Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη- ματικότητας » Παρουσίαση: Χ.Α. ΛΑΔΙΑΣ Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη- ματικότητας » Παρουσίαση: Χ.Α. ΛΑΔΙΑΣ Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη- ματικότητας » Παρουσίαση: Χ.Α. ΛΑΔΙΑΣ Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

2 •Μονάδα Καινοτομίας και Επιχει- ρηματικότητας του Πανεπιστήμι- ου Στερεάς Ελλάδας. Συστήθηκε με πράξη Υποσύστημα της ΔΑΣΤΑ Στοχεύει: Στην αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Εισαγωγή

3 Στοχεύει: Στην καλλιέργεια του επιχειρη ματικού πνεύματος των φοιτητών του ιδρύματος. Η μονάδα είναι μέρος της λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ. ΔΑΣΤΑ, Δομή Απασχόλησης και Στα διοδρομίας. Χρηματοδότηση Μονάδας: 1. Ε.Ε. ( Ταμείο ΕΚΤ)

4 Εισαγωγή 2.Από εθνικούς πόρους: ( Διά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη ση του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Άλλα στοιχεία: Η πράξη Μ.Κ.Ε.- Π.Σ.Ε. εντάσσε- ται, στον άξονα προτεραιότητας 6 που έχει την ονομασία :

5 Εισαγωγή « Αναβάθμιση των συστημάτων αρχι- κής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις δύο Περιφέ- ρειες Σταδιακής Εισόδου ». Συνολικός Προϋπολογισμός: 187.697.15 Ευρώ.

6 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Το 1957 ο Robert Solow (Ρόμπερτ Σόλοου) σε μια ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το εθνικό εισόδημα των ΗΠΑ έδειξε ότι αυτό επηρεαζόταν πολύ περισσότερο από τη νέα τεχνολογία παραγωγής παρά από παράγοντες όπως το κεφάλαιο και η εργασία. •Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει η νέα τεχνολογία στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, έστρεψε μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος της οικονομικής επιστήμης στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται νέα τεχνολογία παραγωγής, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις υιοθετούν καινοτομίες.

7 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Ο διάσημος αυστριακός οικονομολόγος Joseph Schumpeter ήταν από τους πρώτους που ερεύνησε την έννοια της καινοτομίας και τη διέκρινε από την έννοια της εφεύρεσης. Πιο συγκεκριμένα τώρα, χώρισε τη διαδικασία της καινοτομίας σε τρία βασικά μέρη. •Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη βασική έρευνα (που συνήθως πραγματοποιείται σε πανεπιστήμια ή σε ανάλογα ερευνητικά εργαστήρια). Το αποτέλεσμα της βασικής έρευνας είναι η εφεύρεση. Ως εφεύρεση ορίζεται η νέα ιδέα ή το νέο σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο προϊόν ή σε μια βελτίωση σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν. •Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εφαρμοσμένη έρευνα. Στο στάδιο αυτό, η εφεύρεση μετατρέπεται σε ένα νέο προϊόν ή σε μια νέα διαδικασία παραγωγής, τα οποία μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Ουσιαστικά, στο στάδιο αυτό δημιουργείται η καινοτομία. Αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει τη διαδικασία μετατροπής μιας επιτυχημένης ιδέας σε ένα νέο προϊόν ή σε μια νέα διαδικασία παραγωγής.

8 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Τι είναι η Καινοτομία; Καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής μιας εφεύρεσης σε προϊόν που θα διατεθεί στην αγορά ή σε μία νέα διαδικασία παραγωγής η οποία οδηγεί σε βελτιώσεις στην παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με κύρια αποτελέσματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής μίας μονάδας προϊόντος.

9 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τη διάχυση της καινοτομίας στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αντιγράφουν το επιτυχημένο προϊόν ή την επιτυχημένη διαδικασία παραγωγής που επιτεύχθηκε με τη χρήση της καινοτομίας. •Τα τρία στάδια της διαδικασίας της καινοτομίας παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

10 Από την εφεύρεση στην διάχυση σχήμα 1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ( Εφεύρεση ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ( Καινοτομία ) ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

11 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Η διαδικασία μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο δεν είναι μηχανική. Για παράδειγμα, δεν είναι εύκολη η μετατροπή μιας εφεύρεσης σε καινοτομία και επίσης πολλές φορές δεν είναι εύκολη η χρήση της καινοτομίας από τους ανταγωνιστές. Στη συγκεκριμένη ενότητα η μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάλυση της μετάβασης από τη Βασική Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, ενώ στην επόμενη παράγραφο θα παρουσιαστεί η μετάβαση από την Εφαρμοσμένη Έρευνα στη Διάχυση της Καινοτομίας. •Η διαδικασία μετάβασης από τη βασική στην εφαρμοσμένη έρευνα –από την εφεύρεση στην καινοτομία– περιλαμβάνει όλα εκείνα τα βήματα που θα μετατρέψουν τη νέα ιδέα σε επιτυχημένο προϊόν. Δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι εφευρέσεις μπορούν να γίνουν επιτυχημένες καινοτομίες, ενώ από την άλλη δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις καινοτομίες.

