Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟθόνεςΕνιαίουΚεντρικού Λογαριασμού Οθόνες Ενιαίου Κεντρικού Λογαριασμού Αθήνα, 18/01/2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟθόνεςΕνιαίουΚεντρικού Λογαριασμού Οθόνες Ενιαίου Κεντρικού Λογαριασμού Αθήνα, 18/01/2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟθόνεςΕνιαίουΚεντρικού Λογαριασμού Οθόνες Ενιαίου Κεντρικού Λογαριασμού Αθήνα, 18/01/2011

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στόχοι της υλοποίησης του Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ •Οι νέες διαδικασίες απαιτούν έγκαιρη και έγκυρη συμπλήρωση όλων των δεδομένων που χρειάζονται για την επικοινωνία τόσο με την ΔΔΕ όσο και, τελικά, με την ΤτΕ. •Η λογική των ζητούμενων δεδομένων ταιριάζει στην Παρακολούθηση των Πράξεων. •Οι χρήστες έχουν ως σημείο αναφοράς το MIS ή την Πρόσκληση (για κρατικές ενισχύσεις). •Η προσυμπλήρωση δεδομένων επιτρέπει την μαζική εισαγωγή αυτών. •Η διασταύρωση και η σταθερή διασύνδεση των δεδομένων μεταξύ τους αποτρέπει σφάλματα πληκτρολόγησης. •Τα χρονοδιαγράμματα συμπλήρωσης απαιτούν προσεκτικό προγραμματισμό από όλους τους εμπλεκόμενους. •Η πιλοτική λειτουργία προσέφερε συμπεράσματα προς αξιοποίηση •Απλές στην συμπλήρωση οθόνες •Κάθε πληροφορία εισάγεται μία και μόνο φορά στο σύστημα •Οι νέες οθόνες υλοποιούνται στο μενού Παρακολούθηση, και η πρόσβαση σε αυτές δίνεται σε χρήστες που ήδη διαθέτουν τα σχετικά δικαιώματα •Οι φόρμες διατηρούν ως σημείο αναφοράς το MIS ή την Πρόσκληση (για κρατικές ενισχύσεις), έχοντας μέριμνα για την αντιστοίχιση αυτών σε εναρίθμους ΠΔΕ •Τα δεδομένα προσυμπληρώνονται και ο χρήστης επιλέγει αν χρειάζεται τροποποίηση αυτών •Η δήλωση και σύνδεση στοιχείων πράξεων, Υπολόγων και τραπεζικών λογαριασμών γίνεται μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται ανά σύμβαση. •Υπάρχουν λειτουργικότητες μαζικής εισαγωγής πράξεων και προσκλήσεων •Ενσωματώθηκαν στις απαιτήσεις του συστήματος τα συμπεράσματα της πιλοτικής ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δικαιούχος Φορέας ΕΥΣ ΔΔΕ ΤτΕ ΓΛΚ Αιτείται συνεχιζόμενη πίστωση Στην τελική υλοποίηση, οι ρόλοι κάθε εμπλεκόμενου είναι διακριτοί Δηλώνει στοιχεία Υπολόγων Αιτείται κατανομή χρηματοδότησης Συγκεντρώνει και υποβάλει τα αιτήματα πιστώσεων Επικυρώνει και ελέγχει στοιχεία Υπολόγων Συγκεντρώνει και υποβάλει τα αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης Επικυρώνει τις αιτούμενες πιστώσεις βάσει στόχων Μνημονίου και προτεραιοτήτων ΕΣΠΑ Συγκεντρώνει τακτικές αναφορές με στοιχεία Υπολόγων και λογαριασμών Επεξεργάζεται και οριστικοποιεί στοιχεία κατανομών, βάσει και αναλώσεων προηγουμένων μηνών Συγκεντρώνει στοιχεία, εκδίδει ΣΑ, διαβιβάζει σε ΓΛΚ και ΤτΕ Αποστέλλει στοιχεία Υπολόγων στην ΤτΕ Παράγει εντολές κατανομής, διαβιβάζει σε ΤτΕ Τηρεί τα «πλαφόν» των έργων Ανοίγει λογαριασμό ανά συμβασιοποιημένο έργο Εκτελεί τις εντολές κατανομής Παρέχει την απαιτούμενη ρευστότητα και ενημερώνεται για τις λογιστικές κινήσεις

