Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προϋπολογισμός & Εκτίμηση Διεθνών Επενδύσεων Παρουσίαση 2 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προϋπολογισμός & Εκτίμηση Διεθνών Επενδύσεων Παρουσίαση 2 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προϋπολογισμός & Εκτίμηση Διεθνών Επενδύσεων Παρουσίαση 2 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

2 Συνήθεις Επενδυτικές Αποφάσεις Διεθνούς Επιχείρησης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Επέκταση της παραγωγικής μονάδας Επιλογή Εξοπλισμού Αντικατάσταση Εξοπλισμού Αγορά ή Μίσθωση Μείωση Κόστους

3 Συνήθεις Επενδυτικές Αποφάσεις Διεθνούς Επιχείρησης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η εκτίμηση και ο προϋπολογισμός των επενδυτικών αποφάσεων (Capital Budgeting) διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες...  Αποφάσεις Ελέγχου. Το επενδυτικό σχέδιο πληροί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για να γίνει αποδεκτό;  Αποφάσεις Επιλογής. Επιλέγουμε το επενδυτικό σχέδιο μεταξύ πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων. Η εκτίμηση και ο προϋπολογισμός των επενδυτικών αποφάσεων (Capital Budgeting) διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες...  Αποφάσεις Ελέγχου. Το επενδυτικό σχέδιο πληροί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για να γίνει αποδεκτό;  Αποφάσεις Επιλογής. Επιλέγουμε το επενδυτικό σχέδιο μεταξύ πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων.

4 Αξία του Χρήματος μέσα στον χρόνο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ένα € σήμερα αξίζει περισσότερο από ένα € σε έναν χρόνο. Συνεπώς, επενδύσεις που υπόσχονται πιο σύντομα αποδόσεις (κέρδη) είναι προτιμότερες από εκείνες που υπόσχονται αποδόσεις αργότερα.

5 Αξία του Χρήματος μέσα στον χρόνο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι τεχνικές του capital budgeting που αναγνωρίζουν καλύτερα την χρονική αξία του χρήματος είναι αυτές που αφορούν προεξοφλημένες ταμειακές ροές.

6 Μαθησιακός Στόχος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Εκτιμήστε μια επένδυση και δείτε εάν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ).

7 Η Μέθοδος Της Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Για να υπολογίσουμε την ΚΠΑ πρέπει να...  Υπολογίσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εισροών  Υπολογίσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εκροών  Αφαιρέσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εκροών από την Παρούσα Αξία των Εισροών

8 Υπολογίζοντας τους Τόκους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ένα € που παίρνουμε σήμερα αξίζει περισσότερο από ένα € που θα πάρουμε σε έναν χρόνο από τώρα επειδή μπορούμε να το βάλουμε στην τράπεζα σήμερα και να πάρουμε περισσότερα από ένα € σε έναν χρόνο.

9 Υπολογίζοντας τους Τόκους Μελλοντική Αξία Χρήματος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ας υποθέσουμε πως μια τράπεζα πληρώνει 8% επιτόκιο σε μία κατάθεση €100 που γίνεται σήμερα. Πόσο θα αξίζουν τα €100 σε ένα χρόνο; F n = P(1 + r) n

10 Υπολογίζοντας τους Τόκους Μελλοντική Αξία Χρήματος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ F n = P(1 + r) n F n = €100(1 + 0,08) 1 F n = €108,00 Ας υποθέσουμε πως μια τράπεζα πληρώνει 8% επιτόκιο σε μία κατάθεση €100 που γίνεται σήμερα. Πόσο θα αξίζουν τα €100 σε ένα χρόνο;

11 Υπολογίζοντας τους Τόκους Μελλοντική Αξία Χρήματος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ F n = P(1 + r) n Τι θα συμβεί εάν τα €108 μείνουν στην τράπεζα και 2 ο χρόνο; Τι αξία θα έχουν τα αρχικά €100 στο τέλος του 2 ου χρόνου;

12 Υπολογίζοντας τους Τόκους Μελλοντική Αξία Χρήματος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ο τόκος που πληρώνεται κατά τον 2 ο χρόνο πάνω στον τόκο που πληρώνεται τον 1 ο χρόνο ονομάζεται ανατοκισμός. F n = €100(1 + 0,08) 2 F n = €116,64

13 Διάκριση Αξίας Χρήματος ως Προς Τον Χρόνο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παρούσα Αξία Μελλοντική Αξία Ας δούμε μια περίπτωση όπου η Μελλοντική Αξία είναι γνωστή και η Παρούσα Αξία άγνωστη.