12 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Παράδειγμα, Το αεροπλάνο ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αδερφοί Ράιτ (Wright) που κατασκεύασαν το πρώτο αεροπλάνο απλά ήθελαν να κατασκευάσουν μια μηχανή που πετάει. Ποτέ δεν είχαν σκεφθεί την εμπορική επιτυχία που μπορεί να είχε η ιδέα τους. •O Σουμπέτερ υποστήριζε ότι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν καινοτομίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι για τη δημιουργία καινοτομιών απαιτούνται πέρα από μεγάλα χρηματικά ποσά και εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες, ενώ τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών δεν είναι ποτέ σίγουρα – ενέχουν μεγάλο κίνδυνο.

13 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Βέβαια, η συγκεκριμένη άποψη δεν είναι απόλυτη όσον αφορά την εφαρμογή της. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δημιουργίας καινοτομιών από μικρές επιχειρήσεις. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις παρατηρεί- ται δημιουργία καινοτομιών χωρίς καν να υπάρ- χει επιχείρηση. Η επιχείρηση ουσιαστικά δημιουρ- γείται μετά για την εκμετάλλευση της καινοτο- μίας

14 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •Ο Bill Gates και ο Paul Allen, οι ιδρυτές της γνωστής Microsoft, όταν ήταν φοιτητές δημιούργησαν την πρώτη έκδοση του λειτουργικού προγράμματος MS-DOS για λογαριασμό της ηγέτιδας δύναμης στο χώρο της πληροφορικής τη δεκαετία του 1970, της IBM. •Η τελευταία, χρησιμοποίησε το καινούργιο πρόγραμμα των δύο νέων για κάποιο προϊόν της αλλά δεν μπήκε στον κόπο να αγοράσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του αφού το θεώρησε ασήμαντο. Αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος της IBM. Οι Gates & Allen δημιούργησαν την Microsoft. To λειτουργικό πρόγραμμα, που είχαν φτιάξει στο garage του σπιτιού του Allen, αποτελεί τη βάση σχεδόν όλων των προϊόντων της Microsoft. •Από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Gates είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Allen είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Microsoft μια από τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις στον κόσμο ενώ η IBM σίγουρα έχει μετανιώσει για εκείνη την επιλογή της.

15 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Παράλληλα, η μετατροπή της εφεύρεσης σε καινοτομία περιλαμβάνει την εξέταση μιας σειράς παραγόντων που σχετίζονται κυρίως με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και με τη θέση της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως:

16 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ •τα ειδικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης και το κατά πόσο αυτά μπορούν να διατηρηθούν κατά τη διαδικασία μαζικής παραγωγής του προϊόντος ή μαζικής χρήσης της νέας τεχνολογίας παραγωγής. •τη ζήτηση των καταναλωτών τόσο για το προϊόν όσο και για τα ανταγωνιστικά του •τα υποκατάστατα προϊόντα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων •το μέγεθος της αγοράς.

17 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Αντίστοιχα, σημαντικό ρόλο κατέχουν στην προώθηση της καινοτομίας τόσο η θέση της επιχείρησης στην αγορά όσο και το μέγεθος της αγοράς. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη, τότε μπορεί –όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω– να προωθήσει την καινοτομία στην αγορά μέσω του μεγάλου δικτύου των πελατών της. Από την άλλη, το μέγεθος της αγοράς προσδιορίζει τα κέρδη που θα έχει η επιχείρηση από την εφαρμογή της καινοτομίας και ουσιαστικά δείχνει αν έχει αξία η εφαρμογή της.

18 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ( Ας επανέλθουμε ) Η ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δ.Α.ΣΤΑ Ο ρόλος: -Συνενώνει, εξορθολογίζει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητες των Λειτουργιών των Πανεπιστημίων, όπως και του δικού μας, που αφορούν, την σταδιοδρομία των φοιτητών μας την σύνδεση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας -Σχεδιάζει το όραμα -Αναπτύσσει την στρατηγική του Πανεπιστημίου για την σύνδεσή του με την αγορά της εργασίας και την διατήρηση αυτής της σχέσης.

