Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD

2 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Weber M.A. et al., Rev Cardiovasc Med 2004 • Blood pressure varies widely over 24 hours, and this may contribute to the fact that acute cardiovascular events peak in the morning hours. • Reducing morning BP may prevent these occurrences, and so identifying the true duration of action of antihypertensive agents is essential. Κλινικές και θεραπευτικές επιπτώσεις

3 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Weber M.A. et al., Rev Cardiovasc Med 2004 24-hour BP levels

4 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Ernst M.E. et al., South Med J 2003 Dippers and non-dippers Dippers

5 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Weber M.A. et al., Rev Cardiovasc Med 2004 Συσχέτιση με τα καρδιαγγειακά συμβάντα

6 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Kario K. et al., Circulation 2003 Πρωινή αύξηση ΑΠ και ΑΕΕ

7 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Verdecchia P. et al., Hypertension 2000 Καρδιαγγειακές επιπλοκές Καρδιαγγειακός κίνδυνος: dippers vs non-dippers

8 Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης Mancia G. et al., Hypertension 2000 • 24–hour BP can also change because of sudden, fast, and short-lasting changes that may occur during the day or, to a lesser extent, during the night. • Hypertensive patients with similar mean 24-hour BP values but greater BP variability have a higher overall organ damage score. Μεταβλητότητα ΑΠ και καρδιαγγειακός κίνδυνος

9 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM) O’Brien E. et al., Blood Press Monit 2002 Primary indications • Suspected white coat hypertension • Evaluation of the efficacy of antihypertensive therapy in the case of –resistant hypertension –evidence of persistent or progressive target organ damage • Evaluation of normotensive patients with target organ damage • Evaluation of symptoms (especially hypotension)

10 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM) O’Brien E. et al., Blood Press Monit 2002 Main advantages of ABPM • Multiple BP measurements over 24 hours • BP evaluations during usual daily activities and sleep • Evaluation of the circadian BP pattern • Identification of alarm reactions • Attenuation of placebo effect • Evaluation of antihypertensive effects over 24 hours • Possibility of risk stratification

11 Verdecchia P. et al., Hypertension 2001 Συσχέτιση με καρδιαγγειακά συμβάντα 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM)

12 Fagard R.H. et al., J Hum Hypertens 2005 Προγνωστική αξία ως προς την ΑΠ γραφείου 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM)

13 Smith D.H. et al., Am J Cardiovasc Drugs 2005 24-hour ABPM values are better than cuff BP in predicting: •stroke •myocardial infarction •cardiovascular death •treatment-induced regression of left ventricular hypertrophy

14 Ernst M.E. et al., South Med J 2003 Επίπεδα στόχοι 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM) Blood PressureNormalBorderlineAbnormal Systolic average (mmHg) Day Night 24-hour < 135 < 120 < 130 135-140 120-125 130-135 > 140 > 125 > 135 Diastolic average (mmHg) Day Night 24-hour < 85 < 70 < 80 85-90 70-75 80-85 > 90 > 75 > 85

15 Parati G. et al., J Hypertens 1998 H SD H  H = average hourly BP reduction from each of the 24- hour monitoring periods SD = standard deviation of  H Hours from baseline HH  through  peak  BP (mmHg) T/P ratio Smoothness Index SI = The smoothness index (SI) 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM)

16 Rizzoni D. et al., J Hypertens 2001 • The smoothness index has been proved to have clear advantages over the T/P ratio in predicting –left ventricular hypertrophy –changes in carotid artery wall thickness The smoothness index (SI) 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM)

17 Parati G. et al., J Hypertens 1998 The smoothness index (SI) and regression of LVH 24-ωρη παρακολούθηση ΑΠ (ABPM)


Κατέβασμα ppt "Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google