Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ. Ρίχτερ Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών Χ. Μιχαλακέας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ. Ρίχτερ Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών Χ. Μιχαλακέας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ. Ρίχτερ Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών Χ. Μιχαλακέας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης

2 Παρουσίαση περιστατικού  Γυναίκα ηλικίας 60 ετών προσέρχεται στον καρδιολόγο λόγω αισθήματος παλμών  Ατομικό αναμνηστικό: α) Αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή (Ιρβεσαρτάνη/ΗΤΖ 150/12,5 mg, Βεραπαμίλη 80 mg x 2) β) Δυσλιπιδαιμία υπό αγωγή (Ατορβαστατίνη 20 mg)  Κλινική εξέταση: S1-S2, ρυθμικοί, ευκρινείς, ΑΠ=150/90 mmHg  HKΓ: Φλεβοκομβικός ρυθμός ~ 80 bpm  Holter ρυθμού: δύο επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής διάρκειας 40 και 50 sec αντίστοιχα.

3 Διαγνωστική διερεύνηση  Γενική αίματος: κφ  Έλεγχος θυρεοειδούς: κφ  Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας: (Kρεατινίνη = 1,1 mg/dL, Κάθαρση= 52 ml/min)  Echo: EF=60%, οριακό πάχος τοιχωμάτων, διαστολική δυσλειτουργία grade I, LA=41 mm  Δοκιμασία Κοπώσεως, 6’00’’ εφο.

4 1) Ποια αντιπηκτική αγωγή πρέπει να λάβει η ασθενής; 1) Ασπιρίνη 2) Κλοπιδογρέλη 3) Ασπιρίνη και Κλοπιδογρέλη 4) Αντιπηκτικά 5) Τίποτα

5 Risk of stroke according to CHADS 2 CHADS 2 criteriaScore Congestive heart failure1 Hypertension1 Age ≥75 years1 Diabetes mellitus1 Stroke/transient ischaemic attack 2 ACC/AHA/ESC guidelines: Fuster V et al. Circulation 2006;114:e257–354 & Eur Heart J 2006;27:1979–2030; Gage BF et al. JAMA 2001;285:2864–70 Error bars = 95% confidence intervals; *Theoretical rates without therapy 5 Risk of stroke, %/year* CHADS 2 total score 30 0 2 3 4 5 6 0510152025 1

6 C ongestive heart failure or LVEF < 35% 1 H ypertension 1 A ge >75 years 2 D iabetes mellitus 1 S troke/TIA/systemic embolism 2 V ascular Disease (MI/PAD/Aortic plaque) 1 A ge 65-74 years 1 S ex C ategory (female) 1 Moderate-High risk > 2 Low risk 0-1 Lip GYH, Halperin JL. Am J Med 2010; 123: 484. Weight (points)

7 01.9 1 2.8 24.0 35.9 48.5 5 12.5 6 18.2 Van Walraven C, et al. Arch Int Med 2003 Go A, et al. JAMA 2003 Gage BF, et al. Circulation 2004 Risk of Stroke (%/year) Score(points) 3%/year Approximate Risk threshold for Anticoagulation

8 August 2011 Risk of stroke according to CHA 2 DS 2 -VASc CHA 2 DS 2 -VASc criteriaScore Congestive heart failure/ left ventricular dysfunction 1 Hypertension1 Age  75 years 2 Diabetes mellitus1 Stroke/transient ischaemic attack/TE 2 Vascular disease (prior myocardial infarction, peripheral artery disease, or aortic plaque) 1 Age 65–74 years1 Sex category (i.e. female gender)1 *Adjusted for warfarin use. Theoretical rates without therapy; assuming that warfarin provides a 64% reduction in stroke risk, based on Hart RG et al. 2007. 8 Lip G et al. Chest 2010;137:263–72; Lip G et al. Stroke 2010;41:2731–8; ESC guidelines: Camm J et al. Eur Heart J 2010;31:2369–429; Hart RG et al. Ann Intern Med 2007;146:857–67 TE = thromboembolism Total score NAdjusted stroke rate (%/year)* 010.0 14221.3 212302.2 317303.2 417184.0 511596.7 66799.8 72949.6 8826.7 91415.2 8

