Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, που χρηματοδοτείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, που χρηματοδοτείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ «Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο»   Λιθότοπος Δήμου Ηράκλειας, 14 & 15 / 03 / 2009   Ξενοδοχείο Ερωδιός

2 Σχέδιο παρουσίασης   Δυο λόγια για το κοινοτικό πρόγραμμα Med 2007-2013   Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)   Το Med ενθαρρύνει τη σύσταση διεθνικών συμπράξεων της Βόρειας ακτής της Μεσογείου   Επιδοτεί εκεί σχέδια σε προσδιορισμένους τομείς προτεραιότητας Αλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, Γενικός Συντονιστής του Σχεδίου «Φιλοξενία», Ερωδιός, Λιθότοπος, Ελλάδα, 14 Μαρτίου 2009

3 Γιατί επιλέξαμε να βαφτίσουμε το εγκριθέν σχέδιό μας Φιλοξενία ;   1) Διότι η πεμπτουσία του συλλογικού σχεδίου μας είναι να συμβάλλει στην φιλοξενία 90 νέων μη αγροτικών μικρο- επιχειρήσεων στις 6 μεσογειακές αγροτικές περιοχές του. Δηλαδή 15 ανά περιοχή. Ειδικά στην περιοχή που μας φιλοξενεί προβλέπεται να συμβάλλουμε στη φιλοξενία 5 μικρο- δραστηριότητες στο Δήμο Κερκίνης, 5 στο Δήμο Πετριτσίου και 5 στο Δήμο Ηράκλειας.   2) Διότι σύμφωνα με την ελληνική αρχαιότητα, η Φιλοξενία, της οποίας προέδρευε ο ξένιος Δίας, θεωρείτο ως καλοκάγαθη χειρονομία που συνίστατο στην υποδοχή, στη στέγαση και στη δωρεάν διατροφή των φτωχών, και των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα δε των προσκυνητών. Έτσι το να φιλοξενείς θεωρείτο απόδειξη αρετής ή σωφροσύνης. Και όντως θεωρείται σήμερα απόδειξη σωφροσύνης το να προσπαθείς, ως τοπική αυτοδιοίκηση, να διαμορφώνεις ευνοϊκές συνθήκες υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης μη μολυνουσών, μη γεωργικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην αγροτική σου περιοχή.  

4   Το Σχέδιο Φιλοξενία αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας «πολιτικής υποδοχής νέων οικονομικών δραστηριοτήτων» :  «Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο»  Ο μηχανισμός αυτός θα προσαρμοστεί & θα δοκιμαστεί στις συμμετέχουσες 6 αγροτικές μεσογειακές περιοχές του Σχεδίου, πριν να εφαρμοστεί.  Για την καλύτερη εφαρμογή του, ο εν λόγω μηχανισμός θα συνοδευτεί από μια σχετική «Εργαλειοθήκη» και μια κοινή «Επικοινωνιακή Στρατηγική» των εταίρων η οποία θα περιλαμβάνει : κοινή διαδικτυακή στήλη www.philoxeniamed.eu, κοινό λογότυπο, κοινή αφίσα, κοινό ενημερωτικό φυλλάδιο, κοινό εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, κοινό DVD,κοινή διοργάνωση διεθνικής ημερίδας κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του Φιλοξενία. Γενικοί Στόχοι του Φιλοξενία

5 ΟΙ 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   Οικοδόμηση σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή μιας προσφοράς υποδοχής, στηριζόμενη στους συντελεστές ελκυστικότητας της περιοχής αναφορικά με την τοπική οικονομία, τη στέγαση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους υφιστάμενους εξοπλισμούς και την αναψυχή.   Εφαρμογή της κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής μέσα από την αξιοποίηση ειδικών εργαλείων (τοπική & υπερ-τοπική ραδιοφωνία και τηλεόραση, τύπος, κλπ) αλλά και την κινητοποίηση δικτύων τοπικών φορέων.   Παροχή μιας σφαιρικής εξατομικευμένης Συμβουλευτικής (αναδοχή) στον μελλοντικό αφικνούμενο στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη : το ατομικό του Σχέδιο διαβίωσης, το επαγγελματικό του Σχέδιο και της διά-δρασης αυτών των δυο με τη ζώνη υποδοχής Φιλοξενία.

