Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED Νάπολη, 16 Νοεμβρίου 2009 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ « Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή δραστηριοτήτων σε αγροτικό μεσογειακό χώρο » Άλκης ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του σχεδίου emloc@otenet.gr

2 Σχέδιο παρουσίασης   «Ignoti nulla cupido»   Να μας γνωρίσουν  Να μας αναγνωρίσουν   Εφαρμογή μιας κοινής & ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής   Επικοινωνιακά εργαλεία   Δωρεάν πρόσβαση στα επικοινωνιακά μας εργαλεία Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

3 Σχέδιο παρουσίασης  Η χρησιμοποίηση του τύπου για να γνωστοποιήσουμε την πρόοδο του σχεδίου μας   Συμμετοχή του Φιλοξενία στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου για τις πολιτικές υποδοχής   Η προσέγγισή μας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

4 Οβίδιος – Ερωτική Τέχνη «Δεν επιθυμούμε κάτι που δεν γνωρίζουμε» « Ignoti nulla cupido » Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

5 Να μας γνωρίσουν Το σχέδιο Φιλοξενία οφείλει λοιπόν να γίνει γνωστό από τους αποφασίζοντες πολιτικούς ( αιρετούς ) αλλά και από τα δυνητικά ενδιαφερόμενα άτομα για εγκατάσταση σε αγροτικό χώρο ( τους δημιουργούς επιχειρήσεων ). Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

6 Να μας αναγνωρίσουν Όμως πώς να μας γνωρίσουν και να μας αναγνωρίσουν μέσα σε έναν κόσμο κυριαρχημένο από μια παράλογη λογική που λέει : «good news is bad news» (καλό νέο είναι το κακό νέο) ; Πώς να περάσεις ένα θετικό μήνυμα, όπως αυτό της εφαρμογής μιας πολιτικής υποδοχής σε αγροτικό χώρο μέσα από την χωρική ελκυστικότητα, μέσα σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, λαίμαργο για σκανδαλοθηρικά νέα και όχι για νέες πρακτικές ; Δεν είναι εύκολο. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

7 Εκπόνηση και εφαρμογή μιας κοινής και ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής Για να δημοσιοποιήσουμε τα εργαλεία μας εργασίας και τα αποτελέσματά μας στους αποφασίζοντες πολιτικούς, πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να εκπονήσουμε και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε από το πρώτο εξάμηνο μια κοινή και ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για όλους τους εταίρους μας με συγκεκριμένα επικοινωνιακά εργαλεία και χρησιμοποιήσιμα το συντομότερο δυνατό. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

8   Μια κοινή επικοινωνιακή στρατηγική   Ένα κοινό λογότυπο και σλόγκαν   Μια κοινή αφίσα και ένα κοινό ενημερωτικό φυλλάδιο   Έναν κοινό ειδικό ιστότοπο www.philoxeniamed.eu   Ένα κοινό εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο   Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου στις οποίες προσπαθούμε να συμμετέχουν ενεργά οι αποφασίζοντες   Ένα κοινό DVD που θα παραχθεί από τώρα μέχρι το τέλος του σχεδίου   Η διοργάνωση ενός διεθνικού σεμιναρίου κεφαλαιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Φιλοξενία (6 ο εξάμηνο ). Τα επικοινωνιακά μας εργαλεία για να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας στους αποφασίζοντες πολιτικούς Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

9 Τα συγκεκριμένα πεπραγμένα των εταίρων τροφοδοτούν διαρκώς τον διαδικτυακό τόπο του σχεδίου Φιλοξενία : www.philoxeniamed.eu. Χάρη σε αυτόν το ιστότοπο, το σχέδιό μας διαθέτει μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα από όλους. Μνημονεύονται σε αυτόν επίσης οι απόηχοι τους οποίους έτυχαν αυτά τα πεπραγμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σιγά-σιγά αναπτύσσεται έτσι ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα επιτρέψει, το ελπίζουμε, να πείσουμε τους αποφασίζοντες πολιτικούς. Δωρεάν πρόσβαση στα επικοινωνιακά μας εργαλεία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

10 Για να κεφαλαιοποιήσουμε τα εργαλεία, την πρόοδο και τις πιθανές αποτυχίες του σχεδίου μας καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής του, εφαρμόσαμε μια διατηρήσιμη και σε βάθος συνεργασία με τον τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ( βλ. κατάλογο των αποήχων ) και ευρωπαϊκό τύπο ( π.χ., L’Esprit Village N o 100). Επί πλέον, για να ενισχύσουμε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε σε διεθνικά δίκτυα, εξωτερικά του σχεδίου μας Φιλοξενία, τα οποία δουλεύουν επί μακρόν πάνω στο ίδιο θέμα με εμάς, π.χ. : ο «Σύνδεσμος Πόλη-ύπαιθρος» ( Collectif Ville Campagne ) ή το πανεπιστήμιο υποδοχής του Clermont- Ferrand. Η χρήση του τύπου για να γνωστοποιήσουμε την πρόοδο του σχεδίου μας Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

11 Απόηχος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα από τον ιστότοπο του σχεδίου μας Φιλοξενία Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

12 Δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού L’Esprit Village στον ιστότοπό μας Philoxenia Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

13   Προπαρασκευαστική συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 2 Οκτωβρίου 2009 των φορέων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο ο οποίος να ασχολείται με τις πολιτικές υποδοχής νέων πληθυσμών και με την ελκυστικότητα σε αγροτικό χώρο   Η εδαφική ελκυστικότητα : συμβολή στην παραμονή, συμβολή στην έλευση   Η σφαιρική ελκυστικότητα μιας περιοχής έχει δυο πτυχές : την ελκυστικότητα διαμονής και την οικονομική ελκυστικότητα   Σύνδεση των οικονομιών διαμονής και παραγωγής μέσα σε μια στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης Συμμετοχή του Φιλοξενία στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου για τις πολιτικές υποδοχής Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

14 Η προσέγγισή μας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου   Γνωστοποίηση στους αποφασίζοντες πολιτικούς ότι η εφαρμογή μιας «πολιτικής υποδοχής και ελκυστικότητας » στην περιοχή τους συνιστά μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια λειτουργεί είσοδο της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.   Να λοιπόν γιατί οφείλουμε να οικοδομήσουμε σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή μια προσφορά υποδοχής, στηριζόμενοι στους συντελεστές ελκυστικότητας της περιοχής αναφορικά με την οικονομία, την κατοικία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους εξοπλισμούς και την αναψυχή.   Για να συμβεί αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε ειδικά εργαλεία ( τοπική και υπερ-τοπική ραδιοφωνία και τηλεόραση ) και θα ενεργοποιήσουμε δίκτυα τοπικών φορέων.   Παροχή μιας σφαιρικής εξατομικευμένης συμβουλευτικής ( αναδοχή ) στον μελλοντικό αφικνούμενο, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό του σχέδιο ζωής, το επαγγελματικό του σχέδιο και την διάδραση αυτών των δυο με την περιοχή υποδοχής του σχεδίου Φιλοξενία. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009

15 Ευχαριστώ / Thank you / Merci Apostolos (Alkis) Kalliantzidis Coordinateur général du projet Philoxenia Courriel: emloc@otenet.gr Site internet: http://www.emloc.eu Tél.: +30.2310228833 – Fax: +30.2310260350 Portable: +30.6944326629 Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Νάπολη - 16 Νοεμβρίου 2009


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google