Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΝΙΑ, 04-02-2009 Του Γιάννη Βουρδουμπά, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Email:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΝΙΑ, 04-02-2009 Του Γιάννη Βουρδουμπά, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Email:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΝΙΑ, 04-02-2009 Του Γιάννη Βουρδουμπά, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Email: gboyrd@tee.gr

2 Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητος  Είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούν την ενέργεια του υπεδάφους (αβαθής γεωθερμία) για τη παραγωγή θερμότητος για τη θέρμανση των κτιρίων.  Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και η παραγόμενη θερμότητα υπό μορφή θερμού νερού μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για θέρμανση χώρου και παραγωγή θερμού νερού του κτιρίου.

3 Σύστημα Γεωθερμικής Αντλίας Εικόνα 1: Διάταξη συστήματος

4 Σύστημα Γεωθερμικής Αντλίας Εικόνα 2: Τυπικό σύστημα γεωθερμικής αντλίας

5 Τρόπος εγκατάστασης συλλέκτη Εικόνα 3: Εγκατάσταση συλλέκτη

6 Η γεωθερμική αντλία θερμότητος  Χρησιμοποιεί τη θερμότητα του υπεδάφους (βάθους 50-100 μέτρων περίπου), όπου η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή, σαν πηγή άντλησης θερμότητος και αποδίδει θερμό νερό, όπου οι αντλίες θερμότητος αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται σαν Αντλίες θερμότητας (Α.Θ) Εδάφους –Νερού

7 Τα Βασικά Πλεονεκτήματα αυτού του τύπου αντλιών θερμότητας σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας Αέρα- Αέρα είναι :  Α) Υψηλότερος βαθμός απόδοσης (Coefficient of Performance) που κυμαίνεται περίπου σε 4. Δηλαδή για κάθε KWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν αποδίδουν περίπου 4 KWh θερμικής ενέργειας. Οι αντίστοιχες αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα έχουν βαθμό απόδοσης συνήθως 2

8 Τα Βασικά Πλεονεκτήματα αυτού του τύπου αντλιών θερμότητας σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας Αέρα- Αέρα είναι :  Β) Το μέσο άντλησης θερμότητας, δηλαδή το υπέδαφος έχει σταθερή σχετικά θερμοκρασία ενώ οι Α.Θ αέρα- αέρα απάγουν θερμότητα από τον αέρα του οποίου η θερμοκρασία ποικίλει αρκετά. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη λειτουργία της Α.Θ.

9 Μια αντλία θερμότητας αποτελείται από  Ένα υπόγειο σωλήνα είτε κατακόρυφο είτε οριζόντιο, κλειστού τύπου στον οποίο κυκλοφορεί μίγμα νερού και αντιψυκτικού και απορροφά θερμότητα από το υπέδαφος.

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ Εικόνα 4: Υπόγεια εγκατάσταση συστήματος

11 Τμήματα Αντλίας Θερμότητας  Μια αντλία θερμότητας (είναι ένα μηχάνημα ανάλογο με τα ψυγεία μας ή τα κλιματιστικά μας) αποτελείται από:  Εξατμιστή  Συμπιεστή  Συμπυκνωτή  Το σύστημα διανομής θερμότητας (π.χ. θερμού νερού) στη κατοικία

12 Το κόστος των γεωθερμικών αντλιών θερμότητος Συνίσταται από :  Α) Το Κόστος Εγκατάστασης της Α.Θ Ενδεικτικά το κόστος εγκατάστασης μιας γεωθερμικής Α.Θ. ωφέλιμης θερμικής ισχύος 8 KW, ανέρχεται σε 10.000-14.000 € περίπου συν το κόστος του συστήματος διανομής θερμότητας (π.χ. υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης). Οπωσδήποτε όμως το κόστος εξαρτάται από τη τοποθεσία της κατοικίας και το υπέδαφος.

13 Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητος  Β) Κόστος Λειτουργίας της Α.Θ. Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια της Α.Θ. υπολογίζεται σαν το πηλίκο της ωφέλιμης θερμικής ενέργειας που αποδίδει δια τον COP, που κυμαίνεται σε 2,5 έως 4

14 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Γεωθερμικών Αντλιών θερμότητος Συνίστανται από:  Τη ρύπανση λόγω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο που πιθανώς παράγεται από ορυκτά καύσιμα  Τη χρήση ψυκτικών ουσιών στο σύστημα της Α.Θ., όπου κάθε πιθανή διαρροή θα πρέπει να αποφεύγεται.

15 Χρήσεις  Η χρησιμοποίηση των γεωθερμικών Α.Θ. αποτελεί μια σχετικά νέα εφαρμογή για τη θέρμανση κτιρίων και έχει βρει επιτυχημένες εφαρμογές στην Ε.Ε.  Το σύστημα άντλησης θερμότητας από το υπέδαφος μπορεί να είναι είτε κατακόρυφο είτε οριζόντιο.

16 Παράδειγμα  Το σύστημα της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας που αναφέρεται στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε μια μονοκατοικία στην Αυστρία, όπου η θερμαινόμενη επιφάνεια ήταν 125 τ.μ.  Για την άντληση θερμότητας από το υπέδαφος χρησιμοποιήθηκε ένας κατακόρυφος εναλλάκτης θερμότητας βάθους 116 μ όπου κυκλοφορούσε αλμυρό νερό (brine) για την άντληση της θερμότητας.

17 Παράδειγμα Εικόνα 5: Χρήση γεωτρύπανου – Σύνδεση με οικία

18 Παράδειγμα  Η θερμική ισχύς της γεωθερμικής Α.Θ. ήταν 7,5 KW και η διανομή θερμότητας γινόταν με ένα υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, όπου η θερμοκρασία εισόδου ήταν 35 Ο C και η θερμοκρασία εξόδου 30 Ο C.  Κατά τη διάρκεια του έτους η Α.Θ. λειτούργησε 1558 ώρες, έδωσε θερμότητα 12.460 KWh και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 3.115 KWh.

19 Παράδειγμα  Ο συνολικός βαθμός απόδοσης (COP) ήταν 4, ενώ η μέση θερμοκρασία του θερμαινόμενου χώρου ήταν 22,4 Ο C και του εξωτερικού χώρου 6,8 Ο C.  Η θέρμανση της κατοικίας με τη γεωθερμική Α.Θ., μείωσε τις εκπομπές του CO 2 κατά 59% σε σχέση με τη θέρμανση της με καυστήρα πετρελαίου.

20 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΝΙΑ, 04-02-2009 Του Γιάννη Βουρδουμπά, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Email:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google