Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό 1.5 Γλώσσες προγραμματισμού 1 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό 1.5 Γλώσσες προγραμματισμού 1 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό 1.5 Γλώσσες προγραμματισμού 1 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

2 Τι ονομάζουμε γλώσσα προγραμματισμού Οι γλώσσες που «καταλαβαίνουν» οι υπολογιστές ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού. Γλώσσες προγραμματισμού - χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής Φυσικές γλώσσες - Επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων π.χ. ελληνική, αγγλική γλώσσα 2 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

3 Προγραμματισμός Η/Υ Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε τον υπολογιστή, ώστε να εκτελεί πιστά τις λειτουργίες που του ζητάμε, πρέπει να μάθουμε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Οι υπολογιστές ΔΕΝ καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε (φυσική γλώσσα) Η πρόοδος όμως είναι σημαντική και πιθανόν στο μέλλον να δίνουμε οδηγίες στον η/υ με την ομιλία 3 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

4 Γλώσσα μηχανής Προγραμματισμός Η/Υ 4 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

5 Γλώσσα μηχανής Προγραμματισμός Η/Υ 5 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

6 Γλώσσα μηχανής Προγραμματισμός Η/Υ 6 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

7 Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίχθηκαν ώστε να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη φυσική μας γλώσσα Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη - γενικών εφαρμογών -Ειδικά επιστημονικά προβλήματα (ανώτερα μαθηματικά, μηχανική, προσομοίωση πειραμάτων) -Εξειδικευμένες εφαρμογές (ιστοσελίδες, διαχείριση εμπορικών δεδομένων) Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίχθηκαν ώστε να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη φυσική μας γλώσσα Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη - γενικών εφαρμογών -Ειδικά επιστημονικά προβλήματα (ανώτερα μαθηματικά, μηχανική, προσομοίωση πειραμάτων) -Εξειδικευμένες εφαρμογές (ιστοσελίδες, διαχείριση εμπορικών δεδομένων) Χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού 7 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

8 Γλώσσες προγραμματισμού Γλώσσα Μηχανής Visual BASIC PASCAL FORTRAN C C++ Logo Java ADA PROLOG 8 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

9 Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Όπως και στις φυσικές έτσι και σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού βασικά χαρακτηριστικά είναι: Αλφάβητο - το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα Λεξιλόγιο - το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία Συντακτικό -το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε, για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις 9 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

10 Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Αν δεν ακολουθήσουμε αυστηρά το συντακτικό μιας γλώσσας, είναι αδύνατο για τον υπολογιστή να καταλάβει ποια εντολή του δίνουμε Πρέπει να μάθουμε το λεξιλόγιο και το συντακτικό της γλώσσας προγραμματισμού, ώστε να γράφουμε κατάλληλα τις εντολές 10 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

11 Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Κάθε εντολή προκαλεί συγκεκριμένες ενέργειες, αν εκτελεστεί από τον υπολογιστή π.χ. στη γλώσσα Logo η εντολή ΤΥΠΩΣΕ «Καλημέρα» χει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της λέξης Καλημέρα στην οθόνη του υπολογιστή 11 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

12 Πρόκειται για ένα φιλικό περιβάλλον, ώστε να αναπτύσσουμε γρήγορα τα προγράμματα μας Αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοηθάνε τον προγραμματιστή να γράψει και να διορθώσει το πρόγραμμά του Πρόκειται για ένα φιλικό περιβάλλον, ώστε να αναπτύσσουμε γρήγορα τα προγράμματα μας Αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοηθάνε τον προγραμματιστή να γράψει και να διορθώσει το πρόγραμμά του Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον 12 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

13 Κύρια εργαλεία: Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον 13 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

14 Ολοκληρωμένο Προγραμματιστικό περιβάλλον Τα προγράμματα που μετατρέπουν τις οδηγίες μας σε 0 και 1 μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους μεταγλωττιστές και στους διερμηνείς Οι μεταγλωττιστές (compilers) θα ελέγξουν όλο το πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά θα το μετατρέψουν όλο σε κατάλληλη σειρά από 0 και 1, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του υπολογιστή Οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία (γλώσσα Logo) Διερμηνείς και Μεταγλωτιστές 14 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

15 Αλγόριθμ ος Πρόγραμμα Μετατροπή Section 1 Εκτέλεση Στάδια Αλγόριθμος Πρόγραμμα Μετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1 (γλώσσα μηχανής) Μετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1 (γλώσσα μηχανής) Εκτέλεση του προγράμματος στον επεξεργαστή Εκτέλεση του προγράμματος στον επεξεργαστή 15 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

16 Συντακτικά λάθη Αν σε κάποια εντολή έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό τότε έχουμε κάνει ένα συντακτικό λάθος. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες σε 0 και 1 θα μας δώσει ένα κατάλληλο μήνυμα λάθους, ώστε να μας βοηθήσει να διορθώσουμε το λάθος μας Συντακτικά λάθη Αν σε κάποια εντολή έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό τότε έχουμε κάνει ένα συντακτικό λάθος. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες σε 0 και 1 θα μας δώσει ένα κατάλληλο μήνυμα λάθους, ώστε να μας βοηθήσει να διορθώσουμε το λάθος μας Κατηγορίες λαθών 16 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

17 Λογικά λάθη Ένας υπολογιστής εκτελεί πιστά, όποιες συντακτικά ορθές εντολές του δώσουμε Αν το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη λύση του προβλήματος μας Λογικά λάθη Ένας υπολογιστής εκτελεί πιστά, όποιες συντακτικά ορθές εντολές του δώσουμε Αν το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη λύση του προβλήματος μας Κατηγορίες λαθών 17 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

18 Κατηγορίες λαθών 18 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

19 Για τον υπολογιστή τίποτα δεν είναι αυτονόητο -Οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώνουμε τις οδηγίες με τη λογική και την εμπειρία Οι εντολές πρέπει να είναι δοσμένες με μεγάλη ακρίβεια -π.χ. αν δώσουμε στον υπολογιστή την εντολή να εκτελέσει ένα άθροισμα δεν είναι αυτονόητο πως θα εμφανίσει το αποτέλεσμα Αν οι υπολογιστές φαίνεται ότι επιλύουν «έξυπνα» προβλήματα, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι τους προγραμμάτισαν γι’ αυτό Για τον υπολογιστή τίποτα δεν είναι αυτονόητο -Οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώνουμε τις οδηγίες με τη λογική και την εμπειρία Οι εντολές πρέπει να είναι δοσμένες με μεγάλη ακρίβεια -π.χ. αν δώσουμε στον υπολογιστή την εντολή να εκτελέσει ένα άθροισμα δεν είναι αυτονόητο πως θα εμφανίσει το αποτέλεσμα Αν οι υπολογιστές φαίνεται ότι επιλύουν «έξυπνα» προβλήματα, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι τους προγραμμάτισαν γι’ αυτό Δεν πρέπει να ξεχνάμε… 19 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

20 Για να φτιάξουμε ένα καλό πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να έχουμε σχεδιάσει έναν καλό αλγόριθμο. Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης Για να φτιάξουμε ένα καλό πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να έχουμε σχεδιάσει έναν καλό αλγόριθμο. Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης Δεν πρέπει να ξεχνάμε… 20 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό 1.5 Γλώσσες προγραμματισμού 1 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google