Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009

2 ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ • Πρόσκληση (Ε.Ι.1_1) • Λίστα ελέγχου πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης (Λ.I.2_1) • Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων (Ε.I.2_1) • Επιστολή απόρριψης πρότασης (Ε.I.2_2) • Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΔΑ ΕΤΠΑ - Τ.Σ. / ΕΚΤ (Ε.I.2_7, Ε.I.2_8) • Φύλλο αξιολόγησης πράξης (Λ.I.2_2) • Πίνακας κατάταξης (Ε.I.2_3) • Αίτηση γνωμοδότησης • Γνώμη συντονισμού (Ε.I.2_4) • Απόφαση ένταξης (Ε.I.2_5) • Σύμφωνο αποδοχής όρων (Ε.I.2_6)

3 ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (συνέχεια)  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ • Λίστα ελέγχου σταδίου δημοπράτησης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (Λ.ΙΙ.1_1, _2) • Προέγκριση δημοπράτησης (Ε.II.1_1) • Λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης έργων, τ.μελετών, προμηθειών (Λ.II.2_1) • Προέγκριση σχεδίου σύμβασης (Ε.II.2_1) • Λίστα εξέτασης τροποποίησης / συμπληρωματικής σύμβασης – Προμήθειες, υπηρεσίες, έργα (Λ.ΙΙ.3_1) • Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (Ε.II.3_1) • Έκθεση Διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών (Ε.III.1_2)

4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Τίτλος Φορέα  Επιβλέπων Φορέας  Γενική Γραμματεία  Τίτλος και ονοματεπώνυμο εκπροσώπου Φορέα  Τίτλος και ονοματεπώνυμο εκπροσώπου επιβλέποντα Φορέα  Πλήρη στοιχεία διευθύνσεων  Ηλεκτρονική διεύθυνση  ΚΥΑ σύστασης / αναδιάρθρωσης  Λογότυπο

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  Παραγόμενα έγγραφα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: βασίζονται στα πρότυπα έντυπα ΣΔΕ  Χωρίς πρωτόκολλο και ημερομηνία: παραγωγή ΣΧΕΔΙΟΥ εγγράφου  Με πρωτόκολλο και ημερομηνία: παραγωγή εγγράφου  Ύπαρξη πεδίων κειμένου για προσθήκη επιπλέον πληροφοριών  Απόδοση κωδικού εγγράφου του τύπου: κωδικός εντύπου από ΣΔΕ_μοναδικά στοιχεία που προσδιορίζουν το έγγραφο_ημερομηνία  Δυνατότητα παραγωγής εγγράφων σε μορφή pdf και rtf (επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου) / η επιλογή rtf απενεργοποιείται μετά τον έλεγχο της φόρμας

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google