Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

2 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (1) 1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ •Δώστε έναν σύντομο τίτλο στα ελληνικά και στα αγγλικά. •Μην χρησιμοποιείτε ξενόγλωσσες φράσεις και εξειδικευμένη επιστημονική / τεχνική ορολογία. •Διαμορφώστε τους τίτλους ώστε να είναι σαφείς και σύντομοι •Χρησιμοποιείτε πεζά γράμματα και όχι κεφαλαία που δυσκολεύουν την ανάγνωση, ειδικά σε ιστοσελίδες.

3 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (2) 1.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ •Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά •Συντονιστής φορέας και μέλη σύμπραξης •Συντονιστής: ……………… •……………………. •…………………… •Δ/νση ΑΣ/συντονιστή φορέα: •Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα: •τηλ., fax, email:

4 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (3) 1.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ •Διαδικασία επιλογής και διάγνωσης αναγκών ωφελουμένων •Συντονισμός και διαχείριση πράξης •Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών ωφελουμένων •Εκπόνηση business plans •Workshops για τυποποίηση προϊόντων •Κατάρτιση 15 ανέργων για 100 ώρες για marketing και διαφήμιση (τύπου ΕΣΔΕΚ) •Κατάρτιση 6 ωφελουμένων για 30 ώρες για ενεργειακά θέματα (εκτός ΕΣΔΕΚ) •Συμβουλευτική υποστήριξη 12 υποψήφιων ΝΕΕ σε λογιστικά θέματα •Αποστολή 2 ωφελουμένων σε εκθέσεις ανθοκομίας στο εξωτερικό •………………….

5 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (4) 1.4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ •Δώστε την χωρική εικόνα της περιοχής παρέμβασης σε σχέση με τον ευρύτερο διοικητικό χώρο στον οποίο αυτή εντάσσεται (δήμος/περιφερειακή ενότητα/ περιφέρεια). Για καλύτερη απεικόνιση, επισυνάψτε χάρτη της περιοχής. 1.6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ •Δώστε στοιχεία που αφορούν την πιθανή ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης πράξης καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της.

6 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (5) 1.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ •Στόχος της παρέμβασης – Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης •Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης •Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου •Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης •Σύντομη περιγραφή των δράσεων •..........>

7 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (6) 1.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ •Εκτιμώμενα αποτελέσματα: –Σύνολο ωφελουμένων: •Εκ των οποίων: •αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: •αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: •αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: •αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: –αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: –αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: –αριθμός ωφελουμένων γυναικών: –αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): (maximum 2 σελίδες)

8 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1) •2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο Σχέδιο (πρόσφατα στοιχεία για πληθυσμό, εργατικό δυναμικό, ανεργία, απασχόληση, οικονομική δραστηριότητα –1ογενής, 2ογενής, 3ογενής τομέας-, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, διακοπή δραστηριότητας οικονομικών μονάδων). • ….

9 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2) •2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •…. •δώστε στοιχεία για την απασχολησιμότητα των ωφελουμένων (επίπεδο εκπαίδευσης, εργασιακές δεξιότητες, ανάγκες κατάρτισης κλπ) •αναφέρετε τα βασικά προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης •….

10 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3) •2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •…. •αναφέρεται τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, γενικά και ειδικά ως προς:  τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων  τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς κοινωνικής οικονομίας, νέων τεχνολογιών, εναλλακτικού τουρισμού, πράσινης οικονομίας, πολιτισμού.  τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  τη δημιουργία απασχόλησης συμπληρωματικά προς άλλα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, οποιασδήποτε πηγής χρηματοδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΠΕΠ, Δήμο ή άλλη) •….

11 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4) •2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •…. •αναφέρετε τις πιθανές συνέργειες / αλληλεπιδράσεις / συμπληρωματικότητες / πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με άλλες πράξεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και βασικά στοιχεία των πράξεων αυτών, (maximum 4 σελίδες)

12 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5) •2.2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ •Με βάση την παραπάνω ανάλυση τεκμηριώστε την επιλογή: –του κλάδου/περιοχής παρέμβασης –της ομάδας στόχου –των προτεινόμενων δράσεων (maximum 2 σελίδες)

13 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (1) •3.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περιγράψτε αναλυτικά: • τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων (μηχανισμός, δράσεις δημοσιοποίησης – προσέλκυσης ωφελούμενων), •τα κριτήρια επιλογής •τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου •τη μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης •Επίσης, τεκμηριώστε την ετοιμότητά σας για άμεση επιλογή των ωφελουμένων μετά την ένταξη της πράξης •Τέλος, τεκμηριώστε την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης κατά τη διαδικασία της επιλογής.