9 Βαρφαρίνη αποτελεσματικότερη ασπιρίνης - 36% ελάττωση κινδύνου Hart RG et al. Ann Intern Med 1999;131(7)192 Κουμαρινικά αντιπηκτικά έναντι ασπιρίνης Ελάττωση κινδύνου ισχαιμικών ΑΕΕ

10 2) Πόσες πιθανότητες έχει αυτή η γυναίκα να πάρει αντιπηκτικά απ τον ιατρό της; 1) 30% 2) 65% 3) 80%

11 Αντιμετώπιση της KΜ στην κλινική πράξη: Συνταγογράφηση των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ σε κατάλληλους ασθενείς n = 11 409 ATRIA cohort (managed care system, California, USA) 3 n = 5333 EuroHeart survey 2 n = 23 657 Medicare cohort, USA 1 Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ Όχι αντιπηκτικά 1. Birman-Deych E et al. Stroke 2006;37:1070–4; 2. Nieuwlaat R et al. Eur Heart J 2005;26:2422–34; 3. Go AS et al. JAMA 2003;290:2685–92 Λαμβανόμενη θεραπεία: 64% 67% 55% ATRIA = Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation

12 3) Πόσες πιθανότητες έχει αυτή η γυναίκα να ρυθμίζει διαχρονικά καλά το INR της; 1) 30% 2) 45% 3) 80%

13 Ιδανικό INR στην Κολπική Μαρμαρυγή The European Atrial Fibrillation Trial Study Group, N Engl J Med 1995; 333:5.

14 Κουμαρινικά: Στενό θεραπευτικό εύρος INR = International normalized ratio; VKA = vitamin K antagonist. Hylek EM, et al. N Eng J Med 2003;349:1019-1026. <1.51.5–1.92.0–2.52.6–3.03.1–3.53.6–4.04.1–4.5>4.5 0 20 40 60 80 Events / 1000 patient years Ischaemic strokeIntracranial hemorrhage The anticoagulant effect of VKAs is optimized when therapeutic doses are maintained within a very narrow range Target INR (2.0–3.0)

15 Έλεγχος INR: Κλινικές μελέτες έναντι καθημερινής πρακτικής (TTR) INR = international normalized ratio ; TTR = time-in-therapeutic-range (INR 2.0–3.0). 1. Kalra L, et al. BMJ 2000;320:1236-1239; *Pooled data: up to 83–71% in individualized trials. 2. Samsa GP, et al. Arch Intern Med 2000;160:967-973. 3. Matchar DB, et al. Am J Med 2002;113:42-51. Clinical trial 1 Clinical practice 2,3 <2.02.0–3.0 >3.0 Eligible patients receiving Warfarin (%) 38 % 44 % 18 % 66 % 9%9% 25 % INR

16 4) Ένα χρόνο αργότερα μετά από μεγάλη ταλαιπωρία στη ρύθμιση του INR μαθαίνει πως μπορεί να λαμβάνει νεώτερης γενιάς αντιπηκτικά για την αντιπηκτική της ρύθμιση. Ποιες είναι οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις που θα χρειαστείτε για τη μετάβαση στα νεώτερης γενιάς αντιπηκτικά; 1) Γενική αίματος 2) Κρεατινίνη 3) INR 4) Όλα τα ανωτέρω 5) Το 2 και το 3

17 5) Ποιό αντιπηκτικό θα της δίνατε;  1. DABIGATRAN  2. RIVAROXABAN  3. APIXABAN

18 The RE-LY Study: Randomized Evaluation of Long- term anticoagulant therapY Dabigatran Compared to Warfarin in 18,113 Patients with Atrial Fibrillation at Risk of Stroke

