Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Το μέλλον, η βιωσιμότητα και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στις νέες Οικονομικές και Τεχνολογικές Συνθήκες Αστικές Εταιρείες & νέοι θεσμοί Γιάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

2 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το Επιμελητήριο ενός Νομού, είναι εξ ορισμού ο Δημόσιος (ΝΠΔΔ) Επιχειρηματικός Αναπτυξιακός Φορέας της περιφέρειάς του. (Ν. 2081/92, Άρθρο 1§1,2)

3 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι Τομείς Ανάπτυξης που το αφορούν είναι: α) Η Προστασία και η Ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας και των Επαγγελμάτων, δηλαδή του επιχειρηματικού κόσμου ή της Αγοράς ενός Νομού. Όχι με συνδικαλιστική χροιά, αλλά: μέσα στα πλαίσια της εθνικής Οικονομίας και της Οικονομικής Προόδου του Νομού. Άρα  συνέργεια με τους άλλους μεγάλους φορείς του Νομού: Νομαρχία, Δήμοι αλλά και: Γενικές Γραμματείες της Διοικητικής Περιφέρειας ιδιαιτερα αν εδρεύει στην ίδια πόλη.

4 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
β) Η Οικονομική Ανάπτυξη του Νομού. (Πάλι στα πλαίσια της προόδου των γενικότερων συμφερόντων του Νομού)

5 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συμπέρασμα: Το Επιμελητήριο είναι ένας ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ του Νομού του (είτε κάποιοι το αποδέχονται είτε όχι). Κλαδικός μεν (επιχειρηματικός κόσμος), όχι όμως συνδικαλιστικός (με την αυστηρή έννοια των όρων).

6 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στο Άρθρο 2 του Ν.2081/92, παρουσιάζονται Ενδεικτικές Αρμοδιότητες για ένα Επιμελητήριο και υποδεικνύονται αναπτυξιακά εργαλεία για την «αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση» των σκοπών του.

7 Ι. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έτσι, στο 2. § ε, δίνεται ρητά η δυνατότητα: «τα Επιμελητήρια μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς, και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Οι δαπάνες τους αυτές υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»ακροατηρίου

8 ΙΙ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Ο γενικότερος σκοπός υπέρ των επιχειρήσεων, που υπηρετείται από Θεσμικούς Αναπτυξιακούς Φορείς όπως τα Επιμελητήρια, και από μη θεσμικούς φορείς, όπως οι Εταιρείες, έτσι όπως έχει διατυπωθεί κι από την Ε.Ε. είναι «η βελτίωση των συνθηκών της επιχειρηματικής ανάπτυξης» ώστε να μη θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.

9 ΙΙ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Στην πράξη, αυτό οδήγησε στη δημιουργία δύο αντιλήψεων: α) Μονιστική Θεσμικοί Φορείς Υπουργεία, Επιμελητήρια Μη-θεσμικοί Φορείς Α.ΜΗ-Κ.Ε., Α.Ε. Κοινοπραξίες, κ.α. ή β) Πλουραλιστική

10 ΙΙ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Όμως, στους περιφερειακούς Νομούς οι αντιλήψεις αυτές δρουν ταυτόχρονα και ανταγωνιστικά

11 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
3 Βασικές Διακρίσεις: α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.) β) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-ΚΕ.) γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ πχ. ΑΕ)

12 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.): ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (σκοπιμότητα): Εργαλεία Υποβοήθησης του Επιμελητηρίου, για την παροχή άκρως εξειδικευμένων υπηρεσιών, που υπερβαίνουν τις ειδικότητες και τις δεξιότητες του μόνιμου Επιμελητηριακού προσωπικού. Για παράδειγμα: Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων ή/και συνεχώς μεταβαλλόμενων, υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προς τις επιχειρήσεις-μέλη. Προσφορά υπηρεσιών ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις επιχειρήσεις-μέλη. Υλοποίηση εξειδικευμένων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών ή Διεθνικών ή Διεθνών Προγραμμάτων προς τις επιχειρήσεις-μέλη.

13 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.):
Υπηρεσίες, την υλοποίηση των οποίων, ίσως, καθιστά αδύνατη, το νομικό καθεστώς του Επιμελητηρίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Έμμεση συμμετοχή των Επιμελητηρίων μέσω των Αναπτυξιακών τους σε Εταιρείες κερδοσκοπικές (Α.Ε.), όπου δεν μπορούν να συμμετέχουν άμεσα ως Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.2081). (π.χ. Τεχνολογικά Πάρκα, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.)