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οθόνη 1: Ορισμός Υπολόγου και Λογαριασμού •Βρίσκεται στο μενού Παρακολούθηση •Μέσω της οθόνης, δηλώνονται στοιχεία Υπολόγου και Λογαριασμού ΤτΕ, με σκοπό την σταθερή σχέση αιτήματος χρηματοδότησης και έργου •Επιτρέπεται η νέα έκδοση, τηρείται έτσι ιστορικότητα δεδομένων

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6

7

8

9

10

11

12 Οθόνη 2: Αιτήματα πιστώσεων •Αφορά συνεχιζόμενες πράξεις και όχι πρώτη ένταξη (η οποία καλύπτεται από τους σχετικούς αυτοματισμούς διασύνδεσης στο Μενού Ένταξη / Παρακολούθηση) •Η οθόνη επαναλαμβάνεται για τους χρήστες ΕΥΣ και ΔΔΕ. •Τα δεδομένα που έχει εισάγει ή επεξεργαστεί κάθε φορέας διατηρούνται για λόγους διαφάνειας και έγκυρότητας.

13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

14

15

16

17

18

19 Οθόνη 3: Αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης •Αφορά όλες τις πράξεις οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν σε πληρωμές •Τα αιτήματα γίνονται σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά αφορούν το σύνολο των μηνών του έτους (12) •Η οθόνη επαναλαμβάνεται για τους χρήστες ΕΥΣ και ΔΔΕ. •Τα δεδομένα που έχει εισάγει ή επεξεργαστεί κάθε φορέας διατηρούνται για λόγους διαφάνειας και έγκυρότητας.

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

21

22

23

24

25

26

27

28 Επερχόμενες βελτιώσεις • Έχουν υλοποιηθεί έλεγχοι που συγκρίνουν: • την αιτούμενη πίστωση με το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πράξεις • Την αιτούμενη χρηματοδότηση με το ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης • Κατά την πλήρη λειτουργία θα προστεθούν και άλλοι έλεγχοι που θα υποστηρίζουν την απρόσκοπτη συμπλήρωση των οθονών από τους χρήστες. Έλεγχοι επικύρωσης συστήματος Αναφορές – εκτυπώσεις Ηλεκτρονική υποβολή • Ήδη υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αρχείου xls με στοιχεία: • Προϋπολογισμού πράξης (σε ΕΣΠΑ και ΠΔΕ) • Μεγεθών Δημόσιας Δαπάνης • Πληρωμών ΠΔΕ και δηλωμένων δαπανών στο ΕΣΠΑ • Επιπλέον, το υποσύστημα ΠΔΕ εξάγει έτοιμο το έγγραφο κατανομής χρηματοδότησης προς υπογραφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και της ΤτΕ • Κατά την πλήρη λειτουργία θα προστεθούν αναφορές ιστορικότητας, εκτυπώσεις που θα απαιτηθούν από τους χρήστες και λοιπά συγκριτικά στοιχεία. • Βασικός παράγοντας επιτυχίας στην πλήρη λειτουργία θα είναι η άντληση δεδομένων από τους Δικαιούχους. • Οι διαδικασίες θα προσαρμοστούν ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων. • Η μεταφορά δεδομένων στο ΟΠΣ θα γίνεται αφού διασφαλιστεί η ορθότητά τους. • Τα αιτήματα πιστώσεων ή χρηματοδοτήσεων θα συμπληρώνονται κομμάτι – κομμάτι, καθώς θα συλλέγεται η σχετική πληροφορία από τους Δικαιούχους, επιτρέποντας στους φορείς διαχείρισης έναν επιτελικό ρόλο • Η δυνατότητα πολλαπλής υποβολής αιτημάτων διασφαλίζει έργα από την περίπτωση καθυστέρησης υποβολής δεδομένων από κάποιον Δικαιούχο. Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες όπως θα υλοποιούνται σε δύο διακριτά στάδια σε ηλεκτρονική υποβολή και ΟΠΣ.

