Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φ ωτοβολταϊκά : Η Στρατηγική για την Ελληνική αγορά Η τρέχουσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ.Σωτήρης Καπέλλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φ ωτοβολταϊκά : Η Στρατηγική για την Ελληνική αγορά Η τρέχουσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ.Σωτήρης Καπέλλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φ ωτοβολταϊκά : Η Στρατηγική για την Ελληνική αγορά Η τρέχουσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ.Σωτήρης Καπέλλος - Αντιπρόεδρος ΗΜΕΡΙΔΑ Η μερίδας ΤΕΕ Ηρακλείου 14 Νοεμβρίου 2009

2 Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος •Είναι η καθαρότερη ενεργειακή τεχνολογία που γνωρίζει σήμερα ο άνθρωπος. Είναι παράλληλα από τις ελάχιστες τεχνολογίες των οποίων το κόστος πέφτει συστηματικά, σε μια περίοδο που το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αυξάνει διαρκώς. •Τα φωτοβολταϊκά είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος με παραγωγή που διπλασιάζεται σχεδόν κάθε δύο χρόνια. •Όλη την τρέχουσα δεκαετία, η διεθνής βιομηχανία φωτοβολταϊκών παρουσιάζει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 50%, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό γεγονός, αλλά μία ουσιαστική πρόοδο που πυροδοτήθηκε από γενναίες πολιτικές ενίσχυσης του παραγόμενου ηλιακού ηλεκτρισμού.

3 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς •Ο ΣΕΦ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. •Στόχος του ΣΕΦ είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια. Πρωτίστως ο ΣΕΦ προωθεί την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού. •O ΣΕΦ πιέζει για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα.

4 Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΕΦ Στρατηγικός στόχος του ΣΕΦ 12% της Ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β (στόχος EPIA) Η ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς - παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού - εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και - θα ανταποκρίνεται στις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας. Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου σε βάθος χρόνου προϋποθέτει - τη δραστική μείωση του κόστους και - την παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού σε τιμές ανταγωνιστικές (χωρίς επιδοτήσεις) προς την ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα (grid parity). Η ανταγωνιστικότητα χωρίς ενισχύσεις (grid parity) μπορεί να επιτευχθεί την περίοδο 2014-2018.

5 Φωτοβολταϊκά Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις λίγες ενεργειακές τεχνολογίες στις οποίες η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να έχει εγχώρια παραγωγή. Τα πρώτα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα είναι ήδη γεγονός (δύο μονάδες παραγωγής wafers, cells, modules στην Πάτρα, μία μονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών τεχνολογίας thin film στην Τρίπολη, δύο μονάδες συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη), καθώς και μικρότερες μονάδες παραγωγής επικουρικού εξοπλισμού (βάσεις στήριξης, ηλιοστάτες). Ήδη, στην εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πάνω από 200 εταιρίες με εκατοντάδες εργαζόμενους.

6 Φωτοβολταϊκά Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς

7 Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΕΦ •Ο ΣΕΦ υποστηρίζει το στόχο που έχει θέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών για κάλυψη του 12% της ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά ως το 2020.

8 Που βρισκόμαστε σήμερα ΣΥΝ •Νόμοι 3468/06 και 3734/09: εγγύηση υψηλής τιμής της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας για 20 χρόνια (0,40-0,50 €/kWh). •Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα (0,55 €/kWh για 25 χρόνια για συστήματα <10 KWp).

9 Που βρισκόμαστε σήμερα ΠΛΗΝ •Ανούσια εμπλοκή πολλών κρατικών φορέων. Μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς κανόνες και προθεσμίες. •Μη τήρηση της νομοθεσίας από τις εμπλεκόμενες αδειοδοτικές αρχές. •Αλλαγή των όρων του παιχνιδιού στη μέση της διαδικασίας που εν τέλει τιμωρούν τους επενδυτές που σεβάστηκαν τις όποιες αρχικές ρυθμίσεις. •Διαδικασίες για άδειες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο (π.χ. γιατί απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα >20 KWp σε εμπορικές στέγες;) •Ασαφείς έως παράλογες ρυθμίσεις σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης (απαγόρευση εγκατάστασης σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, απαίτηση για άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα, κ.λπ). •Έλλειψη ευελιξίας για τα μικρά συστήματα (π.χ. γιατί απαγορεύονται τα μικρά οικιακά συστήματα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά;)

10 Τι πρέπει να γίνει Απλοποίηση των διαδικασιών –Καμία άδεια παραγωγής (ή εξαίρεσης απ’ αυτήν), εγκατάστασης ή λειτουργίας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, κατά το επιτυχημένο πρότυπο της Γερμανίας. –Απαλλαγή από έγκριση περιβαλλοντικών όρων για φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια (ανεξαρτήτως ισχύος) ή χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες (<500 KWp) –Απλές, σαφείς και σύντομες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (με αποκλειστικές ημερομηνίες και διαδικασίες μιας στάσης) για φωτοβολταϊκά πάρκα >500 KWp. Να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Να μην απαιτείται αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των γηπέδων, αφού τα φωτοβολταϊκά νοούνται μόνο ως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Να επεκταθεί το πρόγραμμα των ηλιακών στεγών και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καθώς και σε εμπορικά-βιομηχανικά κτίρια Με άλλα λόγια, να επικρατήσει η κοινή λογική!

11 Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ www.helapco.gr


Κατέβασμα ppt "Φ ωτοβολταϊκά : Η Στρατηγική για την Ελληνική αγορά Η τρέχουσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ.Σωτήρης Καπέλλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google