14 (Α) Εργαλεία Υποκατάστασης του Επιμελητηρίου
ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.): ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: (Α) Εργαλεία Υποκατάστασης του Επιμελητηρίου (Β) Νομικά-Λειτουργικά Προβλήματα

15 (Α) Εργαλεία Υποκατάστασης του Επιμελητηρίου
ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.): (Α) Εργαλεία Υποκατάστασης του Επιμελητηρίου Επικαλυπτόμενες Υπηρεσίες (Α’ Τμήμα Υπηρεσιών στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας/Π.Δ. Οργάνωσης Υπηρεσιών…) Απειρία του Προσωπικού των Α.ΜΗ-Κ.Ε. πάνω στη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Επιμελητηριακού Θεσμού. Υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα, που καταπιστεύονται σε δημόσιους λειτουργούς εξουσιοδοτημένους ή διαβαθμισμένους προς τούτο, με αντικειμενικό τρόπο, όπως π.χ. α) Διαχείριση Δημοσίου Χρήματος β) Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια στοιχείων Μητρώου γ) Εμπιστευτικότητα στοιχείων Ζητήσεων-Προσφορών ή Επιχειρηματικών Εκδηλώσεων Συνεργασίας κ.λ.π.

16 (Β) Νομικά-Λειτουργικά Προβλήματα
ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.): (Β) Νομικά-Λειτουργικά Προβλήματα Στελέχωση: Εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι άνω του 50% από Δημόσιες Πηγές οι προσλήψεις διέπονται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ακόμη και για τις μη-αστικές (π.χ. Α.Ε.). (Μερική απασχόληση, αναμένεται) Έλεγχος: Αμφισβητούμενος. (Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων προς τις Α.ΜΗ-Κ.Ε. υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.)

17 Βιωσιμότητα: Αμφισβητούμενη. Σπανίζει η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης.
ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-Κ.Ε.): Βιωσιμότητα: Αμφισβητούμενη. Σπανίζει η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης. Αποτέλεσμα 1: Διαρκής αφαίμαξη των Επιμελητηριακών Πόρων. Αποτέλεσμα 2: Ανασφάλεια του προσωπικού η οποία οδηγεί στην παράλληλη αναζήτηση άλλων διεξόδων απασχόλησης και κατά συνέπεια: α) αδιαφορία προς την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας β) πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων. Διοίκηση: Ανεπιτυχής ή Παρεξηγημένη αντιμετώπιση της Εταιρείας από μέλη της Διοίκησης. - Σύγχυση/Άγνοια Σκοπιμότητας και Ρόλου της Α.ΜΗ-Κ.Ε. - Σύγχυση/Άγνοια Τρόπου Λειτουργίας της Α.ΜΗ-Κ.Ε.

18 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Β) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-ΚΕ.): ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Συμμετοχή σε Α.ΜΗ-Κ.Ε., όπως ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., Ζ.Ε.Σ., Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα, Εμπορευματικούς Σταθμούς και Λιμένες, κλπ. Σκοπιμότητα: Η συμμετοχή σε φορείς όπως οι παραπάνω, κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι η ύπαρξή τους συνάδει με την «βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας» του Νομού. Το Προσωπικό του Επιμελητηρίου δεν είναι δυνατόν να παρέχει τέτοιου τύπου υπηρεσίες και επομένως οι επιχειρήσεις-μέλη ωφελούνται άμεσα και επιπρόσθετα.

19 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Β) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (Α.ΜΗ-ΚΕ.):
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Το Επιμελητήριο δεν είναι αναγκαίο να διοικεί και να διαχειρίζεται πλήρως τέτοιου τύπου φορείς, διότι κάτι τέτοιο αυξάνει χωρίς νόημα και ιδιαίτερο αποτέλεσμα την γραφειοκρατία των Επιμελητηριακών υπηρεσιών. Βιωσιμότητα: Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και απόδοσης του φορέα, ώστε να μη καταλήγει και πάλι στην αφαίμαξη των Επιμελητηριακών πόρων.