14 Υπολογίζοντας την Παρούσα Αξία Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Έστω ότι έχουμε ένα ομόλογο που θα μας δώσει €100 σε 2 χρόνια. Ποια είναι η Παρούσα Αξία των €100 εάν ο επενδυτής μπορεί να κερδίσει απόδοση 12% από τις επενδύσεις του; (1 + r) n P = FnFnFnFn

15 Υπολογίζοντας την Παρούσα Αξία Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αυτή η μέθοδος ονομάζεται προεξόφληση. Δηλαδή έχουμε προεξοφλήσει τα €100 στην Παρούσα Αξία τους που είναι €79.72. Το ποσοστό που χρησιμοποιείται για να βρεθεί η Παρούσα Αξία ονομάζεται Ποσοστό Προεξόφλησης. (1 + 0,12) 2 P = €100 P = €79,72

16 Υπολογίζοντας την Παρούσα Αξία Χρησιμοποιώντας τους Πίνακες Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ €100 × 0.797 = €79.70 Παρούσας Αξίας Ο συντελεστής Παρούσας Αξίας του €1 για 2 περιόδους ποσοστό προεξόφλησης 12%.

17 Παράδειγμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Πόσο θα πρέπει να καταθέσει κανείς στην τράπεζα σήμερα για να έχει €100 μετά από 5 χρόνια εάν το επιτόκιο είναι 10%; α. €62,10 β. €56,70 γ. €90,90 δ. €51,90 Πόσο θα πρέπει να καταθέσει κανείς στην τράπεζα σήμερα για να έχει €100 μετά από 5 χρόνια εάν το επιτόκιο είναι 10%; α. €62,10 β. €56,70 γ. €90,90 δ. €51,90

18 Πόσο θα πρέπει να καταθέσει κανείς στην τράπεζα σήμερα για να έχει €100 μετά από 5 χρόνια εάν το επιτόκιο είναι 10%; α. €62,10 β. €56,70 γ. €90,90 δ. €51,90 Πόσο θα πρέπει να καταθέσει κανείς στην τράπεζα σήμερα για να έχει €100 μετά από 5 χρόνια εάν το επιτόκιο είναι 10%; α. €62,10 β. €56,70 γ. €90,90 δ. €51,90 Παράδειγμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ €100  0,621 = €62,10

19 Παρούσα Αξία Σειράς Χρηματοροών (Ράντας) Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ 123456 €100 Ράντα Μια επένδυση που περιλαμβάνει μια σειρά από πανομοιότυπες χρηματορροές στο τέλος κάθε χρόνου ονομάζεται Ράντα.

20 Παρούσα Αξία Σειράς Χρηματοροών (Ράντας) Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η εταιρία NYC A.E. αγόρασε ένα οικόπεδο για το οποίο θα πρέπει να πληρώνει €60.000 ως δόση κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ποια είναι η παρούσα αξία αυτής της εκροής μετρητών για πληρωμή των δόσεων εάν το ποσοστό προεξόφλησης (επιτόκιο) είναι 12%?

21 Παρούσα Αξία Σειράς Χρηματοροών (Ράντας) Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με την χρήση του πίνακα Ράντας ως εξής... €60.000 × 3,605 = €216.300

22 Παράδειγμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Εάν το επιτόκιο είναι 14%, πόσα χρήματα πρέπει να βάλετε στην τράπεζα σήμερα έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάληψη €100 στο τέλος κάθε χρόνου για μια πενταετία; α. €34,33 β. €500,00 γ. €343,30 δ. €360,50 Εάν το επιτόκιο είναι 14%, πόσα χρήματα πρέπει να βάλετε στην τράπεζα σήμερα έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάληψη €100 στο τέλος κάθε χρόνου για μια πενταετία; α. €34,33 β. €500,00 γ. €343,30 δ. €360,50

23 Εάν το επιτόκιο είναι 14%, πόσα χρήματα πρέπει να βάλετε στην τράπεζα σήμερα έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάληψη €100 στο τέλος κάθε χρόνου για μια πενταετία; α. €34,33 β. €500,00 γ. €343,30 δ. €360,50 Εάν το επιτόκιο είναι 14%, πόσα χρήματα πρέπει να βάλετε στην τράπεζα σήμερα έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάληψη €100 στο τέλος κάθε χρόνου για μια πενταετία; α. €34,33 β. €500,00 γ. €343,30 δ. €360,50 Παράδειγμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ €100  3,433 = €343,30

24 Η Μέθοδος Της Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Για να υπολογίσουμε την ΚΠΑ πρέπει να...  Υπολογίσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εισροών  Υπολογίσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εκροών  Αφαιρέσουμε την Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εκροών από την Παρούσα Αξία των Εισροών

25 Η Μέθοδος Της Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ο γενικός κανόνας για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων...

