Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 8 Σχέση Απόδοσης- Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 8 Σχέση Απόδοσης- Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 8 Σχέση Απόδοσης- Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 8- 2 Θέματα  Αναμενόμενη Απόδοση  Διακύμανση και Συνδιακύμανση Αποδόσεων  Διαφοροποίηση  Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια  Συστηματικός και Μη Συστηματικός Κίνδυνος

3 8- 3 Αναμενόμενη Απόδοση 0101 Τιμή μετοχής110 1005 (ΜΕΡ) Αν και ο κίνδυνος αναφέρεται στις αρνητικές αποδόσεις, συνηθίζεται να χρησιμοποιούμε την τυπική απόκλιση των αποδόσεων ως πρώτη ένδειξη για τον κίνδυνο μιας μετοχής.

4 8- 4 Ιστορικές Αποδόσεις

5 8- 5 Ιστορικές Αποδόσεις Ποια είναι καλύτερη επένδυση;

6 8- 6 Προτιμήσεις προς τον κίνδυνο  Κίνδυνος: Περιέχει ψυχολογικά και αντικειμενικά στοιχεία.  Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο λαχεία:  Λαχείο 1), παίρνετε 0 ευρώ ή 100 ευρώ, με ίσες πιθανότητες.  Λαχείο 2), παίρνετε 49 ευρώ ή 51 ευρώ.  Ποιό από τα δύο λαχεία θα προτιμούσατε;  Τώρα να βάλουμε χρήματα. Πόσα θα δίνατε για το πρώτο ή το δεύτερο λαχείο;

7 8- 7 Υπολογισμός Απόδοσης και Διακύμανσης  Έστω ότι υπάρχουν 2 καταστάσεις του κόσμου:  α) Η οικονομία να βρίσκεται σε φάση έξαρσης με πιθανότητα 60%.  β) Η οικονομία να βρίσκεται σε φάση ύφεσης με πιθανότητα 40%.

8 8- 8 Υπολογισμός Απόδοσης και Διακύμανσης  Κατανομή των αποδόσεων της «Διώνυμο, Α.Ε.» −0,200,30

9 8- 9 Υπολογισμός Απόδοσης και Διακύμανσης  Αναμενόμενη απόδοση  τ μ = E(τ) = 0,6 × 0,3 + 0,4 × (−0,2) = 0,1  Διακύμανση της απόδοσης  σ 2 = E[(τ − τ μ ) 2 ] = 0,6 × (0,3 − 0,1) 2 + 0,4 × (−0,2 − 0,1) 2 = 0,06  Τυπική απόκλιση  σ = (σ 2 ) 1/2 = (0,06) 1/2 = 0,25  Μεταβλητότητα.

10 8- 10 Υπολογισμός Απόδοσης και Διακύμανσης  Επειδή το θεωρητικό πρότυπο που παράγει τις αποδόσεις δεν είναι ποτέ γνωστό, η αναμενόμενη απόδοση και η τυπική απόκλιση πρέπει να εκτιμηθούν με τα αντίστοιχα δειγματικά μεγέθη:  Παρατηρούμενη απόδοση και τυπική απόκλιση.

11 8- 11 Υπολογισμός Απόδοσης και Διακύμανσης Πληθυσμός, −0,2, 0,3 −0,2, 0,3 Εμπειρική κατανομή Παρατηρούμενες αποδόσεις

12 8- 12 Συνδιακύμανση  Γενίκευση για από κοινού κατανομή δύο αποδόσεων.  Ζεύγη αποδόσεων έχουν συγκεκριμένες πιθανότητες να συμβούν.  Συνδυακύμανση (θετική ή αρνητική)

13 8- 13 Συνδιακύμανση  Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ αποδόσεων Α και Β.

14 8- 14 Χαρτοφυλάκια  Αν τ 1 και τ 2 οι αποδόσεις δύο μετοχών στις οποίες έχουμε επενδύσει ποσά σε αναλογίες α 1 και α 2, τότε:  Αναμενόμενη απόδοση και τυπ. απόκλιση χαρτοφυλακίου

15 8- 15 Χαρτοφυλάκια  Η πρώτη μετοχή έχει μέση απόδοση 20% και τυπική απόκλιση 0,3, ενώ η δεύτερη έχει μέση απόδοση 10% και τυπική απόκλιση 0,15. Ποιά είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου και η τυπική απόκλιση των αποδόσεών του αν α 1 = 0,7 και ο συντελεστής συσχέτισης είναι 0,5;  τ X = (0,7)(0,2) + (0,3)(0,10) = 0,17 = 0,236

16 8- 16 Χαρτοφυλάκια  Η κάθε μετοχή αντισταθμίζει έως ένα βαθμό τον κίνδυνο της άλλης. Η αντιστάθμιση εξαρτάται από το βαθμό συσχέτισης των αποδόσεων καθώς και από τα σταθμά που επιλέγουμε.

17 8- 17 Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια Αποδοτικά χαρτοφυλάκια λέγονται εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη μέση απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου.

18 8- 18 Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια σ Χαρτοφυλακίου Αναμενόμενη Απόδοση Θ Λ Σύνορο Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων Ζ Η

19 8- 19 Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια σ Η Αν. Απόδ. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του, ο κάθε επενδυτής επιλέγει το δικό του χαρτοφυλάκιο Η.

20 8- 20 Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια Ο δανεισμός διευρύνει τις επιλογές. Αρχή του διαχωρισμού. Όλοι επιλέγουν το Μ από τα χαρτοφυλάκια που ενέχουν κίνδυνο. σ Χαρτοφυλακίου Αναμενό- μενη Απόδοση Ξ Μ Α Ε Ν

21 8- 21 Κίνδυνος Συστηματικός και Μη Η διαφοροποίηση γενικά μειώνει τον κίνδυνο μέχρις ενός σημείου.

22 8- 22 Κίνδυνος Συστηματικός και Μη Σημασία έχει η συνδιακύμανση και όχι η διακύμανση κάθε μετοχής, σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

23 8- 23 Κίνδυνος Συστηματικός και Μη Από τις συνθήκες βελτιστοποίησης στο χαρτοφυλάκιο Μ (βλ. παραπάνω) προκύπτει ένα νέο μέγεθος μέτρησης του κινδύνου, ο συντελεστής βήτα. Ο συντελεστής βήτα μετρά το μερίδιο της συνδιακύμανσης της μετοχής στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Βλ. επόμενο Κεφ.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 8 Σχέση Απόδοσης- Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google