Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΗΜΕΡΙΔΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 2/11/2011

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΗΜΕΡΙΔΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 2/11/2011"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΗΜΕΡΙΔΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 2/11/2011
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΗΜΕΡΙΔΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 2/11/2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λειτουργία ΜΚΕ Οργανόγραμμα της ΜΚΕ Σκοπός ΜΚΕ
Οι δραστηριότητές ΜΚΕ Η Εκπαιδευτική δραστηριότητα Η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας Τι περιλαμβάνει η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας»

3 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΣΕ
Από τις 2/5/2011 στο ΠΣΕ λειτουργεί η «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ε.Κ.Δ.Β.Μ» του ΕΣΠΑ ( ),το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και από εθνικούς Πόρους. Απευθύνεται στους φοιτητές / αποφοίτους του ΠΣΕ Χρονική διάρκεια του έργου είναι μέχρι 30/11/2013 Υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Μπότσαρης Συνεργάτες Υποστήριξης Εργασιών της Μονάδας: Τμήμα ΠΕΒ: Αφροδίτη Γαβριήλ Τμήμα ΟΠΑ: Βίκυ Βαμβακά

4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΕ

5 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΚΕ
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής Κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης Η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία Η υποστήριξη για την Ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων Η προαγωγή της έρευνας σε συναφή πεδία με την επιχειρηματικότητα

6 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΚΕ
Λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης σε Λαμία και Λειβαδιά Εισαγωγή μαθημάτων «Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» και παράλληλων δραστηριοτήτων Σχεδίαση και λειτουργία Ιστοσελίδας ΜΚΕ Λειτουργική ένταξη του πληροφορικού συστήματος της ΜΚΕ, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο υποσύστημα ΔΑΣΤΑ Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (αφίσες, φυλλάδια, folders κα) Δικτύωση με Φορείς Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Δημιουργία Οδηγού για την σύνταξη Πρότυπου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

7 Η ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας έχουν εντάξει στους Οδηγούς Σπουδών τους, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας τα οποία θα πλαισιώνονται από παράλληλες δραστηριότητες όπως εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων καθώς και τη διοργάνωση Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. Στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών ως ελεύθερο μάθημα επιλογής (γενικών γνώσεων) και θα πλαισιώνεται από παράλληλες δραστηριότητες (διαλέξεις, σεμινάρια, εβδομάδα επιχειρηματικότητας) Στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ενταχτεί στον Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος μάθημα επιλογής με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών το οποίο περιλαμβάνει (2) ώρες θεωρία και (1) ώρα εργαστήριο.

8 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προβλέπεται η διοργάνωση «Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας» κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα ή ανεξάρτητα από αυτά, στην οποία θα συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας καθώς επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει το μάθημα της επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι και το σύνολο της Ακαδημαικής Κοινότητας Η εν λόγω εκδήλωση προβλέπεται να διοργανώνεται σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς του Πανεπιστημίου όπως ο ΟΑΕΔ, τα Επιμελητήρια, ΓΣΕΕ, Κέντρα Επιχειρηματικότητας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Επιμελητήρια κ.α.

9 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια: Σε γενικά ή εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας. Μελέτες Περιπτώσεων (Case studies): Αφορούν παρουσιάσεις και αναλύσεις πραγματικών ή υποθετικών περιπτώσεων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με την συνεργασία του προσωπικού των Ιδρυμάτων με στελέχη παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας : Τα «ανοιχτά» σεμινάρια θα διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τη γνωριμία και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας, το «επιχειρείν» υπό το πρίσμα της ανάληψης πρωτοβουλίας, αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα του παραγωγικού κόσμου.

10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» θα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης στο τέλος του οποίου θα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής στους συμμετέχοντες φοιτητές. Στο τέλος κάθε εξαμήνου και μετά την πραγματοποίηση κάθε σεμιναρίου /εισήγησης θα πραγματοποιείται αποτίμηση από τους συμμετέχοντες Για λόγους διευκόλυνσης θα δημιουργηθούν τυποποιημένα ερωτηματολόγια / έντυπα για την αξιολόγηση μαθημάτων / διδασκόντων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει θεωρία και πράξη (learning by doing)

11 Επικοινωνία Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Παν. Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα ΠΕΒ Υψηλάντου 101, Λαμία Τηλ. / Fax , Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Παν. Στερεάς Ελλάδας –Τμήμα ΟΠΑ Τηλ: ,

12 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«ΗΜΕΡΙΔΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 2/11/2011"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google