Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13- 1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Κίνητρα και Αμοιβές Στελεχών  Μέτρηση και Ανταμοιβή της Αποδοτικότητας: Υπολειμματικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13- 1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Κίνητρα και Αμοιβές Στελεχών  Μέτρηση και Ανταμοιβή της Αποδοτικότητας: Υπολειμματικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13- 1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Κίνητρα και Αμοιβές Στελεχών  Μέτρηση και Ανταμοιβή της Αποδοτικότητας: Υπολειμματικά Κέρδη (Residual Income) και EVA  Μεροληψία στα Λογιστικά Μέτρα της Αποδοτικότητας

2 13- 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΣΥΣΗΣ Μέτοχοι = Ιδιοκτήτες Στελέχη = Εργαζόμενοι Ερώτηση: Ποιος έχει την δύναμη; Απάντηση: Τα Στελέχη

3 13- 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1. Συνεπείς Προβλέψεις 2. Μείωση της Μεροληψίας στην Πρόβλεψη 3. Παροχή Αναγκαίων Πληροφοριών στα Ανώτατα Στελέχη 4. Καταστολή των Συγκρούσεων Συμφερόντων Η σωστή πληροφορία είναι …

4 13- 4 ΚΙΝΗΤΡΑ  Μειωμένη προσπάθεια  Υπερβολικά Έξοδα Παράστασης (Perks)  Δημιουργία ‘Αυτοκρατορίας’  Επενδύσεις ‘Αναχώματος’  Αποφυγή Ανάληψης κινδύνου Προβλήματα Αντιπροσώπευσης στην Αξιολόγηση (Προϋπολογισμό) των επενδύσεων

5 13- 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  Εποπτεία (Monitoring) – Έλεγχος των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών και παροχή κινήτρων για την μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων.  Free Rider Problem – Όταν οι ιδιοκτήτες επαφίενται (δεν αναλαμβάνουν το κόστος) σε άλλους για τον έλεγχο των στελεχών.  Αμοιβές Ανωτάτων Στελεχών – Εύρεση του καταλληλότερου συστήματος αμοιβών που να μειώνει το κόστος εποπτείας και να μεγιστοποιεί τον πλούτο των μετόχων.

6 13- 6 ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ [CEO Compensation (2005)] Thousands of Dollars

7 13- 7 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ & EVA  Τεχνικές για την αποφυγή λαθών στα λογιστικά μέτρα αποδοτικότητας.  Δίνουν έμφαση στην έννοια της ΚΠΑ αντί στα λογιστικά μέτρα όταν αξιολογείται η αποδοτικότητα των στελεχών.  Αποσκοπούν σε αποφάσεις με μακροχρόνιο αντί για βραχυχρόνιο ορίζοντα.  Βρίσκονται εγγύτερα στην αποτίμηση της αξίας (πλούτου) που κατέχουν οι μέτοχοι από ότι οι λογιστικές μετρήσεις.

8 13- 8 Residual Income & EVA Αποτ Χρήσεως Πωλήσεις 550 Κόστος πωληθέντων 275 Έξοδα γενικ. διοίκησης 75 200 φόροι @ 35% 70 Καθαρά Κέρδη $130 Ενεργητικό Κ.Κ.Κ. 80 Κτίρια και Μηχανήματα 1.170 Μείον αποσβέσεις 360 Καθαρή Επένδυση 810 Άλλα στοιχεία 110 Σύνολο1.000 Quayle City Subduction Plant ($mil)

9 13- 9 Residual Income & EVA Quayle City Subduction Plant ($mil) Έστω COC = 10%

10 13- 10 Residual Income & EVA Υπολειμματικά Κέρδη ή EVA = Καθαρή απόδοση σε μετρητά μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου © EVA is copyrighted by Stern-Stewart Consulting Firm and used with permission.

11 13- 11 Residual Income & EVA Quayle City Subduction Plant ($mil) Έστω COC = 10% © EVA is copyrighted by Stern-Stewart Consulting Firm and used with permission.

12 13- 12 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Economic Profit ‘Οικονομικά Κέρδη’ = επενδυθέν κεφάλαιο επί το spread μεταξύ της απόδοσης της επένδυσης και του κόστους κεφαλαίου.

13 13- 13 Economic Profit Quayle City Subduction or Confabulator Plant ($mil) Έστω 10% κόστος κεφαλαίου

14 13- 14 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ + Τα στελέχη αποκτούν κίνητρο ώστε να επενδύουν μόνο σε σχέδια τα οποία αποδίδουν περισσότερο από όσο κοστίζουν. + Η EVA κάνει το κόστος κεφαλαίων ‘ορατό’ στα στελέχη. +οδηγεί σε μείωση των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία των κερδών. - Η EVA δεν μετράει παρούσες αξίες -Ευνοεί γρήγορη απόδοση αγνοώντας την χρονική αξία του χρήματος

15 13- 15 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ EVA(ς) Ο παραγωγός μιας ταινίας πραγματοποιεί καθαρά κέρδη $30εκατ. Κατά την διάρκεια των 4 μηνών της προβολής της ταινίας “Revenge of the Finance Professors.” Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις και τις επόμενες προβολές της ταινίας προβλέπονται ελάχιστα. Το κόστος παραγωγής ανήλθε στα $100 εκατ. Αν το κόστος κεφαλαίου είναι 10%, ποια είναι η EVA της επένδυσης και τελικά άξιζε η επένδυση; Η EVA είναι θετική αλλά αγνοεί ότι δεν υπάρχει μελλοντικό όφελος από το σχέδιο. Το σχέδιο είναι ζημιογόνο παρά την προφανή ποιότητα του θέματος της ταινίας.

16 13- 16 EVA of US firms - 2005 ($ in millions)

17 13- 17 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οικονομικά έσοδα = ταμειακή ροή+ μεταβολή στην ΠΑ

18 13- 18 Accounting Measurements ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ CF +CF + Δ στην PV =Δ στην BV =CF - οικονομική απόσβεσηλογιστική απόσβεση Οικονομικό κέρδοςΛογιστικό Κέρδος PV at start of yearBV at start of year ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ


Κατέβασμα ppt "13- 1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Κίνητρα και Αμοιβές Στελεχών  Μέτρηση και Ανταμοιβή της Αποδοτικότητας: Υπολειμματικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google