19 Πρωτεύον σημείο αποτελεσματικότητας 0.500.751.001.251.50 Dabigatran 110 vs. Warfarin Dabigatran 150 vs. Warfarin Μη-κατωτερότητα p-value <0.001 Ανωτερότητα p-value 0.30 <0.001 Margin = 1.46 HR (95% CI)

20 Ταξινόμηση ΑΕΕ D 110mgD 150mgwarfarin D 110 mg vs. Warfarin D 150 mg vs. Warfarin Numberrate/yrNumberrate/yrNumberrate/yrRR 95% CI pRR p Iσχαιμικό 152 1.29 %/yr 103 0.9 %/yr 133 1.1 %/yr 1.14 0.90-1.43 0.28 0.76 0.59-0.98 0.03 Αιμορραγικό 14 0.1 %/yr 12 0.1 %/yr 45 0.4 %/yr 0.31 0.17-0.56 <0.001 0.26 0.14-0.49 <0.001 Iσχαιμικό/ Άγνωστης αιτιολογίας 159 1.3 %/yr 111 0.9 %/yr 142 1.2 %/yr 1.11 0.89-1.40 0.32 0.76 0.60-0.98 0.03

21 Σημεία μειζόνων αιμορραγιών Dabigatran 110mg Dabigatran 150mg warfarin D 110mg vs. Warfarin D 150mg vs. Warfarin Ετήσιο ποσοστό RR 95% CI pRR p Γαστρεντερι κές (ΓΕΣ) 1.1 %1.5 %1.0 % 1.10 0.86-1.41 0.43 1.50 1.19-1.89 <0.001 Ενδοκράνιες0.2 %0.3 %0.7 % 0.31 0.20-0.47 <0.001 0.40 0.27-0.60 <0.001 Mείζονες αιμορραγίες (εκτός ΓΕΣ, Μη- ενδοκράνιες ) 1.5 % 1.8 % 0.85 0.70-1.04 0.11 0.87 0.71-1.06 0.16

22 Rivaroxaban Once-daily oral direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation

23 Primary Efficacy Outcome Stroke and non-CNS Embolism Event Rates are per 100 patient-years Based on Protocol Compliant on Treatment Population No. at risk: Rivaroxaban 6958 6211 5786 5468 4406 3407 2472 1496 634 Warfarin 7004 6327 5911 5542 4461 3478 2539 1538 655 Warfarin HR (95% CI): 0.79 (0.66, 0.96) P-value Non-Inferiority: <0.001 Days from Randomization Cumulative event rate (%) Rivaroxaban Warfarin Event Rate 1.712.16

24 RivaroxabanWarfarin Event Rate HR (95% CI)P-value Vascular Death, Stroke, Embolism 4.514.810.94 (0.84, 1.05)0.265 Stroke Type Hemorrhagic Ischemic Unknown Type 0.26 1.62 0.15 0.44 1.64 0.14 0.58 (0.38, 0.89) 0.99 (0.82, 1.20 1.05 (0.55, 2.01) 0.012 0.916 0.871 Non-CNS Embolism0.160.210.74 (0.42, 1.320.308 Myocardial Infarction1.021.110.91 (0.72, 1.16)0.464 All Cause Mortality Vascular Non-vascular Unknown Cause 4.52 2.91 1.15 0.46 4.91 3.11 1.22 0.57 0.92 (0.82, 1.03) 0.94 (0.81, 1.08) 0.94 (0.75, 1.18) 0.80 (0.57, 1.12) 0.152 0.350 0.611 0.195 Key Secondary Efficacy Outcomes Event Rates are per 100 patient-years Based on Intention-to-Treat Population

25 Presented on behalf of the ARISTOTLE Investigators and Committees Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation Results of the ARISTOTLE Trial Sponsored by Bristol-Myers Squibb and Pfizer

26 Primary Outcome Stroke (ischemic or hemorrhagic) or systemic embolism Apixaban 212 patients, 1.27% per year Warfarin 265 patients, 1.60% per year HR 0.79 (95% CI, 0.66–0.95); P (superiority)=0.011 No. at Risk Apixaban912087268440605134641754 Warfarin908186208301597234051768 P (non-inferiority)<0.001 21% RRR

