Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ 28/09/2009 Σοφία Αναγνωστοπούλου ΜΟΔ ΑΕ Γρηγόρης Αλεξόπουλος ΕΥ ΟΠΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ 28/09/2009 Σοφία Αναγνωστοπούλου ΜΟΔ ΑΕ Γρηγόρης Αλεξόπουλος ΕΥ ΟΠΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ 28/09/2009 Σοφία Αναγνωστοπούλου ΜΟΔ ΑΕ Γρηγόρης Αλεξόπουλος ΕΥ ΟΠΣ

2 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt2 Περιεχόμενα  Ηλεκτρονική Διεύθυνση  Κατάλογος Δελτίων  Κατάσταση Δελτίου  Εξαγωγή Δελτίου  Περιφερειακές Λειτουργίες  Αποτελέσματα  Παράδειγμα: Δημιουργία Μηνιαίου  Παράδειγμα: Μεταφορά Μηνιαίου  Βήματα προς τα Εμπρός νέος τρόπος χειρισμού! αλλαγές! νέος τρόπος χειρισμού!

3 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt3 Ηλεκτρονική Διεύθυνση  H ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής παραμένει η ίδια. http://esub.mnec.gr   Άρα δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν άμεσα οι σύνδεσμοι (links) στα sites. http://esub.mnec.gr/trimdocs/Login.jsp?PropKey=- &ProposalDesc=desc&AdminKey=11&DocType=1

4 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt4 Κατάλογος Δελτίων: Εμφανιζόμενες Πληροφορίες  Αριθμός δελτίου  Έκδοση  Πρόσκληση  Τίτλος  Προτεινόμενο ή Εγκεκριμένο  Κατάσταση  ΟΠΣ  …

5 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt5 Κατάλογος Δελτίων: Περιορισμός Αποτελεσμάτων Κριτήρια αναζήτησης  Πολλαπλά, συνδυασμένα κριτήρια  Επιβάλλεται η χρήση τους Σελιδοποίηση αποτελεσμάτων  Γίνεται αυτόματα  Επιταχύνει την εμφάνιση

6 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt6 Κατάλογος Δελτίων: Κριτήρια Αναζήτησης Πολλαπλά Κριτήρια  Αριθμός  Έκδοση  Κατάσταση  Είδος  Προτεινόμενο ή Εγκεκριμένο  Πρόσκληση  Ημερομηνίες Επιλέγονται τα δελτία για τα οποία ισχύουν όλα τα παραπάνω.

7 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt7 Κατάσταση Δελτίου: Μεταφέρθηκε Κατάσταση Δελτίου 1. Υπό Υποβολή 2. Υποβλήθηκε 3. Εγκρίθηκε Μεταφέρθηκε 4. Απορρίφθηκε

8 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt8 Κατάσταση Δελτίου: Επιστροφή Πότε χρησιμοποιείται  σε δελτία καταστάσεως «Υποβλήθηκε» - μόνο Από ποιον χρησιμοποιείται  Από τον χειριστή του φορέα διαχείρισης Αποτέλεσμα  Το δελτίο γυρίζει σε κατάσταση «Υπό Υποβολή», σε αυτόν που το έφτιαξε

9 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt9 Κατάλογος Δελτίων: Ενέργειες σε Δελτίο Δεξί κλικ (στο επιλεγμένο δελτίο)  Διόρθωση  Επισκόπηση  Διαγραφή (δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα)  Νέα έκδοση  Αντιγραφή  Απόρριψη  Μεταφορά  Εξαγωγή  … Ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη και την κατάσταση του δελτίου

10 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt10 Εξαγωγή Δελτίου Δεξί κλικ -> Εξαγωγή  Σε XML  Σε Word  Σε PDF  Σε υπογεγραμμένο PDF Σταδιακά διαθέσιμες όλες οι επιλογές – Ξεκινάμε με Word.

11 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt11 Εξαγωγή Δελτίου: Ψηφιακή Υπογραφή Τι είναι το υπογεγραμμένο PDF ;! .. Ένα.pdf .. Ανοίγει με Acrobat (δεν υπάρχει πρόβλημα στις εκδόσεις)  Εμφανίζει σηματάκι υπογραφής από ΟΠΣ!  Δεν τροποποιείται (ούτε από hacker) Χρήση  Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση  Αρχειοθέτηση  …

12 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt12 Περιφερειακές Λειτουργίες  Υλοποιούνται σταδιακά

13 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt13 Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ Λειτουργία  Αυξημένη ταχύτητα λειτουργίας  Περισσότερες δυνατότητες  Λειτουργικό περιβάλλον Ευχαριστούμε  Σε όσους ταλαιπωρήθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ  Σε όσους έστειλαν ιδέες για διορθώσεις και νέες δυνατότητες  Εσάς!

