Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

2 « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ » υποέργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ιστορικό κέντρο - Λούτσα - Μακρυγιάννη - Αμπελόκηποι - Ανεξαρτησίας - Τσακάλωφ κλπ.)  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 1.500.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή υπολειπομένων δικτύων αποχέτευσης Τριτεύοντες αγωγοί σε διάφορα σημεία της πόλης.

3 " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ " υποέργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 : 5.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 : 14.000.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά - Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Κ. Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα, Αμφιθέα και Αγ. Μαρίνα

4 " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ " υποέργο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 6.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 9.000.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ

5 " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ " υποέργο : ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 500.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 0,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 6.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 12.000.000,00

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ ΕΕΛ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 3.500.000,00  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή εγκαταστάσεων ηλιακής ξήρανσης λάσπης

8 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 1.500.000,00

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε. Ε. Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 400.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στην είσοδο της ΕΕΛ

10 ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 600.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ. Δ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 450.000,00  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην οδό Αδ. Κασιούμη

12 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΟΓΙΑΝΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 530.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 530.000,00  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου οδοποιίας του Δήμου.

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 886.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 886.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή βαρυτικού δικτύου ακαθάρτων ( το οποίο δεν θα είναι σε λειτουργία ) και δικτύου ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της οδού από το Δήμο.

14 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 200.000,00

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ SCADA ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.600.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 1.500.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έχει υποβληθεί πρόταση

16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 400.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έργα αυτεπιστασίας

17 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 400.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έργα αυτεπιστασίας

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 60.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 60.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 225.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 225.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

21 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 500.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έργα αυτεπιστασίας

22 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 500.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έργα αυτεπιστασίας

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012:50.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 50.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 50.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε οδούς με κατασκευασμένο δίκτυο

24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 50.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 50.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έργα αυτεπιστασίας

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΜΠΑΦΡΑ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ )  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 400.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

26 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 2.500.000,00

27 ΑΝΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 120.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

28 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΑΚΙ, ΚΑΤΩ ΜΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 2.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 3.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 3.500.000,00  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπάρχει προκαταρκτική μελέτη

29 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ( ΦΑΣΗ Β΄ )  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 3.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 2.500.000,00  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπάρχει μελέτη

30 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 500.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 1.500.000,00

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.350.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 350.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπάρχει μελέτη αλλά αναθεωρείται.

33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.350.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 350.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπάρχει μελέτη αλλά αναθεωρείται.

35 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΥΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 15.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 15.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 15.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

36 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 300.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Αντικατάσταση αυτόματων χλωριωτών - επέκταση συστήματος απολύμανσης.

37 ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΙ ( ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4) ΚΛΠ.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 20.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή εξόδου κινδύνου

38 ΣΥΝΟΛΟ Β  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 20.966.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 33.765.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 41.865.000,00

39 ΣΥΝΟΛΟ I (A+B)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 27.414.814,72  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 39.109.125,77  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 43.725.000,00


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google