27 Efficacy Outcomes Outcome Apixaban (N=9120) Warfarin (N=9081) HR (95% CI) P Value Event Rate (%/yr) Event Rate (%/yr) Stroke or systemic embolism*1.271.600.79 (0.66, 0.95)0.011 Stroke1.191.510.79 (0.65, 0.95)0.012 Ischemic or uncertain0.971.050.92 (0.74, 1.13)0.42 Hemorrhagic0.240.470.51 (0.35, 0.75)<0.001 Systemic embolism (SE)0.090.100.87 (0.44, 1.75)0.70 All-cause death*3.523.940.89 (0.80, 0.998)0.047 Stroke, SE, or all-cause death4.495.040.89 (0.81, 0.98)0.019 Myocardial infarction0.530.610.88 (0.66, 1.17)0.37 * Part of sequential testing sequence preserving the overall type I error

28 Adverse Events and Liver Function Tests N (%) Apixaban (N=9088) Warfarin (N=9052) Total patients with an adverse event7406 (81.5)7521 (83.1) Total patients with a serious adverse event3182 (35.0)3302 (36.5) Serious adverse events reported in ≥ 1% of patients in either treatment group Atrial fibrillation301 (3.3)287 (3.2) Pneumonia202 (2.2)231 (2.6) Discontinuations due to an adverse event688 (7.6)758 (8.4) ALT or AST > 3X ULN and total bilirubin > 2X ULN30/ 8788 (0.3)31/ 8756 (0.4) ALT elevation > 3X ULN100/ 8790 (1.1)89/ 8759 (1.0) > 5X ULN45/ 8790 (0.5)47/ 8759 (0.5) > 10X ULN16/ 8790 (0.2)20/ 8759 (0.2) > 20X ULN8/ 8790 (<0.1)12/ 8759 (0.1)

29 Τροποποίηση αγωγής  Ο γιατρός της της βάζει dabigatran 110 mg 1 x 2  Διακοπή βεραπαμίλης  Έναρξη νεμπιβολόλης 5 mg 1 x 1  Rythmonorm 150mg 1X3  Omeprazole 20mg 1X1

30 Possible drug-drug interactions – Effect on NOAC plasma levels part 1 DabigatranApixabanEdoxabanRivaroxaban AtorvastatinP-gp/ CYP3A4+18%no data yetno effect DigoxinP-gpno effectno data yetno effect VerapamilP-gp/ wk CYP3A4 +12–180% no data yet + 53% (slow release) minor effect DiltiazemP-gp/ wk CYP3A4no effect+40%No dataminor effect QuinidineP-gp+50%no data yet+80%+50% AmiodaroneP-gp+12–60%no data yetno effectminor effect DronedaroneP-gp/CYP3A4+70–100%no data yet+85%no data yet Ketoconazole; itraconazole; voriconazole; posaconazole; P-gp and BCRP/ CYP3A4 +140–150%+100%no data yetup to +160% 19 www.escardio.org/EHRA Red – contraindicated; orange – reduce dose; yellow – consider dose reduction if another yellow factor present; hatching – no data available; recommendation made from pharmacokinetic considerations

31 Πορεία  Η ασθενής ένα χρόνο μετά και έπειτα από διαλείποντα επεισόδια κοιλιακού άλγους υποβάλλεται σε υπέρηχο κοιλίας και διαγιγνώσκεται με χολολιθίαση  Προγραμματίζεται για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

32 6) Πότε θα διακόψουμε την αντιπηκτική αγωγή πριν από την προγραμματισμένη επέμβαση; 1) 2 ημέρες πριν την επέμβαση για το dabigatran 2) Εξαρτάται από τη νεφρική λειτουργία της ασθενούς 3) 5 ημέρες προ της επέμβασης εφόσον χορηγείται κουμαρινικό αντιπηκτικό 4) 1 και 2 σωστά 5) 2 και 3 σωστά