20 ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ (ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ π.χ. Α.Ε.) Έμμεση συμμετοχή των Επιμελητηρίων μέσω των Αναπτυξιακών τους σε Εταιρείες κερδοσκοπικές (Α.Ε.), όπου δεν μπορούν να συμμετέχουν άμεσα ως Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.2081). (π.χ. Τεχνολογικά Πάρκα, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.) Τα προηγούμενα θετικά και αρνητικά ισχύουν και για την περίπτωση που φορείς/εργαλεία υποβοήθησης και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μελών-επιχειρήσεων των Επιμελητηρίων, διέπονται από Νομικό καθεστώς Εταιρείας Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. Α.Ε. όπως τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα.

21 ΙV. ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Οι φορείς αυτοί δημιουργούνται κατά κύριο λόγο με προτροπή ή/και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοτε είναι αποτέλεσμα μίμησης επιτυχημένων δομών ή θεσμών σε άλλες περιοχές του πλανήτη, π.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία: Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα, Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών, κλπ. Άλλοτε είναι αποτέλεσμα διαπιστώσεων Οργάνων της Ε.Ε. για καλύτερο συντονισμό των δράσεων βελτίωσης των συνθηκών επιχειρηματικότητας στα κράτη-μέλη, π.χ. Κ.Ε.Τ.Α., Κ.Υ.Ε., Ε.Φ.Δ. (Ε.Π.ΑΝ.).

22 ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΙV. ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:
Εργαλεία Υποβοήθησης του Επιμελητηρίου, για την παροχή άκρως εξειδικευμένων υπηρεσιών, που υπερβαίνουν τις ειδικότητες και τις δεξιότητες του μόνιμου Επιμελητηριακού προσωπικού. Υπηρεσίες, την υλοποίηση των οποίων, ίσως, καθιστά διαχειριστικά αδύνατη, το νομικό καθεστώς του Επιμελητηρίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Απορρόφηση πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (άσχετα με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα).

23 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΙV. ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:
Συγκεχυμένο καθεστώς λειτουργίας (Νομική μορφή, Διοίκηση, κλπ.) Βιωσιμότητα: Τις περισσότερες φορές οι εταιρείες αυτές δεν είναι βιώσιμες μετά τη λήξη της Ευρωπαϊκής ή/και της Εθνικής χρηματοδότησης. Συνέπεια: Αφαίμαξη των Επιμελητηριακών ή άλλων πόρων. Προβλήματα στελέχωσης: α) Εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι άνω του 50% από Δημόσιες Πηγές οι προσλήψεις διέπονται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, (Μερική απασχόληση, ίσως όχι) ακόμη και για τις μη-αστικές (π.χ. Α.Ε.). β) Όταν δε επικρατεί προτιμησιακή επιλογή στελεχών που δεν ικανοποιούν κατά απόλυτο τρόπο τις προϋποθέσεις οι αρνητικές επιπτώσεις στην εταιρεία είναι προφανείς.

24 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΙV. ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:
Η υλοποίηση των φορέων αυτών τις περισσότερες φορές δεν ακολουθεί καν τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό οφείλεται σε τοπικές ή περιφερειακές προσαρμογές αλλά συχνά σε κακή υλοποίηση του μοντέλου. Επικάλυψη και σύγχυση με τον Επιμελητηριακό Θεσμό, μεταξύ των επιχειρήσεων. Απώλεια του πιθανού συντονιστικού ρόλου του Επιμελητηρίου στον νομό του.

25 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε Εφόσον η ίδρυση μιάς Α.ΜΗ-Κ.Ε. από ένα Επιμελητήριο, κριθεί σκόπιμη, για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, τότε: α) Θα πρέπει να αποφευχθούν τα Αρνητικά Σημεία που αναφέρθηκαν. β) Θα πρέπει να διασφαλισθούν τα Θετικά Σημεία που αναφέρθηκαν.

26 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: (ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: (ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) α) Υλοποίηση μέτρων, για την βελτίωση των συνθηκών για την Επιχειρηματική και Οικονομική Ανάπτυξη. β) Εργαλείο Υποβοήθησης του Επιμελητηρίου, για την παροχή άκρως εξειδικευμένων υπηρεσιών, που υπερβαίνουν τις ειδικότητες και τις δεξιότητες του μόνιμου Επιμελητηριακού προσωπικού. γ) Υπηρεσίες που δεν επικαλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Επιμελητήριο. δ) Ρόλος και Ταυτότητα που δεν δημιουργεί σύγχυση με το Ρόλο και την Ταυτότητα του Επιμελητηρίου.