14 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (2) •3.2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Εάν το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την πρόσληψη ωφελουμένων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, περιγράψτε αναλυτικά: • τη διαδικασία προσέγγισης και επιλογής των επιχειρήσεων και διάγνωσης των αναγκών τους •τα κριτήρια επιλογής

15 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (3) 3.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Συμπεριλαμβανομένης της δράσης Συντονισμού και Διαχείρισης αλλά όχι το επικοινωνιακό σχέδιο) • Εταίρος που υλοποιεί •Κόστος δράσης (βάσει του συνημμένου Πίνακα 1) •Αναλυτική περιγραφή •Αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα (αριθμός ωφελουμένων, καταρτιζομένων, ημερίδων κλπ) •Μεθοδολογία υλοποίησης •Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση

16 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (4) 3.4. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ α) Τεκμηριώστε αν εντοπίζονται καινοτόμα στοιχεία και τι αφορούν: σχεδιασμό, προϊόντα/αποτελέσματα, μεθοδολογία υλοποίησης μιας ή περισσοτέρων δράσεων της παρέμβασης. β) Τεκμηριώστε, αν η παρέμβαση περιλαμβάνει Διακρατική Συνεργασία, ποια συγκεκριμένα οφέλη θα προκύψουν σε σχέση με τους στόχους της παρέμβασης. Υπενθυμίζεται ότι ως διακρατική συνεργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπει συνεργασία με φορέα του εξωτερικού, όπως ενδεικτικά: δίκτυα, επιμόρφωση του ωφελούμενου στο εξωτερικό, πρόσκληση εμπειρογνώμονα από φορέα του εξωτερικού ως ομιλητή σε ημερίδα κλπ. γ) Τεκμηριώστε με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη ενσωματώνει στις δράσεις της τη διάσταση του φύλου και προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

17 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (5) 3.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ –Υπεύθυνος εταίρος –Ενδεικτικές δράσεις - Κοινό στόχος ανά δράση –Διάρκεια –Προϋπολογισμός –Αναφορά στο σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

18 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (6) 3.6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αποτυπώστε σε διάγραμμα Gant (συνημμένος Πίνακας 2) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη: •την αλληλουχία των προτεινόμενων δράσεων και • την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία ή ανάθεση/υπεργολαβία), με σαφή αναφορά, για τις περιπτώσεις υπεργολαβίας, στις χρονικές και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στη σχετική ΚΥΑ

19 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (6) 3.6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

20 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (7) 3.7. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Περιγράψτε πως εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. –α) Προσβασιμότητα στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, –β) Προσβασιμότητα στις Δομές υλοποίησης των επιμέρους δράσεων –γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ))

21 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (1) 4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ –Περιγράψτε αναλυτικά τη σύνθεση της αναπτυξιακής σύμπραξης και ειδικότερα την αντιπροσώπευση των ομάδων στόχου και των εκπροσώπων των τοπικών παραγωγικών φορέων. –Αναφέρετε και τεκμηριώστε την εμπειρία και συνάφεια των εταίρων με το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρέμβασης και ειδικότερα με τις προτεινόμενες δράσεις που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν. –……..

22 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (2) 4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ - Συμπληρώστε το συνημμένο Πίνακα 3 με τα στοιχεία του κάθε εταίρου

23 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (3) 4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ - Συμπληρώστε το συνημμένο Πίνακα 4 για το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις προτεινόμενες δράσεις ανά εταίρο.

24 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (4) 4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ -……………… -Περιγράψτε αναλυτικά τα εργαλεία και μηχανογραφικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πράξης

25 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ε. Κρικέλα Προϊσταμένη Μον. Α ΕΥΣΕΚΤ Τηλ: 210 5271 550 E-mail: elenkrik@mou.gr


Κατέβασμα ppt "Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google