14 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt14 Παράδειγμα: συμπλήρωση & μεταφορά μηνιαίου δελτίου στην πράξη Διαθέσιμα δελτία στην αρχική φάση της νέας Ηλεκτρονικής Υποβολής:  Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΤΠΑ – Ταμείου Συνοχής  Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΚΤ  Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Σύντομα, η Ηλεκτρονική Υποβολή θα εμπλουτιστεί σε δυνατότητες και σε διαθέσιμα έγγραφα.

15 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt15 Η αρχική οθόνη του login επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη Η οθόνη αυτή θα χρησιμοποιείται μέχρι να μπει σε παραγωγή το νέο SSO.

16 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt16 Ο χρήστης βλέπει τα δελτία πάνω στα οποία έχει δικαιώματα διαχείρισης

17 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt17 Η οθόνη παρέχει μια σειρά από δυνατότητες διαχείρισης Τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης βοηθούν την πλοήγηση Ο πίνακας που παρουσιάζονται τα δελτία παρέχει ήδη πληροφορίες π.χ. για την κατάστασή τους Για ταχύτερη ανανέωση της σελίδας, τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται Οι ενέργειες που δεν αφορούν ήδη υπάρχον δελτίο, βρίσκονται συγκεντρωμένες

18 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt18 Με δεξί κλικ επιλέγεται η εγγραφή και παρέχονται οι ενέργειες ανά δελτίο Οι ενέργειες που δεν είναι επιτρεπτές, εμφανίζονται disabled. Για παράδειγμα, δεν διορθώνεται δελτίο σε κατάσταση «υποβλήθηκε».

19 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt19 Η εμφάνιση των δελτίων έχει διατηρηθεί όσο πιο κοντά στην εμφάνιση του εντύπου γίνεται

20 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt20 Το δελτίο προσυμπληρώνεται, όσο είναι δυνατόν, και τα νέα δεδομένα προστίθενται με απλό τρόπο Το MIS φέρνει πληροφορίες που αφορούν το έργο Οι ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση του δελτίου παρουσιάζονται συγκεντρωμένες Νέα εγγραφή ανοίγει με την επιλογή της Προσθήκης Οι λίστες που υπάρχουν ήδη επιτρέπουν την απλούστερη συμπλήρωση του δελτίου Καταχωρούνται νέα παραστατικά ή συσχετίζονται υφιστάμενα

21 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt21 Η επιλογή της μεταφοράς δίνει στον χρήστη της Δ.Α. ένα pop-up παράθυρο προς συμπλήρωση ως τελικό βήμα Εδώ συμπληρώνονται οι πληροφορίες πρωτοκόλλου της Δ.Α., εφόσον δεν είχαν ήδη συμπληρωθεί Οι ερωτήσεις Α1 και Α2 της Διοικ. Επαλήθευσης πρέπει να έχουν απαντηθεί θετικά προκειμένου να μεταφερθεί στο ΟΠΣ

22 c:\mou\ppt\espa\esub\28092009.ppt22 Βήματα προς τα εμπρός  Η νέα Ηλεκτρονική Υποβολή είναι απλούστερη, ταχύτερη και πιο ευχάριστη από την αντίστοιχη για το Γ’ ΚΠΣ.  Οι δυνατότητες που παρέχονται στον χρήστη είναι εύκολα εντοπίσιμες και απλές στην αξιοποίηση.  Στο μέλλον, με την προσθήκη επιπλέον δελτίων, την δυνατότητα νέων λειτουργιών και την χρήση του SSO η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να χρησιμοποιείται περισσότερο από το ίδιο το σύστημα για τις καταχωρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ όσους έδωσαν ιδέες και προτάσεις για βελτιώσεις καθώς και όσους εργάστηκαν και εργάζονται διαρκώς για την καλύτερη υλοποίηση της εφαρμογής!


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ 28/09/2009 Σοφία Αναγνωστοπούλου ΜΟΔ ΑΕ Γρηγόρης Αλεξόπουλος ΕΥ ΟΠΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google