33 Εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου

34

35 Patients with chronic kidney disease DabigatranApixabanEdoxabanRivaroxaban CrCl ≥ 60 ml/min CKD Stage I & II ~ 14 h 1 no data~ 8.6 h 2 ~ 8.5 h 3 (+44%) CrCl 30–60 ml/min CKD Stage III ~ 18 h 1 no data~ 9.4 h 2 ~ 9 h 3 (+52%) CrCl 15–30 ml/min CKD Stage IV ~ 28 h 1 no data~ 16.9 h 2 ~ 9.5 h 3 (+64%) CrCl ≤ 15 ml/min CKD Stage V no data 26 www.escardio.org/EHRA Estimated t½ and AUC NOAC plasma concentrations compared to healthy controls 1. Stangier et al, Clinical pharmacokinetics 2010;49:259-68 2. Ridout et al, J Clin Pharmacol 2009:49:1124 3. Kubitza et al, Br J Clin Pharmacol 2010:70:703-2

36 7) Αν η ασθενής έπρεπε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση ποιά από τις παρακάτω εξετάσεις θα βοηθούσε να εκτιμήσουμε τον αιμορραγικό κίνδυνο της ασθενούς; 1) aPTT 2) PT 3) INR 4) Anti Xa 5) Καμία από τις ανωτέρω

37

38 Measuring the anticoagulant effect of NOACs  Important to know exactly when NOAC was administered relative to time of blood sampling. Maximum effect at maximum plasma concentration (~3h after administration).  Activated thromboplastin time (aPTT): qualitative assessment of dabigatran, but sensitivity varies.  Diluted thrombin time (DTT): Hemoclot® suitable for quantitative assessment of dabigatran but no data on cut off below which surgery is safe.  Anti-FXa chromogenic assays: commercially available for quantitative assessment, but no data to associate level with bleeding or thrombo- embolism risk. 11 www.escardio.org/EHRA

39 8) Αν η επέμβαση ήταν επείγουσα κ όχι προγραμματισμένη θα ήταν καλύτερα να λάμβανε η ασθενής κουμαρινικά; 1) ΝΑΙ 2) ΟΧΙ

40 • A number of patients receiving anticoagulation will require a surgical procedure, so optimal management of Pradaxa ® in the periprocedural period is an important consideration • Patients should be managed to reduce the chance of unnecessary bleeding, whilst maintaining adequate levels of anticoagulation to prevent stroke • Outcomes in patients from RE-LY ® undergoing surgery/invasive procedures during the study were assessed Periprocedural outcomes subgroup analysis: rationale

41 Periprocedural outcomes subgroup analysis: anticoagulation management – Warfarin managed according to local practice – Pradaxa ® withheld prior to procedure: • Dec 2005 – Aug 2008: 24 hours for all patients • Aug 2008 – Mar 2009: 2–5 days (based on CrCl) for high-risk procedures – Pradaxa ® restarted post-procedure after achieving adequate haemostasis – Time from last anticoagulant dose to procedure: • Pradaxa ® : 49 (35–85) hours • Warfarin: 114 (87–144) hours – Periprocedural bridging with heparin used in 15.3% (110 mg BID), 17.0% (150 mg BID), and 28.5% (warfarin) of patients (P<0.001) 41 • Healey JS et al. Circulation 2012;126:343–8

42 Periprocedural outcomes subgroup analysis: bleeding outcomes 42 • P110 = Pradaxa ® 110 mg twice daily; P150 = Pradaxa ® 150 mg twice daily; Healey JS et al. Circulation 2012;126:343–8 No significant difference in risk of bleeding for either dose vs warfarin % patientsP110 vs warfarinP150 vs warfarin P110 n=1487 P150 n=1546 Warfarin n=1558 RR (95% CI) P value RR (95% CI) P value Major bleeding 3.85.14.60.83 (0.59–1.17) 0.281.09 (0.80–1.49) 0.58 Fatal bleeding0.20.1 1.57 (0.26–9.39) 0.621.01 (0.14–7.15) 0.99 Re-operation0.61.41.00.59 (0.26–1.33) 0.201.39 (0.73–2.63) 0.32 Red blood cell transfusion 3.33.54.00.81 (0.56–1.18) 0.270.86 (0.60–1.23) 0.42 Minor bleeding 8.19.07.81.03 (0.81–1.31) 0.811.15 (0.91–1.45) 0.24