29 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δικαιούχος Φορέας ΕΥΣ ΔΔΕ ΤτΕ ΡΟΛΟΙ E-SUBΟΠΣ Καταχώρηση δήλωσης υπολόγου στην ΗΥ, ανά σύμβαση Επικυρώνει και μεταφέρει τα στοιχεία Υπολόγου Ελέγχει τα στοιχεία Υπολόγου Συγκεντρώνει, μέσω ΟΠΣ, τακτική αναφορά με στοιχεία Υπολόγων για τα συμβασιο- ποιημένα έργα Αποστέλλει (ασύγχρονα) τα στοιχεία Υπολόγων στην ΤτΕ Ανοίγει λογαριασμό ανά συμβασιοποιημένο έργο Αποστέλλει τα στοιχεία των λογαριασμών, τα οποία θα εμφανίζονται στο ΟΠΣ «δεμένα» με ζεύγος εναρίθμου και Υπόλογου Διαδικασία δήλωσης Υπολόγων & Λογαριασμών ΜΤΦ

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δικαιούχος Φορέας ΕΥΣ ΔΔΕ ΤτΕ ΓΛΚ ΡΟΛΟΙE-SUBΟΠΣ Καταχώρηση ΤΔΠ στην ΗΥ. Συμπληρώνεται η δήλωση πίστωσης και για πράξεις που έχουν ήδη ενταχθεί. Επικυρώνει και μεταφέρει το ΤΔΠ ή/και τα στοιχεία πιστώσεων ΜΤΦ Διαδικασία συγκέντρωσης πιστώσεων («πλαφόν») – ετήσια Ελέγχει το ΤΔΠ Επικυρώνει τις αιτούμενες πιστώσεις βάσει στόχων Μνημονίου και στρατηγικών προτεραιοτήτων ΕΣΠΑ Συγκεντρώνει, μέσω ΟΠΣ, τα στοιχεία για τις πιστώσεις των έργων και προχωρά σε έκδοση ΣΑ. Διαβιβάζει σε ΓΛΚ & ΤτΕ Τηρεί τα πλαφόν των έργων Παρέχει την απαιτούμενη ρευστότητα

31 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δικαιούχος Φορέας ΕΥΣ ΔΔΕ ΤτΕ ΡΟΛΟΙ E-SUBΟΠΣ ΜΤΦ Διαδικασία παροχής εντολών κατανομών - μηνιαία Καταχωρεί προβλέψεις στην ΗΥ. Για την υποβολή, *δεν* απαιτείται συμβασιοποίηση Επικυρώνει, συγκεντρώνει και μεταφέρει τα στοιχεία προβλέψεων, σε δύο αρχεία: ένα για υφιστάμενους λογαριασμούς και ένα για νέους Ελέγχει τις προβλέψεις κατανομών Επεξεργάζεται, μέσω ΟΠΣ, τα στοιχεία κατανομών, επικαιροποιεί βάσει αναλώσεων προηγουμένων μηνών και τα οριστικοποιεί Παράγει τις εντολές κατανομής και διαβίβαζει στην ΤτΕ Ανάγκη ανοίγματος λο- γαριασμού Εκτελεί τις εντολές κατανομής Παραλαμβάνει τα στοιχεία άμεσων πληρωμών, όποτε πραγματοποιηθούν Ανοίγει νέο λογαριασμό έργου ΝΑΙ ΟΧΙ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟθόνεςΕνιαίουΚεντρικού Λογαριασμού Οθόνες Ενιαίου Κεντρικού Λογαριασμού Αθήνα, 18/01/2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google