6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ  Τα εργαλεία επίτευξης του στόχου της υποδοχής των 90 (54 για γυναίκες & 36 για άνδρες) μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις 6 μεσογειακές περιοχές είναι :  Εκπόνηση, προσαρμογή, δοκιμή & εφαρμογή ενός «Κοινού Λειτουργικού Μηχανισμού υποδοχής δραστηριοτήτων σε αγροτικό χώρο»  Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία επιχείρησης στις 6 συμμετέχουσες περιοχές : Κερκίνη-Πετρίτσι- Ηράκλεια, Σάντα Χριστίνα Τζέλα Σικελίας, Οριστάνο Σαρδηνίας, Βοροκλίνη Κύπρου, Πτούι Σλοβενίας & Μπάλζαν Μάλτας.  Παροχή εξατομικευμένης Συμβουλευτικής στους επιλεγέντες δημιουργούς σε κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο.

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  Παροχή εξατομικευμένης Συμβουλευτικής στους επιλεγέντες δημιουργούς σε επαγγελματικό επίπεδο  Εφαρμογή μιας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής των εταίρων  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  Συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη από τον τοπικό «Υπεύθυνο υποδοχής των νέων δημιουργών»  Ο «Υπεύθυνος υποδοχής» θα είναι ο άνθρωπος κλειδί στον οποίο θα απευθύνονται για ενημέρωση, για Συμβουλευτική και λοιπές διευκολύνσεις οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μικρο-επιχειρηματικότητας.  Το προφίλ του «Υπευθύνου υποδοχής» πρέπει να είναι από master και πάνω. Η γλωσσομάθειά του θεωρείται αυτονόητη για να δικτυωθεί με τους άλλους 5 ομολόγους του από τις 5 άλλες περιοχές του Σχεδίου.

8 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Ο γενικός συντονισμός και η οικονομική διαχείριση του Σχεδίου είναι ευθύνη της «ΤΠΑΕ- ΚΕΠΗ» η οποία είναι ο Επικεφαλής Εταίρος. Μια επταμελής «Συντονιστικής Επιτροπή» θα έχει λόγο στο Σχέδιο. Θα συνέρχεται δε ανά εξάμηνο στην έδρα του κάθε Εταίρου εκ περιτροπής. 2. Η κάθε μεσογειακή χώρα του προγράμματος έχει ορίσει μια αρμόδια υπηρεσία πρωτοβάθμιου ελέγχου η οποία θα ελέγχει αυστηρά τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα όλων των δαπανών του κάθε εταίρου, πριν εκδώσει το σχετικό «πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης». 2. Η κάθε μεσογειακή χώρα του προγράμματος Med έχει ορίσει μια αρμόδια υπηρεσία πρωτοβάθμιου ελέγχου η οποία θα ελέγχει αυστηρά τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα όλων των δαπανών του κάθε εταίρου, πριν εκδώσει το σχετικό «πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης». 3. Τον δευτεροβάθμιο έλεγχο των εγκεκριμένων Σχεδίων του προγράμματος τον έχει αναλάβει η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Deloitte. 3. Τον δευτεροβάθμιο έλεγχο των εγκεκριμένων Σχεδίων του προγράμματος Med τον έχει αναλάβει η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Deloitte. 4. Οι 7 εταίροι του Σχεδίου οφείλουν να κοινοποιούν τα νόμιμα παραστατικά τους και το «πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης» στην «ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ» η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση Επιχορήγησης με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος. Συνομιλητής της εν λόγω Αρχής είναι και θα είναι η «ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ» ώσπου να ολοκληρωθεί το έργο. 5. Φυσικός Συντονιστής του Σχεδίου είναι ο Α. Καλλιαντζίδης ο οποίος πρέπει να βρίσκει λύσεις για τα όποια προβλήματα θα παρουσιαστούν, με την φιλική συνεργασία των εταίρων.