43 Periprocedural outcomes subgroup analysis: thromboembolic events 43 • P110 = Pradaxa ® 110 mg twice daily; P150 = Pradaxa ® 150 mg twice daily • Healey JS et al. Circulation 2012;126:343–8 Low incidence of thromboembolic events across all treatment groups % patientsP110 vs warfarinP150 vs warfarin P110 n=1487 P150 n=1546 Warfarin n=1558 RR (95% CI) P value RR (95% CI) P value Ischaemic stroke or SE 0.5 1.05 (0.55–2.01) 0.891.01 (0.35–2.87) 0.99 Stroke (all cause) 0.5 0.60.73 (0.28–1.92) 0.530.71 (0.27–1.85) 0.48 SE0.1 1.05 (0.07–16.7) 0.971.01 (0.06–16.1) 1.00 CV death0.60.5 1.35 (0.50–3.61) 0.551.01 (0.35–2.96) 0.99

44

45

46

47 9) Είναι απαραίτητη η περιεπεμβατική γεφύρωση της αντιπηκτικής αγωγής με ΗΧΜΒ (bridging) στην ασθενή μας; 1) Ναι γιατί κάνω bridging σε όλους ως ρουτίνα 2) Όχι, διότι πρόκειται για ασθενή χαμηλού κινδύνου (CHADS2 < 3) 3) Όχι, διότι η ασθενής λαμβάνει NOAC 4) Ναι, αλλά μόνο μετά την επέμβαση 5) 2 κ 3

48 Καμία από τις ανωτέρω

49

50

51

52

53 Ongoing Studies…Stay Tuned  Randomized controlled trials (RCTs) are ongoing to establish best practices for patients who are receiving antithrombotic therapy and require surgery.  RCTs are assessing the need for LMWH bridging in warfarin- treated patients who require surgery:  PERIOP-2 (clinicaltrials.gov/NCT00432796) – funded by CIHR  BRIDGE (clinicaltrials.gov/NCT00786474) – funded by NIH  BRUISECONTROL (clinicaltrials.gov/NCT00800137)

54

55

56

57

58

59

60 10) 3 χρόνια μετά και αφού η ασθενής έχει πέσει σε μόνιμη κολπική μαρμαρυγή, η ασθενής ξυπνάει με πόνο στο στήθος και στο εφημερεύον νοσοκομείο διαγιγνώσκεται STEMI και γίνεται πρωτογενής αγγειοπλαστική. Ποιά αγωγή θα ακολουθήσουμε; 1) Διπλή αντιαιμοπεταλική 2) Διπλή αντιαιμοπεταλική, Κουμαρινικά 3) Διπλή αντιαιμοπεταλική, Rivaroxaban 4) Διπλή αντιαιμοπεταλική, Dabigatran 5) Διπλή αντιαιμοπεταλική, Apixaban 6) Κλοπιδογρέλη, βαρφαρίνη

61 www.escardio.org/guidelines European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429

62 www.escardio.org/guidelines European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429

63 www.escardio.org/guidelines European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429

64 • | The WOEST Trial: First randomised trial comparing two regimens with and without aspirin in patients on oral anticoagulant therapy undergoing coronary stenting Willem Dewilde, Tom Oirbans, Freek Verheugt, Johannes Kelder, Bart De Smet, Jean-Paul Herrman, Tom Adriaenssens, Mathias Vrolix, Antonius Heestermans, Marije Vis, Saman Rasoul, Kaioum Sheikjoesoef, Tom Vandendriessche, Carlos Van Mieghem, Kristoff Cornelis, Jeroen Vos, Guus Brueren, Nicolien Breet and Jurriën ten Berg The WOEST Trial= What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in patients with oral anticoagulation and coronary StenTing (clinicaltrials.gov NCT00769938) WOEST ESC, Hotline III, Munchen, August 28th, 2012