19 Δ.Α.ΣΤΑ •Που απευθύνεται: -στους προπτυχιακούς φοιτητές -στους μεταπτυχιακούς φοιτητές -στους προσφάτως αποφοιτήσαντες •Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος •Υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις των •Συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ιδρύματος για την επίτευξη των στόχων

20 Δ.Α.ΣΤΑ •Η διάρθρωση: Συντονίζει τις εξής πράξεις (Λειτουργίες )  Το Γραφείο Διασύνδεσης ( ΓΔ )  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ( ΓΠΑ )  Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρημα- τικότας ( ΜΚΕ ) Η Διοίκηση:  Διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή  Προεδρεύει, Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΑΣΤΑ ( Αντιπρύτανης, άλλο θεσμικό πρόσωπο)

21 Δ.Α.ΣΤΑ •Η Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ: Συγκροτείται από τους υπεύθυνους των 4 πράξεων ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ •Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών του ΔΑΣΤΑ Διευθύνει την καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών του ΔΑΣΤΑ

22 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας Οι επί μέρους στόχοι: •α) Την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό, •β) Την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, •γ) Την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης, •δ) Την παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων, •ε) Την υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, • στ) Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων και •ζ) Την προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

23 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας Η Εκπαιδευτική δραστηριότητα •Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας έχουν εντάξει στους Οδηγούς Σπουδών τους, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας τα οποία θα πλαισιώνονται από παράλληλες δραστηριότητες όπως εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων καθώς και τη διοργάνωση Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. •Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει εντάξει στον Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μάθημα επιλογής με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 6 ο και 8 ο εξάμηνο σπου δών το οποίο περιλαμβάνει (2) ώρες θεωρία και (1) ώρα εργαστήριο. •Στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» το οποίο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών ως ελεύθερο μάθημα επιλογής (γενικών γνώσεων) μετά από σχετική απόφαση θα πλαισιώνεται από τις παράλληλες δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

24 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας Οι δραστηριότητες για την επιχειρηματι- κότητα Σε γενικές γραμμές οι δραστηριότητες επιχειρημα- τικότητας θα αποτελούν ολοκληρωμένους κύκλους εκπαί- δευσης στο τέλος του οποίου θα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής και ολοκλήρωσης του κύκλου αυτού στους συμμετέχοντες φοιτητές. Στο τέλος κάθε εξαμήνου καθώς επίσης και μετά την πραγματοποίηση κάθε σεμιναρίου/ ομιλίας θα πραγματο ποιείται αποτίμηση τους από τους συμμετέχοντες. Για λόγους διευκόλυνσης θα δημιουργηθούν τυποποιημένα ερωτηματολόγια/ έντυπα για την αξιολόγη- ση μαθημάτων/ διδασκόντων και συμπληρωματικών δρασ- τηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δραστηριοτήτων για την εκπαί- δευση στην επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει θεωρία και πράξη (learning by doing).

25 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας Η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας • Προβλέπεται η διοργάνωση «Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας» κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα, στην οποία θα συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας καθώς επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει το μάθημα της επιχειρηματικότητας, όσο και άτομα εκτός του Πανεπιστημίου (π.χ. φοιτητές/ σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων, μαθητές ΙΕΚ, ιδιώτες κ.α.) • Η εν λόγω εκδήλωση προβλέπεται να διοργανώνεται σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς του Πανεπιστημίου όπως ο ΟΑΕΔ, τα Επιμελητήρια, ΓΣΕΕ, Κέντρα Επιχειρηματικότητας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Επιμελητήρια κ.α.

26 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας Τι περιλαμβάνει η Εβδομάδα Επιχειρηματικό- τητας; •Σεμινάρια: Σε γενικά ή εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας. •Μελέτες Περιπτώσεων (Case studies): Αφορούν παρουσιάσεις και αναλύσεις πραγματικών ή υποθετικών περιπτώσεων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με την συνεργασία του προσωπικού των Ιδρυμάτων με στελέχη παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. •Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας : Τα «ανοιχτά» σεμινάρια θα διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τη γνωριμία και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας, το «επιχειρείν» υπό το πρίσμα της ανάληψης πρωτοβουλίας, αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα του παραγωγικού κόσμου. •Για την υλοποίηση της παρέμβασης, απαιτείται άμεση συνεργασία με το ΔΑΣΤΑ και τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τόσο για τον προσδιορισμό της θεματολογίας και της τυχόν αναζήτησης συγκεκρι- μένου υλικού, όσο και για την ανεύρεση των κατάλληλων ομιλητών / συμμετεχόντων.

27 Τέλος Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "« ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη- ματικότητας » Παρουσίαση: Χ.Α. ΛΑΔΙΑΣ Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google