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ Τμήμα των προς υλοποίηση Δράσεων (1 ) 6. Ο γενικός συντονιστής, σε συνεργασία με τους τοπικούς συντονιστές των εταίρων, θα αναλύει ανά τρίμηνο τα αποτελέσματα του Σχεδίου Φιλοξενία για να ετοιμάζει τη εξαμηνιαία έκθεση του Σχεδίου : • •Σύγκριση μεταξύ των Δράσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο και των υλοποιημένων Δράσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον Πίνακα Πλοήγησης. Όλοι οι εταίροι έχουν πολλαπλούς ρόλους, διότι το Φιλοξενία είναι συμμετοχικό Σχέδιο. • •Σύγκριση μεταξύ των αναμενόμενων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του Σχεδίου. • •Αιτιολόγηση των πιθανών καθυστερήσεων και με ποιον τρόπο σχεδιάζεται η υπέρβασή τους. • •Πώς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων του Προγράμματος MED ; • •Ποια ήταν η προστιθέμενη αξία της διεθνούς διάστασης του Σχεδίου ; • •Παροχή συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δεικτών που προβλέπονται και των δεικτών που υλοποιήθηκαν. 7. Περιγραφή των Δράσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας & κεφαλαιοποίησης

10 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ Τμήμα Δαπανών ( 2 ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ •Κατάλογος των δαπανών του κάθε εταίρου •Παρουσίαση των δαπανών του κάθε εταίρου ανά κονδύλι δαπανών •Δήλωση δαπανών του κάθε εταίρου, πιστοποιημένη από τον εθνικό ελεγκτή.

11 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  « Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου » Διοικητική και χρηματο-οικονομική αρμοδιότητα για την λειτουργική διαχείριση του Σχεδίου : ο Επικεφαλής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Επιχορήγησης.  Υπογράφει και υποβάλλει την υποψηφιότητα  Υπογράφει τη Σύμβαση Επιχορήγησης  Είναι αρμόδιος για την Επικοινωνία και τον καταμερισμό των ρόλων των εταίρων  Διασφαλίζει ένα αποτελεσματικό διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστημα (PRESAGE)  Είναι αρμόδιος για το περιεχόμενο των εξαμηνιαίων εκθέσεων και μεριμνά ώστε οι Εταίροι να του διαβιβάζουν εγκαίρως και ορθώς τις απαραίτητες πληροφορίες για την «έκθεση πορείας»   Εισπράττει τις καταβολές της επιχορήγησης του ΕΤΠΑ και αναλαμβάνει την αναδιανομή τους στους εταίρους, σύμφωνα με το αναφερόμενο στην «έκθεση πορείας» ποσό. -

12 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή από την ημερομηνία που αποφασίσουν οι 7 Εταίροι.   Ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.982.397,00 €, ποσό που κατανέμεται σχεδόν ισόρροπα στους 7 Εταίρους. Από το ποσό αυτό τα 1.567.323,00 €, (ποσοστό 79%), κατά ανώτατο όριο, θα τα καταβάλλει το ΕΤΠΑ, εάν φυσικά υλοποιήσουμε επιτυχώς όλες τις Δράσεις μας. Το υπόλοιπο ποσό των 415.074,00 € (ποσοστό 21%) θα είναι η ίδια συμμετοχή των 7 Εταίρων.

13 Ευχαριστώ / Thank you / Merci Άλκης Καλλιαντζίδης Γενικός Συντονιστής του έργου Φιλοξενία Ηλ. Ταχ.: emloc@otenet.gr Ιστοσελίδα: http://www.emloc.eu Τηλ.: +30.2310228833 – Φαξ: +30.2310260350 Κινητό: +30.6944326629


Κατέβασμα ppt "ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, που χρηματοδοτείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google