65 • | Background 1/ Long term oral anticoagulant therapy (OAC) is obligatory (class I) in: - most patients with atrial fibrillation - patients with mechanical heart valves 2/ Over 30% of these patients have concomitant ischemic heart disease. When these patients need to undergo percutaneous coronary stenting, there is also an indication for aspirin and clopidogrel. 3/ Triple therapy (OAC, aspirin and clopidogrel) is recommended according to the guidelines but is also known to increase the risk of major bleeding. Major bleeding increases mortality. 4/ No prospective data available. WOEST

66 • | Study Design-1 Inclusion criteria: 1/ Indication for OAC for at least 1 year 2/ One coronary lesion eligible for PCI 3/ Age over 18 Exclusion criteria: 1/ History of intracranial bleeding 2/ Cardiogenic shock during hospitalisation 3/ Peptic ulcer in the previous 6 months 4/ TIMI major bleeding in the previous year 5/ Contra-indication for aspirin or clopidogrel 6/ Thrombocytopenia (platelet count less than 50,000 per ml) 7/ Pregnancy 8/ Age >80 WOEST

67 • | Study Design-2 1:1 Randomisation: Double therapy group: OAC + 75mg Clopidogrel qd 1 month minimum after BMS 1 year after DES Triple therapy group OAC + 75mg Clopidogrel qd + 80mg Aspirin qd 1 month minimum after BMS 1 year after DES Follow up: 1 year Primary Endpoint: The occurence of all bleeding events (TIMI criteria) Secondary Endpoints: - Combination of stroke, death, myocardial infarction, stent thrombosis and target vessel revascularisation - All individual components of primary and secondary endpoints WOEST

68 | Primary Endpoint: Total number of TIMI bleeding events WOEST Days Cumulative incidence of bleeding 0306090120180270365 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 284210194186181173159140n at risk: 279253244241 236226208 Triple therapy group Double therapy group 44.9% 19.5% p<0.001 HR=0.36 95%CI[0.26-0.50]

69 WOEST Bleeding in triple therapy group and aspirin compliance Free from bleeding curve Days 0306090120180270365 Triple therapy group OAC Clopidogrel Aspirin Days free fromany TIMI bleeds 0306090120180270365 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 284210194186181173159140n at risk: 279253244241 236226208 Triple therapy group Double therapy group

70 Secondary Endpoint (Death, MI,TVR, Stroke, ST) WOEST Days Cumulative incidence 0306090120180270365 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 284272270266261252242223n at risk: 279276273270266263258234 17.7% 11.3% p=0.025 HR=0.60 95%CI[0.38-0.94] Triple therapy group Double therapy group

71 All-Cause Mortality WOEST Days Cumulative incidence of death 0306090120180270365 0 % 2.5 % 5 % 7.5 % 284281280 279277270252n at risk: 279278276 275274256 6.4% 2.6% HR=0.39 95%CI[0.16-0.93] p=0.027 Triple therapy group Double therapy group

72 | Conclusions 1.First randomized trial to address the optimal antiplatelet therapy in patients on OAC undergoing coronary stenting 2.In this study which was specifically designed to detect bleeding events, the bleeding rate was higher than expected 3.Primary endpoint was met: OAC plus clopidogrel causes less bleeding than triple antithrombotic therapy, but now shown in a randomized way 4.Secondary endpoint was met: with double therapy there is no excess of thrombotic/thromboembolic events: stroke, stent thrombosis, target vessel revascularisation, myocardial infarction or death 5.Less all-cause mortality with double therapy WOEST

73

74 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Δ. Ρίχτερ Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών Χ. Μιχαλακέας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google