27 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α. ΜΗ-Κ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Η Εταιρεία θα ιδρυθεί ως Αστική Μη-Κερδοσκοπική, με το ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο. ΕΔΡΑ: Δεν κρίνεται αναγκαίο η Εταιρεία να διαθέτει ξεχωριστά γραφεία ή προσωπικό για την ύπαρξή της, τουλάχιστον σε πρώτη φάση ή για όποιο χρονικό διάστημα δεν διαθέτει ίδιους πόρους. Θα εδρεύει στην έδρα των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και θα χρησιμοποιεί τους ίδιους χώρους, όποτε παρίσταται ανάγκη. Αν θα υφίσταται η χρηματοδοτική δυνατότητα και θα κρίνεται αναγκαίο, θα μπορεί προσωρινά να μισθώνεται και κάποιο εξωτερικό γραφείο, (ή και του Επιμελητηρίου) κατά τη διάρκεια του έργου.

28 ΠΟΡΟΙ: (ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε ΠΟΡΟΙ: (ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) α) Αυτό-χρηματοδοτική λειτουργία. β) Η Επιμελητηριακή χρηματοδότηση εφάπαξ, μόνο για το ιδρυτικό κεφάλαιο. γ) Όλες οι δαπάνες του έργου καλύπτονται από τον Π/Υ του έργου, ο οποίος θα καταρτίζεται με βάση την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μετά την παράδοση του παραδοτέου, όλη η ομάδα έργου θα αυτοδιαλύεται και ταυτόχρονα θα λύεται κάθε είδους Σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εκμηδενιστεί η πραγματική επιβάρυνση του Επιμελητηριακού Π/Υ. δ) Αυστηρός (ετήσιος) ποσοτικός έλεγχος των πόρων (οικονομικών, κλπ.) από ειδική Επιμελητηριακή Επιτροπή (Σύμβουλοι, Υπάλληλοι, Ειδικοί).

29 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: (ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: (ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) α) Πρόσληψη Προσωπικού, μόνον εφόσον έχει αναληφθεί συγκεκριμένο έργο με νόμιμες διαδικασίες. β) ΠΡΟΣΟΧΗ στις διαδικασίες ΑΣΕΠ. γ) Πρόσληψη Project Manager (Επικεφαλής ή Υπεύθυνος Έργου) ο οποίος θα χρεώνεται όλο το συγκεκριμένο έργο και θα προτείνει/δικαιολογεί στην Διοίκηση την Ομάδα Έργου, καθώς και όλες τις δαπάνες ώστε να υλοποιηθεί το παραδοτέο.

30 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α. ΜΗ-Κ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.ΜΗ-Κ.Ε ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: α) Action Plan: Ετήσιο Σχέδιο Δράσεων, από τη Διοίκηση της Εταιρείας προς το ΔΣ του Επιμελητηρίου. β) Ετήσιος ή εξαμηνιαίος Απολογισμός Δράσεων, από τη Διοίκηση της Εταιρείας προς το ΔΣ του Επιμελητηρίου. γ) Σύστημα Αξιολόγησης, από ειδική Επιμελητηριακή Επιτροπή (Σύμβουλοι, Υπάλληλοι, Ειδικοί).

31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο Επιμελητηριακός Θεσμός μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες εκτός των άκρως εξειδικευμένων και συνεχώς μεταβαλλόμενων, με το μόνιμο προσωπικό του εφόσον: α) στελεχωθεί και χρησιμοποιηθεί το Α’ Τμήμα των Υπηρεσιών της Οργάνωσης του Επιμελητηρίου όπως φαίνεται στα Π.Δ. των Περιφερειακών Επιμελητηρίων, β) εκσυγχρονιστούν τα προσόντα πρόσληψης των στελεχών αυτών, γ) αυξηθεί ο αριθμός των στελεχών αυτών, δ) το προσωπικό των άλλων Τμημάτων επαρκεί για τις ανάγκες Διοικητικού-Οικονομικού και Μητρώων. Κατά συνέπεια, κατά κύριο λόγο ο Επιμελητηριακός Θεσμός οφείλει να στηριχθεί στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στο προσωπικό του.


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google