Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources)  Διάρκεια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources)  Διάρκεια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources)  Διάρκεια: 1998- 2002  Προϋπολογισμός: 2,413 δισ. Ευρώ  Υπεύθυνη Γεν. Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση "Έρευνα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Εθνικό Σημείο Επαφής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Στόχος του Προγράμματος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου πολίτη και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας

2 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources) Κεντρικές Δράσεις του Προγράμματος  Κεντρική Δράση I: Τρόφιμα, διατροφή και υγεία  Κεντρική Δράση II: Έλεγχος των λοιμωδών νόσων  Κεντρική Δράση III: Το «εργοστάσιο κύτταρο»  Κεντρική Δράση IV: Περιβάλλον και υγεία  Κεντρική Δράση V: Αειφόρος γεωργία, αλιεία και δασοκομία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών περιοχών  Κεντρική Δράση VI: Γήρανση του πληθυσμού και αναπηρίες

3 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources) Γενικής φύσης δραστηριότητες Ε&ΤΑ:  Χρόνιες και εκφυλιστικές ασθένειες, καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακές και σπάνιες ασθένειες  Γονιδιώματα και ασθένειες γενετικής προέλευσης  Γονιδιώματα και ασθένειες γενετικής προέλευσης  Νευροεπιστήμες  Έρευνα για τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων των ναρκωτικών)  Έρευνα σχετικά με τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρίες  Έρευνα σχετικά με τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρίες  Βιοδεοντολογία  Κοινωνικοοικονομικές πτυχές των επιστημών υγείας και τεχνολογίες  Έρευνα για ερευνητικές υποδομές

4 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources) Τύποι δράσεων (συμβολαίων):  ΄Εργα επιμερισμένης δράσης (cost sharing actions):  έργα E&TA  έργα επίδειξης και συνδυασμένα έργα (Ε&ΤΑ και επίδειξης)  ειδικά μέτρα για ΜΜΕ:  Διερευνητικές επιχορηγήσεις (exploratory awards),  ΄Εργα συνεργατικής έρευνας (CRAFT)  Υποτροφίες φιλοξενίας Marie Curie (Marie Curie fellowships)  Θεματικά δίκτυα (thematic networks)  Συνοδευτικά μέτρα (accompanying measures)  Συντονισμένες δράσεις (concerted actions)  Υποτροφίες INCO


Κατέβασμα ppt "5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Πρόγραμμα: Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των ΄Εμβιων Πόρων (QoL: Quality of life and management of living resources)  Διάρκεια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google