2 συρραφή ρήξης ΔΕ κοιλίας 9 συγκλίσεις στέρνου 10 περικαρδιακά παράθυρα περικαρδιοκεντήσεις 2 συγκλίσεις τραυμάτων μηριαίας 1 σύγκλιση θωρακοτομής 1 παροχέτευση αιματώματος τραύματος υποκλειδίου 1 ολική θυρεοειδεκτομή σχάσεις τραχηλικής χώρας 1 επανατοποθέτηση μπαταρίας βηματοδότη 1 βιοψία υπερκλείδιου λεμφαδένα 1 αφαίρεση μορφώματος μαλακών μορίων 1 συρραφή διάτρησης στομάχου 19

20 Διάφορα άλλα περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών
3/76 (3.9%)

21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 19/ 739 (2.6%)

22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ: 415 CABG: 305 Συμμετοχή: 409/415 → 99% Ειδικευόμενος ως Χειρουργός: 24/305 → 7.9% LIMA-RIMA harvesting: 189 Aortic cannulation: 136 Subclavian/Innominate artery cannulation: 5 RA harvesting: 11 SVG harvesting: 269

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ: 248 Συμμετοχή: 206/248 → 83.1% Ειδικευόμενος ως Χειρουργός: 57/248 → 23% Α’ Βοηθός: 145/248 → 58.5%

24 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 δημοσιευμένες εργασίες στο PubMed στο έτος 2011

25 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ The role of ascorbic acid in the prevention of atrial fibrillation after elective on-pump myocardial revascularization surgery: a single-center experience - a pilot study. Papoulidis P, Ananiadou O, Chalvatzoulis E, Ampatzidou F, Koutsogiannidis C, Karaiskos T, Madesis A, Drossos G. Interact Cardiovasc Thorac Surg Feb;12(2):121-4 Epub 2010 Nov 23. Atrial fibrillation (AF) is a common arrhythmia that occurs postoperatively in cardiac surgery. There is evidence for the role of oxidative stress in the etiology of AF. In our study, we examined whether antioxidant ascorbic acid (vitamin C), could help in the reduction of the incidence of postoperative AF. Patients who were scheduled to undergo elective isolated on-pump coronary artery bypass grafting (CABG) were included in our study. One hundred and seventy patients were randomly divided in two groups: Group A (n=85) received vitamin C preoperatively and postoperatively whereas Group B (n=85) did not receive any (control group). The incidence of AF was 44.7% in the vitamin C group and 61.2% in the control group (P=0.041). The hospitalization time, the intensive care unit stay and the time interval for the conversion of AF into sinus rhythm was significantly shorter in the vitamin C group. Patients that developed AF also had longer hospital length of stay (9.5±2.8 days vs. 6.7±1.9, P=0.034). Supplementation of vitamin C reduces the incidence of postCABG AF, and decreases the time needed for rhythm restoration and length of hospital stay.

26 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Acute Type-A Dissection in a Patient with Severe Hemophilia A. Diplaris KT, Karfis EA, Ampatzidou F, Ananiadou OG, Vakalopoulou S, Madesis A, Asteri T, Drossos G. J Cardiothorac Vasc Anesth Sep 19 [Epub ahead of print] Acute type A aortic dissection is a life-threatening emergency condition associated with high mortality rates. Hemophilia type A is a relatively rare coagulation disorder requiring specific management. We report the case of a man with known severe hemophilia A, who was urgently treated for acute type A dissection. Challenging patient management issues are presented and therapeutic strategies are suggested for this rare combined clinical entity. IF 1.596

27 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Unligated left internal mammary artery side branch resulting in coronary artery steal syndrome. Chalvatzoulis E, Ananiadou E, Madesis A, Christoforidis T, Katsaridis V, Drossos G. J Card Surg 2011 Sep;26(5):487-90 Whether internal mammary artery side branches have the potential for hemodynamically significant flow steal in cases of postcoronary surgery ischemia remains a controversial issue. We present a case in which coil embolization of two unligated side branches resulted in symptomatic improvement and resolution of ischemia as evidenced by myoview imaging. IF 0.557

28 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as emerging biomarker of acute renal failure in renal transplant patient after coronary artery bypass surgery. Ampatzidou F, Koutsogiannidis C, Ananiadou O, Liosi M, Asteri T, Drossos G. J Cardiovasc Surg [accepted] Acute renal injury (AKI) is a serious complication, which increases the risk of death after cardiac surgery. Although serum Cre is typically used for diagnosis of AKI, there are disadvantages in its use as renal marker. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a protein of the lipocalin family and is expressed by neutrophils and other epithelial cells including segments of proximal collecting tubule (PCT). We present an interesting case of renal transplant patient under long term immunosuppressive therapy. He had already renal impairment of the transplant kidney (GFR 29,3 ml/min/1,73m2). He suffered from coronary artery disease without history of myocardial infraction and underwent elective coronary artery bypass grafting (CABG). Renal function was monitored also with NAGL, in order to avoid potential renal graft failure postoperatively. IF 1.352

29 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Noninvasive positive pressure ventilation for post-pneumonectomy early acute respiratory distress syndrome. Koutsogiannidis C, Ampatzidou F, Ananiadou O, Karaiskos T, Drossos G. Respiratory Care [accepted] Acute respiratory distress syndrome (ARDS) remains a lethal complication after major lung resections. The reported mortality ranges from 50% to 100%, with increased incidence and mortality rates in pneumonectomy patients. The pathogenesis of early ARDS is still not fully understood and the majority of patients will require mechanical ventilation. A review of the literature reveals that the role of noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) in ARDS after lung resection is unclear, in contrast to its well established benefits in other types of respiratory failure. NPPV is a technique of augmenting alveolar ventilation delivered by facemask, without introducing endotracheal tube. NPPV may reduce the need for endotracheal mechanical ventilation and improve clinical outcome in patients with acute respiratory failure after lung resection, avoiding complications related to intubation. We present a case of early ARDS following left-sided pneumonectomy, where Bi-level Positive Airway Pressure ventilation prompted a successful outcome. IF 1.52

30 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ολοκλήρωση πειραματικού μοντέλου σε χοίρους στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

31 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματικό εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» 18 πειράματα σε χοίρους

32 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματική μελέτη Χορήγηση ερυθρομυκίνης για pharmacological preconditioning σε κατάσταση εγκεφαλικής ισχαιμίας (υποθερμική κυκλοφορική παύση στους 18οC για 75min)

33 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματική μελέτη Χορήγηση ερυθρομυκίνης για pharmacological preconditioning σε κατάσταση εγκεφαλικής ισχαιμίας (υποθερμική κυκλοφορική παύση στους 18οC για 75min) Επίδραση στην ιστοπαθολογία του εγκεφάλου μελετώντας αποπτωτικούς δείκτες TUNEL Bcl-2/bax C-Fos, c-Jun Caspase 3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

34 ΣΤΟΧΟΙ 2012 Διατήρηση των ίδιων χειρουργικών αποτελεσμάτων
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΟΧΟΙ 2012 Διατήρηση των ίδιων χειρουργικών αποτελεσμάτων Αύξηση των καρδιο- και θωρακο-χειρουργικών περιστατικών κατά 10% Έναρξη μεταμοσχεύσεων (έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΟΜ τον Δεκέμβριο του 2011 Εκπόνηση πειραματικού μοντέλου για προστασία των νεφρών Διατήρηση ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης ειδικευομένων

35 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1. Άμεση λειτουργία της 6κλινης μονάδας στην κλινική 2. Δημιουργία της ομάδας μεταμόσχευσης


Κατέβασμα ppt "Www.ctspap.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google