Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαική Επιτροπή ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΥΠΕΞ, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009 Enterprise Europe Network στην υπηρεσία της επιχείρησής σας Γιάννης Τσιλιμπάρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαική Επιτροπή ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΥΠΕΞ, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009 Enterprise Europe Network στην υπηρεσία της επιχείρησής σας Γιάννης Τσιλιμπάρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαική Επιτροπή ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΥΠΕΞ, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009 Enterprise Europe Network στην υπηρεσία της επιχείρησής σας Γιάννης Τσιλιμπάρης Deputy Head of Unit Business cooperation and Support network

2 Ο Σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ 23 εκ. ΜΜΕ στην ΕΕ : το 99% των επιχειρήσεων Συμμετοχή στο ΑΠ της Ένωσης κατά 58% Παρέχουν απασχόληση με 75 εκ θέσεις εργασίας Οι νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ δημιουργούν κάθε χρόνο 4,1 εκ. θέσεις εργασίας

3 Η Πράξη για την Μικρή Επιχείρηση (SBA) Ενα πακέτο πολιτικά δεσμευουσών αρχών Ενα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων Μηχανισμός υλοποίησης που εντάσσεται στην Στρατηγική της Λισσαβόνας …..προκειμένου να.... 1.Βελτιωθεί η επιχειρηματικότητα 2.Λαμβάνεται υπόψη η διάσταση ΜΜΕ κατά την διαμόρφωση πολιτικών 3.Υποστηρίζεται η ΜΜΕ ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει όσο το δυνατό καλύτερα τα προβλήματά της

4 ΟΙ 3 ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΜΕ Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) € 26.4 δ EIP Πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρ η  ατικότη  ας € 2,1  7 ο Πρόγραμ-  α Πλαίσιο για την Έρευνα € 6,1 δ

5 ΕNTERPRISE EUROPE NETWORK Η δέσμευση της Ευρώπης απέναντι στις ΜΜΕ

6 Enterprise Europe Network Ένα δίκτυο αριστείας Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη για ΜΜΕ Το δίκτυο με το μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών Όλοι οι συντελεστές υποστήριξης ΜΜΕ μαζί, για υπηρεσίες one-stop- shop Υποστήριξη στην βάση της αρχής ‘No-wrong-door’

7 Σε τι αφορά η αρχή “No wrong door” Kαλύτερη πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες : -μέσα από άμεση εξυπηρέτηση ή παραπομπή στον πλησιέστερο αρμόδιο εταίρο του δικτύου -μέσα από ισχυρή δικτύωση και στιβαρό συντονισμό μεταξύ όλων των εταίρων

8 Τι λόγοι οδήγησαν στην δημιουργία του; η ανάγκη άμεσης υποστήριξης των ΜΜΕ….. ….. και παροχής ολοκληρωμένης υποστήριξης η ανάγκη πληροφόρησης για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, για νέες τεχνολογίες ανάγκη για συμβολή στην διαμόρφωση αλλά και στην βελτίωση των πολιτικών της Ενωσης

9 Με τι τρόπο ; Αντλώντας από υπάρχουσα εμπειρία και know-how : το Enterprise Europe Network βασίζεται στα 220 πρώην Euro Info Centres (EIC) και στα 200 πρώην Innovation Relay Centres (IRC) Ωστόσο, περισσότεροι από 130 νέοι οργανισμοί αποτελούν μέλη του νέου δικτύου

10 Δέκα στόχοι (1) 1) Υποστήριξη επιχειρήσεων για διεθνή επιχειρηματική και εξαγωγική δραστηριότητα 2) Υποστήριξη επιχειρήσεων για διεθνή ανάπτυξη τεχνολογίας και γνώσης 3) Ενθάρρυνση συμμετοχής ΜΜΕ στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ 4) Καθιέρωση του δικτύου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 5) Προώθηση των πολιτικών της Ένωσης και της πρόσβασης των ΜΜΕ σ’αυτές

11 Δέκα στόχοι (2) 6) Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών 7) Αρχή “no wrong door” 8) Ποιότητα υπηρεσιών 9) Συμβολή στην διαμόρφωση Κοινοτικών πολιτικών (SME feedback) 10) Αποτελεσματική διαχείριση και μείωση διοικητικού φόρτου

12 Γεωγραφική κάλυψη ΕU 27 ΕΟΧ ( Ισλανδία, Νορβηγία) Υποψήφιες προς ένταξη χώρες ( FYROM, Κροατία, Τουρκία ) Τρίτες Χώρες (Αίγυπτος, Αρμενία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κεντρική Περιφέρεια Κίνας, Μαυροβούνιο, Ρωσία, Σερβία, Συρία, Χιλή)

13 Βασικά αριθμητικά στοιχεία για το δίκτυο Λειτουργία από 1/1/2008, προοπτική μέχρι 2014 Πάνω από 550 οργανισμοί (καλό κράμα επιμελητηρίων, τεχνολογικών οργανισμών, οργανισμών προώθησης καινοτομίας, κλαδικών συνεταιρισμών, κλπ) 101 κοινοπραξίες Πάνω από 3000 έμπειρο προσωπικό 320 εκ € κοινοτική χρηματοδότηση, συνολικός προυπολογισμός πάνω από 700 εκ €

14 Συμβολή στην χρηματοδότηση ΜΜΕ Υποστηρικτική και όχι χρηματοδοτική Πληροφόρηση για πηγές και τρόπους χρηματοδότησης Προσδιορισμός αναγκών χρηματοδότησης στις περιφέρειες Επισήμανση επιτυχημένων περιπτώσεων και διάδοσή τους ως καλών πρακτικών Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του Δικτύου αλλά και ΜΜΕ σε θέματα χρηματοδότησης


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαική Επιτροπή ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΥΠΕΞ, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009 Enterprise Europe Network στην υπηρεσία της επιχείρησής σας Γιάννης Τσιλιμπάρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google