26 Η Μέθοδος Της Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η ανάλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας δίνει έμφαση στις Ταμειακές ροές και όχι στο λογιστικό κέρδος. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το λογιστικό εισόδημα (κέρδος ή ζημία) βασίζεται στα δεδουλευμένα που αγνοούν το πότε οι ταμειακές ροές εισέρχονται ή εξέρχονται από μια επιχείρηση.

27 Συνήθεις Ταμειακές Εκροές Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/Επισκευές & Συντήρηση ΣωρρευμέναΛειτουργικάΚόστη ΑρχικόΠοσόΕπένδυσηςΚεφάλαιοΚίνησης

28 Συνήθεις Ταμειακές Εισροές Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ΜείωσηΚόστους ΥπολειμματικήΑξία ΕπιπρόσθεταΈξοδα ΑποδέσμευσηΚεφαλαίουΚίνησης

29 Παράδειγμα Μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η ιδιωτική κλινική HealthMedica θέλει να αποκτήσει ένα καινούργιο αξονικό τομογράφο. Η πολιτική της επιχείρησης είναι ότι δεν θα γίνονται επενδύσεις αν δεν έχουν ετήσια απόδοση τουλάχιστον 10%. Συμφέρει την επιχείρηση να επενδύσει στην αγορά νέου τομογράφου;

30 Παράδειγμα Μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παρούσα Αξία Ράντας όπως αυτή δίνεται όπως αυτή δίνεται από τον πίνακα Ράντας Παρούσα Αξία Ράντας όπως αυτή δίνεται όπως αυτή δίνεται από τον πίνακα Ράντας

31 Παράδειγμα Μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η ιδιωτική κλινική HealthMedica θέλει να αποκτήσει ένα υπερηχογράφο 3D. Η πολιτική της επιχείρησης είναι ότι η επένδυση αυτή απαιτεί ετήσια απόδοση τουλάχιστον 12%. Συμφέρει την επιχείρηση να επενδύσει στην αγορά νέου υπερηχογράφου;

32 Παράδειγμα Μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παρούσα Αξία Ράντας όπως αυτή δίνεται όπως αυτή δίνεται από τον πίνακα Ράντας Παρούσα Αξία Ράντας όπως αυτή δίνεται όπως αυτή δίνεται από τον πίνακα Ράντας

33 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ 1.Ας υποθέσουμε πως μια τράπεζα πληρώνει 4,2% επιτόκιο σε μία κατάθεση €1250 που γίνεται σήμερα. Πόσο θα αξίζουν τα €1250 σε ένα χρόνο; 2.Τι θα συμβεί εάν τα € που καταθέσαμε μείνουν στην τράπεζα και 2 ο χρόνο; Τι αξία θα έχουν τα αρχικά €1250 στο τέλος του 2 ου χρόνου; 3.Έστω ότι έχουμε ένα ομόλογο που θα μας δώσει €425 σε 3 χρόνια. Ποια είναι η Παρούσα Αξία των €425 εάν ο επενδυτής μπορεί να κερδίσει απόδοση 11,2% από τις επενδύσεις του; 4.Η εταιρία παραγωγής καφέ "ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΕ" θέλει να αγοράσει καινούργια μηχανή αλέσματος καφέ. Το κόστος αγοράς της είναι €25.000. Η ωφέλιμη ζωή της είναι 5 έτη, η υπολειμματική της αξία είναι μηδέν ενώ η αύξηση στις ετήσιες ταμειακές εισροές είναι €5.200. Η επιχείρηση θέλει απο την συγκεκριμένη επένδυση απόδοση 5%. Είναι αποδεκτή αυτή η επένδυση σύμφωνα με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας;

34 Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/


Κατέβασμα ppt "Προϋπολογισμός & Εκτίμηση Διεθνών Επενδύσεων Παρουσίαση 2 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google