Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

2 Σκοπός του ΤΕΕ είναι να συνδράμει με κάθε τρόπο τους μηχανικούς που ασχολούνται με την έρευνα, αλλά και να ενισχύσει την ερευνητική προσπάθεια στη χώρα μας σε κρίσιμους τομείς της τεχνικής ανάπτυξης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα την ελληνική ανταγωνιστικότητα, όπως: ·Τον αειφόρο σχεδιασμό και ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος. ·Την αειφόρο κατασκευή. ·Τις νέες τεχνολογίες παραγωγής, αποτίμησης και διαχείρισης. ·Την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. ·Την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των σεισμικών κινδύνων. ·Την θαλάσσια και παράκτια έρευνα και τεχνολογία. ·Την βιοτεχνολογία. ·Τα τρόφιμα και τη γεωργική παραγωγή. ·Την ανάπτυξη των πόλεων και τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κ.ά.

3 Βασική επιδίωξη είναι η ελληνική συμμετοχή στην προώθηση έργων μεγάλου μεγέθους και υψηλού προϋπολογισμού, που αποφασίζονται στους κόλπους της Ε.Ε. και τα οποία δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος χωρών, όπως η Ελλάδα, που δεν διαθέτουν μεγάλης κλίμακας ερευνητικές υποδομές. Προς το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί να βρει αντίκρισμα και στην Ελλάδα η συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από επιχειρηματικούς φορείς, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προτάσεων και να μην αποτελέσει το ζήτημα αυτό τροχοπέδη στην ελληνική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή έρευνα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, από το σύνολο των 85.000 μελών του ΤΕΕ, περισσότεροι από 8.500 μηχανικοί ασχολούνται με την έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, στις εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης, στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στη βιομηχανία.

4 Το ΤΕΕ, παράλληλα με το Αρχείο Ελλήνων Μηχανικών που ασχολούνται με την Έρευνα, θα επιδιώξει άμεσα την ενίσχυση της συμμετοχής και της αναγνώρισης του ερευνητικού ρόλου των Ελλήνων μηχανικών, γι’ αυτό και προωθεί: ·Την ενίσχυση της συμμετοχής των Ελλήνων μηχανικών στο 6 ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης 2002-2006, καθώς και την παρακολούθηση και παρέμβαση στην διαμόρφωση του 7 ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας σε συνεργασία με το ΕΚΤ, ΠΡΑΞΗ και ΓΓΕΤ ·Τη συνεργασία των Ελλήνων μηχανικών και των ερευνητικών φορέων τους με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους τους στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις (με έμφαση στον κατασκευαστικό τομέα, κ.ά.) ·Την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του ρόλου των νέων ερευνητών και την ανάπτυξη του ελληνικού ερευνητικού χώρου. ·Την ενίσχυση της συμβολής των Ελλήνων μηχανικών και την αναγνώριση του ρόλου τους στην παροχή υπηρεσιών στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

5 Στην κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες και για μια σειρά υποστηρικτικών λειτουργιών και διαδικτύωσης των μηχανικών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των πληροφοριών και των εξελίξεων, αλλά και στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Ειδικότερα: 1.Αναμορφώνει τις ιστοσελίδες του στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι Έλληνες μηχανικοί για όλες τις εξελίξεις και κυρίως για τις προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 2.Συμβάλλει, σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, στη διαμόρφωση προϋποθέσεων εθνικής υποστήριξης για τη συμμετοχή των Ελλήνων μηχανικών στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών τεχνικών κοινοπραξιών στους αντίστοιχους τομείς, καθώς και στη θεσμοθέτηση του ρόλου των νέων ερευνητών και την ανάπτυξη του ελληνικού ερευνητικού χώρου μέσα από την οργάνωση ημερίδων.

6 3. Αναλαμβάνει δράσεις διαδικτύωσης και επικοινωνίας των Ελλήνων μηχανικών με τους φορείς της έρευνας και της βιομηχανίας, ώστε να υποστηρίξει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση του ρόλου των Ελλήνων μηχανικών στην ανάπτυξη χωρών, όπως οι 10 νεοενταχθείσες στην Ε.Ε. χώρες και οι τρίτες χώρες που απολαμβάνουν αναπτυξιακής βοήθειας από την Ε.Ε (venture capital για τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες) 4.Οργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά και Τομεακά Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα με στόχο: oτην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της έρευνας oκαι την ενεργοποίηση των Ελλήνων μηχανικών που ασχολούνται στην έρευνα. και με συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ερευνητικών κέντρων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.α. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται η σημερινή ημερίδα.

7 5.Ολοκληρώνει τη δημιουργία Αρχείου Ελλήνων Μηχανικών που ασχολούνται με την Έρευνα με τη συμπλήρωση και επεξεργασία ειδικού ερωτηματολόγιου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση του αρχείου. Θα πραγματοποιηθεί ειδική σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Κέντρων, των Τεχνολογικών Φορέων και των Βιομηχανιών για την ολοκλήρωση του εν λόγω αρχείου. 6.Παρακολουθεί και διαχέει πληροφoρίες για την έρευνα, ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και ενισχύει αυτή τη διάσταση στο Επιστημονικό Έργο του ( διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις - συνέδρια και εκδηλώσεις του Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ)


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google