Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3

2 Πετρελαϊκή ρύπανση

3 Διαδρομές ναυτικού εμπορίου

4

5 1 US beer barrel = 117,34 liters

6

7

8 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

9 Ο Κόλπος του Μεξικού καλύπτει 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

10 Η Μεσόγειος θάλασσα καλύπτει 2.5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα

11

12

13 3.858 εξέδρες

14 http://www.econews.gr/ «…Σε διακανονισμό ρεκόρ ύψους 7,8 δισ. δολαρίων κατέληξαν η ΒΡ και 100.000 θύματα που επλήγησαν από την τεράστια οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού, μετά την έκρηξη στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου «Deepwater Horizon», στις 20 Απριλίου του 2010…»

15 ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.4.2012, Α31 «…Τα καθαρά κέρδη της BP το έτος 2011 ήταν 24,9 δισ. Δολάρια…»

16 Αρχή διατηρήσιμης ανάπτυξης

17 Φαινόμενο θερμοκηπίου Δέσμευση υπέρυθρης ακτινοβολίας από μόρια άνθρακα

18

19

20 Polluter pays

21 CAVE

22 • Citizens • Against • Virtually • Everything

23 BANANA

24 • Build • Absolutely • Nothing • Anywhere • Near • Anything

25 NIMBY

26 • Not • In • My • Backyard

27 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

28 Prestige

29

30

31 Απόστολος Μαγγούρας

32 Prestige

33

34

35

36

37

38

39 Αρχή διακινδύνευσης Α. 191 ΙΙ ΣυνθΕΕ

40 REACH δελτίa δεδομένων ασφαλείας

41 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

42 • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

43 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

44 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

45 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

46 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

47 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

48 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

49 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

50 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

51 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

52 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες • ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα)

53 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες • ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) • ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

54 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες • ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) • ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση • ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

55 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες • ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) • ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση • ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά • ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

56 • ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης • ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας • ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά • ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών • ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς • ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης • ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση • ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία • ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες • ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα • ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες • ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) • ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση • ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά • ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία • ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

57 Σαντορίνη

58

59 • Εξυγίανση βάσει REACH

60 • Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας

61 • Εξυγίανση βάσει REACH • Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας • Ευθύνη κυβερνήτη

62 • Εξυγίανση βάσει REACH • Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας • Ευθύνη κυβερνήτη • Ευθύνη λιμενικού

63 • Εξυγίανση βάσει REACH • Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας • Ευθύνη κυβερνήτη • Ευθύνη λιμενικού • Χαρακτηρισμός ως απόβλητο

64 • Εξυγίανση βάσει REACH • Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας • Ευθύνη κυβερνήτη • Ευθύνη λιμενικού • Χαρακτηρισμός ως απόβλητο • Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει»

65 • 2971/2001: Αιγιαλός, παράλια • ΠΔ 148/2009: • 4037/2012: αδικήματα ρύπανσης από πλοία


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google