Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη Ε. ΤΖΕΝ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι 6-7 Ιουλίου 2001 “Μέθοδοι Αφαλάτωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη Ε. ΤΖΕΝ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι 6-7 Ιουλίου 2001 “Μέθοδοι Αφαλάτωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη Ε. ΤΖΕΝ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι 6-7 Ιουλίου 2001 “Μέθοδοι Αφαλάτωσης – Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογές στα Νησιά του Αιγαίου”

2 Τεχνολογίες Αφαλάτωσης Μέθοδοι με Εξάτμιση  Πολυβάθμια Εκτόνωση (Multi-Stage Flushing, MSF)  Πολυβάθμια Εξάτμιση (Multiple Effect Distillation, MED)  Εξάτμιση με Επανασυμπίεση Ατμών (Vapour Compression, VC)  Ηλιακή Απόσταξη (Solar Distillation) Μέθοδοι με Μεμβράνες  Αντίστροφη Οσμωση (Reverse Osmosis, RO)  Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis, ED/EDR) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

3 Μέθοδοι με Εξάτμιση Πολυβάθμια Εκτόνωση (Multi-Stage Flushing, MSF) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Εύρος Μεγεθών: Νερό τροφοδοσίας: Ποΐότητα Παραγ. Νερού: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης: Κόστος Νερού: 1.000 – 60.000 κ.μ/ημ Θαλασσινό ~ 10 ppm TDS Θερμική, 290 kJ/kg Ηλεκτρική 4-6 kWh/m 3 330.000 – 700.000 δρχ/κ.μ/ημ. 450 δρχ/κ.μ.

4 Πολυβάθμια Εξάτμιση (Multiple Effect Distillation, MED) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Εύρος Μεγεθών: Νερό τροφοδοσίας: Ποότητα Παραγ. Νερού: Πο ϊ ότητα Παραγ. Νερού: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης: Κόστος Νερού: 500 – 20.000 κ.μ/ημ Θαλασσινό ~ 10 ppm TDS Θερμική, 270 kJ/kg Ηλεκτρική 2.5-3 kWh/m 3 300.000 – 600.000 δρχ/κ.μ/ημ. 400 δρχ/κ.μ.

5 Εξάτμιση με Επανασυμπίεση Ατμών (Vapour Compression, MVC) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ 25 – 2.500 κ.μ/ημ Θαλασσινό ~ 10 ppm TDS Ηλεκτρική 8-15 kWh/m 3 350.000 – 800.000 δρχ/κ.μ/ημ. 430 δρχ/κ.μ. Εύρος Μεγεθών: Νερό τροφοδοσίας: Ποότητα Παραγ. Νερού: Πο ϊ ότητα Παραγ. Νερού: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης: Κόστος Νερού:

6 Ηλιακή Απόσταξη (Solar Distillation) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ 2.5 λίτρα/τ.μ. Θαλασσινό Ηλεκτρική για τις αντλίες 5,000-15,000 δρχ/τ.μ. Δυνατότητα Παραγωγής: Νερό τροφοδοσίας: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης:  Εφαρμογές στην Ελλάδα: m Καστελόριζο - 2500 τ.μ. m Σύμη- 2600τ.μ. m Πάτμο - 7200 τ.μ. m Αίγινα- 1490 τ.μ.

7 Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Μέθοδοι με Μεμβράνες Αντίστροφη Οσμωση (Reverse Osmosis, RO) 0.4 – 128,000 κ.μ/ημ (Θ) 2.5 – 98,000 κ.μ/ημ (Υ) Θαλασσινό (Θ), Υφάλμυρο (Υ) 250 - 500 ppm TDS Ηλεκτρική 3-15 kWh/m 3 (Θ) Ηλεκτρική 0.5-3 kWh/m 3 (Υ) 220,000 – 1,500,000 δρχ/κ.μ/ημ (Θ) 100,000 – 700,000 δρχ/κ.μ/ημ (Υ) 350 δρχ/κ.μ. (Θ) 130 δρχ/κ.μ. (Υ) Εύρος Μεγεθών: Νερό τροφοδοσίας: Ποότητα Παραγ. Νερού: Πο ϊ ότητα Παραγ. Νερού: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης: Κόστος Νερού:

8 Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis, ED) Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ 15 – 50,000 κ.μ/ημ κυρίως Υφάλμυρο 300 - 500 ppm TDS Ηλεκτρική 1.5-4 kWh/m 3 για 1,500 – 3,500 ppm TDS 350.000-1,700.000 δρχ/κ.μ/ημ. 135 δρχ/κ.μ. Εύρος Μεγεθών: Νερό τροφοδοσίας: Ποότητα Παραγ. Νερού: Πο ϊ ότητα Παραγ. Νερού: Απαιτούμενη Ενέργεια: Κόστος Εγκατάστασης: Κόστος Νερού:

9 Παράμετροι Επιλογής Τεχνολογίας   Ποϊότητα νερού τροφοδοσίας (θαλασσινό, υφάλμυρο)   Ποσότητα και ποϊότητα παραγόμενου νερού   Κόστος Επένδυσης   Διαθεσιμότητα χώρου   Ενεργειακές απαιτήσεις και διαθεσιμότητα   Διαθεσιμότητα και εμπειρία προσωπικού Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

10 Τυπικά Χαρακτηριστικά Τεχνολογιών Αφαλάτωσης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

11 Κατανάλωση Ενέργειας Συστημάτων Αφαλάτωσης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

12 Συνδυασμοί ΑΠΕ και Μονάδων Αφαλάτωσης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

13 Εφαρμογές Συστημάτων Αφαλάτωσης με Φ/Β

14 Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Εφαρμογές Συστημάτων Αφαλάτωσης με Α/Γ

15 Η τεχνολογία της Αντίστροφης Οσμωσης χρησιμοποιείται για την αφαλάτωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας  Σχετικά απλή λειτουργία και συντήρηση  Μικρός Ογκος Εγκατάστασης - δυνατότητα τοποθέτησης τους σε container  Δυνατότητα επέκτασης της μονάδας/αύξηση παραγωγής εύκολα (modularity)  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις μεθόδους εξάτμισης  Δυνάτοτητα χρήσης συστημάτων ανάκτησης ενέργειας (20-40% ανάκτηση) Μονάδες Αντίστροφης Οσμωσης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

16  Σύστημα Εισόδου Νερού Τροφοδοσίας  Επεξεργασία Νερού Τροφοδοσίας  Αντλία Υψηλής Πιέσεως • Ανοικτής Θαλάσσης • Πηγάδια • Προσθήκη χημικών • Φίλτρα • Εμβολοφόρος • Φυγοκεντρική • Σύστημα ανάκτησης ενέργειας Σχεδίαση Μονάδων Αντίστροφης Οσμωσης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

17  Μεμβράνες  Επεξεργασία Παραγόμενου Νερού Λοιπός Εξοπλισμός: -Σύστημα Καθαρισμού Μεμβρανών -Οργανα Ελέγχου και Λειτουργίας -Σύστημα Απόρριψης Αλμης Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ  Εμπλουτισμός  Αποστείρωση

18 Τυπικό Διάγραμμα Μονάδας Αντίστροφης Οσμωσης

19 Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης Θαλασσινού Νερού, 1.5 κ.μ./ημ., ΚΑΠΕ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

20 Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης Υφάλμυρου Νερού, 400 κ.μ./ημ., Riyadh, K.S.A. Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

21 Επικρατούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Στην Ελλάδα το πρόβλημα έλλειψης υδάτινων πόρων είναι έντονο ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου χωρίς να εξαιρούνται περιοχές όπως νησιά των Επτανήσων, Θεσσαλία, Βόλος, κλπ. Τρόποι Εξασφάλισης Υδάτινων Πόρων:  γεώτρηση  φράγμα  πηγάδι  αφαλάτωση  λιμνοδεξαμενή  μεταφορά με πλοία

22  Σαντορίνη - γεωτρήσεις, αφαλάτωση  Θηρασιά - υδροφόρο πλοίο, αφαλάτωση  Σύρος- αφαλάτωση, γεωτρήσεις  Μύκονος - φράγματα, αφαλάτωση, πηγάδια, γεωτρήσεις  Κουφονήσι - υδροφόρο πλοίο  Σύμη- υδροφόρο πλοίο Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

23 Μονάδες Αντίστροφης Οσμωσης στα Ελληνικά Νησιά Περιοχή Ημ/νία Εγκατάστασης Hμερ. Παραγωγή κμ/ημ ΝερόΤροφοδοσίας Ορνός, Μύκονος 19891,200θαλασσινό Ερμούπολις, Σύρος 19891993 1998/99 1,200800 960 θαλασσινό Κίνι, Σύρος 1993144θαλασσινό Οία, Σαντορίνη 1994 1998 400 150θαλασσινό Θηρασιά1997 200 l/h θαλασσινό Ομηρούπολις, Χίος 2000600υφάλμυρο Νίσυρος1991300θαλασσινό Ιθάκη1983500θαλασσινό Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

24  Το κόστος του παραγόμενου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης στα Ελληνικά νησιά κυμαίνεται από 250–1000 δρχ/κ.μ για το θαλασσινό νερό ενώ για το υφάλμυρο κυμαίνεται στις 120 δρχ/κ.μ.  Ικανοποιητική Λειτουργία των μονάδων αντίστροφης όσμωσης στα νησιά  Αντικατάσταση μεμβρανών και αντλιών σε πολλές από τις υπάρχουσες μονάδες  Εγκατάσταση νέων μονάδων, π.χ. Μύκονος–2000 κ.μ./ημ, Νίσυρος-320 κ.μ./ημ. Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ

25  Υψηλό κόστος κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών  Επιπλέον κόστος αποτελεί η αξιοποίηση του συλλεγόμενου νερού (χρήση ταχυδιυλιστηρίου) των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών  Η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία δεν αποτελεί ιδανική λύση όσο αφορά την τροφοδοσία, την ποΐοτητα του νερού και το κόστος  Η αφαλάτωση αποτελεί αξιόπιστη λύση προσφέροντας νερό καλής ποΐότητας και σε κόστος συγκρίμο ή χαμηλότερο από άλλες μεθόδους. Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ Συμπεράσματα


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη Ε. ΤΖΕΝ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι 6-7 Ιουλίου 2001 “Μέθοδοι Αφαλάτωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google